Podręcznik instalacji i optymalizacji cisco ren301

Instrukcja montażu, obsługi i bezpieczeństwa 3rd Power American Dream 112 jest niezbędna, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne używanie tego wysokiej jakości sprzętu. Instrukcja zawiera informacje na temat montażu, sposobu korzystania i utrzymywania urządzenia oraz bezpiecznych praktyk w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania. Instrukcja zawiera również informacje na temat dostępnych opcji i funkcji, a także niezbędnych czynności konserwacyjnych i przeglądów, które należy wykonać w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania sprzętu. Instrukcja zawiera również szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa, w tym wskazówki dotyczące zachowania ostrożności i unikania zagrożeń.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i optymalizacji cisco ren301

1 INSTRUKCJA ORYGINALNA 2017 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPAWARKI

2 Przed przystąpieniem do eksploatacji niniejszego urządzenia przeczytaj całą instrukcję ze zrozumieniem i zachowaj ją do przyszłego użytku SPIS TREŚCI 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, OPIS SYMBOLI PRZEZNACZENIE OPIS URZĄDZENIA... 7 A. Welder Fantasy MAGIC MIG B. Welder Fantasy MAGIC MIG 200, C. Welder Fantasy MAGIC MIG 200, 250 INVERTER D. Welder Fantasy MAGIC MIG 350T, 500T INVERTER DANE TECHNICZNE... 8 A. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY:... 9 B. OPIS PANELU PRZEDNIEGO Welder Fantasy MAGIC MIG Welder Fantasy MAGIC MIG 200, Welder Fantasy MAGIC MIG 200, 250 INVERTER Welder Fantasy MAGIC MIG 350T, 500T z wydzielonym podajnikiem C. MONTAŻ SZPULI Z DRUTEM SPAWALNICZYM D. INSTALACJA BUTLI Z GAZEM OSŁONOWYM PROCES SPAWANIA MIG/MAG BIEGUNOWOŚĆ SPAWANIA OBSŁUGA BIEŻĄCA URZĄDZENIA A. WARUNKI PRACY B. BEZPIECZEŃSTWO PRACY C. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI D. KONSERWACJA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW SCHEMAT ELEKTRYCZNY EKOLOGIA DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE Strona 2 z 25

3 WYKAZ ILUSTRACJI Rys 1. MAGIC MIG 195 panel przedni Rys 2. MAGIC MIG 200 i 250 panel przedni Rys 3. MAGIC MIG 200 INVERTER panel przedni Rys 4. MAGIC MIG 250 INVERTER panel przedni Rys 5. MAGIC MIG 350T i 500T INVERTER z wydzielonym podajnikiem - panel przedni Rys 6. Kierunek obrotu szpuli z drutem spawalniczym Rys 7. Budowa podajnika drutu spawalniczego typu 4R Rys 8. Schemat podłączenia butli z gazem osłonowym Rys 9. Spawanie MIG/MAG - schemat Rys 10. Schemat elektryczny WYKAZ TABEL Tabela 1. Dane techniczne... 8 Tabela 2. Biegunowość spawania dla poszczególnych metod Tabela 3. Rozwiązywanie problemów Klauzula: Mimo dołożenia wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej instrukcji były kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, firma FACHOWIEC F. H. W. Zenon Świętek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub przeoczenia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów technicznych opisanych produktów w dowolnym momencie bez wcześniejszego uprzedzenia. Strona 3 z 25

4 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, OPIS SYMBOLI Należy bezwzględnie zapoznać się z poniższymi oznaczeniami oraz zasadami bezpieczeństwa w celu ochrony zdrowia i życia własnego oraz innych osób. Przeczytaj instrukcję przed uruchomieniem urządzenia. Używaj wyłącznie oryginalnego wyposażenia dostarczonego przez producenta. Niektóre podzespoły mogą eksplodować. Zawsze używaj osłony twarzy oraz odzieży ochronnej z długimi rękawami. Napięcie statyczne może uszkodzić podzespoły elektroniczne. Używaj atestowanych osłon twarzy oraz tarcz spawalniczych. Zawsze używaj odzieży ochronnej przeznaczonej dla spawaczy. Odpryski metalu mogą uszkodzić oczy. Zawsze korzystaj z okularów ochronnych. Porażenie prądem elektrycznym może spowodować śmierć. Nie dotykaj podzespołów elektryczny gdy urządzenie podłączone jest do zasilania. Używaj suchych i kompletnych rękawic ochronnych i odzieży ochronnej. Gazy i opary mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Podczas procesu spawania wydobywają się gazy i opary spawalnicze. Wdychanie tych substancji może być niebezpieczne dla zdrowia. Ochrona wzroku filtrami spawalniczymi. W zależności od stosowanego natężenia prądu, używaj tarcz ochronnych z odpowiednimi filtrami. Części ruchome urządzenia mogą spowodować urazy. Zbyt długa ciągła praca może spowodować przegrzanie urządzenia. Odczekaj do momentu wystudzenia się urządzenia. Postępuj zgodnie z wytycznymi w rozdziale Sprawność i zabezpieczenie termiczne. Strona 4 z 25

5 Uszkodzone butle z gazami technicznymi mogą eksplodować. W butlach zgromadzony jest gaz pod wysokim ciśnieniem. Upewnij się, że butle obsługiwane są i przechowywane zgodnie z wymogami BHP i P. POŻ. Spawane elementy mogą poparzyć. Wystający drut z palnika jest ostry i może spowodować przebicie skóry. Niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu. Podczas prac spawalniczych może dojść do wzniecenia ognia. Stanowisko spawalnicze musi być oddalone i zabezpieczone przed materiałami łatwopalnymi i wybuchowymi. Pole magnetyczne może zakłócić funkcjonowanie stymulatorów serca. Przed przystąpieniem do pracy skonsultuj się z lekarzem. Nie spawaj na wysokości bez odpowiedniego zabezpieczenia. Przewracające się lub upadające urządzenie może spowodować obrażenia. *Zabronione jest stosowanie niezgodne z przeznaczeniem Prace spawalnicze mogą być prowadzone wyłącznie przez wykwalifikowany personel, posiadający aktualne szkolenia i zezwolenia dla wybranej metody spawania. UWAGA! Badanie nagrzewania przeprowadzono w temperaturze otoczenia i cykl pracy (współczynnik obciążenia) w temperaturze 40 0 C został wyznaczony w wyniku symulacji. Strona 5 z 25

6 Urządzenie przeznaczone jest do prowadzenia profesjonalnych prac spawalniczych w warunkach przemysłowych przez personel posiadający aktualne świadectwa kwalifikacji zgodne z obowiązującymi normami.!! OSTRZEŻENIE: Ten sprzęt klasy A nie jest przewidziany do użytkowania w lokalizacjach mieszkalnych, gdzie energia elektryczna jest doprowadzona przez system publicznej sieci niskiego napięcia. Mogą tam być potencjalne trudności w zapewnieniu kompatybilności elektromagnetycznej w tych lokalizacjach, z powodu zaburzeń przewodzonych i promieniowanych. Urządzenie powinno być eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470). Zachowanie niniejszej instrukcji obsługi i postępowanie według przedstawionych w niej wytycznych umożliwi prawidłową konserwację urządzenia w przyszłości. Poniższe ostrzeżenia mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika i eksploatację w sposób przyjazny dla środowiska. Przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania urządzenia zapoznaj się dokładnie z treścią całej instrukcji. Po otwarciu opakowania sprawdź, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym działem obsługi. Urządzenia powinien używać wyłącznie przeszkolony pracownik lub konsument. Podczas instalacji urządzenia wszystkie czynności związane z elektrycznością powinieneś powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi. 2. PRZEZNACZENIE Urządzenia Welder Fantasy MAGIC MIG służą do ręcznego spawania łukowego w metodzie GMAW (Gas Metal Arc Welding) - MIG/MAG oraz MMA (Manual Metal Arc Welding) - tylko wybrane modele. Strona 6 z 25

7 3. OPIS URZĄDZENIA A. Welder Fantasy MAGIC MIG 195 Przystosowane jest do zasilania z sieci jednofazowej 230V, 50/60 Hz. Posiada 6-cio skokową regulację napięcia spawania oraz wyposażone jest w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego zapobiegający przed nadmiernym nagrzewaniem transformatora. B. Welder Fantasy MAGIC MIG 200, 250. Przystosowane do zasilania z sieci jednofazowej 230V, 50/60Hz i trójfazowej 400V, 50/60Hz. Urządzenia posiadają 6-cio skokową regulację napięcia spawania oraz wyposażone są w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego zapobiegający przed nadmiernym nagrzewaniem się transformatora. Welder Fantasy MAGIC MIG 200 i 250 wyposażone są w dodatkowe funkcje: spawanie punktowe (SPOT), regulacja upalania końcówki drutu (BURN BACK), łagodny rozruch podajnika drutu (SOFT START). C. Welder Fantasy MAGIC MIG 200, 250 INVERTER. Przystosowane do zasilania z sieci jednofazowej 230V, 50/60Hz (model MAGIC MIG 200) i trójfazowej 400V, 50/60Hz (model MAGIC MIG 250). Urządzenia posiadają płynną regulację napięcia spawania oraz wyposażone są w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego zapobiegający przed przegrzaniem. Welder Fantasy MAGIC MIG 250 INVERTER wyposażony jest w dodatkowe funkcje: opcja spawania elektrodą otuloną MMA, regulacja natężenia prądu spawania MMA oraz indukcyjności. D. Welder Fantasy MAGIC MIG 350T i 500T INVERTER z wydzielonym podajnikiem. Przystosowane do zasilania z sieci trójfazowej 400V, 50/60Hz. Urządzenie posiada płynną regulację napięcia spawania oraz wyposażone jest w przeciążeniowy układ zabezpieczenia termicznego zapobiegający przed przegrzaniem. Welder Fantasy MAGIC MIG 350T i 500T wyposażone są w dodatkowe funkcje: opcja spawania elektrodą otuloną MMA, regulację natężenia prądu spawania MMA oraz indukcyjności, tryb pracy 2-takt i 4-takt, test gazu i test drutu. Strona 7 z 25

8 4. DANE TECHNICZNE Tabela 1. Dane techniczne Parametr MAGIC MIG 195 MAGIC MIG 200 MAGIC MIG 250 Napięcie zasilania [V] 1~230 1~230/3~400 1~230/3~400 Częstotliwość prądu [Hz] 50/60 50/60 50/60 Zabezpieczenie [A] 16 (230V) 16/10 (230V/400V) 20/16 (230V/400V) Pobór prądu [kva] 7, 5 8 11, 5 Tolerancja wahań zasilania [%] ±10 ±10 ±10 Znamionowe napięcie wyjściowe [V], 5 27, 5 Zakres prądu spawania [A] Stopnie regulacji napięcia wyjściowego Cykl pracy Średnica drutu spawalniczego [mm] 20% 180A 200A 270A 60% 103A 115A 155A 100% 80A 90A 120A 0, 6 0, 8 0, 6 1, 2 0, 6 1, 2 Typ podajnika 2R 4R PROF. 4R PROF. Klasa izolacji F F F Stopień ochrony IP21S IP21S IP21S Masa [kg] Wymiary [mm] 630x380x x440x x440x670 Parametr MAGIC MIG 200 INVERTER MAGIC MIG 250 INVERTER MAGIC MIG 350T INVERTER MAGIC MIG 500T INVERTER Napięcie zasilania [V] 1~230 3~400 3~400 3~400 Częstotliwość prądu [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60 Zabezpieczenie [A] 16 (230V) 16 (400V) 25 (400V) 32 (400V) Pobór prądu [kva] 7, Tolerancja wahań zasilania [%] ±10 ±10 ±10 ±10 Znamionowe napięcie wyjściowe [V] 16,, 5 26, 5 16, 5 31, 5 16, 5 39 Zakres prądu spawania MIG [A] Zakres prądu spawania MMA [A] Regulacja napięcia / natężenia płynna płynna płynna płynna prądu spawania Cykl pracy MIG Średnica drutu spawalniczego [mm] 60% 200A 250A 350A 500A 100% 140A 160A 270A 360A 0, 6 0, 8 0, 6 1, 2 0, 6 1, 2 0, 6 1, 2 Typ podajnika 2R 4R PROF. zewnętrzny zewnętrzny 4R PROF. Klasa izolacji F F F F Stopień ochrony IP21S IP21S IP21S IP21S Masa [kg] Wymiary [mm] 630x380x x440x x440x x440x1030 Strona 8 z 25

9 Lista akcesoriów dostarczanych z urządzeniem: 1. Źródło prądu półautomat spawalniczy wg modelu 2. Uchwyt spawalniczy: MIG/MAG 3m EURO 3. Przewód sterujący i prądowy (tylko wybrane modele z wydzielonym podajnikiem) 4. Przewód z zaciskiem masowym 5. Przewód z uchwytem elektrody (tylko modele z opcją spawania MMA) 6. Reduktor CO2 z podgrzewaczem (tylko wybrane modele) 7. Przewód gazowy 8. Maska spawalnicza 9. Szczotko-młotek 10. Instrukcja obsługi w j. polskim 5. OBSŁUGA URZĄDZENIA A. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY: Przed przystąpieniem do pracy należy określić miejsce w którym ma być eksploatowane urządzenie. Sprawdzić wielkość napięcia, ilość faz i częstotliwość prądu zasilającego przed załączeniem urządzenia do sieci zasilającej. Parametry napięcia zasilającego podane są w rozdziale z danymi technicznymi oraz na tabliczce znamionowej urządzenia. Skontrolować połączenie przewodów uziemiających urządzenie z siecią zasilającą. Usunąć wszelkie łatwopalne materiały z obszaru spawania. Nie należy użytkować urządzenia na powierzchni, która może spowodować jego przewrócenie Do spawania używać odpowiedniej odzieży ochronnej: rękawice, fartuch, buty robocze, maska lub przyłbica posiadająca odpowiednie certyfikaty. UWAGA!!! WAŻNE!!! DLA MODELI WELDER FANTASY MAGIC MIG 200 i 250 PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY UPEWNIJ SIĘ, W KTÓREJ POZYCJI ZNAJDUJE SIĘ TRZYPOZYCYJNY PRZEŁĄCZNIK ZASILANIA ON 400V / OFF / ON 230V. URUCHOMIENIE URZĄDZENIA PRZY ZASILANIU 400V, W CHWILI GDY PRZEŁĄCZNIK WYBORU ZNAJDUJE SIĘ W POZYCJI 230V MOŻE SPOWODOWAĆ TRWAŁE USZKODZENIE URZĄDZENIA. NIENALEŻYTA OBSŁUGA URZĄDZENIA WYŁĄCZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU UDZIELONEJ GWARANCJI WTYCZKA CZARNA 3-PINOWA SŁUŻY DO ZASILANIA URZĄDZENIA WYŁĄCZNIE NAPIĘCIEM 230V WTYCZKA NIEBIESKA 3-PINOWA SŁUŻY DO ZASILANIA URZĄDZENIA WYŁĄCZNIE NAPIĘCIEM 230V WTYCZKA CZERWONA 5-PINOWA SŁUŻY DO ZASILANIA URZĄDZENIA WYŁĄCZNIE NAPIĘCIEM 400V Strona 9 z 25

10 B. OPIS PANELU PRZEDNIEGO: Welder Fantasy MAGIC MIG 195 Rys 1. MAGIC MIG 195 panel przedni Przełącznik OFF/ON, skokowa regulacja napięcia spawania (6 skoków) Gniazdo EURO uchwytu spawalniczego Kontrolka zabezpieczenia termicznego Przyłącze uchwytu masowego Pokrętło płynnej regulacji posuwu drutu Przewód zasilający z wtyczką 230 V Welder Fantasy MAGIC MIG 200, 250 Rys 2. MAGIC MIG 200 i 250 panel przedni Kontrolka zabezpieczenia termicznego Gniazdo EURO uchwytu spawalniczego Trzypozycyjny przełącznik ON 400V / OFF / ON 230V Pokrętło płynnej regulacji funkcji BURN BACK: długości wolnego wylotu drutu Pokrętło regulacji funkcji SOFT START: wolny start podajnika drutu. Pokrętło płynnej regulacji posuwu drutu Pokrętło płynnej regulacji czasu spawania punktowego (sek. ) Przyłącze uchwytu masowego Skokowa regulacja napięcia spawania (6 skoków) Strona 10 z 25

11 Welder Fantasy MAGIC MIG 200 INVERTER Rys 3. MAGIC MIG 200 INVERTER panel przedni Płynna regulacja napięcia spawania (V) Kontrolka zabezpieczenia termicznego Dwupozycyjny przełącznik ON/OFF Gniazdo EURO uchwytu Przyłącze uchwytu masowego Regulacja prędkości podajnika drutu Przewód zasilający z wtyczką 230 V Welder Fantasy MAGIC MIG 250 INVERTER Rys 4. MAGIC MIG 250 INVERTER panel przedni Regulacja prądu spawania (A) w trybie MMA Regulacja prędkości podajnika drutu Kontrolka zasilania Gniazdo EURO uchwytu spawalniczego Przyłącze biegunowości (+) MMA Wyświetlacz LCD natężenia prądu spawania (A) Wyświetlacz LCD napięcia prądu spawania (V) Regulacja napięcia łuku MIG (V) Regulacja indukcyjności Test drutu Kontrolka zabezpieczenia termicznego Wybór trybu pracy MIG/MMA Przyłącze biegunowości (-) MMA, uchwytu masowego MIG Strona 11 z 25

12 Welder Fantasy MAGIC MIG 350T, 500T INVERTER Rys 5. MAGIC MIG 350T i 500T INVERTER z wydzielonym podajnikiem panel przedni Regulacja napięcia tłumienia łuku MIG (V) Regulacja napięcia łuku MIG (V) Regulacja prędkości podajnika drutu Test drutu Regulacja natężenia tłumienia łuku MIG / natężenia prądu spawania MMA (A) Regulacja indukcyjności Wyświetlacz LCD natężenia prądu spawania (A) Wyświetlacz LCD napięcia prądu spawania (V) Kontrolka zasilania Kontrolka zabezpieczenia termicznego Test gazu Zewnętrzny podajnik drutu dla modeli 350T i 500T Gniazdo EURO uchwytu spawalniczego Wybór trybu pracy MIG/MMA Wybór trybu pracy 2T/4T Przyłącze biegunowości (-) Gniazdo sterujące podajnika Przyłącze biegunowości (+) Tłumienie łuku parametr zależny od napięcia i natężenia prądu, odpowiednio dobrany, pozwala na wygładzenie lica spoiny, bez odprysków i przylepień niestopionego drutu elektrodowego. MONTAŻ SZPULI Z DRUTEM SPAWALNICZYM Przed przystąpieniem do montażu szpuli z drutem spawalniczym, należy zapoznać się z danymi zawartymi w tabeli poniżej: Model MAGIC MIG 195 oraz 200 INVERTER MAGIC MIG 200, 250 oraz 250 INVERTER MAGIC MIG 350T oraz 500T * wyposażenie opcjonalne. Średnica drutu spawalniczego Maksymalny rozmiar szpuli z drutem spawalniczym Maksymalna rekomendowana długość uchwytu spawalniczego * 0, 6 0, 8 mm D200 5kg AL: 3 m STAL: 4 m 0, 6 1, 2 mm D kg AL: 3 m STAL: 5 m 0, 6 1, 2 mm D kg AL: 5 m STAL: 5 m Strona 12 z 25

13 Przyłącza wodne zasilanie i powrót podajnika Wlew płynu chłodzącego do chłodnicy. Przyłącza wodne zasilanie i powrót chłodnicy Widok modelu 500T wersja ze zintegrowaną chłodnicą cieczy oraz wózkiem transportowym. Instalacja: Podnieść boczną pokrywę obudowy podajnika półautomatu. Upewnić się czy rolki zamontowane w zespole napędowym odpowiadają rodzajowi i średnicy stosowanego drutu. Dla drutów stalowych należy używać rolek z rowkami w kształcie V, natomiast dla drutów aluminiowych z rowkami typu U. Nałożyć szpule z drutem spawalniczym na mechanizm mocowania szpuli, zwracając uwagę by kierunek odwijania drutu był zgodny z kierunkiem wejścia drutu do zespołu napędowego Zablokować szpule przed zsunięciem dokręcając nakrętkę na korpusie mocującym szpulę. Koniec drutu należy wyprostować lub odciąć zagięty odcinek. W celu wprowadzenia drutu do podajnika, należy zwolnić docisk rolek podających. Koniec drutu wsunąć do prowadnicy znajdującej się w tylnej części podajnika i przeprowadzić go nad rolką napędową wprowadzając do króćca uchwytu spawalniczego. Docisnąć drut w rowku rolki napędowej i dokręcić. Zdjąć dysze gazową z palnika i odkręcić końcówkę prądową. Włączyć urządzenie. Rozwinąć przewód uchwytu spawalniczego tak, aby był prosty. UWAGA! Nie kierować końcówki palnika spawalniczego w kierunku twarzy lub innych osób. Jeżeli gaz jest podłączony - zakręcić zawór z gazem. Wcisnąć przycisk w uchwycie MIG/MAG, który spowoduje rozwijanie się drutu spawalniczego w uchwycie. Gdy końcówka drutu spawalniczego przejdzie przez łącznik w palniku, na odległość ok. 5 cm, Strona 13 z 25

14 zwolnić przycisk uchwytu spawalniczego. Nakręcić końcówkę prądową i założyć dysze gazową na palnik. Wyregulować siłę docisku rolek poprzez obrót pokrętła, w prawo zwiększa siłę docisku, w lewo zmniejsza siłę docisku. Zbyt mała siła docisku, powodować będzie ślizganie się rolki napędowej. Zbyt duży docisk, powoduje zwiększenie oporu podawania i odkształcanie drutu. Rys 6. Kierunek obrotu szpuli z drutem spawalniczym Strona 14 z 25

15 Budowa podajnika drutu spawalniczego typu 4R Pokrętło regulacji siły docisku rolek dociskowych Rolki dociskowe podajnika drutu Prowadnik drutu wyjście z podajnika Prowadnik drutu wejście do podajnika Rolki prowadzące drut spawalniczy Koło zębate napędzające rolki prowadzące D. INSTALACJA BUTLI Z GAZEM OSŁONOWYM Butlę z odpowiednim gazem osłonowym, należy ustawić na półce półautomatu i zabezpieczyć ją przed przewróceniem się, mocując ją do wspornika za pomocą łańcucha: o MAGIC MIG 195 i 200 INVERTER butla maks. 6 kg o Pozostałe modele butla maks. 20 kg Połączyć półautomat z butlą przy pomocy odpowiedniego przewodu. Odkręcić zawór reduktora przed przystąpieniem do spawania. Po zakończeniu spawania, zawór butli należy zawsze zakręcić. Rys 7. Schemat podłączenia butli z gazem osłonowym 1 dostępne w modelach MAGIC MIG 200, 250 oraz 250, 350T i 500T INVERTER 2 umiejscowiony na panelu tylnym w modelach MAGIC MIG 250, 350T i 500T INVERTER Strona 15 z 25

16 6. PROCES SPAWANIA MIG/MAG Spawanie łukowe w osłonach gazowych (oznaczone MIG/MAG), jest jednym z najpowszechniej stosowanych procesów wytwarzania konstrukcji spawanych. Skrót MAG (Metal Activ Gas) obejmuje w swym opisie rodzaje gazów ochronnych aktywnych. Skrót MIG (Metal Inert Gas), dotyczy osłon gazowych obojętnych. Proces spawania półautomatycznego polega na stapianiu krawędzi spawanego przedmiotu i materiału elektrody topliwej ciepłem łuku elektrycznego jarzącego się między elektrodą w formie litego drutu, a spawanym detalem, w osłonie gazu obojętnego lub aktywnego. Podstawowe gazy ochronne stosowane do spawania metodą MIG to gazy obojętne takie jak: argon, hel oraz gazy aktywne w metodzie MAG: CO 2, H 2, O 2, N 2 i NO, stosowane oddzielnie lub jako dodatki do argonu czy helu. Elektroda topliwa ma postać pełnego drutu, zwykle o średnicy 0, 6 1, 2 mm i jest podawana w sposób ciągły przez specjalny system podający, z prędkością od 2, 5 m/min wzwyż. Uchwyty spawalnicze mogą być chłodzone cieczą lub gazem osłonowym. Spawanie prowadzone jest głównie prądem stałym z biegunowością dodatnią, jako spawanie półautomatyczne, zmechanizowane, automatyczne lub zrobotyzowane z wykorzystaniem specjalistycznego osprzętu. Osłona łuku spawalniczego jarzącego się między elektrodą topliwą, a spawanym materiałem zapewnia formowanie spoiny w bardzo korzystnych warunkach cieplnych i chemicznych. Spawanie tego typu może być zastosowane do wykonywania wysokiej jakości połączeń wszystkich metali, które mogą być łączone za pomocą spawania łukowego. Należą do nich: stale węglowe i niskostopowe oraz stale odporne na korozje. Spawanie może być prowadzone w warunkach warsztatowych i terenowych we wszystkich pozycjach. Wybrane modele półautomatów MAGIC MIG posiadają płynne nastawy indukcyjności. Wyższa indukcyjność powoduje, że spoina jest bardziej płynna, jeziorko spawalnicze jest szersze i występuje mniej rozprysków. Niższa indukcyjność powoduje bardziej chropowaty dźwięk podczas spawania oraz stabilny i skoncentrowany łuk. Rys 8. Spawanie MIG/MAG - schemat Strona 16 z 25

17 BIEGUNOWOŚĆ SPAWANIA (zmiana możliwa jedynie w wybranych modelach) Poniżej znajduje się tabela z biegunowością spawania rekomendowaną dla poszczególnych metod spawalniczych. Pamiętaj, żeby zawsze sprawdzić zalecenia dotyczące biegunowości, podane przez producenta materiałów spawalniczych. Tabela 2. Biegunowość spawania dla poszczególnych metod Metoda spawania Uchwyt spawalniczy Uchwyt masowy GMAW (MIG/MAG) + - FCAW (drutem samoosłonowym) OBSŁUGA BIEŻĄCA URZĄDZENIA A. WARUNKI PRACY Optymalna temperatura otoczenia w zakresie od -10 C do 40 C. Należy unikać spawania w warunkach nasłonecznionych i podczas deszczu, nie należy dopuścić do tego by woda przedostała się do wnętrza urządzenia. Należy unikać pracy w środowisku gazów palnych, agresywnych i kurzu. Należy unikać silnych wiatrów, które mogą spowodować zanik ochrony gazowej. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Właściwie zainstalowane urządzenie z zabezpieczeniem nadnapięciowym, nadprądowym i zabezpieczeniem przed nadmierną temperaturą wyłączy się automatycznie w warunkach wykraczających poza określone jako standardowe. Jednakże długotrwałe używanie (np. przepięcia) może spowodować uszkodzenie spawarki. Dlatego też należy przestrzegać podanych niżej zaleceń: C. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Zapewnienie dobrej wentylacji Spawarka jest urządzeniem, przez które płynie duży prąd, a wentylacja naturalna nie zapewnia niezbędnego chłodzenia. Dlatego aby zachować stabilność pracy, spawarkę wyposażono w wewnętrzny układ chłodzenia. Operator powinien sprawdzić czy otwór wentylacyjny nie jest zasłonięty. Odległość pomiędzy spawarką, a spawanym przedmiotem nie powinna być mniejsza niż 0, 3m. Operator cały czas powinien zwracać uwagę na wentylację urządzenia, ponieważ zależą od niej nie tylko uzyskiwana jakość i wyniki spawania, ale i także trwałość użytkowa urządzenia. Niedopuszczanie do przeciążenia Operatorzy powinni obserwować (obciążenie wyznaczone jako największe dopuszczalne obciążenie dla danego prądu) czy prąd spawania nie przekracza najwyższego prądu elektrycznego dopuszczalnego dla obciążenia. Przeciążenie elektryczne może znacznie skrócić trwałość użytkową spawarki, a nawet doprowadzić do spalenia jej elementów. Strona 17 z 25

18 Niedopuszczanie do przepięcia Należy zachować wartości podane w wierszu napięcia zasilania w Tabeli Dane techniczne urządzenia. W normalnych warunkach pracy obwód automatycznego wyrównania napięcia gwarantuje utrzymanie napięcia w dopuszczalnym zakresie. Napięcie zasilania wyższe od dopuszczalnej wartości może doprowadzić do uszkodzenia spawarki. Operatorzy powinni być w pełni świadomi tego zagrożenia i umieć podjąć odpowiednie kroki. Jeżeli zostanie przekroczone standardowe obciążenie, spawarka może wejść w tryb ochronny i nagle przerwać pracę. Oznacza to, że zostało przekroczone standardowe obciążenie, energia cieplna uruchomiła wyłącznik termiczny, co spowodowało zatrzymanie urządzenia. Pali się lampka kontrolna na panelu obsługi spawarki. W takiej sytuacji nie należy wyjmować wtyczki zasilania aby pozwolić wentylatorowi na ochłodzenie spawarki. Wyłączenie lampki oznacza spadek temperatury do normalnego poziomu. Można podjąć dalszą pracę. UWAGA! Podczas spawania elementów stanowiących integralną cześć samochodu należy bezwzględnie rozłączyć akumulator lub zastosować specjalne zabezpieczenie. W innym wypadku części elektroniczne pojazdu mogą ulec trwałemu uszkodzeniu. Podczas spawania podłączyć uchwyt masowy możliwie najbliżej spawanego miejsca. KONSERWACJA Regularnie usuwaj pył przy pomocy czystego, sprężonego powietrza. Jeśli spawarka pracuje w warunkach zadymienia, w mocno zanieczyszczonym powietrzu, codziennie usuwaj nagromadzony pył. Ciśnienie sprężonego powietrza powinno być utrzymywane na takim poziomie, by nie uszkodzić niewielkich elementów wewnątrz urządzenia max. 2-4 bar. Regularnie kontroluj wewnętrzne układy spawarki, sprawdzaj prawidłowość i pewność połączeń (zwłaszcza wyposażenia i części). W przypadku zauważenia rdzy i poluzowania połączenia, usuń rdzę lub powłokę tlenkową przy pomocy papieru ściernego, ponownie podłącz i dokręć. Unikaj sytuacji, w których woda lub para wodna mogłyby dostać się do urządzenia. W przypadku zawilgocenia spawarki należy ją wysuszyć, a następnie sprawdzić izolację urządzenia (również między połączeniami i na stykach). Po sprawdzeniu, że wszystko jest w porządku, można kontynuować pracę. Strona 18 z 25

19 E. SCHEMAT PODŁĄCZENIA WTYCZEK ZASILAJĄCYCH 1. WTYCZKA ZASILAJĄCA 230V 32A Wtyczka do zastosowań przemysłowych zgodna z EN WTYCZKA ZASILAJĄCA 400V ZABRANIA SIĘ MOSTKOWANIA PRZEWODÓW N (NEUTRALNY) I PE (OCHRONNY) MOŻE POWODOWAĆ NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM UWAGA!!! KOLORY PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD POKAZANYCH NA SCHEMACIE. GDY URZĄDZENIE TRÓJFAZOWE, POSIADA 4-RO ŻYŁOWY PRZEWÓD ZASILAJĄCY, NALEŻY PODŁĄCZYĆ PRZEWÓD OCHRONNY PE (KOLORU ŻÓŁTO-ZIELONEGO) I KOLEJNO PRZEWODY ROBOCZE DO WTYKÓW L1, L2 I L3. JEŻELI JEDEN Z PRZEWODÓW JEST KOLORU NIEBIESKIEGO, NIE NALEŻY PODŁĄCZAĆ GO DO WTYKU N NEUTRALNEGO. W TAKIM PRZYPADKU, PRZEWÓD NIEBIESKI JEST JEDNYM Z PRZEWODÓW FAZOWYCH. UWAGA!!! WYMIANA WTYCZKI I PRAWIDŁOWE PODŁĄCZENIE NIE POWODUJE UTRATY GWARANCJI! Strona 19 z 25

20 8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW Tabela 3. Rozwiązywanie problemów Problem Prawdopodobna przyczyna Rozwiązanie Urządzenie nie włącza się Nierówne podawanie drutu lub drut nie przesuwa się Urządzenie przestało spawać, zapaliła się kontrolka zabezpieczenia termicznego Jakość spoiny jest niezadawalająca Urządzenie nie jest podłączone do sieci zasilającej, urządzenie nie otrzymuje napięcia wejściowego, uszkodzony włącznik Problem z pracą rolek podajnika, uszkodzenie wkładu prowadnika drutu lub końcówki prądowej Załączył się układ zabezpieczający urządzenie Problem z prawidłowym przebiegiem procesu spawalniczego Strona 20 z 25 Sprawdzić czy urządzenie podłączone jest do sieci zasilającej Sprawdzić napięcie w gniazdku przy pomocy specjalistycznego miernika Sprawdzić stan bezpieczników Sprawdzić siłę docisku rolek podajnika Sprawdzić czy rowek rolki podajnika nie jest uszkodzony jeżeli tak, to wymienić rolkę na nową Sprawdzić czy wkład prowadnika drutu nie jest uszkodzony/zapchany Sprawdzić czy końcówka prądowa i wkład prowadnika drutu jest dobrany odpowiednio do średnicy i rodzaju drutu spawalniczego Sprawdzić czy nie ma zbyt dużych spadków napięcia w gniazdku, sprawdzić czy maszyna nie przegrzała się, jeżeli tak odczekaj, aż spawarka wystudzi się Sprawdzić czy prędkość podawania drutu dobrana jest odpowiednio (nierównomierne podawanie drutu) Sprawdzić gaz osłonowy, sprawdzić czy przepływ gazu jest odpowiedni Sprawdzić ustawienia dotyczące rodzaju drutu spawalniczego (materiał, średnica) Upewnić się, że materiał jest odpowiednio oczyszczony Sprawdzić czy zacisk masowy jest odpowiednio przymocowany do materiału spawanego *Jeżeli usterka nie zostanie wyeliminowana po zastosowaniu się do w/w wskazówek, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem Welder Fantasy. Dane kontaktowe i instrukcja postępowania znajdują się na karcie gwarancyjnej [str. 20] UWAGA! Treść niniejszej instrukcji przygotowana została przez zespół inżynierów firmy Fachowiec. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści instrukcji w całości lub w częściach, bez pisemnej zgody firmy Fachowiec, jest zabronione. WYPRODUKOWANO DLA: F. FACHOWIEC Zenon Świętek ul. Stefańskiego 29, Poznań Made In China

21 9. SCHEMAT ELEKTRYCZNY Rys 9. Schemat elektryczny 10. EKOLOGIA Nie wyrzucaj sprzętu elektrycznego razem z normalnymi odpadami! Zgodnie z DYREKTYWĄ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) i jej zastosowaniem w świetle przepisów krajowych, zużyty sprzęt elektryczny podlega osobnej zbiórce i powinien trafić do zakładów recyklingu, zapewniających przetwarzanie w sposób przyjazny dla środowiska. Jako właściciel urządzeń powinieneś otrzymać informacje o zatwierdzonym systemie zbiórki od naszego lokalnego przedstawiciela. Stosując się do tych wytycznych chronisz środowisko i zdrowie człowieka! W związku z powyższym firma FACHOWIEC F. Zenon Świętek dostosowała się do wymogów w/w przepisów i została zarejestrowana w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod numerem: E WZ oraz podpisała umowę ze spółką CCR REWEEE Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przejazd 4/49 (obecnie CCR RELECTRA). Firmie tej powierzono wykonywanie obowiązków ciążących na FACHOWIEC F. Zenon Świętek w zakresie odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyty sprzęt można również dostarczać bezpośrednio do siedziby firmy FACHOWIEC. Strona 21 z 25

22 11. DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE MAG-13/FC/01 Ostatnie 2 cyfry roku w którym naniesiono znak CE: 12 Nazwa i adres FACHOWIEC F. Zenon Świętek, ul. Stefańskiego 29, Poznań Nazwa oświadcza, że wyrób: Urządzenie spawalnicze MIG/MAG Typ/model: Welder Fantasy MAGIC MIG 195 Welder Fantasy MAGIC MIG 200 Welder Fantasy MAGIC MIG 250 Welder Fantasy MAGIC MIG 200 INVERTER Welder Fantasy MAGIC MIG 250 INVERTER Welder Fantasy MAGIC MIG 350T INVERTER Welder Fantasy MAGIC MIG 500T INVERTER spełnia wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych: 1. EN:2005; 2. EN:2007; oraz spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw: /95/WE Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) /108/WE Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem Deklaracja ta odnosi się wyłącznie do urządzenia w stanie, w jakim zostało wprowadzone do obrotu i nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych przez niego późniejszych działań. Osoba upoważniona do przygotowania i przechowywania dokumentacji technicznej: Zenon Świętek. Zenon Świętek Poznań, Miejsce i data wystawienia: Strona 22 z 25

23 KARTA GWARANCYJNA (Wystawiona dla sprzedaży po 25 Grudnia 2014) WAŻNE! Oddajemy w Państwa ręce profesjonalny produkt przeznaczony do obsługi wyłącznie przez osoby przeszkolone i z odpowiednimi kwalifikacjami. Każde urządzenie, produkt, maszyna przed dystrybucją przechodzi wstępną kontrolę jakości w naszej Firmie. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, proszę bardzo uważnie zapoznać się z dołączoną instrukcją obsługi w celu prawidłowego rozruchu i zapoznania się z wymaganiami dla sprzętu! UWAGA AWARIA! Przed wysłaniem sprzętu skorzystaj z naszego CENTRUM OBSŁUGI SERWISOWEJ które umożliwia wsparcie techniczne, kontakt naszego serwisu z Państwem i automatyczną pomoc w odbiorze przesyłki!!! NAZWA SPRZĘTU TYP / MODEL URZĄDZENIE WELDER FANTASY MAGIC MIG NR FABRYCZNY / HOLOGRAM DATA SPRZEDAŻY UWAGI / PIECZĄTKA I PODPIS 1. Gwarantem jakości urządzenia jako producent, importer i dystrybutor jest: FACHOWIEC Firma Handlowa Wielobranżowa Zenon Świętek z siedzibą Polska Poznań ul. Stefańskiego 29 tel: +48/ Gwarant oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji został wydany wolny od wad i wykonany jest zgodnie z obowiązującymi normami. Gwarancja obejmuje zasięgiem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nasze produkty zakupione zagranicą należy dostarczyć do serwisu w Polsce. 3. Firma Fachowiec ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne, produkcyjne i materiałowe tkwiące w urządzeniu przez okres: 12 miesięcy 4. W przypadku nabycia produktu przez osoby fizyczne do użytku niezwiązanego z prowadzoną działalnością mają zastosowanie aktualne przepisy ustawy: Dziennik ustaw Dz. U poz. 827 (stan na dzień 25 czerwca 2014 r. ) obowiązującą od r. Strona 23 z 25

24 5. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 6. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w czasie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty dostarczenia reklamowanego urządzenia do Serwisu Importera. 7. Reklamowane w ramach gwarancji urządzenie winno być dostarczone do Sprzedawcy wraz z pełnym wyposażeniem standardowym, czyste i jeśli urządzenie posiada - z czytelną tabliczką znamionową. 8. Reklamowane urządzenie należy odesłać w odpowiednio zapakowanym kartonie, zabezpieczone przed uszkodzeniem w transporcie, należy oznaczyć o ile wymaga góra dół lub ostrożnie szkło 9. Firma Fachowiec nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych i zwrotów wysyłanych na adres Firmy za pobraniem! 10. Dokument gwarancyjny jest ważny, jeśli posiada prawidłowo wypełnione wpisy dotyczące: daty sprzedaży, nazwę sprzedanego urządzenia, pieczęć i podpis sprzedawcy, a Klient kwituje go podpisem. 11. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, jak np. uruchomienie urządzenia, konserwacja, wymiana baterii, oraz innych materiałów eksploatacyjnych. 12. Wymieniony wadliwy sprzęt i części stają się własnością Gwaranta. ODMOWA PRZYJĘCIA REKLAMACJI: Gwarant może odmówić przyjęcia reklamacji w przypadku: stwierdzenie użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi, dostarczenia urządzenia brudnego, bez osprzętu standardowego, bez tabliczki znamionowej i plomby lub hologramu stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w urządzeniu, wady formalnej związanej z dokumentami sprzedaży, jak niewypełniona karta gwarancyjna, brak dowodu zakupu. GWARANCJĄ NIE SĄ OBJĘTE: 1. Części, które przy zgodnej z zaleceniami eksploatacji podlegają naturalnemu zużyciu przed upływem okresu gwarancji, takie jak: uchwyty spawalnicze, uchwyty masowe, dysze, palniki, baterie, paski, filtry, oleje, elektrody, uszczelki, o-ringi oraz inne elementy związane bezpośrednio z eksploatacją. Wady powstałe w wyniku uszkodzeń mechanicznych, termicznych lub chemicznych urządzenia i wyposażenia. Uszkodzenia powstałe z powodu niewłaściwego transportu i magazynowania, 4. Uszkodzenia związane z pracą w zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperaturze, 5. Uszkodzenia spowodowane wadliwą instalacją elektryczną Użytkownika, zalaniem lub zawilgoceniem podzespołów elektrycznych wodą, 6. Nieprawidłowe podłączenie do źródła zasilania (np. zła biegunowość, złe napięcie 230 lub 400V, brak faz lub zbyt luźno zaciśnięte przewody przyłączeniowe), 7. Uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia, przegrzanie, 8. Złe ustawienie parametrów spawania, ingerencja w panel sterujący sprężarek śrubowych, Strona 24 z 25

25 9. Złe dobranie parametrów ciśnienia zasilającego do pracy urządzenia, 10. Uszkodzenia związane z brakiem zalecanych czynności konserwacyjnych, zawartych w instrukcji, 11. Czyszczenie z użyciem zbyt wysokiego ciśnienia lub agresywnych środków chemicznych, 12. Uszkodzenia spowodowane zbyt mocnym dokręceniem lub niedokręcaniem elementów powodujące uszkodzenia przyłączy lub nadmierną przepustowość (pistolety lakiernicze), 13. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem. Utrata gwarancji następuje w przypadku: 1. nieprzestrzegania instrukcji obsługi 2. niewłaściwej eksploatacji 3. przeciążenia maszyny 4. pracy bez środków smarujących 5. demontażu przez osoby nieupoważnione 6. zerwania hologramów UTRATA GWARANCJI NASTĘPUJE ADRES SERWISU Fachowiec FHW Zenon Świętek Poznań ul Grunwaldzka 390 tel; +48/ serwis@fachowiec. com Ważne: W przypadku nieuzasadnionej reklamacji zgłaszający zostanie obciążony kosztami transportu i przeglądu zgodnie z cennikiem serwisu. Data przyjęcia Data wydania NAPRAWY GWARANCYJNE: Zakres naprawy Pieczęć i podpis serwisu Strona 25 z 25

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI JET TIG WELDER FANTASY DLA MODELI JET TIG AC/DC 200A JET TIG AC/DC 250A JET TIG AC/DC 315A

2 SPIS TREŚCI Uwagi ogólne 4 Ogólna charakterystyka 5 Dane techniczne 5 Przygotowanie do pracy 6 Dane techniczne 6 Przygotowanie urządzenia do pracy, regulacja parametrów spawania 8 Opis panelu AC/DC 200, 250 i Technologia spawania TIG 11 Bezpieczeństwo użytkowania 16 3

3 Bardzo dziękujemy i gratulujemy udanego zakupu. W trosce o wysoką jakość oferowanych przez nasza firmę produktów oddajemy w Państwa ręce urządzenie które wyprodukowane zostało w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie metod spawania TIG. W trosce o bezpieczeństwo użytkowania oraz dbałość o prawidłowe wykorzystanie potencjału urządzenia serdecznie prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. UWAGI OGÓLNE Zachowanie niniejszej instrukcji obsługi i postępowanie według przedstawionych w niej wytycznych umożliwi prawidłową konserwację urządzenia w przyszłości. Poniższe ostrzeżenia mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika i eksploatację w sposób przyjazny dla środowiska. Przed przystąpieniem do instalacji i użytkowania urządzenia zapoznaj się dokładnie z treścią całej instrukcji. Po otwarciu opakowania sprawdź, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W razie wątpliwości skontaktuj się z naszym działem obsługi. Urządzenia powinien używać wyłącznie przeszkolony pracownik. Podczas instalacji urządzenia wszystkie czynności związane z elektrycznością powinieneś powierzyć wykwalifikowanemu elektrykowi. Nie przeciążaj urządzenia. Przestrzegaj instrukcji użytkowania. Nie wyrzucaj sprzętu elektrycznego razem z normalnymi odpadami! Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego i jej zastosowaniem w świetle przepisów krajowych, zużyty sprzęt elektryczny podlega osobnej zbiórce i powinien trafić do zakładów recyklingu, zapewniających przetwarzanie w sposób przyjazny dla środowiska. Jako właściciel urządzeń powinieneś otrzymać informacje o zatwierdzonym systemie zbiórki od naszego lokalnego przedstawiciela. Stosując się do tych wytycznych chronisz środowisko i zdrowie człowieka! 4

4 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA Urządzenia Welder Fantasy JET TIG 200, 250 i 315 AC/DC to inwertorowe urządzenia spawalnicze, umożliwiające spawanie następującymi metodami: TIG DC+, DC- (PULSE) TIG AC (PULSE) MMA Przy wszystkich metodach TIG możliwe jest zastosowanie następujących trybów spawania: Dwutakt z zajarzaniem łuku poprzez układ lift-arc (2T) Czterotakt z zajarzaniem łuku poprzez układ lift-arc (4T) Dwutakt z zajarzaniem bezstykowym HF (2T HF) Czterotakt z zajarzaniem bezstykowym HF (4T HF) Spawarka wyposażona jest w: płytę czołową z urządzeniami regulacyjnymi i nastawczymi oraz przyłączem dla pilota, płytę tylną z przyłączem gazowym, wyłącznikiem i przewodem zasilającym, gniazdo o biegunowości dodatniej (+), ujemnej (), przyłącze gazowe oraz gniazdo przewodu spawalniczego w części przedniej. Urządzenie może być zasilane z zespołu prądnicowego pod warunkiem, że zapewnia on stabilne napięcie. Zestaw zawiera: Źródło prądu w zależności od modelu Uchwyt TIG typ SRT 26 Uchwyt elektrody Uchwyt masowy Instrukcja w j. polskim 5

5 DANE TECHNICZNE POSZCZEGÓLNYCH MODELI MODEL JET TIG 200 JET TIG 250 JET TIG 315 TRYB Napięcie zasilania AC 230V/ 50Hz AC 230V/ 50Hz AC 3x400V/ 50Hz Napięcie biegu jałowego 70V 70V 70V DC MMA Zakres prądu spawania 5-160A A A Prąd wyjściowy 160A 200A 250A Sprawność 60% 60% 60% Napięcie biegu jałowego 70V 70V 70V Zakres prądu spawania A A A AC TIG Zakres prądu START/END A A A Balans prądu AC 10%-90% 10%-90% 10%-90% Zakres częstotliwości AC Hz Hz Hz Sprawność 60% 60% 60% Zakres prądu pulsującego 5-200A A A Sprawność 35% 35% 35% Czas narastania/opadania 0-10s 0-10s 0-10s DC TIG PULSE Częstotliwość pulsu 0, 5-25Hz 0, 5-25Hz 0, 5-25Hz Modulacja pulsu 5%-95% 5%-95% 5%-95% Zakres prądu START/END A A A Czas trwania Pre gas 0-10s 0-10s 0-10s Czas trwania Post gas 0-25s 0-25s 0-25s Zajarzenie łuku HF HF HF Wydajność 80% 80% 80% Waga 25 kg 25 kg 25 kg Klasa izolacji IP21S IP21S IP21S Wymiary 430x200x290 mm 430x200x290 mm 430x200x290 mm 6

6 PRZYGOTOWANIE DO PRACY Urządzenie pracować powinno w suchych i odpowiednio przewietrzanych pomieszczeniach. Należy zwracać uwagę, aby wentylator urządzenia nie zasysał pyłu metalowego do wnętrza obudowy, gdyż może to spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych. Zabrania się podłączać kilka spawarek szeregowo bądź równolegle. Przy instalacji urządzenia należy przestrzegać krajowych przepisów i norm dotyczących bezpieczeństwa. Spawarkę ustawić należy w sposób umożliwiający spawaczowi wygodny i łatwy dostęp do urządzeń regulacyjnych i przyłączy. W trakcie pracy urządzenia wszystkie zabezpieczenia i osłony powinny być zamknięte i właściwie przymocowane. Stopień ochrony urządzenia zgodny z wymogami normy IP23 wymaga, aby chronić spawarkę przed bezpośrednim, intensywnym działaniem promieni słonecznych i deszczem. Podczas spawania przewody spawalnicze powinny być równolegle ułożone na podłodze lub nisko nad nią; zaleca się stosowanie przewodów tak krótkich, jak to możliwe. PODŁĄCZENIE DO SIECI Opisywana spawarka odpowiada wymogom określonym w normie EN 50199, niemniej jednak generowane zakłócenia elektromagnetyczne (w tym również powstające przy zajarzaniu bezstykowym HF) mogą przekraczać maksymalne dopuszczalne poziomy dla niektórych urządzeń elektrycznych, takich jak np. : elektroniczny sprzęt gospodarstwa domowego (radia, telewizory, wideo, telefony, instalacje alarmowe itd. ), komputery, roboty, elektryczne aparaty medyczne i urządzenia służące do podtrzymywania życia, odbiorniki i przekaźniki radiowo-telewizyjne, rozruszniki serca i aparaty słuchowe, wszelkie szczególnie wrażliwe urządzenia elektryczne. Za instalację i użytkowanie spawarki odpowiada spawacz. W razie wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu innych urządzeń, znajdujących się w pobliżu spawarki, zaleca się przerwać pracę i powiadomić producenta. URZĄDZENIE TO PRZEZNACZONE JEST DO OBSŁUGI PRZEZ PROFESJONALISTÓW I DZIAŁANIA W WARUNKACH PRZEMYSŁOWYCH. 7

7 Omawiana spawarka wymaga zasilania prądem o napięciu znamionowym 1x230V lub 3x400V ±15%. Instalacja elektryczna powinna być wykonana przez wykwalifikowanego elektryka, zapewniać maksymalną moc wymaganą do pracy urządzenia oraz spełniać wymogi krajowych norm. Podłącz urządzenie do sieci i przestaw przełącznik w położenie ON (włączony), spawarka automatycznie przełączy się w ostatnio używany tryb spawania. Za pomocą przycisków na płycie czołowej wybierz nowy tryb spawania. PRZYGOTOWANIE URZADZENIA DO PRACY, REGULACJA PARAMETRÓW SPAWANIA Spawanie metodą TIG Uchwyt TIG podłącz do gniazda o biegunowości ujemnej. Przewód masowy podłącz do gniazda o biegunowości dodatniej. Przewód doprowadzający gaz do uchwytu podłącz do przyłącza gazowego. Przewód doprowadzający gaz z butli podłącz do przyłącza gazowego z tyłu urządzenia. Jeżeli przy spawaniu zamierzasz korzystać z chłodzenia wodnego, przewód doprowadzający wodę podłącz do szybkozłączki przy uchwycie spawalniczym, natomiast przewód, którym woda powraca do szybkozłączki przy zespole chłodzącym (TIG AC/DC 315). Spawanie metodą MMA Przewody spawalniczy i masowy podłącz do odpowiednich gniazd wyjściowych spawarki, zgodnie z biegunowością zalecaną przez producenta elektrod, którymi zamierzasz spawać. UWAGA! Nie dotykaj elektrodą do żadnych metalowych elementów, ponieważ przy tej metodzie spawania gniazda wyjściowe urządzenia są pod napięciem. 8

8 OPIS PANELU 200/250//315 OZNAKOWANIE WSKAŹNIKÓW DIODOWYCH I WYŚWIETLACZY: 1 Wyświetlacz wyboru kanału pamięci 2 Wyświetlacz wartości nastawów poszczególnych parametrów (wg jednostek - 5) 3 Przyciski wyboru parametrów spawania 4 Dioda sygnalizująca zasilanie 5 A wartość prądu spawania; S wartość czasu (dla up i down slope, pre i post gas);% - wartość balansu i modulacji pulsu; Hz- wartość częstotliwości prądu AC oraz pulsu 6 Wykres nastawów parametrów TIG 7 Wybór rodzaju prądu spawania 8 Dioda ostrzegawcza (w przypadku przegrzania lub usterki) 9 Wybór natężenia prądu spawania oraz wielkości ARC FORCE dla metody MMA 10 Wybór spawania prądem pulsującym oraz MMA 11 Wybór metody zajarzania łuku HF/LIFT 12 Wybór spawania 2 takt 4 takt 13 Pokrętło nastawu parametrów spawania 9

9 SCHEMAT PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA PRZÓD TYŁ 14 BUTLA Ar Z REDUKTOREM UCHWYT TIG UCHWYT MASOWY 14 Butla z reduktorem 15 Gniazdo biegunowości dodatniej + 16 Gniazdo biegunowości ujemnej - 17 Przyłącze gazu osłonowego - wyjście (Ar) 18 Gniazdo sterujące uchwytu spawalniczego 19 Tabliczka znamionowa urządzenia 20 Przełącznik WŁ/WYŁ 21 Przyłącze gazu osłonowego - wejście (Ar) 22 Przyłącze zasilania prądowego 23 Uziemienie 24 Wentylator 10

10 USTAWIENIE I REGULACJA PAREMETRÓW SPAWANIA W METODZIE TIG i MMA Regulacja i ustawienie parametrów spawania TIG odbywa się za pomocą dwóch dwufunkcyjnych przycisków umieszczonych na panelu przednim urządzenia (3) oraz pokrętła (13). W celu wyboru poszczególnych ustawień należy przyciskać prawy lub lewy przycisk w zależności od zmienianej wartości, a następnie ustawić pożądany parametr kręcąc pokrętłem (13). W tym momencie zacznie świecić czerwona dioda przy wielkości która ma być ustawiana. Wybierając wartości w prawo lub lewo można dokonać dalszych zmian. W celu zatwierdzenia wybranej wartości należy ponownie przycisnąć pokrętło. Wybór kolejnych ustawień odbywa się w sposób analogiczny. Czynność tą należy powtarzać aż do ustawienia wszystkich parametrów spawania. WIELKOŚĆ ZAKRES METODA SPAWANIA MMA HF TIG LIFT TIG Czas wstępnego wypływu gazu 0-10 s X O O Czas wypływu gazu po zakończeniu spawania 0-25 s X O O Czas narastania prądu 0-10 s X O O Czas opadania prądu 0-10 s X O O Częstotliwość AC/DC Hz X O O Częstotliwość pulsu Hz X O O Balans 10%-90% X O O TECHNOLOGIA SPAWANIA TIG Z WYKORZYSTANIEM POSZCZEGÓLNYCH TRYBÓW PRACY Spawanie metodą TIG W metodzie TIG (z ang. : Tungsten Inert Gas) łuk elektryczny zajarza się w osłonie gazu obojętnego (argonu), między spawanym elementem a nietopliwą elektrodą, wykonaną z czystego wolframu lub wolframu z dodatkami. W trybie TIG lift-arc zajarzenie łuku następuje w chwili zetknięcia elektrody ze spawanym elementem, przy czym aby uniknąć zanieczyszczenia spoiny atomami wolframu, należy ustawić niski prąd zwarciowy; w tym trybie trudno uzyskać wysoką jakość początkowego odcinka spoiny. Aby zupełnie wyeliminować możliwość zanieczyszczenia spoiny wolframem, elektroda w ogóle nie powinna dotykać spawanego elementu; w tym właśnie celu używa się bezstykowego zajarzania łuku przy wykorzystaniu wyładowań o wysokich częstotliwościach (HF). Metoda TIG polecana jest szczególnie, jeżeli chce się uzyskać dobrze wyglądającą spoinę bez pracochłonnej obróbki mechanicznej po spawaniu; wymaga to jednak odpowiedniego przygotowania i oczyszczenia krawędzi obu spawanych elementów. Właściwości mechaniczne 11

11 materiału dodatkowego powinny być podobne do właściwości spawanych elementów. Rolę gazu osłonowego zawsze pełni czysty argon, doprowadzany w ilościach zależnych od ustawionego prądu spawania. Biegunowość dobiera się w zależności od typu spoiny, jaką chce się uzyskać, oraz rodzaju spawanego materiału: Biegunowość normalna: Przy większości prac spawalniczych najlepiej sprawdza się biegunowość normalna, czyli taka którą uzyskuje się podłączając uchwyt spawalniczy do gniazda ujemnego, a przewód masowy do gniazda dodatniego, pozwala ona na ograniczenie zużycia elektrody, ponieważ większość ciepła gromadzi się wówczas w spawanym elemencie. Biegunowość ta stosowana jest przy spawaniu materiałów cechujących się wysokim przewodnictwem cieplnym, np. miedzi, jak również stali, do spawania której zaleca się używanie elektrod z wolframu z dodatkiem 2% toru (kolor czerwony); średnicę elektrody dobiera się w zależności od ustawień prądu spawania. Biegunowość normalna przy prądzie impulsowym: Spawanie prądem impulsowym daje większą kontrolę nad jeziorkiem spawalniczym i pozwala uzyskać węższą strefę występowania wtrąceń gazowych, szczelin oraz niekorzystnych zmian struktury materiału pod wpływem ciepła. Im wyższa częstotliwość, tym łuk elektryczny staje się bardziej zwarty i stabilniejszy, dzięki czemu nawet przy spawaniu cienkich elementów prądem o niskim natężeniu można otrzymać spoiny o lepszej jakości. SCHEMAT PRZEBIEGU PRĄDU W TRYBIE SPAWANIA PULSE 12

12 Biegunowość odwrócona: Biegunowość odwróconą z kolei stosuje się przy spawaniu stopów pokrytych warstwą żaroodpornych tlenków, których temperatura topnienia przewyższa temperaturę topnienia metalu, np. magnezu, aluminium i jego stopów. Odwrotnie, niż miało to miejsce przy biegunowości normalnej, uchwyt spawalniczy TIG podłącza się do gniazda dodatniego, przewód masowy natomiast do gniazda ujemnego. Biegunowość odwrócona naraża elektrodę na zwiększony dopływ ciepła, a co za tym idzie, powoduje szybsze jej zużycie, z tego względu spawanie wykonywać można wyłącznie prądem o niskim natężeniu. Spawanie metodą TIG AC (prąd przemienny): Spawanie TIG AC prądem przemiennym o fali prostokątnej stosuje się do łączenia elementów z magnezu bądź aluminium i jego stopów przy wysokich natężeniach. Półfala dodatnia pozwala na przebicie wierzchniej warstwy tlenku, natomiast półfala ujemna, której towarzyszy spadek temperatury elektrody i przepływ ciepła do spawanego elementu, sprzyja głębszej penetracji łuku. Regulując balans fali można precyzyjnie dostosować proporcje między działaniem rozprowadzającym i penetrującym łuku elektrycznego. Do spawania metodą TIG AC używa się elektrody z czystego wolframu (kolor zielony) lub wolframu z dodatkiem cynku i chromu (kolor biały); przygotowanie elektrody polega na odpowiednim stępieniu jej końcówki, która pod wpływem wysokich temperatur i łuku elektrycznego przybiera stopniowo zaokrąglony kształt. Rolę gazu osłonowego przy tej metodzie spawania może spełniać zarówno argon, jak i hel. Najczęściej jednak stosuje się argon, ponieważ jest tańszy i pozwala uzyskać bardziej stabilny łuk, co przekłada się na większą łatwość manewrowania. Tym niemniej przy niektórych rodzajach spoin lepiej sprawdza się hel lub mieszanina helu i argonu, która oprócz większej szybkości spawania umożliwia też głębszy przetop. Spawanie metodą MMA z elektrodą otuloną: Aby otrzymać wysokiej jakości spoinę, ze spawanych krawędzi należy najpierw usunąć rdzę i inne zanieczyszczenia. Przygotowując krawędzie należy wziąć pod uwagę zarówno grubość elementów, jak i rodzaj łączenia, pozycję spawania oraz wymagania projektowe. Najczęściej stosuje się obróbkę krawędzi w kształcie V, jednak przy grubszych elementach lepiej sprawdza się X (do spawania z przetopem) lub U (bez przetopu). Producent elektrod zwykle podaje optymalną wartość prądu spawania dla swoich produktów. Wybór rodzaju elektrody zależy od grubości spawanych elementów, jak i od pozycji spawania. Przed rozpoczęciem spawania zamocuj elektrodę w zacisku uchwytu. Zajarz łuk elektryczny, pocierając końcówką elektrody o spawany materiał, następnie unieś lekko uchwyt na wysokość zazwyczaj używaną przy spawaniu. Aby ułatwić zajarzanie łuku, spawarkę wyposażono w funkcję gorący start (Hot-start), która polega na zwiększeniu natężenia prądu na początku spawania. W trakcie spawania metalowy rdzeń elektrody stopniowo topi się i odkłada na spawanym elemencie w postaci kropel, natomiast parująca otulina 13

13 zamienia się w gaz osłonowy. Celem zwiększenia płynności łuku spawalniczego, podczas odrywania się kropel metalu, kiedy może dojść do zwarcia między elektrodą a jeziorkiem, następuje chwilowy wzrost prądu spawania (funkcja Arc-force), który pozwala uniknąć gaśnięcia łuku. Jeżeli elektroda przywiera do spawanego elementu, należy skorzystać z funkcji Antistick, która polega na obniżeniu mocy spawarki w chwili zwarcia, dzięki czemu można oderwać elektrodę nie uszkadzając jej. Przy spawaniu elektrodami otulonymi po każdym przebiegu należy usunąć ze spoiny żużel. Poniżej opisano pokrótce sposób postępowania przy spawaniu poszczególnymi metodami: Dwutakt z zajarzaniem łuku poprzez układ lift-arc: Elektrodę zamocowaną w uchwycie przyłóż do spawanego elementu. Naciśnij (1T) i trzymaj wciśnięty spust na uchwycie spawalniczym. Unieś delikatnie uchwyt, aby nastąpiło zajarzenie łuku. PRĄD SPAWANIA wzrośnie do zaprogramowanej wartości. Jeżeli ustawiono CZAS NARASTANIA, zajmie to odpowiednią ilość sekund. Zwolnij spust (2T), aby przejść do etapu kończenia spoiny. W czasie określonym parametrem CZAS OPADANIA, natężenie prądu spadnie do zaprogramowanej wartości prądu końcowego. Łuk elektryczny zgaśnie. Gaz doprowadzany będzie w czasie określonym parametrem KOŃCOWY WYPŁYW GAZU. Czterotakt z zajarzaniem łuku poprzez układ lift-arc: Elektrodę zamocowaną w uchwycie przyłóż do spawanego elementu. Naciśnij (1T), a następnie zwolnij (2T) spust na uchwycie spawalniczym. Naciśnij (3T) i trzymaj wciśnięty spust, aby przejść do etapu kończenia spoiny. Łuk elektryczny jarzy się i doprowadzany jest prąd o natężeniu określonym parametrem PRĄD KOŃCOWY. W tym momencie można zakończyć spoinę (CRATER FILLER CURRENT). Zwolnij spust (4T), aby przerwać łuk. Dwutakt z bezstykowym zajarzaniem łuku HF: Końcówkę elektrody zamocowanej w uchwycie spawalniczym przybliż do spawanego elementu na odległość od 2 do 3 mm. Łuk zajarzy się bezstykowo, a wyładowania napięcia (HF) wstrzymywane będą automatycznie. 14

14 PRĄD SPAWANIA wzrośnie do zaprogramowanej wartości. Czterotakt z bezstykowym zajarzaniem łuku HF: Końcówkę elektrody zamocowanej w uchwycie spawalniczym przybliż do spawanego elementu na odległość od 2 do 3 mm. Do wyboru są następujące metody spawania: MMA TIG DC, TIG DC PULSE, TIG AC, TIG AC PULSE Zapalenie się diody LED obok odpowiedniego symbolu potwierdza wybór trybu. Przy metodzie TIG AC można dostosować: Częstotliwość inwersji: aby zredukować drgania łuku elektrycznego udostępniono wyłącznie częstotliwości harmoniczne. Zrównoważenie (BALANCE): wskazywana jest wartość dodatnia bądź ujemna, odnosząca się do fali dodatniej przy metodzie TIG AC. Przy wartościach ujemnych możliwa jest głębsza penetracja łuku elektrycznego i silniejsze roztapianie jeziorka, przy dodatnich natomiast łuk elektryczny przebiega po powierzchni jeziorka. 15

15 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA Spawacz powinien nosić odporne na działanie ognia rękawice, odzież ochronną, obuwie oraz kask lub czapkę spawalniczą celem ochrony przed ewentualnym niebezpieczeństwem porażenia prądem i poparzenia żużlem lub odpryskami powstającymi podczas spawania. Spawacz powinien chronić oczy za pomocą ochronnej maski spawalniczej z zabezpieczającym filtrem o parametrach przewidzianych w ustawie; należy również pamiętać, że podczas spawania elektrycznego emitowane jest PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE, przed którym należy chronić skórę twarzy. Promienie ultrafioletowe mogą poparzyć niechronioną skórę tak dotkliwie, jak silne promienie słoneczne. Spawacz zobowiązany jest poinformować o ryzyku związanym ze spawaniem wszystkie osoby przebywające w strefie jego pracy i udostępnić im odpowiednie środki ochrony. Bardzo ważne jest zapewnienie właściwej wentylacji, zwłaszcza jeżeli spawanie odbywa się w pomieszczeniu zamkniętym. Zaleca się stosowanie odpowiednich wyciągów dymowych celem zminimalizowania ryzyka zatrucia dymem bądź gazami wydzielanymi podczas spawania. Aby ograniczyć ryzyko pożaru spawacz zobowiązany jest usunąć z pobliża stanowiska pracy wszelkie materiały łatwopalne. W ŻADNYM WYPADKU NIE WOLNO SPAWAĆ pojemników, w których przechowywano benzynę, smary, gazy bądź inne substancje łatwopalne. Nawet jeżeli dany pojemnik od długiego czasu stoi pusty RYZYKO EKSPLOZJI JEST BARDZO WYSOKIE. Spawacz powinien zaznajomić się ze wszelkimi specjalnymi przepisami i stosować się do nich, jeżeli zamierza pracować w pomieszczeniach zamkniętych przy zwiększonym ryzyku eksplozji. Aby uniknąć porażenia prądem, prosimy pamiętać, że: o Nie wolno spawać w warunkach podwyższonej wilgotności. o Nie wolno używać spawarki, jeżeli jej przewody noszą jakiekolwiek ślady uszkodzenia. o Należy sprawdzić, czy uziemienie instalacji elektrycznej zostało poprawnie podłączone i czy działa. o Spawacz nie powinien bezpośrednio dotykać do metalowych elementów, do których podłączony jest przewód masowy. o Uziemianie spawanego elementu może zwiększyć ryzyko wypadków. UWAGA! Wyładowania o wysokiej częstotliwości (HF), powstające podczas zajarzania łuku elektrycznego przy spawaniu metodą TIG HF, osiągają bardzo wysokie wartości napięcia. 16

16 PORAŻENIE ELEKTRYCZNE MOŻE ZABIĆ: Urządzenia wytwarzają wysokie napięcie. Wszystkie elementy tworzące obwód prądu mogą powodować porażenie elektryczne, dlatego powinno się unikać dotykania ich gołą ręką ani przez wilgotne lub uszkodzone ubranie ochronne. Nie wolno pracować na mokrym podłożu, ani korzystać z uszkodzonych przewodów. UWAGA: Zdejmowanie osłon zewnętrznych w czasie, kiedy urządzenie jest podłączone do sieci, jak również użytkowanie urządzenia ze zdjętymi osłonami jest zabronione! Kable spawalnicze, przewód masowy, zacisk uziemiający i urządzenie powinny być utrzymywane w dobrym stanie technicznym, zapewniającym bezpieczeństwo pracy. OPARY I GAZY MOGĄ BYĆ NIEBEZPIECZNE: W procesie spawania, cięcia wytwarzane są szkodliwe opary i gazy niebezpieczne dla zdrowia. Stanowisko pracy powinno być odpowiednio wentylowane i wyposażone w wyciąg wentylacyjny. Nie ciąć w zamkniętych pomieszczeniach. Należy unikać wdychania oparów i gazów. Powierzchnie elementów przeznaczonych do cięcia powinny być wolne od zanieczyszczeń chemicznych, takich jak substancje odtłuszczające (rozpuszczalniki), które ulegają rozkładowi podczas spawania, cięcia wytwarzając toksyczne gazy. PROMIENIE ŁUKU MOGĄ POPARZYĆ: Niedozwolone jest bezpośrednie patrzenie nieosłoniętymi oczami na łuk plasmowy. Zawsze stosować maskę lub przyłbice ochroną z odpowiednim filtrem. Osoby postronne, znajdujące się w pobliżu, chronić przy pomocy niepalnych, pochłaniających promieniowanie ekranami. Chronić nieosłonięte części ciała odpowiednią odzieżą ochronną wykonaną z niepalnego materiału. Stosować ochronne uszu i przypinany kołnierz. CZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM INSTRUKCJE: Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia czytaj niniejszą instrukcję ze zrozumieniem. Cięcie plazmowe lub żłobienie mogą być niebezpieczne. Nieprzestrzeganie instrukcji tutaj zawartych może spowodować poważne obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenie samego urządzenia. URZĄDZENIE ZASILANE ELEKTRYCZNIE: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac nad tym urządzeniem odłączyć zasilanie urządzenia za pomocą wyłącznika sieciowego. Urządzenie uziemić zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi instalacji urządzeń elektrycznych. 17

17 POLE ELEKTROMAGNETYCZNE MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE: Prąd elektryczny płynący przez przewody, wytwarza wokół niego pole elektromagnetyczne. Pole elektromagnetyczne może zakłócać pracę rozruszników serca. Przewody powinny być ułożone równolegle, jak najbliżej siebie. BUTLA MOŻE WYBUCHNĄC: Stosować tylko atestowane butle ze sprężonym powietrzem i poprawnie działającym reduktorem. Butla powinna być transportowana i stać w pozycji pionowej. Chronić butle przed działaniem gorących źródeł ciepła, przewróceniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Utrzymywać w dobrym stanie wszystkie elementy instalacji gazowej: butla, wąż, złączki, reduktor. SPAWANE, CIĘTE MATERIAŁY MOGĄ POPARZYĆ: Nigdy nie dotykać ciętych elementów niezabezpieczonymi częściami ciała. Podczas dotykania i przemieszczania spawanego materiału, należy zawsze stosować rękawice spawalnicze i szczypce. ZGODNOŚĆ Z CE: Urządzenie to spełnia zalecenia Europejskiego Komitetu CE. UWAGA! Treść niniejszej instrukcji przygotowana została przez zespół inżynierów firmy Fachowiec, która jest wyłącznym dystrybutorem ww. urządzeń na Polskę. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści powyższej instrukcji w całości lub w częściach jest zabronione. IMPORTER: F. H. W. FACHOWIEC Zenon Świętek ul. Stefańskiego 29, Poznań 18

18 KARTA GWARANCYJNA NAZWA SPRZĘTU Welder Fantasy TYP/MODEL JET TIG 200*/250*/315* NR FABRYCZNY DATA SPRZEDAŻY 1. Okres gwarancji na zakupiony przez państwa sprzęt wynosi 12 miesięcy od daty zakupu. 2. W przypadku stwierdzenia awarii urządzenia w okresie gwarancyjnym prosimy o niezwłoczne dostarczenie sprzętu do serwisu w siedzibie naszej firmy. 3. Naprawa będzie wykonana w terminie do 21 dni od daty dostarczenia sprzętu. 4. Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku trzykrotnej nieskutecznej naprawy. 5. Obsługa gwarancyjna nie obejmuje: A) Czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik sprzętu. B) Uszkodzeń spowodowanych przez pożar wyładowania atmosferyczne przepięcia w sieci itp. C) Uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez niewłaściwą obsługę sprzętu samowolne przeróbki, naprawy itp. D) Wymiany materiałów i części eksploatacyjnych to jest filtrów oleju, dysz, pasków klinowych grotów szczotek węglowych itp. E) Przeglądów technicznych urządzeń UTRATA GWARANCJI NASTĘPUJE W PRZYPADKU: - NIEPRZESTRZEGANIA INSTRUKCJI OBSŁUGI. - NIEWŁAŚCIWEJ EKSPLOATACJI - ZERWANIE PLOMB I HOLOGRAMÓW ZABEZPIECZAJĄCYH - PRZECIĄŻENIA MASZYNY - PRACY BEZ ŚRODKÓW SMARUJĄCYCH - NAPRAW PRZEZ OSOBY NIEUPOWAŻNIONE REKLAMACJE PROSIMY WYSYŁAĆ: POCZTĄ LUB KURIEREM DPD (MASTERLINK) DZIĘKUJEMY. PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAWCY 19

19 NOTATKI 20

20 NOTATKI 21

1 Instrukcja oryginalna Wózek widłowy LPG RX70-16 RX70-18 RX PL - 01/2018

2

3 Przedmowa g Adres producenta oraz dane kontaktowe STILL GmbH Berzeliusstraße Hamburg, Niemcy Tel. +49 (0) Faks: +49 (0) info@still. de Strona internetowa: Zasady dla firmy użytkującej wózki przemysłowe Oprócz niniejszej instrukcji obsługi dostępny jest również kodeks postępowania z dodatkowymi informacjami dla firm użytkujących wózki przemysłowe. Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące obsługi wózków przemysłowych: Informacje na temat wyboru odpowiednich wózków przemysłowych dla danego obszaru zastosowań Warunki bezpiecznej obsługi wózków przemysłowych Informacje na temat użytkowania wózków przemysłowych Informacje na temat transportu, wstępnego przekazania do eksploatacji i przechowywania wózków przemysłowych PL - 01/2018 I

4 g Przedmowa Adres strony internetowej i kod QR W dowolnej chwili można uzyskać dostęp do informacji, wklejając adres w wyszukiwarce lub skanując kod QR. II PL - 01/2018

5 Spis treści g 1 Wprowadzenie Wózek widłowy... 2 Opiswózka... 2 Ogólne... 4 OznaczenieCE... 5 Deklaracja zgodności z dyrektywąmaszynowąwe... 6 Przeglądakcesoriów... 7 Przegląd... 8 Tabliczkaznazwą Numerfabryczny Informacje dotyczące przepisów o ruchu drogowym Wykorzystanie wózka Właściweużytkowanie Właściweużytkowaniepodczasholowania Niedozwolone użytkowanie Miejsceeksploatacji Korzystanie z pomostów roboczych Informacje o dokumentacji Dokumentacja Dokumentacja uzupełniająca Data wydania i aktualnośćinstrukcjiobsługi Prawa autorskie i znaki handlowe Objaśnieniaużytychsymboliinformacyjnych Listaskrótów Definicjakierunków Rzutyschematyczne Zagadnienia związane z ochroną środowiska Opakowanie Utylizacjaczęściorazakumulatorów Bezpieczeństwo Definicja osób odpowiedzialnych Firmaużytkująca Specjalista Operatorzy Podstawowe zasady dotyczące bezpiecznej obsługi Objęcie ubezpieczeniem terenów należących do firmy Zmiany i modernizacja Zmianywosłonienadgłowąizmianyobciążeńdachu Ostrzeżeniedotyczącenieoryginalnychczęścizamiennych PL - 01/2018 III

6 g Spis treści Uszkodzenia, usterki i niewłaściwe używanie urządzeń zabezpieczających Opony Sprzętmedyczny Zachowaćuwagęwpodczasobsługisprężyngazowychiakumulatorów Długość ramion wideł Zagrożenia Pozostałe niebezpieczeństwa, pozostałe zagrożenia Specjalnezagrożeniazwiązanezkorzystaniemzwózkaiosprzętu Przegląd zagrożeń i środków zaradczych Zagrożeniedlapracowników Kontrole z zakresu bezpieczeństwa Regularna kontrola bezpieczeństwawózkawidłowego Przeprowadzanie regularnych kontroli bezpieczeństwa układu zasilania gazem LPG Regularna kontrola zawartości substancji szkodliwych w spalinach Kontrolaizolacji Przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z materiałami eksploatacyjnymi Dopuszczalnemateriałyeksploatacyjne Oleje Płynhydrauliczny Kwasakumulatorowy LPG Chłodziwoipłynchłodzący Usuwaniemateriałóweksploatacyjnych Emisje Rysunki poglądowe Budowa wózka widok ogólny Kabina operatora Elementy obsługoweiwyświetlacze Wyświetlaczimodułsterujący Elementysterującefunkcjamihydraulicznymiitrakcyjnymi Dwie minidźwignie Minidźwigniatrójdrożna Czterokierunkowaminidźwignia Joystick4Plus Wersjazprzełącznikamidotykowymi Minikonsola IV PL - 01/2018

7 Spis treści g 4 Działanie Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Ocenawizualna OtwieraniezaworubutliLPG OtwieraniezaworuodcinającegozbiornikaLPG Wchodzenie i wychodzenie z wózka Schowki i uchwyty na napoje Regulacja fotela operatora MSG 65/MSG Regulacja podłokietnika Regulacja kolumny kierownicy Odblokowywanieprzełącznikawyłączaniaawaryjnego Włączaniezapłonu UpoważnieniedostępowezapomocąkoduPIN(wariant) Obsługaklaksonu Passiatkowy Kabinaoperatora Uruchamianiesilnika Kontrola działania układuhamulcowego Kontroladziałaniaukładukierowniczego Kontrola działania funkcji wyłączania awaryjnego Zerowanie pomiaru ładunku(wariant) Kontrola prawidłowości działania funkcji pionowego położenia masztu podnośnika (wariant) Działanie wyświetlacza i modułu sterującego Wskaźniki Konfigurowaniewyświetlaczy Symbolenawyświetlaczu Ustawianie daty i godziny Zerowanie dziennego przebiegu i dziennego czasu pracy Wybórjęzyka Przyciski programowe Softkeysdoobsługiróżnychwariantówwyposażenia KonfigurowanietrybuwydajnościBlue-Q Tryb wydajności Blue-Q Opisfunkcji Wyłączanie dodatkowego wyposażenia WłączanieiwyłączanietrybuwydajnościBlue-Q Jazda Przepisybezpieczeństwawczasiejazdy Drogiprzejazdowe Ustawianie programówjazdy Wybórkierunkujazdy PL - 01/2018 V

8 g Spis treści Uruchamianie przełącznika kierunku jazdy, wersja wyposażona w minidźwignię Uruchamianie przełącznika kołyskowego do "kierunku jazdy", joystick 4Plus Uruchamianie przełącznika kierunku jazdy, wersja wyposażona w sterownik dotykowy Uruchamianie przełącznika kierunku jazdy, wersja wyposażona w mini-konsolę Rozpoczynaniejazdy Rozpoczynanie jazdy, wersja z dwoma pedałami (wariant) Używaniehamulcagłównego Hamulecpostojowy Włączanie mechanicznego hamulcapostojowego Włączanie elektrycznego hamulca postojowego Kierowanie Jazda na podjazdach i zjazdach Zmniejszanie prędkości przy podniesionym ładunku (wariant) Automatycznewyłączaniesilnikaspalinowego(wariant) Krótkotrwałe użytkowanie Gaśnięcie silnika jest spowodowane przez zamarznięcie parownika Parkowanie Bezpieczne parkowanie wózkaijegowyłączanie Klinpodkoło(wariant) Podnoszenie Wersje układu podnoszenia Automatyczne wyłączenie podnoszenia (wariant) Funkcja pionowego położenia masztu podnośnika (wariant) Rodzaje masztu podnośnika Usterki w czasie podnoszenia Funkcja blokowania układu hydraulicznego Elementy sterujące układem podnoszenia Obsługa układu podnoszenia za pomocą podwójnej minidźwigni Obsługa układu podnoszenia za pomocą potrójnej minidźwigni Obsługa układu podnoszeniazapomocąpoczwórnejminidźwigni Sterowanie układem podnoszenia za pomocą joysticka 4Plus Sterowanie układem podnoszenia za pomocą konsoli obsługiwanej palcami Wymiana ramion wideł Przedłużeniewideł(wariant) Obsługa wideł z obracanymi ramionami (wariant) Praca z ładunkiem Przepisy bezpieczeństwa dotyczące postępowania z ładunkiem Przed podniesieniem ładunku Pomiar ładunku (wariant) Podnoszenie ładunków VI PL - 01/2018

9 Spis treści g Obszarzagrożenia Transportowaniepalet Transport ładunków wiszących Podnoszenie ładunków Przewożenie ładunków Odstawianieładunku Korzystaniezwindy Jazda po mostkach przeładunkowych Osprzęt dodatkowy Montowanieosprzętu Uwalnianieciśnieniazukładuhydraulicznego Ogólne instrukcje na temat elementówsterujących Obsługaosprzętuzapomocądwóchminidźwigni Obsługa osprzętu za pomocą dwóch minidźwigni i przycisku funkcyjnego 5-tej funkcji Sterowanie osprzętem za pomocąpotrójnejminidźwigni Obsługa osprzętu za pomocą trzech minidźwigni i przycisku funkcyjnego 5-tej funkcji Obsługaosprzętuzapomocączterechminidźwigni Obsługa osprzętu za pomocą czterech minidźwigni i przycisku funkcyjnego 5-tej funkcji Sterowanieosprzętemzapomocąjoysticka4Plus Sterowanieosprzętemzapomocąjoysticka4Plusi5-tejfunkcji Sterowanie osprzętem zapomocąprzełącznikadotykowego Sterowanie osprzętem za pomocą przełącznika dotykowego i 5-tej funkcji Mechanizmblokującyzacisku(wariant) Podnoszenie ładunku przyużyciuosprzętu Wyposażenie dodatkowe Włączanieiwyłączanieoświetlenia Włączanie i wyłączanie świateł roboczych podczas jazdy do tyłu Włączanie i wyłączanie obrotowego sygnalizatora świetlnego Włączanie i wyłączanie systemu ostrzegawczego (wyposażenie specjalne) Włączanie i wyłączanie kierunkowskazów Włączanie i wyłączanie podwójnych świateł roboczych STILLSafetyLight(wariant) Obsługa wycieraczki/spryskiwacza przedniej szyby Napełnianie układu spryskiwacza FleetManager (wariant) Rozpoznawanie wstrząsów (wariant) Tempomat(wariant) Systemy zabezpieczające operatora (warianty) Czujnik sufitowy (wariant) PL - 01/2018 VII

10 g Spis treści Kabina Otwieraniedrzwikabiny Zamykaniedrzwikabiny Otwieraniebocznychszyb Zamykaniebocznychszyb Obsługaoświetleniawnętrza Używaniefunkcjiogrzewaniatylnejszyby Radio(wariant) Nagrzewnica Otwieranewgóręoknodachowe(wariant) Teczkazklipem(wariant) Praca z przyczepą Holowanie ładunku Trzpieńłączącywprzeciwwadze Automatyczny sprzęg holowniczy Holowanieprzyczep Komunikaty na wyświetlaczu Zawartość wyświetlacza Tabela z kodami błędów Komunikatyogólne Komunikaty dotyczące jazdy Usterkiwelektrycznymhamulcupostojowym Uzupełnianie paliwa WymianabutliLPG NapełnianiezbiornikaLPG Czyszczenie Myciewózka Czyszczenie układu elektrycznego Czyszczenie łańcuchów podnośnika Czyszczenieszyb Czynności po myciu wózka Zachowanie w sytuacjach zagrożenia Wyłączenieawaryjne Procedurywprzypadkuprzewróceniawózka Młotek wyjścia awaryjnego Opuszczanieawaryjne Obsługaelektrycznegohamulcapostojowegowtrybieawaryjnym Odłączanieakumulatora Rozruch przy użyciu drugiegoakumulatora Holowanie VIII PL - 01/2018

11 Spis treści g Transport wózka Transport Podnoszenie przy użyciu dźwigu Wyłączenie Wyłączanieiprzechowywaniewózka Powrót do eksploatacji po okresie magazynowania Konserwacja Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podczas konserwacji Informacje ogólne Wykonywanie prac przy wyposażeniuhydraulicznym Wykonywaniepracprzywyposażeniuelektrycznym Pracaprzyukładziezapłonowym Prace przy instalacji LPG Urządzenia zabezpieczające Wartościnastaw Podnoszenie wózka na podnośniku Wykonywaniepracprzyprzedniejczęściwózka Ogólne informacje o konserwacji Kwalifikacje personelu Informacjedotycząceprzeprowadzaniaprzeglądówserwisowych Konserwacja - co 1000 godzin/raz w roku Konserwacja co 3000 godzin/codwalata Zamawianieczęścizamiennychizużywającychsię Jakość i ilość wymaganych materiałów eksploatacyjnych Plansmarowania Arkusz danych serwisowych Zapewnianie dostępu do punktów konserwacji Otwieranie pokrywy silnika Zamykaniepokrywysilnika Montaż i demontaż płyty podłogowej Konserwacja po pierwszych 50 godzinach pracy Konserwacjawokresiedocierania W stanie gotowości do pracy Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego Kontrolapoziomupłynuchłodzącego Czyszczenie chłodnicy, kontrola szczelności Uzupełnianie poziomu i kontrolastężeniapłynuchłodzącego Wymianawkładufiltrapowietrza Smarowanie przegubów i elementów sterujących PL - 01/2018 IX

12 g Spis treści Konserwacjapasabezpieczeństwa Sprawdzaniefotelaoperatora Sprawdzaniezatrzaskudrzwi Obsługa serwisowa kół i opon Przeglądakumulatora Wymianabezpieczników Kontrolapoziomuolejuhydraulicznego Kontrolaszczelnościukładuhydraulicznego Smarowanie masztu podnośnikaiszyntocznych Smarowanieautomatycznegosprzęguholowniczego Wymianafiltraświeżegopowietrzaukładuogrzewania Konserwacja po 1000 godzin /coroku Inne zadania Sprawdzanieukładuwydechowego WymianafiltraLPG Kontrola szczelności siłowników podnoszących Kontrolaramionwideł Kontrola wideł z obracanymi ramionami Konserwacjaco10lat KontrolazbiornikaLPG Dane techniczne Wymiary Arkusz danych VDI modeli RX70-16, RX70-18 i RX Wymiary ergonomiczne Tabela bezpieczników X PL - 01/2018

13 1 Wprowadzenie

14 1 Wprowadzenie Wózek widłowy Wózek widłowy Opis wózka Ogólne Wózki napędzane silnikiem spalinowym z serii RX70-16/18/20 o udźwigu do 2 t są wyposażone w silnik spalinowy i napęd elektryczny. Napęd ten łączy w sobie zalety silnika spalinowego z precyzją sterowania napędu elektrycznego. Odporny na uginanie i wypaczenia maszt podnośnika umożliwia bezpieczne transportowanie ładunku, nawet przy dużym obciążeniu. Wygodny przedział operatora wyróżnia się najnowocześniejszą pod względem ergonomiczności budową, zapobiegając zmęczeniu i zwiększając bezpieczeństwo. Nisko położony środek ciężkości zapewnia stabilność wózka, która jest zapewniona, jeśli wózek jest używany zgodnie z przeznaczeniem. Wózek obsługuje wszystkie funkcje FleetManager 4. 0. Układ hamulcowy Układ hamulcowy wózka składa się z trzech różnych typów hamulców: Hamulec zasadniczy Hamulec odzyskujący energię Hamulec postojowy Hamulec zasadniczy bazuje na niezużywającym się olejowym hamulcu wielotarczowym. Ten hamulec wielotarczowy jest wykorzystywany jako hamulec zasadniczy w przypadku ostrego hamowania lub awaryjnego hamowania pedałem hamulca. W normalnym trybie roboczym zadziała hamulec odzyskujący energię elektrycznego silnika napędowego. Hamulec odzyskujący energię przekształca energię przyspieszenia wózka w energię elektryczną. Powoduje to zwolnienie ruchu wózka zaraz po zdjęciu nogi z pedału przyspieszenia. Całkowite zdjęcie stopy z pedału przyspieszenia powoduje zwalnianie wózka aż do całkowitego zatrzymania. Hamulec postojowy PL - 01/2018

15 Wprowadzenie 1 zapewnia, że wózek pozostaje na swoim miejscu podczas postoju. Wózek widłowy Układ hydrauliczny Wszystkie siłowniki podnoszenia są uruchamiane hydraulicznie. Wymagana objętość przepływu oleju jest uzyskiwana za pomocą pompy zębatej, która jest podłączona do silnika spalinowego. Zawór proporcjonalny zapewnia wyjątkowo delikatne ruchy i bezpieczną obsługę ładunku. Funkcje hydrauliczne mogą być skonfigurowane indywidualnie przez autoryzowane centrum serwisowe. Do włączania osprzętu dodatkowego mogą być wykorzystywane maksymalnie trzy obwody hydrauliczne (wariant). Zależnie od wyposażenia, w układzie podnoszenia jest również dostępny akumulator hydrauliczny w celu tłumienia szczytowych wartości ciśnienia w układzie hydraulicznym. Koncepcja napędu Silnik spalinowy napędza generator elektryczny. Wytworzony prąd jest kierowany do elektrycznego silnika jazdy, który napędza wózek. Elektroniczny sterownik prędkości delikatnie zapewnia wysoki moment obrotowy zarówno dla jazdy do przodu, jak i do tyłu. Elementy jednostki napędowej i napęd podnoszenia są zamknięte w celu uniemożliwienia przedostawania się pyłu i wilgoci. Oznacza to, że wózek może być użytkowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Ponadto wszystkie napędy jazdy, sterowania i podnoszenia są bezobsługowe. Charakterystyka jazdy i proces podnoszenia mogą być dostosowane do konkretnego zastosowania lub nawyków prowadzenia. W tym celu dostępnych jest pięć programów napędu. Maksymalna prędkość jazdy wynosi 22 km/h. W trybie oszczędzania energii Blue-Q zmniejsza zużycie energii nawet do 10%, jednocześnie nie pogarszając wydajności PL - 01/2018 3

16 1 Wprowadzenie Wózek widłowy Elementy sterowania Wózek jest wyjątkowo łatwy w obsłudze. Przy zakupie wózka dostępnych jest wiele wariantów elementów sterowania i wyposażenia: Podwójna minidźwignia Potrójna minidźwignia Poczwórna minidźwignia Joystick 4Plus Przełącznik dotykowy Jeden pedał Pedał podwójny Ręce są zawsze wolne do kierowania i sterowania ruchami roboczymi, umożliwiając wydajną pracę. Siły, które muszą być zastosowane do tego celu, są ograniczone do minimum dzięki kompaktowemu kołu skrętnemu. Uproszczona obsługa wózka jest wspomagana przez zwinną oś skrętną. Na wyświetlaczu modułu sterującego widoczne są informacje eksploatacyjne, takie jak poziom paliwa czy informacja o działaniu trybu oszczędzania energii Blue-Q. W trybie jazdy wózek można obsługiwać za pomocą jednego lub dwóch pedałów. Pedał przyspieszenia umożliwiaprzyspieszaniei hamowanie (hamulec elektryczny). W sytuacjach awaryjnych lub podczas przewożenia dużych ładunków operator może również hamować za pomocą hamulca zasadniczego poprzez wciśnięcie pedału hamulca. W razie sterowania wózkiem za pomocą dwóch pedałów jeden z nich służy do jazdy "do przodu", a drugi do jazdy "do tyłu". Charakterystykę przyspieszania i hamowania można indywidualnie wybrać spośród pięciu różnych programów jazdy. Ogólne Wózek widłowy opisany w niniejszej instrukcji obsługi spełnia odpowiednie standardy i przepisy bezpieczeństwa. Jeżeli wózek ma poruszać się po drogach publicznych, musi spełniać wymogi przepisów aktualnie obowiązujących w kraju, w którym PL - 01/2018

17 Wprowadzenie 1 jest użytkowany. Odpowiedni urząd powinien wydać stosowne zezwolenie na prowadzenie pojazdów. Wózek został wyposażony w najnowsze rozwiązania technologiczne. Przestrzeganie następujących instrukcji zapewni bezpieczną obsługę wózka. Dbanie o zgodność ze specyfikacjami zawartymi w instrukcji obsługi pozwala zachować parametry działania oraz zatwierdzone funkcje wózka. Poznanie technologii, zrozumienie jej i bezpieczne użytkowanie w niniejszej instrukcji obsługi zawarto niezbędne informacje i wskazówki dotyczące zapobiegania wypadkom i utrzymywania wózka w gotowości do pracy po upływie okresu gwarancyjnego. Dlatego: Przed rozpoczęciem eksploatacji wózka należy przeczytać instrukcję obsługi i postępować zgodnie z jej zaleceniami. Należy zawsze przestrzegać wszystkich zaleceń bezpieczeństwa znajdujących się w instrukcji obsługi oraz na wózku. Wózek widłowy Oznaczenie CE Za pomocą oznaczeń CE producent potwierdza, że wózek widłowy spełnia wymagania obowiązujących normiprzepisówwmomencie sprzedaży. Potwierdza to deklaracja zgodności WE. Oznaczenie CE jest przytwierdzone tabliczki z nazwą. Samodzielne wprowadzanie zmian lub dodawanie elementów do struktury wózka widłowego może doprowadzić do naruszenia jego bezpieczeństwa, powodując unieważnienie deklaracji zgodności z normami WE. Dokument deklaracji zgodności z normami CE należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu ewentualnego okazania właściwym organom. CE-Symbol PL - 01/2018 5

18. 1 Wprowadzenie Wózek widłowy Deklaracja zgodności z dyrektywą maszynową WE Deklaracja STILL GmbH Berzeliusstraße 10 D Hamburg Niemcy Oświadczamy, że wózek przemysłowy model zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi spełnia wymagania najnowszej wersji dyrektywy maszynowej 2006/42/WE. Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej: Patrz deklaracja zgodności z normami WE STILL GmbH PL - 01/2018

19 Wprowadzenie 1 Przegląd akcesoriów Kluczyk do stacyjki (2 szt. ) Kluczyk do kabiny (wariant) Klucz sześciokątny do opuszczania awaryjnego Wózek widłowy PL - 01/2018 7

20 Wprowadzenie Wózek widłowy Przegląd 15 DANGER DANGER 16 DANGER DANGER L WA bar DANGER STILL GmbH Hamburg Regelmäßige Prüfung (FEM 4. 004) nach nationalen Vorschriften basierend auf den EG-Richtlinien: 2009/104/EG, 99/92/EG Nächste Prüfung xx DANGER 8 D A N G E R Die Prüfplakette ersetzt nicht das Prüfprotokoll Mitglied der: Fédération Européene de la Manutention Type-Modèle-Typ / Serial no. -no. de série-serien-nr. / year-année-baujahr Rated capacity Unladen mass Capacité nominale kg Masse à vide kg Nenn-Tragfähigkeit Leergewicht Battery voltage max kg Tension batterie V Batteriespannung min. * kg Rated drive power * Puissance motr. nom. kw kg Nenn-Antriebsleist. * see Operating instructions voir Mode d'emploi siehe Betriebsanleitung xx xxxx x xxxxx _ _V PL - 01/2018

21 Wprowadzenie 1 Wózek widłowy 1 Informacje na naklejkach: "Obsługa za pomocą dwóch pedałów" (wariant) 2 Nazwa producenta 3 Informacje na naklejkach: Kontrola FEM 4 Naklejka z datą następnej kontroli 5 Znak ostrzegawczy: Wózek nie może przewozić pasażerów 6 Informacje na naklejkach: Punkt mocowania urządzenia podnoszącego 7 Informacje na naklejkach: Ciśnienie napełniania opony 8 Informacje na naklejkach: Dynamika jazdy 9 Opaska kablowa 10 Informacje na naklejkach: Nie wyskakiwać z wózka, jeśli się przewraca/przechylić się w stronę przeciwną do kierunku przechyłu wózka 11 Informacje na naklejkach: Uwaga! /Przeczytać instrukcje obsługi/zapiąć pas bezpieczeństwa 12 Informacje na naklejkach: Punkt mocowania urządzenia podnoszącego 13 Informacje na naklejkach: Hamulec postojowy zwolniony 14 Informacje na naklejkach: Hamulec postojowy włączony 15 Znak ostrzegawczy: Niebezpieczeństwo z powodu przecięcia/niebezpieczeństwo z powodu wysokiego ciśnienia płynów 16 Znak ostrzegawczy: Nie stawać pod widłami/nie stawać na widłach wózka 17 Informacje na naklejkach: Poziom mocy dźwięku 18 Informacje na naklejkach: Uwaga! /Przeczytać instrukcję obsługi/zapiąć pas bezpieczeństwa/w przypadku pozostawienia wózka bez nadzoru włączyć hamulec postojowy/wózek nie może przewozić pasażerów/nie wyskakiwać z wózka, jeśli się przewraca/przechylić się w stronę przeciwną do kierunku przechyłu wózka 19 Informacje na naklejkach: Informacje StVZO (informacje dotyczące przepisów o ruchu drogowym w Niemczech) (wariant) 20 Informacje na naklejkach: tabliczka znamionowa 21 Informacje na naklejkach: Numer fabryczny 22 Informacje na naklejkach: tabliczka z informacją o udźwigu PL - 01/2018 9

22 1 Wprowadzenie Wózek widłowy Tabliczka z nazwą Wózek można zidentyfikować na podstawie informacji na tabliczce z nazwą. Informacje dotyczące masy akumulatora (5, 6) i dodatkowego obciążenia (7) odnoszą się jedynie do wózków elektrycznych Type-Modèle-Typ / Serial no. / year-année-baujahr Rated capacity Capacité nominale Nenn-Tragfähigkeit Battery voltage Tension batterie Batteriespannung Rated drive power Puissance motr. Nenn-Antriebsleist. kg V kw Unladen mass Masse à vide Leergewicht max min. * * see Operating instructions voir Mode d'emploi siehe Betriebsanleitung * D Hamburg Berzeliusstr. 10 kg kg kg kg _ _V3 1 Model 2 Numer fabryczny 3 Rok produkcji 4 Masa własna pojazdu w kg 5 Maks. dopuszczalna masa akumulatora w kg 6 Min. dopuszczalna masa akumulatora w kg 7 Dodatkowe obciążenie w kg 8 Adres producenta 9 Więcej informacji dotyczących danych technicznych zamieszczono w instrukcji obsługi. 10 Oznaczenie CE 11 Nominalna moc napędowa w kw 12 Napięcie akumulatora w V 13 Udźwig znamionowy w kg Numer fabryczny WSKAZÓWKA Numer fabryczny służy do identyfikacji wózka. Numer znajduje się na tabliczce z nazwą i należy go podawać w przypadku wszelkich pytań technicznych. Numer fabryczny zawiera następujące zakodowane informacje: (1) Miejsce produkcji (2) Model (3) Rok produkcji (4) Numer porządkowy xx xxxx x xxxxx _ PL - 01/2018

23 Wprowadzenie 1 Wykorzystanie wózka Informacje dotyczące przepisów o ruchu drogowym Ta etykieta zawiera informacje dotyczące rozkładu masy i obciążeń na wózku _ Masa własna pojazdu (w kg) 2 Dopuszczalna masa całkowita (w kg) 3 Dopuszczalne obciążenie przedniej osi (w kg) 4 Dopuszczalne obciążenie tylnej osi (w kg) 5 Masa ładunku (w kg) Wykorzystanie wózka Właściwe użytkowanie Wózek opisywany w tych instrukcjach obsługi jest przeznaczony do podnoszenia, przewozu i stertowania ładunków. Wózek może być eksploatowany tylko zgodnie ze swoim przeznaczeniem, opisanym w tych instrukcjach obsługi. Jeśli wózek ma być używany do celów innych niż opisane w instrukcji obsługi, konieczne jest w celu wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa wcześniejsze uzyskanie zgody producenta oraz, w niektórych przypadkach, odpowiednich organów nadzorczych. Informację o maksymalnej dopuszczalnej masie ładunku podano na tabliczce znamionowej z informacją o udźwigu (informacje o obciążeniach); wartości tej nie wolno przekraczać, patrz też rozdział "Przed podniesieniem ładunku" PL - 01/

24 1 Wprowadzenie Wykorzystanie wózka Właściwe użytkowanie podczas holowania Wózek widłowy jest przystosowany do sporadycznego holowania przyczepi w tym celu został wyposażony w zaczep holowniczy. Czas holowania nie może przekraczać 2% dziennego czasu pracy wózka. Jeśli wózek ma być używany do holowania częściej niż jest to przewidziane, należy skonsultować się z producentem. Należy przestrzegać przepisów dotyczących obsługi przyczepy, patrz rozdział "Praca z przyczepą". Niedozwolone użytkowanie To operator lub firma użytkująca, a nie producent, ponosi odpowiedzialność za wszelkie zagrożenia wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania. WSKAZÓWKA Należy przestrzegać definicji następujących osób odpowiedzialnych: "firma użytkująca" i "kierowca". Niedozwolone jest używanie wózka do celów innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi. NIEBEZPIECZEŃSTWO Wypadnięcie z wózka podczas jazdy grozi śmiercią! Nie wolno przewozić wózkiem pasażerów. Niedozwolona jest eksploatacja podwozia w rejonach zagrożenia pożarowego lub zagrożenia wybuchem, silnego działania czynników korozyjnych lub dużego zapylenia. Niedozwolone jest załadowywanie lub rozładowywanie wózka na nachylonych powierzchniach i pochylniach PL - 01/2018

25 Wprowadzenie 1 Miejsce eksploatacji Wózek widłowy może być używany na wolnym powietrzu oraz, jeżeli posiada odpowiednie wyposażenie, w budynkach. Poruszanie się po drogach publicznych jest dozwolone tylko w przypadku zamontowania wariantu wyposażenia zgodnego z wymogami "StVZO" (przepisów o ruchu drogowym). Jeżeli wózek ma poruszać się po drogach publicznych, musi spełniać wymogi przepisów aktualnie obowiązujących w kraju, w którym jest użytkowany. Podłoże musi mieć odpowiednią nośność (beton, asfalt) i utwardzoną nawierzchnię. Drogi przejazdowe, miejsca pracy oraz przestrzenie robocze muszą być zgodne ze specyfikacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi; patrz rozdział zatytułowany "Drogi". Jazda po pochyłościach w górę lub w dół jest dozwolona pod warunkiem, że odbywa się zgodnie z odpowiednimi danymi i specyfikacjami; patrz rozdział "Drogi ". Wózek może być użytkowany wewnątrz i na zewnątrz w krajach północnych i tropikalnych (zakres temperatur eksploatacji od -12 C do +40 C). Konstrukcja wózka widłowego nie została przystosowana do użytkowania w pomieszczeniach chłodniczych. Użytkownik musi zapewnić odpowiednie środki ochrony przeciwpożarowej w pobliżu miejsca pracy wózka, stosowne do sposobu jego użytkowania. W zależności od sposobu użytkowania należy wyposażyć wózek w dodatkowe środki ochrony przeciwpożarowej. W razie wątpliwości należy skontaktować się z odpowiednimi organami. Wykorzystanie wózka WSKAZÓWKA Należy przestrzegać definicji następującej osoby odpowiedzialnej: "firma użytkująca" PL - 01/

26 1 Wprowadzenie Wykorzystanie wózka NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo śmiertelnego zatrucia! Pozostawienie uruchomionego silnika w wózku znajdującym się w ograniczonej przestrzeni jest niebezpieczne. Silnik zużywa tlen i wydziela dwutlenek węgla, tlenek węgla oraz inne trujące gazy. Niebezpieczeństwo śmierci! Użytkować wózek wyłącznie w dobrze wentylowanych miejscach. Korzystanie z pomostów roboczych UWAGA Korzystanie z pomostów roboczych jest regulowane prawem krajowym. Używanie pomostów roboczych jest dozwolone tylko na mocy jurysdykcji obowiązującej w kraju użytkowania. Przestrzegać przepisów krajowych. Przed wykorzystaniem pomostów roboczych należy skonsultować się z krajowymi organami nadzorczymi PL - 01/2018

27 Wprowadzenie 1 Informacje o dokumentacji Dokumentacja Oryginalna instrukcja obsługi Oryginalna instrukcja obsługi osprzętu (wariant) Wykaz części zamiennych Zależnie od wyposażenia wózka, może być także dostarczona instrukcja obsługi "UPA" WSKAZÓWKA Należy zapoznać się z dodatkowymi informacjami w sekcji "Zasady dla firm użytkujących wózki przemysłowe". Niniejsza instrukcja obsługi opisuje wszystkie niezbędne środki potrzebne do bezpiecznej eksploatacji i prawidłowej konserwacji wózka we wszystkich możliwych wersjach dostępnych w czasie oddania jej do druku. Wykonania specjalne, przygotowane na zamówienie klienta (UPA), są dostarczane z odrębnymi instrukcjami obsługi. W razie wątpliwości należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Wprowadzić numer fabryczny oraz rok produkcji znajdujący się na tabliczce z nazwą w odpowiednim polu: Numer fabryczny: Rok produkcji: Proszę podawać numer fabryczny z wszelkimi pytaniami dotyczącymi zagadnień technicznych. Każdy wózek posiada instrukcję obsługi. Instrukcję tę należy przechowywać starannie i w taki sposób, aby w każdej chwili była dostępna dla operatora i firmy użytkującej wózek. Miejsce przechowywania zostało określone w rozdziale zatytułowanym "Informacje ogólne". W razie zagubienia instrukcji firma użytkująca powinna niezwłocznie zamówić nowy egzemplarz u producenta. Instrukcja obsługi znajduje się w wykazie części zamiennych i można ją zamówić ponownie tak jak części zamienne. Informacje o dokumentacji PL - 01/

28 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji Personel odpowiedzialny za obsługę i konserwację sprzętu musi być zapoznany z niniejszą instrukcją obsługi. Firma użytkująca musi sprawdzić, czy wszyscy operatorzy otrzymali, przeczytali i rozumieją niniejszą instrukcję obsługi. Pełną dokumentację należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i przekazać kolejnej firmie użytkującej przy przekazywaniu lub sprzedaży wózka. Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie jej zaleceń. W razie jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących udoskonaleń albo w przypadku stwierdzenia usterek należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Dokumentacja uzupełniająca Wózek przemysłowy może być wyposażony nieplanowane wyposażenie (), które odbiega od standardowego wyposażenia i/lub wariantów. upa UPA może być na przykład: Specjalne czujniki Osprzęt specjalny Urządzenia do holowania Niestandardowy osprzęt dodatkowy W takim przypadku do wózka przemysłowego jest dołączona dodatkowa dokumentacja techniczna. Może to być w formie wkładki lub osobnych instrukcji obsługi. Oryginalne instrukcje obsługi wózka przemysłowego obowiązują w przypadku obsługi wyposażenia standardowego i wariantów wyposażenia bez żadnych ograniczeń. Informacje dotyczące obsługi oraz zalecenia bezpieczeństwa zawarte w oryginalnej instrukcji obsługi zachowują pełną ważność, chyba że PL - 01/2018

29 Wprowadzenie 1 w niniejszej dodatkowej dokumentacji stwierdzono inaczej. Wymagania dotyczące kwalifikacji personelu oraz czasu prac konserwacyjnych mogą się różnić w zależności od wersji. Informacje na ten temat można znaleźć w dodatkowej dokumentacji. Informacje o dokumentacji Data wydania i aktualność instrukcji obsługi Data wydania niniejszej instrukcji znajduje się na stronie tytułowej. Firma STILL nieustannie pracuje nad ulepszaniem konstrukcji wózków widłowych. Niniejsza instrukcja obsługi może podlegać zmianom, w związku z czym wszelkie roszczenia oparte na informacjach i ilustracjach zawartych w niniejszej instrukcji nie będą uznawane. W celu uzyskania wsparcia technicznego w zakresie obsługi wózka należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Prawa autorskie i znaki handlowe Powielanie, tłumaczenie i udostępnianie niniejszej instrukcji obsługi stronom trzecim - w tym jej fragmentów - bez wyraźnej pisemnej zgody producenta jest zabronione. Objaśnienia użytych symboli informacyjnych NIEBEZPIECZEŃSTWO Wskazuje procedury, których należy ściśle przestrzegać, aby nie dopuścić do wypadków śmiertelnych. UWAGA Wskazuje procedury, których należy ściśle przestrzegać, aby nie dopuścić do wypadków PL - 01/

30 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji UWAGA Wskazuje procedury, których należy ściśle przestrzegać, aby nie dopuścić do powstania szkód materialnych i/lub zniszczeń. WSKAZÓWKA W przypadku wymogów technicznych o specjalnym znaczeniu. WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODO- WISKA W celu ochrony środowiska naturalnego. Lista skrótów WSKAZÓWKA Lista skrótów dotyczy wszystkich typów instrukcji obsługi. Nie wszystkie wymienione skróty występują we wszystkich instrukcjach obsługi. Skrót Znaczenie Objaśnienie ABE Wyświetlacz modułu sterującego ArbSchG Arbeitsschutzgesetz BetrSichV BG BGG BGR DGUV CE CEE Betriebssicherheitsverordnung Berufsgenossenschaft Berufsgenossenschaftlicher Grundsatz Berufsgenossenschaftliche Regel Berufsgenossenschaftliche Vorschrift Communauté Européenne Commission on the Rules for the Approval of the Electrical Equipment Wdrożenie w Niemczech dyrektyw UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy Wdrożenie w Niemczech dyrektyw UE dotyczących urządzeń roboczych Niemiecka firma ubezpieczeniowa, ubezpieczająca firmę i pracowników Stosowane w Niemczech zasady i specyfikacje testów dotyczących bezpieczeństwa i higienypracy Stosowane w Niemczech zasady i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Niemieckie przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom Potwierdza zgodność z dyrektywami europejskimi, dotyczącymi określonych produktów, (ze znakiem CE) Międzynarodowa komisja ds. zasad zatwierdzania urządzeń elektrycznych PL - 01/2018

31 Wprowadzenie 1 Informacje o dokumentacji Skrót Znaczenie Objaśnienie DC Direct Current Prąd stały DFÜ Datenfernübertragung Zdalna transmisja danych DIN Deutsches Institut für Normung Niemiecka organizacja normalizacyjna EG Wspólnota Europejska EN Europejska norma FEM Fédération Européene de la Manutention Europejskie Stowarzyszenie Transportu Materiałów i Wyposażenia Magazynowego Fmax maximum Force Maksymalna moc GAA GPRS Nr identyfikacyjny ISO Gewerbeaufsichtsamt General Packet Radio Service Numer identyfikacyjny International Organization for Standardization LAN Local Area Network Sieć lokalna Niemiecka instytucja zajmująca się monitorowaniem/wydawaniem przepisów dotyczących ochrony pracowników, ochrony środowiska i ochrony konsumenta Przesyłanie pakietów danych w sieciach bezprzewodowych Międzynarodowa organizacja normalizacyjna KpA Niepewność pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego LED Light Emitting Diode Dioda emitująca światło Lp Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy LpAZ LSP MAK Średni poziom stałego ciśnienia akustycznego w kabinie operatora Środek ciężkości ładunku Maksymalne stężenie w miejscu pracy Odległość środka ciężkości ładunku od czoła tylnej części wideł Maksymalne dopuszczalne stężenie substancji w powietrzu w miejscu pracy Maks. Maksymalnie Najwyższa wartość kwoty Min. Pracanabiegujałowym Najniższa wartość kwoty PIN Personal Identification Number Osobisty numer identyfikacyjny Środki ochrony osobistej Środki ochrony osobistej PL - 01/

32. 1 Wprowadzenie Informacje o dokumentacji Skrót Znaczenie Objaśnienie SE Super-Elastic Superelastyczne opony z gumy pełnej SIT StVZO TRGS VDE VDI VDMA Snap-In Tyre Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung Technische Regel für Gefahrstoffe Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik Verein Deutscher Ingenieure Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. v. Opony ułatwiająca montaż, bez luźnych części obręczy Niemieckie przepisy dotyczące homologacji pojazdów po drogach publicznych Rozporządzenie dotyczące materiałów niebezpiecznych obowiązujące w Republice Federalnej Niemiec Niemieckie stowarzyszenie techniczne/naukowe Niemieckie stowarzyszenie techniczne/naukowe Niemieckie Stowarzyszenie Branży Budowy Maszyn WLAN Wireless LAN Bezprzewodowa sieć lokalna Definicja kierunków Oznaczenie kierunków "przód" (1), "tył" (3), "prawa" (2) i "lewa" (4) odnoszą się do pozycji montażu opisywanych części, patrząc od strony kabiny operatora; ładunek znajduje się z przodu _ PL - 01/2018

33 Wprowadzenie 1 Rzuty schematyczne Widok funkcji i działań Niniejsza dokumentacja wyjaśnia (zazwyczaj zgodnie z przebiegiem zdarzeń) łańcuch wybranych funkcji lub działań. Do zilustrowania tych następstw użyte zostały schematyczne wykresy wózka z przeciwwagą. Informacje o dokumentacji WSKAZÓWKA Użyte wykresy schematyczne nie przedstawiają parametrów konstrukcyjnych omawianego tu wózka. Użyte są wyłącznie w celu wyjaśnienia procedur. 6210_ Widok wyświetlacza i modułu sterującego WSKAZÓWKA Widoki stanów operacyjnych i wartości na ekranie wyświetlacza i modułu sterującego stanowią przykłady i są one częściowo zależne od wyposażenia wózka. W wyniku tego wyświetlane informacje i wartości rzeczywistych stanów operacyjnych mogą się różnić. Informacje, które nie mają znaczenia dla opisów, nie są pokazywane PL - 01/

34 1 Wprowadzenie Zagadnienia związane z ochroną środowiska Zagadnienia związane z ochroną środowiska Opakowanie Przy dostawie wózka, niektóre jego części są zapakowane w celu zapewnienia ochrony w czasie transportu. Przed pierwszym uruchomieniem należy całkowicie usunąć wszystkie elementy opakowania. WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODO- WISKA Po dostarczeniu wózka, materiał opakowania należy odpowiednio zagospodarować. Utylizacja części oraz akumulatorów Wózek został wykonany z różnych materiałów. Jeśli dana część lub akumulator muszą zostać wymienione i zutylizowane: usunięta, poddana odpowiedniej obróbce lub recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi. WSKAZÓWKA W przypadku usuwania akumulatorów, należy przestrzegać instrukcji zawartych w dokumentacji dostarczanej przez producenta akumulatora. WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODO- WISKA Zaleca się w tym celu skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w gospodarowaniu odpadami PL - 01/2018

35 2 Bezpieczeństwo

36 2 Bezpieczeństwo Definicja osób odpowiedzialnych Definicja osób odpowiedzialnych Firma użytkująca Firma użytkująca jest osobą fizyczną lub prawną, która używa wózka widłowego, lub na rzecz której wózek widłowy jest używany. Firma użytkująca musi zapewnić wykorzystanie wózka zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa, zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Firma użytkująca musi upewnić się, że wszyscy użytkownicy przeczytali i rozumieją informacje dotyczące bezpieczeństwa. Firma użytkująca jest odpowiedzialna za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie okresowych testów bezpieczeństwa. Zalecamy, aby przestrzegać krajowych przepisów dotyczących sprawności działania. Specjalista Mianem osoby wykwalifikowanej określa się pracownika serwisu lub osobę spełniającą następujące wymagania: Uzyskane wykształcenie zawodowe, które w sposób oczywisty potwierdza profesjonalne kwalifikacje specjalisty. Potwierdzeniem powinien być dyplom zawodowy lub podobny dokument. Doświadczenie zawodowe wskazujące na zdobyte przez wykwalifikowaną osobę praktyczne doświadczenie w zakresie wózków widłowych w udokumentowanym okresie pracy. W tym czasie osoba ta jest zaznajomiła się z szeroką gamą objawów, które wymagają przeprowadzenia przeglądów, np. na podstawie wyników oceny ryzyka lub codziennej kontroli. Niezbyt odległa w czasie praca zawodowa w dziedzinie wspomnianych testów wózków widłowych oraz odpowiednie kwalifikacje dodatkowe mają kluczowe znaczenie. Specjalista musi posiadać doświadczenie w zakresie prowadzenia wspomnianych testów lub prowadzania podobnych testów. Ponadto osoba taka musi również znać najnowsze zagadnienia technologiczne PL - 01/2018

37 Bezpieczeństwo 2 dotyczące testowania i oceny ryzyka związanego z wózkami widłowymi. Definicja osób odpowiedzialnych Operatorzy Wózek widłowy może być obsługiwany wyłącznie przez przeszkolone w tym zakresie osoby, powyżej 18 roku życia, które zaprezentowały swoje umiejętności prowadzenia wózka i operowania ładunkami firmie będącej właścicielem wózka lub upoważnionemu przez nią pracownikowi oraz otrzymały szczegółowe instrukcje z zakresu obsługi. Wymagana jest również określona wiedza dotycząca obsługi wózka. Wymogi szkoleniowe podane w punkcie 3 przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w punkcie 9 rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa pracy można uznać za spełnione, jeśli operator został przeszkolony zgodnie z przepisami BGG (Ogólne przepisy dotyczące towarzystw ubezpieczeniowych pracodawców) 925. Należy przestrzegać stosownych przepisów obowiązujących w danym kraju. Prawa, obowiązki oraz zasady postępowania operatora Operator musi zostać przeszkolony w zakresie swoich praw i obowiązków. Operatorowi muszą zostać zagwarantowane wymagane prawa. Operator musi być wyposażony w sprzęt ochronny (odzież ochronna, buty ochronne, hełm, okulary ochronne, rękawice) dostosowany do warunków pracy, zadania i obsługiwanego ładunku. Aby zapewnić bezpieczne prowadzenie i hamowanie, operator powinien nosić mocne obuwie. Operator musi zaznajomić się z instrukcją obsługi, która musi być dla niego dostępna przezcałyczas PL - 01/

38 2 Bezpieczeństwo Definicja osób odpowiedzialnych Operator musi: przeczytać ze zrozumieniem instrukcję obsługi zaznajomić się z zasadami bezpiecznego korzystania z wózka, być fizycznie i psychicznie zdolnym do bezpiecznego prowadzenia wózka. NIEBEZPIECZEŃSTWO Stosowanie środków odurzających, spożywanie alkoholu lub zażywanie leków wpływających niekorzystnie na reakcje ogranicza zdolność do prowadzenia wózka! Osoby pozostające pod wpływem ww. substancji nie mogą wykonywać jakiejkolwiek pracy przy użyciu lub w obrębie wózka widłowego. Zakaz użytkowania przez osoby nieupoważnione Operator jest odpowiedzialny za wózek widłowy w trakcie godzin pracy. Nie może on zezwolić nieupoważnionym osobom na korzystanie z wózka. Gdy kierowca opuszcza wózek, musi go zabezpieczyć przed niedozwolonym użyciem, np. poprzez wyciągnięcie kluczyka PL - 01/2018

39 Bezpieczeństwo 2 Podstawowe zasady dotyczące bezpiecznej obsługi Podstawowe zasady dotyczące bezpiecznej obsługi Objęcie ubezpieczeniem terenów należących do firmy W wielu przypadkach tereny należące do firmy stanowią strefę ruchu dla pojazdów uprawnionych. WSKAZÓWKA Umowa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa powinna zapewniać, na wypadek uszkodzeń powstałych na obszarze ograniczonego ruchu publicznego, ubezpieczenie wózka względem osób trzecich. Zmiany i modernizacja Jeśli wózek ma być używany do prac nie wymienionych w zaleceniach lub niniejszej instrukcji i w związku z tym wymaga przeróbki lub doposażenia, należy pamiętać, że każda zmiana konstrukcji urządzenia może wpływać na działanie i stabilność wózka, co może prowadzić do wypadków. W związku z tym zaleca się uprzedni kontakt z centrum serwisowym. Nie można bez zgody producenta dokonywać zmian, które w niekorzystny sposób wpływałyby na stabilność, udźwig oraz systemy bezpieczeństwa wózka. Przeróbka wózka widłowego możliwa jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody producenta. Jeśli to konieczne, należy również uzyskać zgodę właściwych władz. Bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody producenta nie wolno również wprowadzać zmian w hamulcach, układzie kierowniczym, elementach sterujących, funkcji widoku obwodowego, wariantach wyposażenia ani osprzęcie. Nie zaleca się montażu i użytkowania systemów bezpieczeństwa nie zatwierdzonych przez producenta PL - 01/

40 2 Bezpieczeństwo Podstawowe zasady dotyczące bezpiecznej obsługi NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo zranienia! Nawet stosowanie zatwierdzonych przez producenta systemów bezpieczeństwa nie eliminuje całkowicie możliwości zranienia operatora w przypadku wywrócenia wózka! Zagrożenie zranieniem można zredukować poprzez łączne zastosowanie systemu zabezpieczenia oraz pasa bezpieczeństwa. Ponadto pas chroni przed skutkami uderzenia w tył wózka lub upadku z rampy. Należy stosować pas bezpieczeństwa. W przypadku wykonywania prac spawalniczych w wózku konieczne jest odłączenie akumulatora i wszystkich podłączeń do elektronicznych kart sterujących. Zaleca się kontakt z serwisem. NIEBEZPIECZEŃSTWO Jeżeli wózek nie jest wyposażony w osłonę nad głową, operatorowi może grozić śmierć w wyniku uderzenia przez ładunek spadający z wysokości 1800 mm lub wyższej. Użytkowanie wózka widłowego bez osłony nad głową kierowcy przy podnoszeniu ładunków na wysokość powyżej 1800 mm jest zabronione. Jeśli wysokość podnoszenia wynosi 1800 mm lub więcej, należy używać wyłącznie wózków wyposażonych w osłonę nad głową. W przypadku zlikwidowania i nie przejęcia działalności producenta przez inną osobę prawną firma użytkująca ma prawo do wprowadzania zmian w wózku. W tym celu firma użytkująca musi spełnić następujące wymagania: Dokumenty dotyczące konstrukcji, dokumentacja testowa oraz instrukcje montażowe dotyczące wprowadzanej zmiany należy przechowywać w taki sposób, aby były dostępne przez cały czas. Upewnić się, że tabliczka z informacją o udźwigu, informacje na naklejkach, ostrzeżenia o niebezpieczeństwie oraz instrukcja obsługi są spójne z wprowadzaną zmianą i w razie potrzeby je uaktualnić. Zmiana musi zostać opracowana, sprawdzona i wprowadzona przez biuro projektowe, które specjalizuje się w przemysłowych wózkach widłowych, zgodnie z normami i dyrek PL - 01/2018

41 Bezpieczeństwo 2 tywami obowiązującymi w czasie jej wprowadzania. Na wózku, w widocznym miejscu, należy na stałe umieścić naklejkę z następującymi informacjami: Typ zmiany Data zmiany Nazwa i adres firmy wprowadzającej zmianę. Podstawowe zasady dotyczące bezpiecznej obsługi Zmiany w osłonie nad głową i zmiany obciążeń dachu NIEBEZPIECZEŃSTWO Uszkodzenie osłony nad głową na skutek spadającego ładunku lub przewrócenia wózka stanowi śmiertelne zagrożenie dla operatora. Zagrożenie dla życia! Spawanie i nawiercanie osłony nad głową zmienia właściwości materiałów i budowę strukturalną osłony nad głową. Oddziaływanie zbyt dużych sił w związku ze spadającym ładunkiem lub przewróceniem wózka może doprowadzić do wygięcia zmodyfikowanej osłony nad głową, przez co przestanie ona ochraniać operatora. Nie wolno wykonywać spawów na osłonie nad głową. Nie wolno wykonywać nawierceń w osłonie nad głową. UWAGA Znaczne obciążenie dachu prowadzi do uszkodzenia osłony nad głową! Aby zagwarantować stabilność osłony nad głową przez cały czas, ładunek na dachu można przymocowywać do osłony nad głową tylko, jeżeli przetestowano jej budowę strukturalną, a producent udzielił odpowiedniej zgody. Należy zasięgnąć opinii autoryzowanego centrum serwisowego w kwestii mocowania ładunków na dachu PL - 01/

42 2 Bezpieczeństwo Podstawowe zasady dotyczące bezpiecznej obsługi Ostrzeżenie dotyczące nieoryginalnych części zamiennych Do pojazdu zostały specjalnie zaprojektowane oryginalne części zamienne, osprzęt i akcesoria. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że części zamienne, osprzęt i akcesoria produkcji innych firm nie zostały przetestowane i zatwierdzone przez firmę STILL. UWAGA W związku z tym montaż i/lub używanie tych produktów może mieć negatywny wpływ na cechy konstrukcyjne pojazdu, a co za tym idzie prowadzić do pogorszenia poziomu bezpieczeństwa aktywnego i/lub pasywnego związanego z jego prowadzeniem. Przed zamontowaniem takich części zaleca się uzyskanie zgody producenta oraz, w razie konieczności, właściwych organów nadzorczych. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane używaniem nieoryginalnych części i akcesoriów bez jego zgody. Uszkodzenia, usterki i niewłaściwe używanie urządzeń zabezpieczających Wszelkie uszkodzenia lub usterki w wózku lub jego wyposażeniu należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu lub osobie odpowiedzialnej za zarządzanie flotą, aby umożliwić usunięcie problemu. Wózki i osprzęt, które nie działają prawidłowo lub stwarzają zagrożenie podczas jazdy, nie mogą być eksploatowane do czasu odpowiedniej naprawy. Nie wolno usuwać ani wyłączać urządzeń i przełączników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Ustalone wartości ustawień mogą być zmieniane wyłącznie za zgodą producenta. Modyfikacje układu elektrycznego (np. podłączenie radia, dodatkowych reflektorów itp. ) są dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody producenta. Należy udokumentować wszelkie przeprowadzone ingerencje w układzie elektrycznym PL - 01/2018

43 Bezpieczeństwo 2 Nie wolno demontować paneli dachowych, nawet, jeżeli istnieje taka możliwość, ponieważ mają one za zadanie chronić przed niewielkimi spadającymi przedmiotami. Podstawowe zasady dotyczące bezpiecznej obsługi Opony NIEBEZPIECZEŃSTWO Zagrożenie stabilności! Nieprzestrzeganie poniższych informacji i zaleceń może doprowadzić do utraty stabilności. Wózek może się przewrócić ryzyko wypadku! Następujące czynniki mogą doprowadzić do utraty stabilności i dlatego są zabronione: Zastosowane niestandardowe opony na tej samej osi, np. opony pneumatyczne i superelastyczne Opony nie zatwierdzone przez producenta Nadmierne zużycie opon Opony o gorszej jakości Wymiana części obręczy koła Łączenie części obręczy koła pochodzących od różnych producentów Należy przestrzegać następujących zasad, aby zapewnić stabilność: Na tej samej osi należy stosować wyłącznie opony o równym i dopuszczalnym poziomie zużycia. Używać wyłącznie kół i opon tego samego typu na tej samej osi, np. tylko opon superelastycznych Należy stosować wyłącznie koła i opony zatwierdzone przez producenta Należy używać wyłącznie wysokiej jakości produktów Koła i opony zatwierdzone przez producenta można znaleźć na liście części zamiennych. Jeśli użyte mają zostać inne koła lub opony, należy uzyskać zgodę producenta. W tej kwestii należy się skontaktować z autoryzowanym centrum serwisowym. Zmieniając koła lub opony, nie wolno dopuścić do przechylenia wózka na bok (np. zawsze równocześnie zmieniać lewe i prawe koło) PL - 01/

44 2 Bezpieczeństwo Podstawowe zasady dotyczące bezpiecznej obsługi Zmiany mogą być dokonywane jedynie po konsultacji z producentem. Jeśli typ używanej opony na tej samej osi zmienia się, na przykład z opony odpornej na przebicie na opony pneumatyczne, schemat obciążeń należy odpowiednio zmienić. Sprzęt medyczny UWAGA W urządzeniach medycznych mogą wystąpić zakłócenia elektromagnetyczne! Używać wyłącznie sprzętu, który jest wystarczająco zabezpieczony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. W trakcie eksploatacji wózka urządzenia medyczne, takie jak rozruszniki serca lub aparaty słuchowe, mogą nie działać prawidłowo. Prosimy o kontakt z lekarzem lub producentem sprzętu medycznego w celu potwierdzenia, czy sprzęt ten jest wystarczająco zabezpieczony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi PL - 01/2018

45 Bezpieczeństwo 2 Zachować uwagę w podczas obsługi sprężyn gazowych i akumulatorów Podstawowe zasady dotyczące bezpiecznej obsługi UWAGA Sprężyny gazowe są pod dużym ciśnieniem. Nieprawidłowe wymontowywanie zwiększa niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń. Aby ułatwić obsługę, sprężynami gazowymi mogą być obsługiwane różne funkcje wózka. Sprężyny gazowe to złożone komponenty, które pracują przy wysokich ciśnieniach wewnętrznych (do 300 barów). Pod żadnym pozorem nie wolno ich otwierać, chyba że tak zarządzono, a montować można je tylko wtedy, kiedy nie są sprężone. W razie potrzeby przed wymontowaniem autoryzowane centrum serwisowe rozhermetyzuje sprężynę gazową zgodnie z przepisami prawa. Nie wolno rozhermetyzowywać sprężyn gazowych przed ich recyklingiem. Należy unikać uszkodzeń, oddziaływania sił poprzecznych, zginania, temperatur powyżej 80 C i dużego zanieczyszczenia. Uszkodzone lub wadliwe sprężyny gazowe należy wymienić natychmiast. Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. UWAGA Akumulatory są pod dużym ciśnieniem. Nieprawidłowe zamontowywanie akumulatora zwiększa niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń. Przed rozpoczęciem pracy z akumulatorem, należy przeprowadzić jego rozhermetyzowanie. Długość ramion wideł NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wypadku na skutek niewłaściwego doboru ramion wideł! Ramiona wideł muszą być dostosowane do głębokości ładunku. Jeśli ramiona wideł są zbyt krótkie, ładunek może spaść z ramion po jego podniesieniu. Ponadto należy pamiętać, że środek ciężkości ładunku może ulec zmianie w wyniku działania sił dynamicznych, takich jak hamowanie PL - 01/

46 2 Bezpieczeństwo Podstawowe zasady dotyczące bezpiecznej obsługi Ładunek, który spoczywa bezpiecznie na ramionach wideł, może przesunąć się do przodu i spaść. Jeśli ramiona wideł są zbyt długie, mogą zahaczyć o jednostki ładunkowe za ładunkiem, który ma być podniesiony. Pozostałe jednostki ładunkowe spadną po podniesieniu ładunku. Aby uzyskać pomoc w doborze odpowiednich ramion wideł, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym PL - 01/2018

47 Bezpieczeństwo 2 Zagrożenia Pozostałe niebezpieczeństwa, pozostałe zagrożenia Eksploatacja wózka widłowego zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami nie eliminuje całkowicie innych czynników ryzyka związanego z użytkowaniem tego typu urządzenia. Zarówno wózek, jak również wszystkie inne części składowe systemu, zachowują zgodność z aktualnymi wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa. Tym niemniej, nawet w przypadku użytkowania wózka zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami, nie można wykluczyć pewnych czynników ryzyka. Nawet poza wąskimi obszarami zagrożenia dla samego wózka, nie można wykluczyć pewnych czynników ryzyka. Osoby przebywające w pobliżu wózka muszą wykazać podwyższony poziom uwagi, aby mogły natychmiast zareagować w razie jakiejkolwiek awarii, wypadku lub uszkodzenia itp. UWAGA Wszystkie osoby przebywające w pobliżu wózka widłowego powinny zostać poinstruowane o potencjalnym ryzyku związanym z eksploatacją tego typu urządzenia. Ponadto należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Czynniki ryzyka obejmują: Wyciek płynów eksploatacyjnych związany z nieszczelnością, pęknięciem przewodów, zbiorników itp. Ryzyko wypadku w czasie jazdy w trudnym terenie, np. po wzniesieniach, śliskich lub nierównych nawierzchniach, przy ograniczonej widoczności itp. Możliwość upadku, potknięcia itp. w trakcie obsługi wózka, zwłaszcza podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych, transportu przeciekających materiałów lub jazdy po oblodzonych powierzchniach Ryzyko pożaru i eksplozji związane z wykorzystywaniem akumulatorów i prądu elektrycznego Zagrożenia PL - 01/

48 2 Bezpieczeństwo Zagrożenia Błąd ludzki wynikający z nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa, Nieusunięte uszkodzenia oraz zepsute lub zużyte podzespoły, Niedostateczna konserwacja i kontrola Stosowanie niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych Przekraczanie terminów przeglądów Producent nie odpowiada za wypadki z udziałem wózka spowodowane niestosowaniem się firmy użytkującej do niniejszych przepisów, czy to umyślnie, czy też z powodu zaniedbania. Stabilność Stabilność wózka została przetestowana zgodnie z najnowszymi standardami technologicznymi. Stabilność gwarantuje właściwa eksploatacja wózka, zgodna z jego przeznaczeniem. Standardy te uwzględniają jedynie dynamiczne i statyczne siły przechyłu, które mogą oddziaływać na wózek w trakcie jego użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem i zasadami obsługi. Nie można jednak wykluczyć niebezpieczeństwa utraty stabilności lub przekroczenia punktu przechyłu z powodu nieprawidłowego użytkowania. Aby uniknąć ryzyka utraty stabilności lub je zminimalizować, należy wykonać poniższe czynności: Zawsze zabezpieczać ładunek przed zsunięciem, np. poprzez użycie pasów mocujących. Zawsze transportować niestabilne ładunki w odpowiednich pojemnikach. Zawsze zmniejszać prędkość w trakcie pokonywania zakrętów. Jeździć z opuszczonym ładunkiem. Nawet w przypadku przesuwnika bocznego ustawiać ładunek możliwie jak najbardziej na środku w stosunku do wózka i transportować w tej pozycji. Unikać skręcania i jazdy w poprzek pochyłości PL - 01/2018

49 Bezpieczeństwo 2 Nie dopuszczać do tego, by ładunek był skierowany w dół podczas przemieszczania się po pochyłym terenie. Ładować wyłącznie ładunki o zatwierdzonej szerokości. Zawsze zachowywać wyjątkową ostrożność podczas transportowania ładunków wiszących. Nie przejeżdżać po krawędziach ramp ani stopniach. Zagrożenia Specjalne zagrożenia związane z korzystaniem z wózka i osprzętu Za każdym razem, gdy wózek jest eksploatowany w sposób odbiegający od normalnego użytkowania oraz w przypadku, gdy operator nie jest pewien, czy da radę prawidłowo używać wózek, bez ryzyka wypadku, należy uzyskać zgodę producenta wózka i osprzętu PL - 01/

50 2 Bezpieczeństwo Zagrożenia Przegląd zagrożeń i środków zaradczych WSKAZÓWKA Celem poniższej tabeli jest pomoc w oszacowaniu stopnia zagrożenia panującego w zakładzie; dotyczy wszystkich typów napędu. Tabela nie wyczerpuje wszystkich możliwości. Przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju użytkowania wózka. Zagrożenie Postępowanie Adnotacja Wykonano - Nie dotyczy Wyposażenie pojazdu nie spełnia lokalnych wymagań Niedostateczne umiejętności i kwalifikacje operatora Użycie przez nieuprawnione osoby Pojazd w stanie stwarzającym zagrożenie Uwagi Test O W razie wątpliwości należy skonsultować się z właściwym organem kontrolnym lub towarzystwem ubezpieczeniowym pracodawców Szkolenie operatora (obsługa w pozycji siedzącej i stojącej) Dostęp z kluczem wyłącznie dla upoważnionych osób Okresowe przeglądy i usuwanie usterek Ryzyko upadku Zgodność z przepisami podczas korzystania krajowymi z pomostów roboczych (przepisy obowiązujące w danym kraju) Ładunek ograniczający widoczność O BGG 925 Zezwolenie na prowadzenie pojazdów VDI 3313 O O O Niemieckie rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia (BetrSichV) Niemieckie rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia (BetrSichV) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe pracodawcy Planowanie zasobów O Niemieckie rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia (BetrSichV) PL - 01/2018

51 Bezpieczeństwo 2 Zagrożenia Zagrożenie Postępowanie Adnotacja Wykonano - Nie dotyczy Zanieczyszczenie powietrza Badanie spalin oleju napędowego Badanie spalin gazu LPG O O Uwagi Przepisy techniczne dotyczące substancji niebezpiecznych (TRGS) 554 oraz niemieckie rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia (BetrSichV) Niemiecka lista progowych wartości granicznych (MAK-Liste) i niemieckie rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia (BetrSichV) PL - 01/

52 2 Bezpieczeństwo Zagrożenia Zagrożenie Postępowanie Adnotacja Wykonano - Nie dotyczy Niedozwolone użytkowanie (niewłaściwe użytkowanie) Podczas tankowania Wydanie instrukcji obsługi Pisemne potwierdzenie poinstruowania operatora Należy przestrzegać niemieckiego rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia (BetrSichV), instrukcji obsługi oraz zasad Niemieckiej Federacji Inżynierów (VDMA) O O O Uwagi Niemieckie rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia (BetrSichV) oraz niemieckie przepisy dotyczące bezpieczeństwa oraz higieny pracy (BHP) (ArbSchG) Niemieckie rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia (BetrSichV) oraz niemieckie przepisy dotyczące bezpieczeństwa oraz higieny pracy (BHP) (ArbSchG) a) olej napędowy Należy przestrzegać niemieckiego rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia (BetrSichV), instrukcji obsługi oraz zasad Niemieckiej Federacji Inżynierów (VDMA) O PL - 01/2018

53 Bezpieczeństwo 2 Zagrożenia Zagrożenie Postępowanie Adnotacja Wykonano - Nie dotyczy b) LPG Należy przestrzegać O rozporządzenia D34 dotyczącego niemieckiego ubezpieczenia społecznego od następstw nieszczęśliwych wypadków (DGUV), instrukcji obsługi oraz zasad Niemieckiej Federacji Inżynierów (VDMA) Podczas ładowania akumulatorów trakcyjnych Stosując prostowniki Należy przestrzegać niemieckiego rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia (BetrSichV), instrukcji obsługi oraz zasad Niemieckiej Federacji Inżynierów (VDMA) Należy przestrzegać niemieckiego rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia (BetrSichV), rozporządzenia 104 towarzystwa ubezpieczeniowego pracodawców oraz instrukcji obsługi O O Uwagi Rozporządzenie 0510 Stowarzyszenia ds. technologii elektrycznych, elektronicznych i informacyjnych: W szczególności - zapewnienie odpowiedniej wentylacji - wartość izolacji mieści się w dopuszczalnym zakresie Niemieckie rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia (BetrSichV) oraz rozporządzenie 104 towarzystwa ubezpieczeniowego pracodawców PL - 01/

54. 2 Bezpieczeństwo Zagrożenia Zagrożenie Postępowanie Adnotacja Wykonano - Nie dotyczy Podczas parkowania wózków napędzanych LPG Należy przestrzegać niemieckiego rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia (BetrSichV), rozporządzenia 104 towarzystwa ubezpieczeniowego pracodawców oraz instrukcji obsługi Z automatycznymi systemami transportu O Uwagi Niemieckie rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia (BetrSichV) oraz rozporządzenie 104 towarzystwa ubezpieczeniowego pracodawców Nieodpowiednia jakość drogi Nośnik ładunku umieszczony nieprawidłowo/zsunięty Nieprzewidywalne zachowanie w czasie jazdy Drogi przejazdowe zablokowane Drogi przejazdowe krzyżują się Zapewnić przejezdność dróg przejazdowych Przymocować z powrotem ładunek do palety O O Niemieckie rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia (BetrSichV) Niemieckie rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia (BetrSichV) Szkolenie pracownika O Niemieckie rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia (BetrSichV) Oznaczyć drogi przejazdowe Utrzymywać przejezdność dróg przejazdowych Ustanowić prawo pierwszeństwa przejazdu O O Niemieckie rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia (BetrSichV) Niemieckie rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia (BetrSichV) Nie stwierdzono obecności osoby przy odkładaniu i załadunku Szkolenie pracownika O Niemieckie rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia (BetrSichV) PL - 01/2018

55 Bezpieczeństwo 2 Zagrożenie dla pracowników Zgodnie z niemieckim rozporządzeniem dotyczącym bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia (BetrSichV) oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) (ArbSchG) firma użytkująca jest obowiązana określić i ocenić zagrożenia mogące wystąpić podczas pracy oraz ustanowić wymagania względem pracowników dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) (BetrSichVO). Dlatego też do obowiązków firmy użytkującej należy sporządzenie odpowiednich instrukcji obsługi ( 6 ArbSchG) i udostępnienie ich operatorowi. Należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną. Zagrożenia WSKAZÓWKA Należy przestrzegać definicji następujących osób odpowiedzialnych: "firma użytkująca" i "kierowca". Konstrukcja i wyposażenie wózka odpowiadają Dyrektywie maszynowej 2006/42/WE, więc oznaczone są symbolem CE. Elementy te nie są zatem zawarte w ocenie ryzyka. Osprzęt ma swoje własne etykiety CE i w związku z tym nie został uwzględniony. Firma użytkująca musi jednak dobrać typ oraz wyposażenie wózków tak, aby były zgodne z lokalnymi przepisami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji wózków. Wyniki muszą zostać udokumentowane ( 6 ArbSchG). W przypadku zastosowań wózków obejmujących podobne sytuacje zagrożenia zezwala się na podsumowanie wyników. Niniejszy przegląd, patrz rozdział zatytułowany "Przegląd zagrożeń i środków zaradczych", zapewnia pomoc w uzyskaniu zgodności z warunkami tych przepisów. Podsumowanie wyszczególnia główne zagrożenia, które są najczęściej przyczyną wypadków w razie zaniedbania. Jeśli możliwe są jeszcze inne zagrożenia podczas eksploatacji, należy je również uwzględnić. Warunki eksploatacji wózków są zasadniczo podobne w wielu zakładach, dlatego zagrożenia można ująć w jednym podsumowaniu. W sprawach dotyczących tego tematu należy PL - 01/

56 2 Bezpieczeństwo Zagrożenia przestrzegać informacji dostarczonych przez odpowiednie towarzystwo ubezpieczeniowe pracodawców PL - 01/2018

57 Bezpieczeństwo 2 Kontrole z zakresu bezpieczeństwa Regularna kontrola bezpieczeństwa wózka widłowego Kontrola bezpieczeństwa w oparciu o harmonogram i w związku z nadzwyczajnymi zdarzeniami Firma użytkująca musi zapewnić, aby wykwalifikowana osoba przynajmniej raz w roku skontrolowała wózek lub przeprowadzała kontrolę po każdym istotnym zdarzeniu. W ramach tej kontroli należy przeprowadzić kompleksowy przegląd stanu technicznego wózka widłowego pod kątem bezpieczeństwa. Ponadto wózek należy gruntowanie sprawdzić pod kątem uszkodzeń, które mogły nastąpić wskutek niewłaściwego użytkowania. Wymagane jest prowadzenie karty wózka. Należy przechowywać wyniki co najmniej dwóch ostatnich kontroli. Datę przeglądu można odczytać z naklejki umieszczonej na wózku. Umówić się z centrum serwisowym na wykonanie okresowych kontroli wózka. Przestrzegać wytycznych dotyczących kontroli wózków widłowych prowadzonych zgodnie z FEM Użytkownik odpowiada za niezwłoczne usunięcie wszelkich usterek. Kontrole z zakresu bezpieczeństwa WSKAZÓWKA Należy przestrzegać stosownych przepisów obowiązujących w danym kraju! Przeprowadzanie regularnych kontroli bezpieczeństwa układu zasilania gazem LPG Kontrola bezpieczeństwa technicznego układu zasilania gazem Firma użytkująca musi wyznaczyć kompetentną osobę do sprawdzenia układu zasilania PL - 01/

58 2 Bezpieczeństwo Kontrole z zakresu bezpieczeństwa gazem. Przestrzegać stosownych przepisów obowiązujących w danym kraju! W Niemczech kontroli systemu należy dokonywać zgodniez 37przepisówtowarzystwads. odpowiedzialności pracodawców BGV D34 "Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom podczas używania gazu LPG". WSKAZÓWKA Należy przestrzegać definicji następujących osób odpowiedzialnych: "firma użytkująca" i "kompetentna osoba". Kontrole układu zasilania LPG należy przeprowadzać: W regularnych odstępach czasu, tj. co najmniej raz do roku Po wykonaniu napraw, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo działania Po wprowadzeniu zmian, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo pracy Po przerwach w eksploatacji trwających dłużej niż rok. Sprawdzane są następujące kryteria: dobry stan, występowanie wycieków, funkcja, zamontowanie i działanie urządzeń zabezpieczających. Wyniki kontroli są wprowadzane do dokumentu wykonania kontroli, zgodnego z 936 (przestrzegać stosownych przepisów obowiązujących w danym kraju). Wyniki kontroli należy zachować do czasu następnej kontroli. Dokumenty zapisu kontroli muszą być dostępne do wglądu w dowolnym momencie. Rodzaj i zakres kontroli może różnić się w zależności od wymogów obowiązujących w danym kraju. W przypadku użytkowania wózka z układem zasilania LPG należy przestrzegać wszelkich innych przepisów obowiązujących w danym kraju. Firma użytkująca odpowiada za niezwłoczne usunięcie wszelkich usterek. W przypadku wystąpienia usterek należy niezwłocznie powiadomić autoryzowane centrum serwisowe PL - 01/2018

59 Bezpieczeństwo 2 Regularna kontrola zawartości substancji szkodliwych w spalinach Firma użytkująca musi zagwarantować, że poziom szkodliwych substancji w spalinach jest kontrolowany okresowo przez kompetentną osobę w regularnych odstępach czasu, co najmniej raz na sześć miesięcy. Przestrzegać stosownych przepisów obowiązujących w danym kraju! W Niemczech kontroli należy dokonywać zgodnie z 37 przepisów towarzystwa ds. Kontrole z zakresu bezpieczeństwa WSKAZÓWKA Należy przestrzegać definicji następujących osób odpowiedzialnych: "firma użytkująca" i "kompetentna osoba". Kontrola izolacji Izolacja wózka widłowego musi charakteryzować się odpowiednią rezystancją. Dlatego przynajmniej raz do roku należy sprawdzać rezystancję izolacji wszystkich aktywnych części elektrycznych, zgodnie z normami DIN EN 1175 i DIN oraz VDE 0117 i VDE WSKAZÓWKA Przeprowadzenie kontroli izolacji należy zlecić centrum serwisowemu. Pomiar rezystancji izolacji układu elektrycznego WSKAZÓWKA Znamionowe napięcie akumulatora < napięcie testowe < 500 V PL - 01/

60 2 Bezpieczeństwo Kontrole z zakresu bezpieczeństwa Upewnić się, czy wszystkie źródła napięcia zostały odłączone od badanego obwodu. Odpowiednim narzędziem pomiarowym zmierzyć rezystancję izolacji. Rezystancja izolacji jest wystarczająca, gdy wynosi co najmniej 1000 Ω/V względem masy przy znamionowym napięciu akumulatora. Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym PL - 01/2018

61 Bezpieczeństwo 2 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z materiałami eksploatacyjnymi Przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z materiałami eksploatacyjnymi Dopuszczalne materiały eksploatacyjne UWAGA Materiały eksploatacyjne mogą być niebezpieczne! Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących obchodzenia się z tymi materiałami; zapoznać się z rozdziałem zatytułowanym "Przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z materiałami eksploatacyjnymi". Przestrzegać arkuszy danych bezpieczeństwa dostarczonych przez producenta używanych materiałów eksploatacyjnych. Materiały eksploatacyjne dopuszczone do stosowania w wózku znajdują się w tabeli danych serwisowych. LPG Zatwierdzone dla silnika VW: LPG o maks. stężeniu propanu 95% LPG o maks. stężeniu butanu 80% propanu i stężeniu propanu co najmniej 20% WSKAZÓWKA W przypadku stężenia butanu na poziomie 70% lub większym konieczne będzie dostosowanie modułu sterującego silnika przez autoryzowane centrum serwisowe. Jakość LPG musi przynajmniej spełniać wymogi normy DIN Optymalną jakość zapewnia spełnienie przez LPG wymogów normy EN 589 (gaz samochodowy) PL - 01/

62 2 Bezpieczeństwo Przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z materiałami eksploatacyjnymi Stan butli LPG NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wybuchu! Butle LPG nie mogą wystawać poza obrys wózka, ponieważ w przypadku zderzenia z innymi obiektami lub wózkami, mogłoby dojść do ich uszkodzenia. Stosować wyłącznie butle LPG, które zostały zatwierdzone do użycia w połączeniu z układem LPG. Oleje NIEBEZPIECZEŃSTWO Oleje są substancjami palnymi! Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wolno dopuszczać do kontaktu z gorącymi elementami silnika. Zakaz palenia, stosowania ognia lub urządzeń zapalających! NIEBEZPIECZEŃSTWO Oleje są toksyczne! Unikać bezpośredniego kontaktu oleju ze skórą i jego spożycia. W przypadku kontaktu dróg oddechowych z oparami lub spalinami natychmiast wyjść na świeże powietrze. W przypadku kontaktu oleju z oczami dokładnie przepłukać je wodą (przez co najmniej 10 minut), po czym skontaktować się z okulistą. W przypadku połknięcia oleju nie wywoływać wymiotów. Natychmiast zasięgnąć porady lekarza PL - 01/2018

63 Bezpieczeństwo 2 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z materiałami eksploatacyjnymi UWAGA Długi, intensywny kontakt oleju ze skórą może spowodować wysuszenie i podrażnienie skóry! Unikać bezpośredniego kontaktu oleju ze skórą i jego spożycia. Używać rękawic ochronnych. Jeżeli doszło do kontaktu oleju ze skórą, umyć to miejsce wodą i mydłem, i zastosować odpowiednie produkty pielęgnacyjne. Niezwłocznie zmienić zamoczoną olejem odzież i buty. UWAGA Istnieje niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na rozlanym oleju, szczególnie gdy jest zmieszany z wodą! Rozlany olej należy niezwłocznie usunąć używając czynników wiążących olej i pozbyć się go zgodnie z przepisami. WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODO- WISKA Olej to substancja zatruwająca wodę! Przechować olej w pojemnikach spełniających wymogi odpowiednich przepisów. Unikać rozlania oleju. Rozlany olej należy niezwłocznie usunąć używając czynników wiążących olej i pozbyć się go zgodnie z przepisami. Pozbywać się przepracowanych olejów zgodnie z odpowiednimi przepisami PL - 01/

64 2 Bezpieczeństwo Przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z materiałami eksploatacyjnymi Płyn hydrauliczny UWAGA Podczas pracy wózka widłowego płyny te znajdują się pod ciśnieniem i mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Nie wolno rozlewać tych płynów. Postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wolno dopuszczać do kontaktu płynów z gorącymi elementami silnika. UWAGA Podczas pracy wózka widłowego płyny te znajdują się pod ciśnieniem i mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Nie wolno dopuścić do kontaktu tych płynów ze skórą. Unikać wdychania oparów. Szczególne niebezpieczeństwo stanowi przeniknięcie przez skórę płynów znajdujących się pod ciśnieniem po ich uwolnieniu z powodu nieszczelności układu hydraulicznego. W przypadku takich obrażeń należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W celu uniknięcia obrażeń używać odpowiednich środków ochrony osobistej (np. rękawic ochronnych, gogli przeciwodpryskowych, środków zabezpieczających i pielęgnujących skórę). WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODO- WISKA Płyn hydrauliczny to substancja zatruwająca wodę. Płyn hydrauliczny należy zawsze przechowywać w pojemnikach zgodnych z przepisami Unikać rozlewania Rozlany płyn hydrauliczny należy niezwłocznie usunąć używając czynników wiążą PL - 01/2018

65 Bezpieczeństwo 2 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z materiałami eksploatacyjnymi cych olej i pozbyć się go zgodnie z przepisami Zużytego płynu hydraulicznego należy pozbywać się zgodnie z przepisami Kwas akumulatorowy UWAGA Kwas akumulatorowy zawiera rozcieńczony kwas siarkowy. Jest to substancja toksyczna. Należyzawszelkącenęunikać dotknięcia lub połknięcia kwasu akumulatorowego. W przypadku obrażeń należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. UWAGA Kwas akumulatorowy zawiera rozcieńczony kwas siarkowy. Jest to substancja żrąca. Podczas pracy z kwasem akumulatorowym należy stosować odpowiednie PSA (gumowe rękawice, fartuch, okulary ochronne). Podczas pracy przy kwasie akumulatorowym nie wolno nosić zegarków ani biżuterii. Nie wolno dopuścić do zetknięcia odzieży, skóry ani oczu z kwasem. Jeżeli do tego dojdzie, przepłukać dużą ilością czystej wody. Rozlany kwas akumulatorowy należy niezwłocznie spłukać dużą ilością wody. WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODO- WISKA Zużytego kwasu akumulatorowego należy pozbywać się zgodnie z odpowiednimi przepisami PL - 01/

66 2 Bezpieczeństwo Przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z materiałami eksploatacyjnymi LPG Zawsze przestrzegać przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom "Użytkowanie LPG" (BGV D34), wydanych przez główną organizację handlową towarzystw ubezpieczeniowych pracodawców, a także odpowiednich przepisów krajowych. Określenie płynny gaz dotyczy gazów palnych: PROPANU, BUTANU oraz ich mieszanek. Gaz LPG jest przechowywany w butlach LPG lub zbiornikach LPG w postaci, która umożliwia wykorzystanie do napędzania silników spalinowych. Ciśnienie gazu w pojemniku zależy od temperatury otoczenia i może przekraczać wartość 25 barów. WSKAZÓWKA W niniejszej instrukcji obsługi płynny gaz określa się mianem LPG. NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wybuchu! Po uwolnieniu LPG natychmiast zmienia swój stan skupienia na gazowy; prowadzi to natychmiast do niebezpiecznego nagromadzenia gazu w powietrzu i grozi eksplozją. Należy stosować tylko narzędzia zabezpieczone przed gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych, które nie wytwarzają iskier. Zaleca się noszenie ubrania i obuwia ochronnego, zabezpieczającego przed gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych PL - 01/2018

67 Bezpieczeństwo 2 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z materiałami eksploatacyjnymi NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo pożaru! Podczas wykonywania czynności związanych z obsługą układu LPG zabrania się używania w pomieszczeniach magazynowych otwartego ognia (piecyków, latarni sztormowych, wykonywania czynności powodujących iskrzenie itp. ) oraz palenia tytoniu! Do gaszenia pożarów związanych z wyciekiem gazu LPG można używać wyłącznie gaśnic proszkowych lub śniegowych zasilanych dwutlenkiem węgla. NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo zatrucia! Wózki zasilane paliwem gazowym LPG mogą być eksploatowane tylko w całkowicie lub częściowo otwartych pomieszczeniach, gdzie nie może dojść do niebezpiecznego dla zdrowia nagromadzenia spalin w powietrzu. UWAGA Wysoce łatwopalny! Opary rozprzestrzeniają się po podłożu. Opary rozchodzą się po dużych obszarach i mogą powodować pożary. Wózki napędzane LPG powinny być parkowane wyłącznie w pomieszczeniach znajdujących się ponad poziomem ziemi i mających odpowiednią wentylację. Nie wolno ich parkować przy otworach do pomieszczeń poniżej poziomu ziemi. Podczas postoju wózka należy zapewnić wokół niego odpowiednią ilość wolnej przestrzeni; w tym obszarze nie mogą znajdować się otwory lub wejścia do piwnic, wykopy i podobne zagłębienia, studzienki ściekowe bez syfonu, szyby wentylacyjne i świetlne oraz materiały łatwopalne PL - 01/

68 2 Bezpieczeństwo Przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z materiałami eksploatacyjnymi Bezpieczne użytkowanie wózka napędzanego LPG Układ zasilania LPG należy co najmniej raz w roku poddawać kontroli pod kątem uszkodzeń i szczelności przez osobę kompetentną w zakresie układów zasilania LPG; patrz rozdział zatytułowany "Przeprowadzanie regularnych kontroli bezpieczeństwa układu zasilania LPG". W przypadku braku pewności co do typu i stanu regulatora ciśnienia w układzie parownika lub dawno nie wykonywanego przeglądu układu zasilania LPG, należy niezwłocznie skorzystać z usług osoby kompetentnej w tym zakresie. UWAGA Niebezpieczeństwo eksplozji! Podczas eksploatacji wózka z układem zasilania LPG należy się upewnić, czy nie jest zasłonięty otwór w podłodze (1) pod komorą silnika. Należy się upewnić, czy komora silnika jest zabezpieczona przed ewentualnym nagromadzeniem gazu, czemu powinna zapobiegać odpowiednio duża powierzchnia otworów wentylacyjnych (min. 200 cm 2) _ Magazynowanie zbiorników ciśnieniowych z gazem Na czas postoju wózka należy zamknąć zawór odcinający butli i główny zawór odcinający. Należy bezwzględnie przestrzegać specjalnych przepisów dotyczących przechowywania zbiorników ciśnieniowych z gazem pod ciśnieniem, jak również odpowiednich przepisów krajowych. Zbiorniki ciśnieniowe z gazem należy przechowywać w następujący sposób: Z dala od źródeł ognia i ciepła Zabezpieczone przed światłem słonecznym W zamkniętym miejscu, bez dostępu dzieci PL - 01/2018

69 Bezpieczeństwo 2 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z materiałami eksploatacyjnymi Nie w pomieszczeniach poniżej poziomu ziemi Nie na klatkach schodowych, korytarzach/półpiętrach, zamkniętych dziedzińcach, w przejściach/przejazdach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie Nie na schodach instalacji zewnętrznych Nie na specjalnie oznaczonych drogach ewakuacji Nie w garażach Nie w warsztatach pracy WSKAZÓWKA Należy przestrzegać przepisów zawartych w rozdziale zatytułowanym "Ogólne wymogi dotyczące zbiorników ciśnieniowych z gazem; Użytkowanie zbiorników ciśnieniowych z gazem" w ramach przepisów technicznych dotyczących zbiorników ciśnieniowych z gazem (TRG 380 i TRG 404) oraz stosownych przepisów krajowych. Elektryczne lampy przenośne używane w pomieszczeniach, gdzie przechowywane są zbiorniki z gazem, muszą posiadać szczelną obudowę i wytrzymałą kratkę ochronną. Wyznaczone pomieszczenia, pomieszczenia magazynowe i warsztaty obsługi muszą posiadać dobrą wentylację. Należy pamiętać, że gaz LPG jest cięższy od powietrza. Gaz gromadzi się na wysokości podłogi, w wykopach i innych zagłębieniach w podłożu, gdzie może powstać wybuchowa mieszanka gazu i powietrza PL - 01/

70 2 Bezpieczeństwo Przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z materiałami eksploatacyjnymi Chłodziwo i płyn chłodzący UWAGA Chłodziwo i płyn chłodzący mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska naturalnego! Chłodziwa to środki chemiczne zapobiegające korozji i chroniące układ chłodzenia, jak np. Glysantin. Płyn chłodzący jest odpowiednią mieszaniną wody i chłodziwa. Chłodziwo, zarówno w formie skoncentrowanej, jak i rozcieńczonej może być niebezpieczne dla zdrowia w przypadku połknięcia lub niebezpieczne dla środowiska w przypadku rozlania. Chłodziwo i płyn chłodzący należy przechowywać wyłącznie w ich oryginalnych pojemnikach i nie rozlewać. Nigdy nie wolno przechowywać chłodziwa ani płynu chłodzącego w pustych pojemnikach na żywność, butelkach lub innych pojemnikach. Należy przestrzegać przepisów krajowych obowiązujących w kraju użytkowania. WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODO- WISKA Należy niezwłocznie usunąć wszelkie wycieki chłodziwa lub płynu chłodzącego za pomocą środka wiążącego olej i pozbyć się go zgodnie z przepisami krajowymi obowiązującymi w kraju użytkowania. Zużytechłodziwo lub płyn chłodzący należy zutylizować zgodnie z przepisami krajowymi obowiązującymi w kraju użytkowania. Usuwanie materiałów eksploatacyjnych WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODO- WISKA Materiały zebrane podczas napraw, czyszczenia i konserwacji technicznej muszą zostać prawidłowo zutylizowane, zgodnie z przepisami kraju, na terenie którego korzysta się PL - 01/2018

71 Bezpieczeństwo 2 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z materiałami eksploatacyjnymi z tego wózka. Wspomniane prace należy wykonywać w miejscach do tego przeznaczonych. Należy zachować należytą dbałość o ograniczenie do minimum zanieczyszczenia środowiska. Należy niezwłocznie usunąć jakiekolwiek wycieki płynów eksploatacyjnych (np. oleju hydraulicznego lub przekładniowego) za pomocą środka wiążącego olej. Rozlany kwas akumulatorowy należy natychmiast zneutralizować. Należy zawsze przestrzegać krajowych przepisów dotyczących utylizacji zużytego oleju PL - 01/

72 2 Bezpieczeństwo Emisje Emisje Podane wartości mają zastosowanie w przypadku standardowego wózka (porównać specyfikacje zawarte w rozdziale "Dane techniczne"). Zastosowane niestandardowe opony, maszty podnośnika, dodatkowe moduły itp. mogą spowodować, że wartości te będą inne. Emisja hałasu Wartości te zostały określone na podstawie pomiarów zgodnych z normą EN "Bezpieczeństwo wózków przemysłowych. Metody testowania i pomiaru emisji hałasu", na podstawie norm EN 12001, EN ISO 3744 oraz wymagań normy EN ISO Ten wózek emituje ciśnienie akustyczne o następujących wartościach: Poziom stałego ciśnienia akustycznego w kabinie operatora Margines błędu LpAZ pomiaru KpA < 74, 0 db(a) 4 db(a) Wartości zostały określone podczas cyklu próbnego na identycznym urządzeniu na podstawie wartości mierzonych w warunkach pracy i spoczynku. Proporcje czasowe: Podnoszenie 18% Bieg jałowy 58% Jazda 24% Tym niemniej, zgodnie z najnowszą wersją dyrektywy 2003/10/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (hałasem), podane poziomy emisji hałasu w wózku nie mogą zostać użyte do określenia poziomu emisji w miejscu pracy. W razie konieczności wartości emisji hałasu powinny być mierzone przez użytkownika bezpośrednio w miejscu pracy w warunkach rzeczywistych (dodatkowe źródła hałasu, specyficzne warunki pracy, odbicia dźwięku) PL - 01/2018

73 Bezpieczeństwo 2 Emisje WSKAZÓWKA Należy przestrzegać definicji następującej osoby odpowiedzialnej: "firma użytkująca". Drgania Drgania urządzenia zostały określone przy użyciu identycznego urządzenia zgodnie z normą DIN EN "Bezpieczeństwo wózków przemysłowych - metody testowania i pomiaru wibracji" i DIN EN "drgania mechaniczne - deklaracji i weryfikacji emisji drgań wartości". Częstotliwość ważona wartość skuteczna przyspieszenia na fotelu Fotel operatora MSG 65 Margines błędu pomiaru < 0, 71 m/s 2 0, 177 m/s 2 Testy wykazały, że wartość amplitudy drgań rąk i ramion na kole kierownicy lub elementach sterujących wózka wynosi mniej niż 2, 5 m/s 2. Z tego powodu nie ma ustalonych wytycznych dotyczących dokonywania pomiaru tych wartości. Dzienny poziom narażenia operatora na drgania musi zostać określony przez użytkownika zgodnie z wytycznymi dyrektywy 2002/44/WE w danym miejscu użytkowania, aby uwzględnić wszystkie czynniki dodatkowe, takie jak parametry nawierzchni, intensywność obciążenia itp. WSKAZÓWKA Należy przestrzegać definicji następującej osoby odpowiedzialnej: "firma użytkująca" PL - 01/

74 2 Bezpieczeństwo Emisje Emisja spalin NIEBEZPIECZEŃSTWO Zagrożenie zdrowia z powodu spalin! Spaliny produkowane przez silniki spalinowe są niebezpieczne dla zdrowia. Pozostawienie silnika spalinowego pracującego na biegu jałowym wiąże się z zagrożeniem zatruciem związkami CO, CH i NOx zawartymi w spalinach. W przypadku korzystania z wózka wyposażonego w silnik spalinowy w całkowicie lub częściowo zamkniętych przestrzeniach roboczych należy przestrzegać przepisów i regulacji obowiązujących w kraju użytkowania. Należy zawsze zapewniać odpowiednią wentylację. Ciepło NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko poparzenia przez gorące gazy wydechowe! Gazy wydechowe oraz części je przenoszące (np. rury wydechowe) mogą osiągać bardzo wysokie temperatury, a bezpośredni kontakt z nimi może doprowadzić do oparzeń skóry oraz przypalenia lub nadtopienia materiałów, które znajdą się zbyt blisko. Nie chwytać ani nie dotykać rur wydechowych. Trzymać materiały łatwopalne z dala od rur wydechowych. W przypadku oparzenia należy natychmiast udzielić osobie poszkodowanej pierwszej pomocy. Jeśli doszło do zapalenia materiałów należy natychmiast podjąć działania przeciwpożarowe PL - 01/2018

75 3 Rysunki poglądowe

76 3 Rysunki poglądowe Budowa wózka widok ogólny Budowa wózka widok ogólny _ _V2 6 1 Maszt podnośnika 2 Osłona nad głową 3 Kabina operatora 4 Zbiornik LPG 5 Zaczep holowniczy 6 Oś skrętna 7 Oś napędowa 8 Widły 9 Karetka wideł 10 Siłownik podnośnika PL - 01/2018

77%:23 - F1 F2 Rysunki poglądowe 3 Kabina operatora Kabina operatora _ Dźwignia hamulca postojowego 2 Kierownica 3 Wyłącznik zapłonu z kluczykiem 4 Wyświetlacz i moduł sterujący 5 Miejsce na dokumenty 6 Urządzenia sterujące funkcjami hydraulicznych i trakcyjnych 7 Przegródka (opcja) 8 Uchwyt na napoje w butelkach o pojemności maks. 0, 5 l 9 Fotel operatora 10 Schowek i miejsce przechowywania instrukcji obsługi 11 Pedał przyspieszenia 12 Pedał hamulca 13 Dźwignia regulacji kolumny kierownicy WSKAZÓWKA Wyposażenie wózka może się różnić od pokazanego PL - 01/

78 3 Rysunki poglądowe Elementy obsługowe i wyświetlacze Elementy obsługowe i wyświetlacze Wyświetlacz i moduł sterujący, 7 h 12: Przycisk układu ostrzegawczego 2 Przycisk wycieraczek przedniej szyby 3 Przycisk świateł roboczych 4 Przycisk wybieraka programu trakcji 5 Przycisk Softkey oświetlenia 6 Symbol oświetlenia 7 Nieprzypisany 8 Wskaźnik poziomu paliwa 9 Wyświetlacz programu trakcji (numeryczny) 10 Kontrolka lewego kierunkowskazu 11 Wskaźnik jazdy do przodu 12 Kontrolka prawego kierunkowskazu 13 Wyświetlacz usterki 14 Wskaźnik jazdy do tyłu 15 Wskaźnik roboczogodzin 16 Wyświetlacz czasu (cyfrowy) 17 Nieprzypisany 18 Wskaźnik obrotowej lampy ostrzegawczej 19 Wskaźnik oświetlenia wnętrza 20 Wskaźnik ogrzewania tylnej szyby 21 Przycisk Softkey oświetlenia wnętrza / obrotowego sygnalizatora świetlnego 22 Przycisk Softkey ogrzewania tylnej szyby 23 Przycisk zmiany menu 24 Przycisk oświetlenia 25 Przycisk Blue-Q 26 Przycisk wycieraczki tylnej szyby WSKAZÓWKA Przyciski Softkeys (5, 21, 22) i odpowiednie symbole (6, 7, 18, 19, 20) są przypisywane w zależności od zamontowanego wyposażenia dodatkowego. Pokazany tutaj układ służy tylko jako przykład i może różnić się od rzeczywiście zaprogramowanego przypisania w wózku. Przyciski mogą mieć przypisane różne funkcje, które są wywoływane zgodnie z nawigacją menu. Więcej informacji znajduje się w rozdziale "Obsługa wyświetlacza i modułu roboczego" PL - 01/2018

79 Rysunki poglądowe 3 W razie wątpliwości skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Elementy obsługowe i wyświetlacze Elementy sterujące funkcjami hydraulicznymi i trakcyjnymi Na potrzeby obsługi funkcji hydraulicznych i trakcyjnych wózka dostępne są różne wersje elementów sterujących. Wózek może być wyposażony w następujące elementy sterujące: Podwójna minidźwignia Potrójna minidźwignia Poczwórna minidźwignia Joystick 4Plus Przełącznik dotykowy Mini-konsola PL - 01/

80 3 Rysunki poglądowe Elementy obsługowe i wyświetlacze Dwie minidźwignie F1 F Dźwignia 360 "masztu podnośnika" 2 Przyciskfunkcyjny"F1" 3 Przyciskfunkcyjny"F2" 4 Dźwignia poprzeczna "kierunku jazdy/kierunkowskazu" 5 Przycisk funkcyjny "5-tej funkcji" 6 Dźwignia poprzeczna "osprzętu" 7 Przycisk klaksonu WSKAZÓWKA Wzależności od specyfikacji różne elementy osprzętu elektrycznego mogą być sterowane przy użyciu przycisków funkcyjnych (2) i (3). Wsprawie modyfikacji skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym PL - 01/2018

81 Rysunki poglądowe 3 Minidźwignia trójdrożna Elementy obsługowe i wyświetlacze _ Dźwignia 360 "masztu podnośnika" 2 Przycisk funkcyjny "F1" 3 Przycisk funkcyjny "F2" 4 Dźwigniapoprzeczna "kierunku jazdy/kierunkowskazu" 5 Przycisk funkcyjny "5-tej funkcji" 6 Dźwignia sterująca "Pomocniczego układu hydraulicznego 1" 7 Dźwignia sterująca "Pomocniczego układu hydraulicznego 2" 8 Przycisk klaksonu WSKAZÓWKA W zależności od specyfikacji różne elementy osprzętu elektrycznego mogą być sterowane przy użyciu przycisków funkcyjnych (2) i (3). W sprawie modyfikacji skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym PL - 01/

82 3 Rysunki poglądowe Elementy obsługowe i wyświetlacze Czterokierunkowa minidźwignia _ Dźwignia sterowania "podnoszeniem/opuszczaniem" 2 Dźwignia sterowania "przechylaniem" 3 Przyciskfunkcyjny "F1" 4 Przyciskfunkcyjny "F2" 5 Dźwignia poprzeczna "kierunku jazdy/kierunkowskazu" 6 Przycisk funkcyjny "5-tej funkcji" 7 Dźwignia sterująca "Pomocniczego układu hydraulicznego 1" 8 Dźwignia sterująca "Pomocniczego układu hydraulicznego 2" 9 Przycisk klaksonu WSKAZÓWKA W zależności od specyfikacji różne elementy osprzętu elektrycznego mogą być sterowane przy użyciu przycisków funkcyjnych (3) i (4). W sprawie modyfikacji skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym PL - 01/2018

83 Rysunki poglądowe 3 Joystick 4Plus Elementy obsługowe i wyświetlacze _ Poziomy przycisk kołyskowy dla "trzeciej funkcji układu hydraulicznego", pochylić maszt podnośnika 2 Piktogramy dla podstawowych funkcji hydraulicznych 3 Piktogramy dla 5-tej funkcji układu hydraulicznego i mechanizmu blokującego zacisku (wariant) 4 Piktogramy dla 3. i 4. funkcji układu hydraulicznego 5 Dioda LED dla mechanizmu blokującego zacisku (wariant) 6 Suwak dla "4. funkcji układu hydraulicznego", np. ramy wyciągu do przodu/do tyłu 7 Pionowy przycisk kołyskowy dla "kierunku jazdy" 8 Klawisz Shift "F" 9 Przycisk klaksonu PL - 01/

84 3 Rysunki poglądowe Elementy obsługowe i wyświetlacze Wersja z przełącznikami dotykowymi F1 F _ Przyciskfunkcyjny"F1" 2 Przyciskfunkcyjny"F2" 3 Przycisk lewego kierunkowskazu 4 Przycisk klaksonu 5 Przycisk prawego kierunkowskazu 6 Przycisk funkcyjny "5-tej funkcji" 7 Dźwignia sterowania "Osprzęt" 8 Dźwignia sterowania "Osprzęt" 9 Dźwignia sterowania "przechylaniem" 10 Dźwignia sterowania "podnoszeniem/opuszczaniem" 11 Przycisk wyboru kierunku jazdy WSKAZÓWKA W zależności od specyfikacji różne elementy osprzętu elektrycznego mogą być sterowane przy użyciu przycisków funkcyjnych (1) i (2). W sprawie modyfikacji skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym PL - 01/2018

85 Rysunki poglądowe 3 Minikonsola Minikonsola znajduje się na kolumnie kierownicy pod kierownicą. Elementy obsługowe i wyświetlacze _ Przełącznik kierunku jazdy 2 Przełącznik kierunkowskazu PL - 01/

86 3 Rysunki poglądowe Elementy obsługowe i wyświetlacze PL - 01/2018

87 4 Działanie

88 4 Działanie Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Ocena wizualna UWAGA Praca na wysokich elementach wózka grozi upadkiem. Używać wyłącznie stopni, w które wyposażony jest wózek. Nie wolno stawać na podzespołach wózka ani wykorzystywać ich jako elementów ułatwiających dostęp do wózka. Należy używać odpowiedniego wyposażenia. Uszkodzenia wózka lub osprzętu (wariant), niedziałające przełączniki lub urządzenia zabezpieczające oraz zmiany uprzednio wprowadzonych wartości mogą prowadzić do nieprzewidzianych, niebezpiecznych sytuacji. Następujące kontrole i czynności umożliwiają w odpowiednim czasie identyfikację przyczyn tego typu. Przed każdym użyciem wózka ważne jest zatem wykonanie kontroli i czynności wymienionych w poniższej tabeli. Jeżeli zostały wykryte uszkodzenia lub awaria wózka widłowego albo osprzętu (wariant), nie wolno używać pojazdu do czasu wykonania naprawy. Każdego dnia przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy sprawdzić, czy jest on odpowiednio przygotowany do pracy: Komponent Czynności do wykonania Ramiona wideł, ogólne elementy odpowiadające za transportu ładunku Szyny toczne masztu podnośnika Łańcuchy ładunkowe Przeprowadzić oględziny pod kątem odkształceń i zużycia (np. wygięcia, uszkodzenia, znacznego zużycia). Sprawdzić stan i prawidłowe działanie urządzeń blokujących widły, aby nie dopuścić do ich podnoszenia lub przesuwania. Upewnić się, że nałożona jest warstwa smaru. Przeprowadzić oględziny, aby upewnić się, że łańcuchy są nienaruszone oraz odpowiednio i równomiernie naprężone PL - 01/2018

89 Działanie 4 Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Komponent Osprzęt dodatkowy (wariant) Od spodu Dach ochronny, krata ochronna (wariant) Stopnie Powierzchnie szklane (wariant) Uchwyty Pokrywy serwisowe Układ paliwowy, zbiornik paliwa Pokrywa silnika i boczna klapa Kołek sprzęgający, sprzęg holowniczy (wariant) Etykiety, naklejki Fotel operatora, pas bezpieczeństwa Oświetlenie, urządzenia ostrzegawcze Czynności do wykonania Zapewnić prawidłowe mocowanie zgodnie z instrukcją obsługi producenta. Przeprowadzić oględziny, aby sprawdzić, czy osprzęt dodatkowy jest nienaruszony i nie ma wycieków. Sprawdzić prawidłowość działania osprzętu dodatkowego. Sprawdzić powierzchnię podłoża pod wózkiem, aby upewnić się, że z wózka nie wyciekają żadne płyny eksploatacyjne. Przeprowadzić oględziny stanu. Sprawdzić pod kątem prawidłowego zamocowania. Upewnić się, że są czyste (nie mogą być śliskie ani oblodzone). Upewnić się, że są czyste (oraz nieoblodzone). Sprawdzić funkcję zamykania i zamknąć pokrywy. Przeprowadzić oględziny pod kątem uszkodzeń i nieszczelności. Uszkodzone przewody muszą zostać wymienione przez autoryzowane centrum serwisowe. Przeprowadzić oględziny pod kątem stanu i odkształceń. Sprawdzić, czy blokada jest w dobrym stanie i działa prawidłowo. Sprawdzić funkcję zamykania. Zamknąć. Przeprowadzić oględziny pod kątem odkształceń i zużycia (np. wygięcia, nacięcia, pęknięcia). Sprawdzić tuleję zabezpieczającą w przeciwwadze pod kątem integralności oraz prawidłowego działania. Sprawdzić, czy składana zawleczka jest obecna i działa prawidłowo (łańcuch, lina, zawleczka). Sprawdzić, czy wszystkie etykiety są zamocowane i czytelne/nienaruszone. Uszkodzone lub zgubione naklejki należy wymienić zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale "Umiejscowienie etykiet". Sprawdzić stan i działanie. Sprawdzić stan i działanie PL - 01/

90 4 Działanie Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Komponent Pasek antyelektrostatyczny Siłowniki podnoszenia i przechyłu, zbiornik, blok zaworów, węże, rury, połączenia Koła, opony Oś Silnik Jeśli wózek jest uszkodzony lub niesprawny, nie należy go używać. Czynności do wykonania Przeprowadzić oględziny stanu. Dbać o czystość. Upewnić się, że pasek antyelektrostatyczny ma nadal wystarczającą długość, aby dotykać podłoża pod wózkiem. Przeprowadzić oględziny pod kątem zużycia i uszkodzeń. Upewnić się, że są zamontowane tylko obręcze tego samego typu od tego samego producenta. W przypadku nierównomiernego zużycia opon należy wymienić obie opony. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa zawartych w rozdziale "Opony". Upewnić się, że z osi nie wydostają się żadne materiały eksploatacyjne. Sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić poziom oleju silnikowego. Ponownie sprawdzić poziom płynu chłodzącego i w razie potrzeby uzupełnić PL - 01/2018

91 Działanie 4 Otwieranie zaworu butli LPG Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem NIEBEZPIECZEŃSTWO Wyciek płynnego gazu niesie ze sobą ryzyko eksplozji. Wyciekający gaz LPG może wybuchnąć po zetknięciu z otwartymi źródłami ognia, powodując poważne wypadki. Nie palić tytoniu ani nie używać otwartego płomienia / zapalniczki. Nie uruchamiać silnika. Zamknąć zawór butli. Butle LPG można otwierać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach i z dala od zagłębień w podłożu. NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo eksplozji wywołanej iskrzeniem! Dootwieraniaizamykanianie wolno używać narzędzi mogących spowodować przeskok iskry. UWAGA Gaz LPG może spowodować miejscowe odmrożenie skóry. UWAGA Zbyt szybkie otwarcie zaworu butli może spowodować zamarznięcie instalacji. Powoli otworzyć zawór butli. Otworzyć zawór butli (1), powoli przekręcając go w lewo PL - 01/

92 4 Działanie Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Sprawdzić, czy wyczuwalny jest zapach gazu. Sprawdzić, czy wąż (2) jest właściwie podłączony do butli gazowej. Sprawdzić, czy nie zamarzł wąż i połączenia śrubowe złącza _ Otwieranie zaworu odcinającego zbiornika LPG NIEBEZPIECZEŃSTWO Wyciek gazu LPG niesie ze sobą ryzyko eksplozji. Wyciekający gaz LPG może wybuchnąć po zetknięciu z otwartymi źródłami ognia, powodując poważne wypadki#. Nie wolno palić tytoniu ani używać otwartego płomienia/zapalniczki. Zamknąć zawór odcinający. Zawór odcinający można otwierać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od zagłębień w podłożu. NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo eksplozji wywołanej iskrzeniem! Dootwieraniaizamykanianie wolno używać narzędzi mogących spowodować przeskok iskry PL - 01/2018

93 Działanie 4 UWAGA Gaz LPG może spowodować miejscowe odmrożenie skóry. Zawsze używać rękawic ochronnych. Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem UWAGA Szybkieotwarciezaworumożespowodować zamarznięcie instalacji. Powoli otworzyć zawór odcinający. Otworzyć zawór odcinający (2), powoli przekręcając go w lewo. Sprawdzić, czy nie czuć gazu. Sprawdzić, czy wąż (1) jest właściwie podłączony do zbiornika LPG. 1 Sprawdzić, czy nie zamarzł przewód elastyczny i połączenia śrubowe złącza _ Wskaźnik poziomu napełnienia (4) na zbiorniku LPG pokazuje dostępną ilość gazu LPG Inhalt 7314_ PL - 01/

94 4 Działanie Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Wchodzenie i wychodzenie z wózka UWAGA Niebezpieczeństwo zranienia podczas wsiadania lub wysiadania z wózka na skutek poślizgu, uderzenie w części wózka lub zaklinowania! Jeżeli osłona miejsca na nogi jest bardzo zabrudzona lub zanieczyszczona olejem, istnieje niebezpieczeństwo poślizgu. Przy wysiadaniu z wózka istnieje niebezpieczeństwo uderzenia głową w słupek osłony nad głową bądź też zaklinowania odzieży. Upewnić się, że osłona miejsca na nogi nie jest śliska. Nie wskakiwać lub nie wyskakiwać z wózka. Upewnić się, że na wózku znajduje się bezpieczny uchwyt. UWAGA Niebezpieczeństwo zranienia przy wyskakiwaniu z wózka! W przypadku zaklinowania się odzieży lub biżuterii (np. zegarka, obrączki itd. ) na podzespole przy wyskakiwaniu z wózka może dojść do poważnych obrażeń (np. upadku, utraty palców itp. ). Wyskakiwanie z wózka jest niedozwolone. Niewolnowskakiwać lub wyskakiwać z wózka. Nie nosić biżuterii w pracy. Nienosić luźnej odzieży roboczej. UWAGA Niebezpieczeństwo uszkodzenia podzespołów na skutek nieprawidłowego użycia! Podzespoły wózka, takie jak fotel operatora, kierownica, dźwignia hamulca postojowego itd., nie zostały zaprojektowane, aby służyły do wsiadania i wysiadania z wózka i mogą ulec uszkodzeniu z powodu niewłaściwego wykorzystywania. Proszę korzystać jedynie z urządzeń zaprojektowanych w celu umożliwienia wchodzenia i wychodzenia z wózka PL - 01/2018

95:23 F1 F2 Działanie 4 Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Aby pomóc sobie we wsiadaniu i wysiadaniu z wózka, należy posłużyć się miejscem na nogi jako stopniem (5) oraz uchwytem (2), który należy wykorzystać jako oparcie. Jako oparcia można również użyć słupka osłony nad głową (1). Do wózka należy wsiadać zawsze przodem: Chwycić uchwyt (2) lewą ręka i przytrzymać. Postawić lewą nogę na stopniu (4). Prawą nogą wejść do wózka i usiąść na fotelu operatora (3). 4 Z wózka należy wysiadać zawsze tyłem: Chwycić uchwyt (2) lewą ręka i przytrzymać. Wstać z fotela operatora i umieścić lewą nogę na stopniu (4). 7314_ Z wózka należy wysiadać najpierw prawą nogą. Schowki i uchwyty na napoje UWAGA Zagrożenie wypadkiem! Przedmioty, które spadną na podłogę podczas jazdy lub wskutek hamowania, mogą wślizgnąć się między pedały (3) i uniemożliwić ich prawidłowe działanie. W takim przypadku zatrzymanie wózka może być niemożliwe. Schowek może być używany wyłącznie do przechowywania przedmiotów, które nie mogą wypaść Należy upewnić się, że przechowywane przedmioty nie wypadną ze schowków (1) podczas ruszania, kierowania lub hamowania. W uchwycie na napoje (2) można przechowywać butelki o pojemności maks. 0, 5 l. 7314_ PL - 01/

96 4 Działanie Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Regulacja fotela operatora MSG65/MSG75 NIEBEZPIECZEŃSTWO Nagłe przesunięcie się fotela lub jego oparcia, powodujące niekontrolowany ruch ciała operatora, może stanowić zagrożenie. Może to doprowadzić do przypadkowego uruchomienia urządzeń kierowniczych lub sterujących, a przez to do niekontrolowanego przemieszczenia wózka lub ładunku. Nie dokonywać regulacji fotela ani jego oparcia w trakcie jazdy. Wyregulować fotel i jego oparcie tak, aby możliwa była bezpieczna obsługa wszystkich urządzeń sterujących. Upewnić się, że fotel i jego oparcie są właściwie zablokowane. UWAGA W wybranych wariantach wyposażenia prześwit nad głową operatora może być ograniczony. W przypadku wariantów wyposażenia specjalnego odległość pomiędzy głową a niższą krawędzią panelu sufitowego musi wynosić co najmniej 40 mm. WSKAZÓWKA Jeśli dołączona jest oddzielna instrukcja obsługi fotela, należy stosować się do zawartych w niej wskazówek. UWAGA Aby uzyskać optymalną amortyzację fotela, należy wyregulować zawieszenie fotela odpowiednio do masy ciała operatora. Pozwala to zapewnić właściwe podparcie pleców i chronić zdrowie operatora. Aby zapobiec obrażeniom, należy sprawdzić, czy w promieniu obrotu fotela nie znajdują się obce przedmioty PL - 01/2018

97 Działanie 4 Przesuwanie fotela operatora Unieść i przytrzymać dźwignię (1). Popchnąć fotel operatora do żądanej pozycji. Zwolnić dźwignię. Upewnić się, że fotel jest właściwie zablokowany. Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem _ Regulacja oparcia fotela Nie naciskać na oparcie fotela podczas blokowania go w pozycji. Unieść i przytrzymać dźwignię (2). Popchnąć oparcie fotela do żądanej pozycji. Upewnić się, że oparcie fotela jest właściwie zablokowane. 2 WSKAZÓWKA Kąt nachylenia oparcia fotela do tyłu może ulec ograniczeniu poprzez stan konstrukcji wózka. 7094_ PL - 01/

98 4 Działanie Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Regulacja zawieszenia fotela WSKAZÓWKA Fotel operatora można wyregulować w taki sposób, aby odpowiadał wadze poszczególnych operatorów. Aby osiągnąć najlepsze możliwe ustawienie zawieszenia fotela, operator powinien przeprowadzić regulację po zajęciu pozycji siedzącej. 4 WSKAZÓWKA Fotel operatora MSG 65/MSG 75 jest przeznaczony dla osób ważących między 45 a 170 kg. WSKAZÓWKA Fotel MSG 75 wyposażony jest w elektryczny układ zawieszenia pneumatycznego, który aktywowany jest za pomocą przełącznika elektrycznego zamontowanego w miejsce dźwigni (3). Całkowicie wysunąć dźwignię regulacji obciążenia (3). Pompować nią w górę lub w dół, aby dostosować ustawienie fotela do masy ciała operatora. Przed każdym kolejnym ruchem w górę lub w dół dźwignia regulacji obciążenia powinna powracać do środkowej pozycji wyjściowej (słyszalne kliknięcie). Po zakończeniu regulacji całkowicie złożyć dźwignię regulacji obciążenia _ WSKAZÓWKA Właściwemu ustawieniu fotela do masy operatora odpowiada obecność strzałki (4) na środku okienka. Wyczuwalne ograniczenie ruchu dźwigni oznacza osiągnięcie skrajnej wartości ustawienia fotela (maksymalnej lub minimalnej) PL - 01/2018

99 Działanie 4 Regulacja części lędźwiowej (wariant) Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem WSKAZÓWKA 5 Podparcie części lędźwiowej można wyregulować w taki sposób, aby odpowiadało ułożeniu kręgosłupa poszczególnych operatorów. Regulacja podparcia części lędźwiowej polega na przesuwaniu wypukłej poduszki wspierającej w górę lub w dół oparcia. Przekręcić pokrętło (5) w górę lub w dół, aż podparcie części lędźwiowej osiągnie zadaną pozycję. 6321_ Regulacja zagłówka (wariant) Wyregulować zagłówek (6), wyciągając go lub wciskając na właściwą wysokość. 6 Aby wyjąć zagłówek, należy pokonać opór ogranicznika, mocno pociągając zagłówek do góry. 6321_ PL - 01/

100 4 Działanie Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Włączanie i wyłączanie ogrzewania fotela (wariant) WSKAZÓWKA Ogrzewanie fotela działa wyłącznie, gdy czujnik obecności operatora jest włączony, tj. gdy operator siedzi w fotelu. Do włączania i wyłączania ogrzewania fotela (7) służy przełącznik _ Regulacja podłokietnika NIEBEZPIECZEŃSTWO Nagłe opuszczenie podłokietnika, powodujące niekontrolowany ruch ciała operatora może stanowić zagrożenie. Nie dokonywać regulacji podłokietnika w trakcie jazdy. Wyregulować podłokietnik tak, aby możliwa była bezpieczna obsługa wszystkich urządzeń sterujących. Upewnić się, że podłokietnik jest właściwie zablokowany PL - 01/2018

101 Działanie 4 Regulacja długości podłokietnika Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Zwolnić uchwyt gwiazdowy (1), obracając go w lewo Przesunąć podłokietnik (2) do żądanego położenia. Dokręcić uchwyt gwiazdowy obracając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Sprawdzić, czy podłokietnik jest dobrze zamocowany. Regulacja wysokości podłokietnika Zwolnić pokrętło (3) obracając je w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. 7331_ Przesunąć podłokietnik (2) do żądanego położenia. Dokręcić pokrętło obracając je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Regulacja kolumny kierownicy NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wypadku! Regulowanie kolumny kierownicy podczas jazdy może spowodować utratę kontroli nad prowadzeniem wózka. Kolumnę kierownicy regulować tylko podczas postoju wózka. Sprawdzić, czy kolumna kierownicy jest sprzężona. 1 Nacisnąć i przytrzymać dźwignię (2) regulacji kolumny kierownicy. Ustawić kolumnę kierownicy (1) i zwolnić dźwignię. W momencie sprzężenia kolumny kierownicy dźwignia zaskakuje z powrotem do położenia początkowego _ PL - 01/

102 4 Działanie Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Delikatnie wcisnąć i pociągnąć kolumnę kierownicy, aby się upewnić, że jest ona sprzężona. Odblokowywanie przełącznika wyłączania awaryjnego WSKAZÓWKA Przełącznik wyłączania awaryjnego posiadają wyłącznie wózki z joystickiem 4Plus (wariant). Wyciągnąć przełącznik wyłączania awaryjnego (1) aż do odblokowania _ Włączanie zapłonu UWAGA Przed uruchomieniem wózka za pomocą wyłącznika zapłonu konieczne jest przeprowadzenie wszystkich testów zalecanych przed oddaniem wózka do eksploatacji. Nie mogą one wykazać żadnych usterek. Przed oddaniem do eksploatacji przeprowadzić testy. Nie wolno użytkować wózka widłowego w przypadku wykrycia jakichkolwiek usterek. Powiadomić autoryzowane centrum serwisowe PL - 01/2018

103 Działanie 4 Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Włożyć kluczyk (1) do stacyjki i przekręcić do położenia "I". 0 I _ Zostanie zainicjowana automatyczna procedura testowa. Zaświecą się na chwilę wszystkie kontrolki na wyświetlaczach kierunku jazdy i wskaźniki kierunkowskazów. 7312_ PL - 01/

104 4 Działanie Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Po obróceniu kluczyka w położenie włączenia na wyświetlaczu pojawi się ekran powitalny w ustawionym języku i będzie wyświetlany do czasu, aż zostaną całkowicie uruchomione elementy sterowania wózkiem. Wskaźniki standardowe 1 Poziom paliwa Jeżeli dostępna jest wystarczająca ilość gazu, na wyświetlaczu nie pali się kontrolka. KomunikatPUSTY (migający) pojawi się na wyświetlaczu tylko na krótko przed wyczerpaniem zapasu gazu. 2 Program trakcji Na wyświetlaczu widoczny jest aktualnie wybrany program trakcji (1-5). 3 Godziny pracy Na wyświetlaczu widoczna jest aktualna liczba godzin pracy. 4 Godzina Bieżący czas jest wyświetlany na wyświetlaczu, 7 h 12: WSKAZÓWKA Wszystkie naprawy i prace konserwacyjne należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu. Jest to jedyny sposób, aby trwale usunąć uszkodzenia. Poinformować autoryzowane centrum serwisowe po osiągnięciu okresu konserwacji PL - 01/2018

105 Działanie 4 WSKAZÓWKA Na wyświetlaczu mogą pojawiać się dodatkowe informacje. W przypadku wystąpienia usterek należy zapoznać się z informacjami zawartymi w rozdziale zatytułowanym "Usterki". Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Upoważnienie dostępowe za pomocą kodu PIN (wariant) Opis Wózki wyposażone w wariant "upoważnienia dostępowego za pomocą kodu PIN" są zabezpieczone przed nieupoważnionym użyciem za pomocą pięciocyfrowego kodu PIN operatora. Możliwe jest zdefiniowanie do pięćdziesięciu różnych kodów PIN operatorów, tak więc ten sam wózek może być używany przez różnych operatorów, z których każdy posiada swój własny kod PIN. WSKAZÓWKA Kody PIN operatorów definiuje się w menu modułu sterującego wózka, do którego dostęp mają tylko osoby o określonych uprawnieniach, np. kierownicy floty. Po włączeniu zapłonu na ekranie wyświetlacza i modułu roboczego pojawia się menu wprowadzania kodu PIN operatora. Wszystkie funkcje wózka (jazda, układ hydrauliczny, dodatkowe instalacje elektryczne oraz wyświetlacze modułu sterującego) są zablokowane. Zapewnione jest działanie świetlnego systemu ostrzegawczego (wariant). W celu udostępnienia zablokowanych funkcji należy wprowadzić pięciocyfrowy kod PIN operatora (przedział pomiędzy a 99999). Po wprowadzeniu właściwego kodu PIN operatora wyświetlają się standardowe wskaźniki. Dostępne są wszystkie funkcje wózka. Upoważnienie dostępowe można skonfigurować w taki sposób, aby po każdym opuszczeniu wózka przez operatora konieczne było ponowne wprowadzenie kodu PIN w celu ponownej eksploatacji wózka PL - 01/

106 4 Działanie Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem W tej kwestii należy się skontaktować z autoryzowanym centrum serwisowym. Pierwszy kod PIN operatora jest fabrycznie ustawiony na "11111". Wszystkie inne są wstępnie ustawione na "0xFFF", jednak są nieaktywne, ponieważ najwyższe wyrażenie będące ważnym kodem PIN operatora to "99999". Osoby z odpowiednim uprawnieniem dostępu, np. kierownicy floty, mogą dokonać zmiany kodów PIN operatorów w odpowiednim menu. WSKAZÓWKA Przed pierwszym oddaniem wózka do eksploatacji zalecamy zmianę fabrycznie ustawionego kodu dostępu. Jest to jedyny sposób, aby zapewnić, że kod PIN operatora będzie znany wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie upoważnienie dostępowe. Kody PIN operatorów są zapisane w module sterującym wózka. W przypadku wymiany wyświetlacza i modułu roboczego kody te pozostają dostępne. Autoryzowane centrum serwisowe można użyć urządzenia diagnostycznego do odczytania kodu PIN operatora oraz, w razie potrzeby, może przywrócić domyślny, fabryczne ustawiony kod PIN operatora. KOD DOSTĘPU - menu wprowadzania Operator wprowadza pięciocyfrowy kod PIN (00000 do 99999) w menu wprowadzania. Kod PIN operatora wprowadza się za pomocą przycisków lub Softkeys (1). Wprowadzane cyfry kodu PIN operatora (2) nie są widoczne, lecz przedstawiane w postaci kółek. Jeżeli wprowadzony kod PIN operatora jest prawidłowy, wraz ze standardowym wyświetlaczem pojawi się znany ekran, a wszystkie funkcje wózka będą dostępne PL - 01/2018

107 Działanie 4 W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego kodu PIN operatora na krótko wyświetli się komunikat NIEPRAWIDŁOWY. Po zniknięciu tego komunikatu można ponownie wprowadzić kod PIN operatora. Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem BQ_023_pl_V2 Po trzech nieudanych próbach wprowadzenia pojawi się komunikat KOD ODRZUCONY. Dostęp blokuje się wówczas na pięć minut, po upływie których można rozpocząć kolejną próbę BQ_024_pl_V PL - 01/

108 4 Działanie Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Definiowanie kodu PIN operatora WSKAZÓWKA 1 Kody PIN operatorów mogą być definiowane wyłącznie przez osoby z odpowiednim uprawnieniem dostępu, np. kierowników floty. Aby ustawić kod PIN operatora, kierownik floty musi uzyskać dostęp do menu konfiguracji. Menu konfiguracji jest zabezpieczone hasłem. Po wprowadzeniu hasła kierownik floty może skonfigurować ogólne ustawienia wózka. Informacje dotyczące zmiany hasła znajdują się w rozdziale zatytułowanym "Zmiana hasła". Nacisnąć jednocześnie przycisk wyboru programu trakcji (1) i przycisk zmiany menu (2). Na wyświetlaczu pojawi się podmenu HASŁO. 2 Blue-Q_029_V2 Wprowadzić czterocyfrowe hasło (domyślne ustawienie fabryczne: 2777) za pomocą przycisków (1). 1 Potwierdzić wprowadzone dane za pomocą przycisku Softkey (2) ESC BQ_030_pl_V PL - 01/2018

109 Działanie 4 Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Na wyświetlaczu pojawi się podmenu KON- FIGURACJA. Za pomocą przycisku wyboru programu trakcji (1) i przycisku zmiany menu (3) wybrać menu KOD DOSTĘPU. 1 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku Softkey (2) BQ_31_pl Wybieranie kodu PIN operatora W menu KOD DOSTĘPU dostępnych jest pięćdziesiąt możliwych kodów PIN operatorów do wyboru. 1 Ciągi cyfr można ustalać lub zmieniać w podmenu NOWY KOD. Po uzyskaniu dostępu do menu KOD DO- STĘPU pole wyboru KOD (2) zawiera cyfrę 1. Można teraz zdefiniować pierwszy z pięćdziesięciu kodów PIN operatorów Za pomocą przycisku wyboru programu trakcji (1) i przycisku zmiany menu (4) wybrać żądany kod PIN operatora (1 do 50). Potwierdzić wybór za pomocą przycisku Softkey (3) BQ_025_pl_V PL - 01/

110 4 Działanie Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Na wyświetlaczu pojawi się podmenu NOWY KOD. Wprowadzić żądany kod PIN operatora za pomocą przycisków lub Softkeys (5). Wprowadzane cyfry nie pojawiają się na wyświetlaczu. W ich miejsce w polu NOWY KOD (6) pojawiają się kółka. Na wyświetlaczu pojawi się podmenu POT- WIERDŹ. Podmenu POTWIERDŹ służy do potwierdzania nowego kodu PIN operatora. 7 Wprowadzić powtórnie nowy kod PIN operatora w polu POTWIERDZ (8) za pomocą przycisków lub Softkeys (7). Jeśli wprowadzone dane są zgodne z nowym, wcześniej wprowadzonym kodem PIN operatora, system zaakceptuje ten nowy kod PIN po wprowadzeniu ostatniej cyfry. Wyświetlacz przełączy się z powrotem do menu KOD DO- STĘPU W tym miejscu można zdefiniować kolejny kod PIN operatora. BQ_026_pl PL - 01/2018

111 Działanie 4 Jeśli wprowadzony w podmenu POT- WIERDŹ kod PIN operatora jest niezgodny z wprowadzonym wcześniej kodem PIN w podmenu NOWY KOD, pojawi się komunikat NIEPRAWIDŁOWY. Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Następnie po krótkim czasie komunikat ten zniknie. Nowy kod PIN operatora można wprowadzić w podmenu POTWIERDŹ wcelu dalszego potwierdzenia BQ_023_pl_V2 Po trzykrotnym wprowadzeniu nieprawidłowego kodu pojawi się komunikat KOD ODR- ZUCONY. Wyświetlacz przełączysięzpowrotemdo menu KOD DOSTĘPU. Należy ponownie zdefiniować żądany kod PIN operatora BQ_024_pl_V PL - 01/

112 4 Działanie Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Zmiana hasła Zaleca się, aby zmienić domyślne hasło ustawione fabrycznie. 1 WSKAZÓWKA Zmiany hasła można dokonać wyłącznie przy włączonym hamulcu postojowym. 2 Blue-Q_029_V2 Na wyświetlaczu pojawi się podmenu HASŁO. Wprowadzić aktualne hasło za pomocą przycisków (1). 1 Potwierdzić wprowadzone dane za pomocą przycisku Softkey (2) ESC BQ_030_pl_V PL - 01/2018

113 Działanie 4 Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Na wyświetlaczu pojawi się podmenu KON- FIGURACJA. Za pomocą przycisku wyboru programu trakcji (1) i przycisku zmiany menu (3) wybrać menu HASŁO. 1 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku Softkey (2) BQ_032_pl Na wyświetlaczu pojawi się podmenu HASŁO/POZIOM HASŁA. Za pomocą przycisku wyboru programu trakcji (1) i przycisku zmiany menu (4) wybrać żądany POZIOM HASŁA(2). 1 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku Softkey (3) BQ_033_pl PL - 01/

114 4 Działanie Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Na wyświetlaczu pojawi się podmenu NOWY KOD. Czterocyfrowe hasło można wprowadzić za pomocą przycisków (1) UWAGA Nie wprowadzać hasła 1777! Wprowadzenie tego hasła spowoduje ograniczenie opcji konfiguracji menedżera parku maszynowego zostaną ograniczone do autoryzowania operatora i nie będzie możliwe ich niezależne resetowanie. Upoważnienia te może zresetować wyłącznie autoryzowane centrum serwisowe! Wprowadzić nowe, żądane hasło za pomocą przycisków (1). Wprowadzane cyfry są przedstawione w formie tekstowej w polu NOWY KOD(4) ESC BQ_034_pl_V2 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku Softkey (3). W polu NOWY KOD na krótko pojawi się -?? -. Nowe hasło zostało potwierdzone. Nacisnąć przycisk Softkey (2), aby poprawić nowe hasło. Wyświetlacz przełączy się z powrotem do podmenu HASŁO/POZIOM HASŁA. Powtórzyć kolejne czynności od podmenu HASŁO/POZIOM HASŁA. Aby wyjść z menu konfiguracji, nacisnąć kilkakrotnie przycisk Softkey (2) aż do pojawienia się standardowych wskaźników PL - 01/2018

115 F2 Działanie 4 Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Obsługa klaksonu Nacisnąć przycisk klaksonu (1). Rozlegnie się sygnał klaksonu. F1 1 1 WSKAZÓWKA Klakson służy do ostrzegania ludzi przed zagrażającym im bezpośrednio niebezpieczeństwem lub do uprzedzania o zamiarze wyprzedzenia _ Pas siatkowy NIEBEZPIECZEŃSTWO Nawet stosowanie zatwierdzonych przez producenta systemów bezpieczeństwa nie eliminuje całkowicie możliwości zranienia operatora w przypadku wywrócenia wózka! Zagrożenie zranieniem można zredukować poprzez łączne zastosowanie systemu zabezpieczenia oraz pasa bezpieczeństwa. Z tego względu zaleca się używanie pasa bezpieczeństwa PL - 01/

116 4 Działanie Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem NIEBEZPIECZEŃSTWO Jedynie drzwi przesuwne (wariant) lub kabina operatora (wariant) z zamkniętymi drzwiami uchylnymi stanowią system zabezpieczeń operatora. Plastikowe drzwi (ochrona przed warunkami atmosferycznymi) nie są zabezpieczeniem kierowcy! Jeśli istnieje konieczność otwarcia lub wymontowania drzwi, wymagane jest użycie innego, odpowiedniego zabezpieczenia (np. pasa bezpieczeństwa). Zapinanie pasa bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO Jazda wózkiem bez zapiętego pasa bezpieczeństwa stanowi zagrożenie dla życia! W przypadku przewrócenia się wózka lub uderzenia w przeszkodę i nie zapięcia pasa bezpieczeństwa przez kierowcę, może on zostać wyrzucony z wózka. Istnieje ryzyko dostania się pod wózek albo uderzenia w przeszkodę. Niebezpieczeństwo śmierci! Zawsze przed ruszeniem z miejsca zapiąć pas bezpieczeństwa. Uważać, aby podczas zapinania pas bezpieczeństwa nie był skręcony. Pas bezpieczeństwa jest przeznaczony tylko dla jednej osoby. Wszelkie usterki pasa musi naprawiać autoryzowane centrum serwisowe _ WSKAZÓWKA Sprzączka pasa jest wyposażona w przełącznik (wariant). W przypadku błędu działania lub usterki na wyświetlaczu i module sterującym pojawia się komunikat PAS BEZPIECZ, patrz rozdział zatytułowany "Komunikaty na wyświetlaczu". Płynnie wysunąć pas bezpieczeństwa (3) ze zwijacza i zapiąć blisko ciała ponad udami. WSKAZÓWKA Usiąść głęboko w fotelu w taki sposób, aby plecy opierały się o oparcie. Automatyczny mechanizm blokowania pasa zapewnia wystarczającą swobodę poruszania się na siedzeniu PL - 01/2018

117 Działanie 4 Wsunąć zaczep pasa (2) do zamka (1). Sprawdzić napięcie pasa bezpieczeństwa. Powinien on znajdować się blisko ciała. Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Zapinanie na mocno nachylonej nawierzchni Gdy wózek znajduje się na obszarze o dużym nachyleniu, automatyczny mechanizm blokujący zapobiega samoczynnemu wysuwaniu się pasa. Nie da się bardziej wysunąć pasa ze zwijacza. Zachowując ostrożność, wjechać na poziomą nawierzchnię. Zapiąć pas bezpieczeństwa 6210_ Odpinanie pasa bezpieczeństwa Nacisnąć czerwony przycisk (4) na klamrze (1). Powoli wsunąć ręką pas do zwijacza, trzymając za zaczep. WSKAZÓWKA Nie dopuszczać do zbyt szybkiego zwijania pasa. Uderzenie zaczepu pasa o obudowę może spowodować uruchomienie automatycznego mechanizmu blokującego. Nie da się wówczas wysunąć pasa ze zwijacza przy użyciu normalnej siły. 4 W celu zwolnienia blokady przy użyciu większej siły wyciągnąć pas ok mm ze zwijacza. Pozwolić na powolne zwinięcie pasa. Chronić pas przed zabrudzeniem (np. używając ochraniacza) _ PL - 01/

118 4 Działanie Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Problemy z działaniem pasa spowodowane niską temperaturą Jeżeli zamek lub zwijacz ulegną zamrożeniu, części należy dokładnie rozmrozić i wysuszyć, aby nie dopuścić do ponownego wystąpienia problemu. UWAGA Pas bezpieczeństwa może zostać uszkodzony przez zbyt wysoką temperaturę! Podczas odmrażania nie dopuszczać do działania zbyt wysokiej temperatury na zatrzask lub zwijacz pasa. Nie używać w tym celu ciepłego powietrza o temperaturze przekraczającej 60 C! Kabina operatora NIEBEZPIECZEŃSTWO Wypadnięcie z wózka w razie jego wywrócenia grozi śmiercią! Aby zapobiec ryzyku dostania się kierowcy pod wózek oraz zgniecenia w razie przewrócenia się wózka, należy zamontować system zabezpieczeń i zawsze go używać. System zabezpieczeń zapobiega wypadnięciu kierowcy z wózka w przypadku jego przewrócenia. Kabina operatora stanowi system zabezpieczeń operatora tylko w przypadku, gdy jej drzwi są wytrzymałe i zamknięte. Kabiny z pokryciem tekstylnym (wariant) z drzwiami wykonanymi z tworzywa sztucznego lub płótna nie stanowią odpowiedniego systemu zabezpieczeń operatora i nie zapewniają ochrony przed konsekwencjami przewrócenia się wózka! Przed rozpoczęciem pracy zamknąć drzwi kabiny Jeśli drzwi są otwarte lub zostały usunięte, należy skorzystać z innego równoważnego systemu zabezpieczeń. Zaleca się używanie pasa bezpieczeństwa w każdych okolicznościach. 6321_ PL - 01/2018

119 Działanie 4 Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Uruchamianie silnika NIEBEZPIECZEŃSTWO Zagrożenie zdrowia z powodu spalin! Pozostawienie uruchomionego silnika w wózku znajdującym się w ograniczonej przestrzeni jest niebezpieczne. Należy przestrzegać krajowych przepisów prawa dotyczących korzystania z wózka wyposażonego w silnik spalinowy w całkowicie lub częściowo zamkniętych przestrzeniach roboczych. Należy zawsze upewnić się, że zapewniono wystarczającą wentylację. 0 I II 1 Włączyć hamulec postojowy. Włożyć kluczyk (1) do stacyjki i przekręcić do położenia "I". 7071_ Gdy zaświeci się wskazanie START, przekręcić kluczyk do położenia "II" i przytrzymać do momentu uruchomienia silnika. 3 8 Zwolnić kluczyk natychmiast po uruchomieniu silnika. Jeżeli silnik nie zostanie uruchomiony w ciągu 20 sekund, przerwać procedurę uruchamiania i powtórzyć po upływie jednej minuty UWAGA Niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika! Jeśli po uruchomieniu silnika na wyświetlaczu pojawia się komunikat OIL PRESSURE (CIŚNIENIE OLEJU), może to wskazywać na niewystarczające smarowanie silnika. Niewystarczające smarowanie może spowodować uszkodzenie silnika. Natychmiast wyłączyć silnik. Sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić poziom oleju. Jeśli nadal pojawia się ten komunikat, należy powiadomić autoryzowane centrum serwisowe. 7312_ _pl Należy zwrócić uwagę na informacje zawarte w rozdziale zatytułowanym "Usterki". WSKAZÓWKA Jeżeli nie można uruchomić silnika z powodu rozładowania akumulatora, można przepro PL - 01/

120 4 Działanie Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem wadzić rozruch przy użyciu drugiego akumulatora. Kontrola działania układu hamulcowego NIEBEZPIECZEŃSTWO Awaria układu hamulcowego oznacza, że wózek nie dysponuje wystarczającą siłą hamowania lub nie ma jej wcale, co stwarza ryzyko wypadku! Nie wolno dopuszczać do pracy wózka widłowego z niesprawnym układem hamulcowym. Kontrola hamulca nożnego 1 Zwolnić hamulec postojowy. Nacisnąć pedał hamulca (1). Musi być odczuwalny niewielki luz pedału, a następnie wyraźne ciśnienie w układzie hamulcowym. 5060_ Rozpędzić niezaładowany wózek na wolnej przestrzeni. Mocno wcisnąć pedał hamulca. Wózek musi zauważalnie zwolnić. Kontrola hamulca postojowego NIEBEZPIECZEŃSTWO W przypadku stoczenia się wózka istnieje niebezpieczeństwo przejechania, skutkujące zagrożeniem dla życia! Wózka nie wolno parkować na pochyłościach. W sytuacjach awaryjnych należy zabezpieczyć wózek widłowy, wsuwając kliny po niższej stronie podłoża. Nie pozostawiać wózka bez zaciągniętego hamulca postojowego. Włączyć hamulec postojowy przy prędkości marszu człowieka lub na terenie o dużym nachyleniu. Wózek musi się zatrzymać i pozostać nieruchomy. 6210_ PL - 01/2018

121 Działanie 4 Jeśli pomimo włączonego hamulca postojowego wózek dalej się toczy, skontaktować się autoryzowanym centrum serwisowym. Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Kontrola działania układu kierowniczego 1 NIEBEZPIECZEŃSTWO W przypadku awarii układu hydraulicznego istnieje niebezpieczeństwo wypadku ze względu na odmienną charakterystykę kierowania pojazdem. Nie wolno użytkować wózka widłowego z niesprawnym układem kierowniczym. Poruszyć kierownicą (1). W czasie postoju luz kierownicy nie może być większy niż szerokość dwóch palców. WSKAZÓWKA W przypadku włączenia wózka, gdy kierownica jest skręcona, zostanie ograniczona maksymalna prędkość jazdy. Ograniczenie prędkości jazdy zostaje usunięte po obróceniu kierownicy poza ustawienie skrętu, do pozycji jazdy na wprost. Wymaga to zmiany kąta skrętu o połowę obrotu. 5060_ Kontrola działania funkcji wyłączania awaryjnego UWAGA Po uaktywnieniu przełącznika zatrzymania awaryjnego przestaje działać elektryczne wspomaganie układu hamulcowego! Uaktywnienie przełącznika zatrzymania awaryjnego spowoduje całkowite wyłączenie układu elektrycznego. Hamować można przy użyciu hamulca głównego. WSKAZÓWKA Przełącznik wyłączania awaryjnego posiadają wyłącznie wózki z joystickiem 4Plus (wariant). Powoli ruszyć wózkiem do przodu _ PL - 01/

122 4 Działanie Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Nacisnąć przełącznik wyłączania awaryjnego (1). Wózek będzie się toczyć. Zatrzymać wózek, używając pedału hamulca. WSKAZÓWKA W wózkach wyposażonych w elektryczny hamulec postojowy, elektryczny hamulec parkingowy jest włączany w momencie zatrzymania wózka Wyciągnąć przełącznik wyłączania awaryjnego (1). Przycisk odblokowuje się i powraca do pierwotnego położenia. Wózek widłowy przeprowadzi wewnętrzną procedurę testową, po czym znów będzie gotowy do pracy. Zerowanie pomiaru ładunku (wariant) WSKAZÓWKA Zerowanie należy wykonać w celu zagwarantowania dokładności pomiaru ładunku (wariant) za każdym razem. Wyzerowanie jest wymagane Codziennie przed użyciem po wymianie ramion wideł po zamontowaniu lub wymianie osprzętu. WSKAZÓWKA Dokładne wykonanie regulacji zerowej jest możliwe tylko wtedy, gdy na widłach nie znajduje się ładunek. Nie podnosić jeszcze ładunku. WSKAZÓWKA Dokładne wykonanie regulacji zerowej jest możliwe tylko w ramach pierwszego etapu podnoszenia masztu podnośnika. Przy przeprowadzaniu regulacji zerowej nie podnosić wideł na wysokość przekraczającą 800 mm ponad podłożem PL - 01/2018

123 Działanie 4 WSKAZÓWKA Sposób, w jaki układ podnoszenia jest obsługiwany, zależy od urządzeń zawartych w wyposażeniu wózka; patrz rozdział zatytułowany "Elementy sterujące układu podnoszenia". Ustawić pionowo maszt podnośnika. Podnieść widły na wysokość mm. Nacisnąć przycisk Softkey (1). Włączana jest regulacja zerowa pomiaru ładunku. Wyświetlany jest symbol. na wyświetlaczu pojawia się komunikat OPUSC WIDLY. WSKAZÓWKA Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem W toku dalszego procesu karetkę wideł należy lekko opuścić, a następnie gwałtownie zatrzymać. Podczas wykonywania tej czynności widły nie mogą dotknąć podłoża, w przeciwnym wypadku regulacja zerowa nie będzie dokładna. Aby szybko wstrzymać procedurę opuszczania, zwolnić urządzenie sterujące opuszczaniem w taki sposób, aby powróciło do położenia neutralnego. Opuścić lekko karetkę wideł i zwolnić urządzenie sterujące. Po prawidłowym przeprowadzeniu regulacji zerowej na wyświetlaczu pojawi się wartość "0 kg". Regulacja zerowa pomiaru ładunku została zakończona. Wyświetlany jest symbol (2) _ _V PL - 01/

124 4 Działanie Testy i czynności wykonywane codziennie przed użyciem Kontrola prawidłowości działania funkcji pionowego położeniamasztu podnośnika (wariant) WSKAZÓWKA Kontrolę działania funkcji pionowego położenia masztu podnośnika (wariant) należy przeprowadzać przy każdym oddawaniu wózka do użytku. Zwiększająca komfort funkcja "pionowego położenia masztu" jest włączona. Wyświetlany jest symbol (2). Pochylić maszt podnośnika do tyłu. Maszt podnośnika musi odchylić się całkowicie do tyłu i delikatnie przesuwać się aż do blokady. Pochylić maszt do przodu. Maszt podnośnika musi pochylić się do przodu i zatrzymać w położeniu pionowym. Zwolnić urządzenie sterujące, aby pochylić maszt i uruchomić ponownie. Maszt podnośnika musi pochylić się całkowicie do przodu i delikatnie przesuwać się aż do blokady _ _V PL - 01/2018

125 Działanie 4 Działanie wyświetlacza i modułu sterującego Działanie wyświetlacza i modułu sterującego Wskaźniki Wskaźniki standardowe W ustawieniach fabrycznych na wyświetlaczu i module sterującym można zobaczyć poniższe wskaźniki: 1 Poziom paliwa Jeżeli dostępna jest wystarczająca ilość gazu, na wyświetlaczu nie pali się kontrolka. Komunikat PUSTY (migający) pojawi się na wyświetlaczu tylko na krótko przed wyczerpaniem zapasu gazu. 2 Program trakcji Wyświetla numerycznie aktualny program trakcji (1-5). Program trakcji można zmienić; patrz rozdział zatytułowany "Ustawianie programu trakcji". 3 Godziny pracy Wyświetla całkowitą liczbę godzin pracy wykonanych przez wózek. Licznik godzin zaczyna działać w chwili uruchomienia silnika. 4 Godzina Wyświetla cyfrowo bieżący czas w godzinach i minutach. Czas można ustawiać; zapoznać się z rozdziałem zatytułowanym "Ustawianie czasu", 7 h 12: Dodatkowe wskaźniki 5 Przycisk zmiany menu Po naciśnięciu przycisku zmiany menu wyświetlane są następujące dodatkowe wskaźniki: 6 Wskaźnik "Serwis wciągu" Wyświetla informację o czasie (w godzinach) pozostałym do następnego przeglądu zgodnie z harmonogramem konserwacji zawartym w instrukcji konserwacji. Skontaktować się w odpowiednim czasie z autoryzowanym centrum serwisowym. 7 Całkowita odległość Wskazuje całkowity przebieg pojazdu w kilometrach h 0. 0km 0. 0km/T 1. 2h/T PL - 01/

126 4 Działanie Działanie wyświetlacza i modułu sterującego 8 Przebieg dzienny Wskazuje dzienny przebieg pojazdu. 9 Dziennyczaspracy Wskazuje dzienny czas pracy pojazdu. Konfigurowanie wyświetlaczy WSKAZÓWKA Podczas konfigurowania wyświetlaczy hamulec postojowy musi być zawsze włączony. Nie wolno konfigurować wyświetlaczy bez włączenia hamulca postojowego. WSKAZÓWKA Podczas konfigurowania wyświetlaczy nie używać urządzeń sterujących układu hydraulicznego. W przeciwnym razie nastąpi przerwanie wprowadzania danych i powrót do wyświetlacza roboczego. Wyświetlacze konfiguruje się w menu CON- FIGURATION (KONFIGURACJA). Ustawić kluczyk zapłonu w pozycji "I". Równocześnie nacisnąć przycisk programu jazdy (1) i przycisk zmiany menu (2). 1 2 Blue-Q_029_V PL - 01/2018

127 Działanie 4 Działanie wyświetlacza i modułu sterującego Na wyświetlaczu pojawi się menu PASSWORD (HASŁO). WSKAZÓWKA 1 Może być konieczne wprowadzenie hasła w celu skonfigurowania wyświetlaczy. Zależy to od konfiguracji wyświetlacza modułu sterującego. W celu konfiguracji wyświetlacza modułu sterującego skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym ESC BQ_030_pl_V2 Nacisnąć przycisk Softkey (3). Na wyświetlaczu pojawi się menu CONFIGU- RATION (KONFIGURACJA) Możliwe są następujące ustawienia, których opis znajduje się w odpowiednim rozdziale: Ustawianie daty i godziny Zerowanie dziennego przebiegu i dziennego czasu pracy Wybór języka Konfiguracja Blue-Q ESC 7312_ _pl_V3 Symbole na wyświetlaczu Komunikaty Do wyświetlania komunikatów trybu pracy, komunikatów ostrzegawczych lub komunikatów o błędach stosowane są wiadomości tekstowe i symbole PL - 01/

128. 4 Działanie Działanie wyświetlacza i modułu sterującego Symbole komunikatów trybu pracy Opis Symbol Puste pole Brak wyświetlania Proszę czekać Wymagany serwis Ograniczenie wysokości podnoszenia Cykl odniesienia Ładowanie akumulatora Program jazdy Licznik roboczogodzin Hodometr Licznik roboczogodzin Dzienny hodometr Prędkość Kąt skrętu Przewożenie Godzina Układ hydrauliczny Filtr spalin Temperatura płynu chłodzącego Poziom paliwa Blue-Q Moc znamionowa (średnia) Moc znamionowa (kierunkowa) Symbole komunikatów ostrzegawczych Opis Symbol Hamulec postojowy. Czujnik fotela Pas bezpieczeństwa Poziom elektrolitu w akumulatorze Neutralne komunikaty ostrzegawcze PL - 01/2018

129.. Działanie 4 Działanie wyświetlacza i modułu sterującego Opis Symbol Na pewno? Ciśnienie oleju Symbole dotyczące komunikatów o błędach Opis Symbol Usterka układu hamulcowego Przegrzanie silnika Następuje przegrzanie Usterka układu elektrycznego Usterka ogólna Symbole funkcji przycisków programowych wyposażenia dodatkowego Po lewej stronie wyświetlacza znajdują się następujące symbole funkcji przycisków programowych: Opis Symbol Puste pole Brak wyświetlania Główny przycisk WYŁ. Główny przycisk WŁ. Tylne światła robocze WYŁ. Tylne światło robocze WŁ. Przednie światła robocze WYŁ. Przednie światło robocze WŁ. Ogrzewanie przedniej szyby WYŁ. Ogrzewanie przedniej szyby WŁ. Ogrzewanie tylnej szyby WYŁ. Ogrzewanie tylnej szyby WŁ. Oświetlenie wnętrza WYŁ. Oświetlenie wnętrza WŁ. Wycieraczka szyby dachu WYŁ. Wycieraczka szyby dachu WŁ PL - 01/

130. 4 Działanie Działanie wyświetlacza i modułu sterującego Opis Symbol Dmuchawa nagrzewnicy WYŁ. Dmuchawa nagrzewnicy WŁ. Obrotowy sygnalizator świetlny WYŁ. Obrotowy sygnalizator świetlny WŁ. Ogrzewanie fotela WYŁ. Ogrzewanie fotela WŁ. Klakson WYŁ. Klakson WŁ. Tempomat WYŁ. Tempomat WŁ. Automatyczne pionowe pozycjonowanie masztu WYŁ. Automatyczne pionowe pozycjonowanie masztu WŁ. Zerowanie pomiaru ładunku WYŁ. Zerowanie pomiaru ładunku WŁ. Pomiaru ładunku WŁ. Pomiar ładunku WŁ. Symbole funkcji przycisków programowych nawigacji menu i potwierdzania komunikatów Po lewej stronie wyświetlacza znajdują się następujące symbole funkcji przycisków programowych dla nawigacji menu i potwierdzania komunikatów: Opis Symbol Puste pole Brak wyświetlania Anulowanie wprowadzonych informacji Potwierdzenie wprowadzonych informacji Potwierdzenie informacji Resetowanie Powrót o jeden poziom menu Powrót do poprzednio edytowanego pola Przewijanie w górę PL - 01/2018

131.. Działanie 4 Działanie wyświetlacza i modułu sterującego Opis Symbol Przewijanie w dół Odliczanie w górę Odliczanie w dół Dioda stanu przycisków funkcyjnych dodatkowych instalacji elektrycznych Bieżący stan przełącznika przycisku wskazywany diodą obok odpowiedniego przycisku funkcyjnego dodatkowej instalacji elektrycznej. Opis LED Funkcja wyłączona Funkcja włączona Dioda LED WYŁ. Dioda LED WŁ. Symbole klawiatury numerycznej Przyciski i przyciski programowe Softkeys, które mogą być użyte do wprowadzania liczb oraz do anulowania lub potwierdzenia wartości wejściowych, są pokazane na wyświetlaczu. Ekran wprowadzania hasła kierownika floty: ESC BQ_ PL - 01/

132 4 Działanie Działanie wyświetlacza i modułu sterującego Ekran wprowadzania kodu PIN operatora (kod dostępu): BQ_038 Ustawianie daty i godziny Przejść do menu KONFIGURACJA;patrz rozdział zatytułowany "Konfigurowanie wyświetlaczy" Naciskać przycisk programu jazdy (1) lub przycisk zmiany menu (2), aż na wyświetlaczu pojawi się opcja GODZINA. Potwierdzić wybór za pomocą przycisku Softkey (4) Wyświetlone zostanie menu TIME (GO- DZINA). Nacisnąć i przytrzymać przycisk programu jazdy (1) lub przycisk zmiany menu (2), aż na wyświetlaczu pojawi się żądana godzina. 7312_ _pl_V3 Jeśli przyciski będą wciśnięte przez dłuższy czas, prędkość przewijania wzrośnie trzykrotnie. Potwierdzić ustawioną godzinę za pomocą przycisku Softkey (4). Za pomocą przycisku Softkey (3) opuścić menu i powrócić do wyższego poziomu. WSKAZÓWKA Datę ustawia się w podobny sposób PL - 01/2018

133 Działanie 4 Działanie wyświetlacza i modułu sterującego Zerowanie dziennego przebiegu i dziennego czasu pracy Licznik dziennego przebiegu i dziennego czasu pracy może zostać wyzerowany. Przejść do menu KONFIGURACJA; patrz rozdział zatytułowany "Konfigurowanie wyświetlaczy" Naciskać przycisk programu jazdy (1) lub przycisk zmiany menu (2), aż na wyświetlaczu pojawi się opcja KM/DZI Potwierdzić wybór za pomocą przycisku Softkey (4). Wyświetli się menu DAY KM (DZIEŃ-KM). Wyzerować wyświetlany przebieg za pomocą przycisku Softkey (4). 7312_ _pl_V4 Za pomocą przycisku Softkey (3) opuścić menu i powrócić do wyższego poziomu. WSKAZÓWKA Dzienny czas pracy zeruje się w taki sam sposób. Wybór języka Wskazania wyświetlacza mogą być wyświetlane w innych językach: Przejść do menu KONFIGURACJA; patrz rozdział zatytułowany "Konfigurowanie wyświetlaczy". Naciskać przycisk programu jazdy (1) lub przycisk zmiany menu (2), aż na wyświetlaczu pojawi się opcja JEZYK Potwierdzić wybór za pomocą przycisku Softkey (4). Wyświetlone zostanie menu LANGUAGE (JĘZYK). Naciskać przycisk programu trakcji (1) lub przycisk zmiany menu (2), aż na wyświetlaczu pojawi się żądany język. 7312_ _pl_V4 Potwierdzić wybór za pomocą przycisku Softkey (4) PL - 01/

134 4 Działanie Działanie wyświetlacza i modułu sterującego Za pomocą przycisku Softkey (3) opuścić menu i powrócić do wyższego poziomu. Przyciski programowe Softkeys do obsługi różnych wariantów wyposażenia Dodatkowe funkcje mogą być widoczne na wyświetlaczu modułu sterującego. Te dodatkowe funkcje, np. obrotowy sygnalizator świetlny, można włączać i wyłączać za pomocą przycisków programowych Softkeys. Zmiana funkcji przycisku programowego Softkey: Szary pasek (3) wyróżnia kolumnę Softkey. W przedstawionym tutaj przykładzie jest to kolumna po prawej stronie. Te dodatkowe funkcje można teraz włączać i wyłączać za pomocą odpowiednich przycisków programowych Softkeys (2). Kolumna po prawej jest uzupełniona dodatkowymi funkcjami tylko wtedy, gdy wózek ma więcej niż trzy wersje wyposażenia, które mogą być włączane i wyłączane za pomocą Softkeys. W takim przypadku należy postępować zgodnie z poniższą procedurą, aby przełączać się między dwiema kolumnami: Nacisnąć krótko przycisk zmiany menu (1) ABE_Softkeytasten_V2 Szary pasek przenosi się na kolumnę po lewej. WSKAZÓWKA Naciskać przycisk zmiany menu (1) przez ok. 1 sekundę, aby przełączać się między poszczególnymi menu na wyświetlaczu modułu sterującego. WSKAZÓWKA Dodatkowe funkcje zależą od indywidualnego wyposażenia wózka i mogą różnić się od pokazanych tutaj PL - 01/2018

135 Działanie 4 Konfigurowanie trybu wydajności Blue-Q W celu uruchomienia trybu wydajności Blue-Q można dokonać wyboru następujących trybów roboczych: STANDARD Przy każdym oddawaniu wózka do użytku tryb Blue-Q jest wyłączany. Operator może użyć przycisku trybu Blue-Q, aby w dowolnej chwili podczas eksploatacji wózka włączyć i wyłączyć tryb wydajności FIXED Tryb Blue-Q jest włączany na stałe przy każdym oddawaniu wózka do użytku i w trakcie jego eksploatacji. Operator nie może wyłączyć trybu wydajności FIXED-FLEX Przy każdym oddawaniu wózka do użytku tryb Blue-Q jest włączany. Operator może użyć przycisku trybu Blue-Q, aby w dowolnej chwili podczas eksploatacji wózka włączyć i wyłączyć tryb wydajności Działanie wyświetlacza i modułu sterującego Przejść do menu KONFIGURACJA; patrz rozdział zatytułowany "Konfigurowanie wyświetlaczy" Naciskać przycisk programu trakcji (1) lub przycisk zmiany menu (2) aż do pojawienia się opcji BLUE Q CONFIGURATION (KONFIGURACJABLUEQ) Potwierdzić wybór za pomocą przycisku Softkey (4). Wyświetli się menu BLUE-Q CONFIGURA- TION (KONFIGURACJA BLUE-Q) Naciskać przycisk programu trakcji (1) lub przycisk zmiany menu (2) aż do pojawienia się na wyświetlaczu żądanego trybu wydajności. 7312_ _pl Potwierdzić ustawiony tryb wydajności za pomocą przycisku Softkey (4). Za pomocą przycisku Softkey (3) opuścić menu i powrócić do wyższego poziomu PL - 01/

136 4 Działanie Tryb wydajności Blue-Q Tryb wydajności Blue-Q Opis funkcji Tryb wydajności Blue-Q wpływa zarówno na pracę jednostki napędowej, jak i działanie dodatkowego wyposażenia wózka oraz zmniejsza zużycie energii przez wózek. Po uruchomieniu trybu wydajności przyspieszenie wózka zmienia się, umożliwiając lepszą kontrolę. Podczas powolnej jazdy na ogół podczas manewrowania zmniejszenie prędkości nie będzie wykryte, nawet mimo uruchomieniu trybu wydajności. Dla mniejszych prędkości, wynoszących przynajmniej 7 km/h, przyspieszenie jest delikatniejsze. Z tego względu na odcinkach do ok. 40 m osiągane są mniejsze prędkości niż miałoby to miejsce w przypadku wyłączenia trybu wydajności. Tryb Blue-Q nie wpływa w żaden sposób na następujące aspekty: Maksymalna prędkość Zdolność pokonywania wzniesień Jazda Charakterystyka hamowania WSKAZÓWKA Tryb wydajności Blue-Q można włączyć i wyłączyć w trybach roboczych STANDARD oraz FIXED-FLEX. Jeżeli w module sterującym wyświetlacza skonfigurowano tryb roboczy FIXED, przycisk trybu Blue-Q nie działa, a tryb wydajności Blue-Q zostaje włączony na stałe; patrz również rozdział "Konfigurowanie Blue-Q trybu wydajności" PL - 01/2018

137 Działanie 4 Wyłączanie dodatkowego wyposażenia Jeśli tryb wydajności Blue-Q jest włączony, po kilku sekundach sterownik wyłącza w określonych warunkach różne dodatkowe elementy wyposażenia. Dostępność dodatkowego wyposażenia zależy od zakresu wyposażenia wózka. Poniższa tabela przedstawia warunki, które powodują wyłączenie dodatkowego wyposażenia. Spełniony musi zostać tylko jeden z wymienionych warunków. Dodatkowe wyposażenie Przednie światła robocze Niewłączony wyłącznik fotela. Stan Wyłączenie wózka. Tryb wydajności Blue-Q Wózek jest w ruchu X X do tyłu > 3 km/h Tylne światła robocze X X Do przodu Górne podwójne światło robocze X X >3km/h Przednie światła X X - Wycieraczka szyby przedniej Wycieraczka szyby tylnej X X do tyłu > 3 km/h X X Do przodu Ogrzewanie fotela X - - Kabina ogrzewana X - - WSKAZÓWKA W wersji z wyposażeniem StVZO (zapewniającym zgodność z przepisami o ruchu drogowym w Niemczech) tryb wydajności Blue-Q nie wyłącza reflektorów i świateł roboczych, świateł obrysowych, świateł pozycyjnych ani oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Włączanie i wyłączanie trybu wydajności Blue-Q WSKAZÓWKA Tryb wydajności Blue-Q można włączyć i wyłączyć w trybach roboczych STANDARD oraz FIXED-FLEX. Jeżeli na wyświetlaczu modułu sterującego skonfigurowano tryb PL - 01/

138 4 Działanie Tryb wydajności Blue-Q roboczy FIXED, przycisktrybuBlue-Qnie działa, a tryb wydajności Blue-Q zostaje włączony na stałe. Informacje na temat konfigurowania trybów pracy Blue-Q zawiera rozdział "Konfigurowanie trybu wydajności Blue-Q". Nacisnąć przyciskblue-q (2), aby ponownie włączyć tryb Blue-Q. Wyświetlany jest symbol Blue-Q (1). Dioda LED (3) zaczyna się świecić na niebiesko. Tryb wydajności Blue-Q jest włączony. Aby go wyłączyć, nacisnąć ponownie przycisk Blue-Q (2). Symbol Blue-Q (1) i diody LED (3) gasną. Tryb wydajności Blue-Q jest wyłączony PL - 01/2018

139 Działanie 4 Jazda Przepisy bezpieczeństwa w czasie jazdy Postępowanie w trakcie jazdy Podczas jazdy na terenie firmy operator musi przestrzegać zasad obowiązujących w publicznym ruchu drogowym. Prędkość należy dostosować do lokalnych warunków. Dotyczy to na przykład wymogu poruszania się z niewielką prędkością na zakrętach, w wąskich korytarzach, przy przejeżdżaniu przez drzwi wahadłowe, na nierównych nawierzchniach lub w miejscach o ograniczonej widoczności. Operator musi w każdej sytuacji zachowywać bezpieczną odległość od pojazdów i osób znajdujących się przed wózkiem oraz nie dopuszczać do utraty kontroli nad wózkiem. Należy unikać gwałtowanego zatrzymywania się, szybkiego skręcania oraz wyprzedzania w miejscach niebezpiecznych i o ograniczonej widoczności. Operator, który prowadzi wózek po raz pierwszy, powinien jeździć na otwartej przestrzeni lub pustej drodze. W czasie jazdy zabronione jest: Wystawianie rąk lub nóg poza wózek Wychylanie się poza zewnętrzną krawędź wózka widłowego Wychodzenie z wózka Przesuwanie fotela operatora Regulacja kolumny kierownicy Odpinanie pasa bezpieczeństwa wyłączanie elementów zabezpieczenia pojazdu, Podnoszenie ładunku na wysokość wyższą niż 300 mm ponad podłoże (za wyjątkiem sytuacji wykonywania manewrów podczas odkładania ładunku do na półkę magazynową lub zdejmowania go z niej) Korzystanie z urządzeń elektronicznych, na przykład odbiorników radiowych, telefonów komórkowych itp. Jazda PL - 01/

140 4 Działanie Jazda UWAGA Korzystanie z urządzeń multimedialnych lub komunikacyjnych oraz odtwarzanie z nich zbyt głośnej muzyki podczas jazdy lub podczas obsługiwania ładunków może wpływać niekorzystnie na koncentrację operatora. Istnieje niebezpieczeństwo wypadku! Nie korzystać z tych urządzeń podczas jazdy lub podczas obsługiwania ładunków. Głośność radia ustawić do poziomu umożliwiającego słyszenie sygnałów ostrzegawczych. UWAGA Na obszarze, w którym obowiązuje zakaz używania telefonu komórkowego lub radiotelefonu, posługiwanie się nimi jest zabronione. Należy wyłączyć te urządzenia. Widoczność w czasie jazdy Operator musi patrzeć w kierunku jazdy i mieć dobrą widoczność na drodze przejazdu. Operator musi być pewien, że na drodze nie ma przeszkód. Jest to szczególnie istotne podczas jazdy do tyłu. Ładunki ograniczające widoczność należy transportować jadąc wózkiem do tyłu. Jeśli jest to niemożliwe, konieczna jest pomoc drugiej osoby, która będzie iść przed wózkiem i udzielać wskazówek operatorowi. W takiej sytuacji operator musi jechać z prędkością dostosowaną do prędkości poruszania się osoby udzielającej wskazówek i z zachowaniem szczególnej ostrożności. W razie utraty kontaktu wzrokowego z osobą udzielającą wskazówek należy natychmiast zatrzymać wózek. Lusterka wsteczne służą wyłącznie do obserwacji sytuacji na drodze z tyłu wózka podczas jazdy do przodu, a nie do jazdy w tył. Jeśli dla uzyskania lepszej widoczności używa się elementów pomocniczych (lusterko, monitor), konieczne jest dokładne opanowanie umiejętności korzystania z nich. Podczas jazdy do tyłu z wykorzystaniem elementów poprawiających widoczność należy zachować szczególną ostrożność PL - 01/2018

141 Działanie 4 Podczas korzystania z osprzętu stosowane są specjalne warunki, patrz rozdział "Mocowanie osprzętu". Szyby (wariant, np. szyba przednia) i lusterka muszą być zawsze czyste i nieoblodzone. Jazda Drogi przejazdowe Wymiary dróg i przejść roboczych Aby zapewnić bezpieczne manewrowanie wózkiem w określonych warunkach, należy spełnić poniższe wymogi dotyczące wymiarów i szerokości przejść roboczych. W każdym przypadku należy sprawdzić, czy nie jest konieczne większe przejście robocze, np. w związku ze zmieniającymi się wymiarami ładunku, osprzętem lub masztami podnośnika. Na terenie UE należy przestrzegać wymogów dyrektywy 89/654/EWG, która określa minimalne wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy. W krajach nie należących do UE zastosowanie mają właściwe przepisy krajowe. Wymagane wymiary przestrzeni roboczych zależą od wymiarów ładunku. W przypadku palet wymiary są następujące: Typ Model z paletą 1000x1200 poprzecznie 7311 RX Szerokość przejścia roboczego [mm] z paletą 800x1200 wzdłużnie RX70-18 RX Wózek można eksploatować tylko na drogach, na których nie występują nadmiernie ostre zakręty, nadmiernie strome pochyłości bądź też nadmiernie wąskie lub niskie przejazdy PL - 01/

142 4 Działanie Jazda Jazda na podjazdach i zjazdach UWAGA Jazda po długich pochyłościach o nachyleniu powyżej 15% jest niedozwolona z powodu określonych minimalnych odległości hamowania i ograniczeń stabilności. Wartości określające zdolności pokonywania wzniesień podane poniżej odnoszą się tylko do pokonywania przeszkód na drogach przejazdowych lub niewielkich różnic poziomów np. na pochylniach. Przed rozpoczęciem jazdy na długich podjazdach i zjazdach o nachyleniu powyżej 15% należy skonsultować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Wózek może jeździć po następujących podjazdach i zjazdach: Typ RX70-16 Model Maksymalne nachylenie [%] z ładunkiem Brak ładunku na wózku 27, 0 RX70-18 RX, 0 28, 0 Podane wartości służą wyłącznie do porównania wydajności wózków tej samej kategorii. Wartości nachyleń nie odzwierciedlają normalnych warunków codziennej pracy. UWAGA Aby bezpiecznie eksploatować wózek z ładunkiem lub bez maksymalne dozwolone nachylenie na podjazdach i zjazdach dla jazdy wynosi 15%. Wrazie wątpliwości należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Gradienty pochyłości w górę i w dół nie mogą przekroczyć maksymalnych gradientów podanych powyżej, a powierzchnia musi być utwardzona. W górnej i dolnej części pochyłości powinny mieć płynne przejścia, aby zapobiec upadkowi ładunku lub zniszczeniu wózka widłowego PL - 01/2018

143 Działanie 4 Ostrzeżenie dotyczące elementów wystających poza obrys wózka Wózki są często używane w bardzo ograniczonej przestrzeni lub w niskich miejscach, takich jak przejścia lub korytarze między skrzyniami. Wózki są przystosowane do pracy w takich warunkach. Niemniej jednak ruchome części mogą wystawać poza obrys wózka i mogą ulec uszkodzeniu lub wyrwaniu. Są to następujące podzespoły: Składany płat dachu kabiny operatora Drzwi kabiny Składane stelaże butli LPG Jazda Stan dróg przejazdowych Drogi przejazdowe muszą być odpowiednio twarde, płaskie i pozbawione brudu oraz wolno leżących przedmiotów. Kanały odpływowe, połączenia komunikacyjne i podobne przeszkody muszą być wyrównane, a w razie potrzeby należy zamontować przy nich pochylnie w celu jak najpłynniejszego pokonywania przeszkód przez wózki widłowe. Należy zwrócić uwagę na odpowiednią nośność pokryw włazów, szybów itp. Konieczne jest zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy najwyższymi częściami wózka widłowego lub ładunku a stałymi elementami otoczenia. Wysokość jest zależna od całkowitej wysokości masztu i wymiarów ładunku; patrz rozdział "Dane techniczne". Zasady obowiązujące na drogach przejazdowych i w strefie roboczej Dozwolona jest wyłącznie jazda po drogach dopuszczonych przez użytkownika lub jego przedstawicieli. Na drogach nie mogą znajdować się przeszkody. Ładunek można zdejmować i przechowywać jedynie w wyznaczonych miejscach. Firma użytkująca i jej przedstawicielemusząsięupewnić, żewstrefie roboczej nie znajdują się nieupoważnione osoby trzecie PL - 01/

144. 4 Działanie Jazda WSKAZÓWKA Należy zwrócić uwagę, że określenie "użytkownik" odnosi się do osób odpowiedzialnych! Obszary zagrożenia Obszary zagrożenia na drogach przejazdowych muszą zostać oznaczone standardowymi znakami drogowymi lub, jeśli to konieczne, dodatkowymi znakami ostrzegawczymi. Ustawianie programów jazdy Za pomocąwyświetlacza i modułu roboczego można ustawić charakterystykę pracy układu napędowego (przyspieszania i hamowania). Kilkakrotnie nacisnąć przycisk programu trakcji (1), aż na wyświetlaczu programu trakcji (2) pojawi się numer żądanego programu Dostępne są programy oznaczone numerami 1 5. Zasadniczo im wyższy numer programu, tym większa dynamika przyspieszenia wózka. Dostępne są następujące programy jazdy: 5060_ _V2 Program jazdy Prędkość (km/h) Przyspieszanie (%) (jazda w przód/w tył) Zwalnianie (%) (jazda w przód/w tył) Zmiana kierunku jazdy (%) (jazda w przód/w tył) Opóźnienie hamowania (%) (hamulce wspomagane elektrycznie) PL - 01/2018

145 Działanie 4 Wybór kierunku jazdy Jazda Przed rozpoczęciem jazdy wózkiem żądany kierunek można wybrać za pomocą przełącznika kierunku jazdy. Sposób obsługi przełącznika kierunku jazdy jest uzależniony od rodzaju urządzeń roboczych stanowiących wyposażenie wózka. Możliwe warianty wyposażenia obejmują: Minidźwignia Joystick 4Plus Przełącznik dotykowy Mini-konsola 1 2 WSKAZÓWKA Zmiana kierunku jazdy może również odbyć się w ruchu. Stopa może jednocześnie pozostać na pedale przyspieszenia. Następuje wówczas zwolnienie wózka, a następnie rozpędzenie w kierunku przeciwnym (odwrócenie). Na wyświetlaczu i w module sterującym pojawia się wskaźnik informujący o wybranym kierunku jazdy ("do przodu" (1) lub "do tyłu" (2)). 5060_ Pozycja neutralna Jeżeli wózek zostanie zatrzymany na dłuższy czas, to należy ustawić dźwignię w położeniu neutralnym, aby nie doszło do niespodziewanego włączenia wózka w przypadku przypadkowego naciśnięcia pedału przyspieszenia. Na chwilę ustawić przełącznik kierunku jazdy w kierunku przeciwnym do obecnie wybranego. Wskaźnik kierunku jazdy na wyświetlaczu i module roboczym gaśnie. WSKAZÓWKA Po opuszczeniu fotela przełącznik kierunku jazdy ustawi się w położeniu "neutralnym". W celu rozpoczęcia jazdy należy ponownie uruchomić przełącznik kierunku PL - 01/

146 4 Działanie Jazda Uruchamianie przełącznika kierunku jazdy, wersja wyposażona w minidźwignię Aby rozpocząć jazdę "do przodu", pchnąć dźwignię poprzeczną (1) do przodu. 1 Aby rozpocząć jazdę "do tyłu", pchnąć dźwignię poprzeczną do tyłu. F1 F2 5060_ Uruchamianie przełącznika kołyskowego do "kierunku jazdy", joystick 4Plus W przypadku "jazdy do przodu" wcisnąć pionowy przycisk kołyskowy "kierunku jazdy"(1) do góry (A). W przypadku "jazdy do tyłu" wcisnąć pionowy przycisk kołyskowy "kierunku jazdy"(1) do dołu (B). 1 B A 6210_ PL - 01/2018

147 Działanie 4 Jazda Uruchamianie przełącznika kierunku jazdy, wersja wyposażona w sterownik dotykowy F1 F2 Aby rozpocząć jazdę "do przodu", pchnąć przełącznik kierunku jazdy (1) do przodu Aby rozpocząć jazdę "do tyłu", pchnąć przełącznik kierunku jazdy do tyłu _ Uruchamianie przełącznika kierunku jazdy, wersja wyposażona w mini-konsolę Aby rozpocząć jazdę "do przodu", pchnąć przełącznik kierunku jazdy (1) do przodu. 1 Aby rozpocząć jazdę "do tyłu", przesunąć przełącznik kierunku jazdy do tyłu. WSKAZÓWKA Alternatywnie, kierunek jazdy można również wybrać za pomocą przełączników kierunku jazdy na urządzeniach sterujących. 5060_ Rozpoczynanie jazdy NIEBEZPIECZEŃSTWO Dostanie się pod toczący się lub przewracający się wózek może doprowadzić do śmiertelnego wypadku. Zająć miejsce w fotelu operatora. Zapiąć pas bezpieczeństwa Aktywować wszystkie dostępne systemy zabezpieczające PL - 01/

148 4 Działanie Jazda W czasie jazdy należy przestrzegać wskazówek zawartych w części Przepisy bezpieczeństwa w czasie jazdy. Wózek wyposażono w czujnik umieszczony w fotelu. Czujnik ten sprawdza, czy fotel operatora jest zajęty. Jeśli nie jest zajęty bądź w przypadku usterki czujnika fotela, nie można rozpocząć jazdy wózkiem, a wszystkie funkcje podnoszenia są zablokowane. W takiej sytuacji na wyświetlaczu modułu sterującego zostanie wyświetlony komunikat SEAT SWITCH. Podnieść karetkę wideł do uzyskania niezbędnego prześwitu nad podłożem. Zwolnić hamulec postojowy. Wybrać żądany kierunek jazdy. WSKAZÓWKA 1 W zależności od wyposażenia, podczas jazdy do tyłu może być emitowany sygnał dźwiękowy (wariant), może się zapalać światło ostrzegawcze (wariant) lub może migać system ostrzegawczy (wariant) _ PL - 01/2018

149 Działanie 4 Wcisnąć pedał przyspieszenia (3). Wózek rozpocznie jazdę w wybranym kierunku. Sterowanie prędkością odbywa się poprzez wciskanie lub zwalnianie pedału przyspieszenia. W chwili zwolnienia pedału przyspieszenia wózek zwalnia. Jazda WSKAZÓWKA Wózek można na krótko zatrzymać podczas wjeżdżania lub zjeżdżania ze wzniesienia bez konieczności użycia hamulca postojowego (hamulec elektryczny). Wózek zaczyna powoli zjeżdżać z pochyłości. 3 NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wypadku na skutek awarii hamulca! Hamulec elektryczny działa tylko wtedy, gdy zapłon jest włączony, przełącznik zatrzymania awaryjnego (wariant) nie został wciśnięty, a hamulec postojowy jest zwolniony. W razie wadliwego działania hamulca elektrycznego wcisnąć pedał hamulca Nie pozostawiać wózka bez włączonego hamulca postojowego! 5060_ Zmiana kierunku jazdy na przeciwny Zdjąć stopę z pedału przyspieszenia. Wcisnąć pedał przyspieszenia Wózek rozpocznie jazdę w wybranym kierunku. WSKAZÓWKA Zmiana kierunku jazdy może również odbyć się w ruchu. Stopa może pozostać na pedale przyspieszenia. Następuje wówczas zmniejszenie prędkości wózka, a następnie rozpędzenie w kierunku przeciwnym. WSKAZÓWKA W przypadku usterki elektrycznej dotyczącej przyspieszenia jednostka napędowa wyłącza się. Hamulec elektryczny (hamulec główny) powoduje zwolnienie ruchu wózka PL - 01/

150 4 Działanie Jazda Wózka nie można ponownie prowadzić do momentu zwolnienia pedału przyspieszenia, a następnie ponownego jego wciśnięcia, pod warunkiem, że usterka elektryczna została naprawiona. Jeżeli wózek nadal nie będzie działał, zaparkować go w bezpieczny sposób i skontaktować się centrum serwisowym. Rozpoczynanie jazdy, wersja z dwoma pedałami (wariant) NIEBEZPIECZEŃSTWO Dostanie się pod toczący się lub przewracający się wózek może doprowadzić do śmiertelnego wypadku. Zapiąć pas bezpieczeństwa Aktywować wszystkie dostępne systemy zabezpieczające. W czasie jazdy należy przestrzegać wskazówek zawartych w części Przepisy bezpieczeństwa w czasie jazdy. Zwolnić hamulec postojowy PL - 01/2018

151 Działanie 4 Nacisnąć prawy pedał przyspieszenia (1), aby ruszyć "do przodu", natomiast lewy pedał przyspieszenia (2), aby ruszyć "do tyłu". Jazda WSKAZÓWKA W wersji z dwoma pedałami na sterowanie napędem nie mają wpływu żadne przełączniki znajdujące się na urządzeniach sterujących _ Na wyświetlaczu i w module sterującym pojawia się wskaźnik informującyo wybranym kierunku jazdy ("do przodu" (3) lub "do tyłu" (4)). WSKAZÓWKA 3 W zależności od wyposażenia podczas jazdy do tyłu może być emitowany sygnał dźwiękowy (wariant), może zapalać się światło ostrzegawcze (wariant) lub może migać system ostrzegawczy (wariant). W chwili zwolnienia pedału przyspieszenia wózek zwalnia _ WSKAZÓWKA Wózek można na krótko zatrzymać podczas wjeżdżania lub zjeżdżania ze wzniesienia bez konieczności użycia hamulca postojowego (hamulec elektryczny). Wózek zaczyna powoli zjeżdżać z pochyłości PL - 01/

152 4 Działanie Jazda NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wypadku! Hamulec elektryczny działa tylko wtedy, gdy zapłon jest włączony, przełącznik zatrzymania awaryjnego (wariant) nie został wciśnięty, a hamulec postojowy jest zwolniony. W razie wadliwego działania hamulca elektrycznego wcisnąć pedał hamulca. Nie pozostawiać wózka bez włączonego hamulca postojowego! Zmiana kierunku jazdy na przeciwny Zdjąć stopę z pedału przyspieszenia. Włączyć pedał przyspieszenia przeciwnego kierunku jazdy. Hamulec elektryczny (hamulec główny) powoduje zwolnienie ruchu wózka. Wózka nie można ponownie prowadzić do momentu zwolnienia pedału przyspieszenia, a następnie ponownego jego wciśnięcia, pod warunkiem, że usterka elektryczna została naprawiona. Jeżeli wózek nadal nie będzie działał, zaparkować go w bezpieczny sposób i skontaktować się centrum serwisowym PL - 01/2018

153 Działanie 4 Używanie hamulca głównego Jazda Hamulec elektryczny przekształca energię przyspieszenia wózka na energię elektryczną. Powoduje to zwolnienie ruchu wózka. 1 Ponadto wózek można zatrzymywać za pomocą hamulca głównego: Nacisnąć pedał hamulca (2). Na pierwszym etapie naciśnięcia pedału hamulca działa jedynie hamowanie z odzyskiwaniem energii. W miarę zwiększania nacisku na pedał uruchamiany jest również hamulec główny, działający na koła napędowe. 2 NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wypadku! W przypadku awarii hamulca zasadniczego, wózek nie posiada wystarczającej siły hamowania. Zatrzymać wózek, włączając hamulec postojowy. Nie włączać wózka ponownie dopóki nie zostanie naprawiony hamulec zasadniczy. 5060_ NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo przewrócenia i niebezpieczeństwo poślizgu wózka! Droga hamowania wózka zależy od warunków atmosferycznych oraz stopnia zanieczyszczenia drogi przejazdowej. Droga hamowania zwiększa się wraz z kwadratem prędkości. Istnieje niebezpieczeństwo, że wózek może wpaść w poślizg lub przewrócić się. Dostosować styl jazdy oraz hamowania do warunków pogodowych i poziomu zanieczyszczenia trasy przejazdowej. Zwiększając prędkość jazdy, należy zawsze pamiętać o zachowaniu wystarczającej drogi hamowania. Wózek hamować, zwalniając pedał przyspieszenia (1). Jeśli siła hamowania jest niewystarczająca, należy użyć również hamulca głównego (2) PL - 01/

154 4 Działanie Jazda Hamowanie zerowe (wariant) NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wypadku! Wózki z hamowaniem zerowym (wariant) nie posiadają funkcji hamowania po zwolnieniu pedału przyspieszenia. Zatrzymać wózek używając pedału hamulca. Jeżeli wózek jest wyposażony w hamowanie zerowe, funkcja hamulca elektrycznego jest wyłączona. Zdjęcie nogi z pedału przyspieszenia nie spowoduje wyhamowania wózka. W takim przypadku prędkość wózka można zmniejszyć, używając hamulca głównego za pośrednictwem pedału hamulca. Hamulec postojowy Sposób obsługi hamulca postojowego jest uzależniony od rodzaju hamulca, w jaki wyposażono wózek. Dostępne są następujące wersje wyposażenia: Mechaniczny hamulec postojowy; patrz Rozdział "Włączanie mechanicznego hamulca postojowego", Str Elektryczny hamulec postojowy; patrz Rozdział "Włączanie elektrycznego hamulca postojowego", Str Włączanie mechanicznego hamulca postojowego NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo przejechania w przypadku stoczenia się wózka, skutkujące zagrożeniem dla życia. Wózka nie wolno parkować na pochyłościach. Nie pozostawiać wózka bez zaciągniętego hamulca postojowego PL - 01/2018

155% 2 234, 7 12:15 h Działanie 4 Jazda WSKAZÓWKA Po zwolnieniu hamulca postojowego zachowywany jest wybrany uprzednio kierunek jazdy; informację tę pokazuje wskaźnik kierunku jazdy. WSKAZÓWKA Jeśli przy włączonym hamulcu postojowym i wybranym kierunku jazdy zostanie naciśnięty pedał przyspieszenia, na wyświetlaczu pojawi się komunikat PARKING BRAKE (HAMULEC POSTOJOWY). Włączanie hamulca postojowego Pociągnąć dźwignię hamulca postojowego (1) w dół do oporu i zwolnić. 1 2 Dźwignia hamulca postojowego automatycznie cofa się o połowę odległości, w położenie środkowe. Hamulec postojowy załącza się, a koła zostają zablokowane. Jazda nie jest możliwa. Wskaźnik kierunku jazdy (2) na wyświetlaczu i module roboczym gaśnie. 7312_ _V2 Zwalnianie hamulca ręcznego. Pociągnąć dźwignię hamulca postojowego (1) z położenia środkowego w dół aż do oporu. W dolnym położeniu dźwigni wyciągnąć jej gałkę, a następnie przesunąć dźwignię hamulca parkingowego w górę aż do oporu. WSKAZÓWKA Dźwignia hamulca postojowego automatycznie przesuwa się w górne położenie na skutek działania siły nacisku sprężyny i dźwignię należy tylko lekko przesunąć ręką. Jeśli regulacja jest utrudniona, należy powiadomić autoryzowane centrum serwisowe. 6210_ PL - 01/

156 4 Działanie Jazda Włączanie elektrycznego hamulca postojowego Elektryczny hamulec postojowy pomaga operatorowi bezpiecznie zaparkować wózek dzięki łatwemu włączaniu za pomocą przycisku (1) oraz dodatkowym funkcjom automatycznym. Pomimo wyposażenia wózka w funkcje automatyki odpowiedzialność za bezpieczne zaparkowanie wózka spoczywa na operatorze. Wymagane jest przestrzeganie wytycznych z zakresu bezpiecznego parkowania. NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo przejechania w przypadku stoczenia się wózka, skutkujące zagrożeniem dla życia _ _V4 Wózka nie wolno parkować na pochyłościach. W sytuacjach awaryjnych należy zabezpieczyć wózek widłowy, wsuwając kliny po stronie opadającej w dół. WSKAZÓWKA Aby możliwe było automatyczne włączenie hamulca postojowego, wtyczka akumulatora musi być podłączona, a zapłon włączony PL - 01/2018

157 Działanie 4 Funkcje podczas postoju wózka Włączanie przez operatora Nacisnąć przycisk (1). Hamulec postojowy włączy się, wydając słyszalny odgłos, a dioda LED (2) zaświeci na stałe. Włączenie uruchamiane w sposób automatyczny Jazda Przyczyna Po opuszczeniu fotela przez operatora: W chwili zwolnienia pedału przyspieszenia: Jeżeli zapłon jest wyłączony: Rezultat Po krótkiej chwili hamulec postojowy włączy się, wydając słyszalny odgłos, a dioda LED (2) zapali na stałe. Po krótkiej chwili hamulec postojowy włączy się, wydając słyszalny odgłos, a dioda LED (2) zapali na stałe. Do momentu włączenia hamulca postojowego wózek jest zatrzymywany na pochyłości przez silnik napędowy. Hamulec postojowy włączy się natychmiast, wydając słyszalny odgłos, a dioda LED (2) zaświeci się na chwilę w sposób ciągły, do momentu wyłączenia elementów sterujących. Włączenie przełącznika wyłączania Hamulec postojowy awaryjnego (dodatek) zostaje włączony. w następstwie funkcji zatrzymania awaryjnego: _ _V PL - 01/

158 4 Działanie Jazda Po włączeniu elektrycznego hamulca postojowego na wyświetlaczu przez 5 sek. pojawi się komunikat PARKING BRAKE ACTIVE (HAMULEC POSTOJOWY AKTYWNY). 6311_ _pl_V2 Proszę zwolnić hamulec postojowy poprzez naciśnięcie przycisku WSKAZÓWKA Gdy wózek jest gotowy do pracy, w każdej chwili można zwolnić elektryczny hamulec postojowy poprzez naciśnięcie przycisku. Nacisnąć przycisk (1). Hamulec postojowy wyłączy się, wydając słyszalny odgłos, a dioda LED (2) zgaśnie. Zwalnianie hamulca postojowego poprzez rozpoczęcie jazdy _ _V4 WSKAZÓWKA Elektryczny hamulec postojowy można zwolnić poprzez jazdę tylko wtedy, gdy został on włączony automatycznie, ponieważ kierowca zwolnił pedał gazu lub zsiadł z fotela. Wybrać kierunek jazdy (wyłącznie w wersji z jednym pedałem). Wcisnąć pedał przyspieszenia Hamulec postojowy wyłączy się, wydając słyszalny odgłos, a dioda LED (2) zgaśnie PL - 01/2018

159 Działanie 4 Jeśli hamulec postojowy nie został włączony poprzez zwolnienie pedału przyspieszenia lub opuszczenie fotela przez operatora, prowadzenie wózka nie będzie możliwe do czasu zwolnienia hamulca postojowego poprzez naciśnięcie przycisku. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat RELEASE PARKING BRAKE (ZWOLNIJ HAMULEC POSTOJOWY). Jazda 6311_ _pl_V PL - 01/

160 4 Działanie Jazda Funkcje dostępne podczas jazdy Włączanie przez operatora Nacisnąć przycisk (1). Wózek rozpocznie hamowanie z umiarkowaną siłą. W zależności od sytuacji prowadzenie wózka będzie możliwe po zwolnieniu przycisku. Jeżeli wózek jest w trakcie postoju, hamulec postojowy włączy się, wydając słyszalny odgłos, a dioda LED (2) zaświeci się na stałe. Włączenie uruchamiane w sposób automatyczny Przyczyna Po opuszczeniu fotela przez operatora: Jeżeli zapłon jest wyłączony: Rezultat Po krótkiej chwili wózek zacznie się toczyć lub powoli zwalniać. Wózek będzie siętoczyćażdo zatrzymania. Jeżeli wózek jest w trakcie postoju, hamulec postojowy włączy się, wydając słyszalny odgłos, a dioda LED (2) zaświeci się w sposób ciągły do momentu wyłączenia elementów sterujących _ _V PL - 01/2018

161. Działanie 4 Przyczyna Rezultat Wózek będzie się toczyć aż do Włączenie zatrzymania. Jeżeli przełącznika wózek jest w trakcie wyłączania postoju, hamulec awaryjnego (dodatek) postojowy włączy w następstwie się, wydając słyszalny funkcji zatrzymania odgłos, a dioda LED awaryjnego: (2) zaświeci na chwilę wsposóbciągły. Hamowanie automatyczne: W przypadku wyłączonego napędu i pustego fotela lub dużego rozpędzenia wózka hamulec postojowy zostanie włączony z umiarkowaną siłą hamowania. Jazda PL - 01/

162 4 Działanie Jazda Kierowanie NIEBEZPIECZEŃSTWO W przypadku awarii układu hydraulicznego istnieje niebezpieczeństwo wypadku ze względu na odmienną charakterystykę kierowania pojazdem. Wózkiem należy kierować, obracając odpowiednio kierownicą (1). Obrócenie kierownicy w kierunku strzałki (A) powoduje zmianę kierunku jazdy w wózka w kierunku (A). Obrócenie kierownicy w kierunku strzałki (B) powoduje zmianę kierunku jazdy w wózka w kierunku (B). Informacje dotyczące promienia skrętu, patrz Rozdział "Arkusz danych VDI modeli RX70-16, RX70-18 i RX70-20", Str A A 1 B B A B 5060_ PL - 01/2018

163 Działanie 4 Jazda na podjazdach i zjazdach Jazda NIEBEZPIECZEŃSTWO Zagrożenie dla życia! Jazda na podjazdach i zjazdach powoduje powstawanie specjalnych zagrożeń! Należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami. Na podjazdach i zjazdach ładunek zawsze musi być skierowany do góry. Jazda na podjazdach i zjazdach dozwolona jest wyłącznie, jeżeli są one oznaczone jako drogi i można z nich bezpiecznie korzystać. Upewnić się, że podłoże jest czyste i zapewnia dobrą przyczepność. 6210_ Nie wolno skręcać podczas jazdy na podjazdach i zjazdach. Nie wolno wjeżdżać ani na podjazdy lub zjazdy lub jechać wzdłuż nich pod kątem. Nie wolno parkować wózka na podjazdach lub zjazdach. W sytuacji awaryjnej zabezpieczyć wózek klinami, aby zapobiec stoczeniu się wózka. Zmniejszyć prędkość jazdy podczas zjazdu po pochyłości. Jazda po długich pochyłościach o nachyleniu powyżej 15% jest niedozwolona z powodu określonych minimalnych odległości hamowania i ograniczeń stabilności. Przed rozpoczęciem jazdy na podjazdach i zjazdach o nachyleniu powyżej 15% należy skonsultować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Proces odkładania ładunków na miejsce składowania i zabierania ich w trakcie podjeżdżania na pochyłość lub zjeżdżania z niej jest niedozwolone! Zawsze odkładać ładunki na miejsce składowania i zabierać je z miejsca składowania na płaskim podłożu PL - 01/

164 4 Działanie Jazda Zmniejszanie prędkości przy podniesionym ładunku (wariant) Ta funkcja (wariant) zmniejsza prędkość jazdy wózka przy podniesionym ładunku. 7321_ _pl_V2 Automatyczne wyłączanie silnika spalinowego (wariant) Wózek jest wyposażony w funkcję automatycznego wyłączania, która odcina silnik spalinowy po równoczesnym wystąpieniu określonych warunków po upływie ustalonego czasu oczekiwania. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat TRYB WYLACZ.. STOP TRYB WYLACZ. Warunki, które występują równocześnie: Wózek jest nieruchomy. Hamulec postojowy jest włączony. Fotel operatora nie jest zajęty. Regeneracja filtra cząstek stałych nie jest aktywna. Brak włączonych odbiorników prądu, które wymagają dużej ilości energii, takich jak klimatyzacja. 7300_ _pl Czas oczekiwania jest uruchamiany jedynie w przypadku, gdy wszystkie warunki są spełnione jednocześnie. Jeżeli jeden z warunków nie jest już spełniony, czas oczekiwania zostaje zatrzymany i następuje jego przywrócenie do ustawionej uprzednio wartości PL - 01/2018

165 Działanie 4 WSKAZÓWKA Czas oczekiwania został fabrycznie ustawiony na 120 sekund, ale można go później zmienić. Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Jazda Krótkotrwałe użytkowanie WSKAZÓWKA W przypadku częstego, lecz krótkotrwałego użytkowania wózka układ chłodzenia silnika nie jest w stanie osiągnąć temperatury roboczej. Parownik układu zasilania gazem LPG jest rozgrzewany przez obwód płynu chłodzącego silnika. Zapobiega to zbytniemu schłodzeniu i zamarzaniu parownika, do którego dochodzi na skutek znacznego ochłodzenia gazu w fazie parowania. Zamarznięcie parownika może zablokować układ zasilania gazem. Spowoduje to wyłączenie silnika. Parownik może zamarznąć na skutek: Częstego i krótkotrwałego użytkowania wózka Dużego obciążenia silnika przy niskiej temperaturze otoczenia WSKAZÓWKA Należy unikać krótkotrwałego użytkowania i dużych obciążeń silnika przy niskiej temperaturze otoczenia, o ile to możliwe. W razie potrzeby należy włączyć silnik i pozwolić mu pracować aż do osiągnięcia temperatury roboczej. Jeśli silnik nagle gaśnie i nie można go ponownie uruchomić, należy sprawdzić, czy nie zamarzł parownik i w razie potrzeby odmrozić go; patrz rozdział zatytułowany "Odmrażanie parownika" PL - 01/

166 4 Działanie Jazda Gaśnięcie silnika jest spowodowane przez zamarznięcie parownika WSKAZÓWKA Gaz ulega znacznemu schłodzeniu w fazie parowania. Jeżeli parownik nie jest dostatecznie rozgrzany pod wpływem obiegu płynu chłodzącego w silniku, może dojść do jego zamarznięcia. To może przerwać zasilanie gazem i silnik gaśnie. Jeżeli silnik gaśnie bezpośrednio po przekręceniu kluczyka, należy wykonać następujące czynności: Odmrozić parownik za pośrednictwem układu krążenia płynu chłodzącego NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo pożaru! Jeżeli silnik gaśnie przed zużyciem reszty gazu, pozostały gaz może pozostać w parowniku. Schłodzony gaz rozpręża się pod wpływem ogrzewania i jest kierowany do silnika. Od silnika, gaz może być przekazywany dalej do układu wydechowego. Podczas następnej próby rozruchu gaz w układzie wydechowym mogą się zapalić lub płonące cząsteczki mogą zostać wyrzucone z rury wydechowej. Jeśli wózek gaśnie w pobliżu palnych lub łatwopalnych materiałów, nie należy próbować uruchamiać wózka w tym obszarze. Odholować wózek poza obszar zagrożenia przed przystąpieniem do ponownego uruchomienia silnika. Upewnić się, że w obszarze za wydechem nie ma żadnych osób ani przedmiotów. Zamknąć zawór butli LPG. Odłączyć wtyczkę (1) od zaworu odcinającego gaz. Zawór odcinający gazu jest zamknięty. Przepływ gazu do parownika jest zablokowany. Ponownie spróbować uruchomić silnik za pomocą kluczyka zapłonu. Jeżeli uruchomienie silnika powiedzie się, pozostawić go włączonego aż do wyłączenia z powodu wyczerpania gazu. Po zgaśnięciu silnika, odczekać dwie minuty, a następnie ponownie uruchomić silnik, pozostawiając go aż do kolejnego zgaśnięcia PL - 01/2018

167 Działanie 4 Po ponownym zgasnięciu silnika, włożyć wtyczkę (1) do zaworu odcinającego gaz. Ponownie uruchomić silnik i pozostawić na biegu jałowym. Jeśli silnik pracuje płynnie podczas pracy na biegu jałowym, po ok. 15 sekundach powoli otworzyć zawór na butlę z gazem i pozwolić, aby silnik pracował aż do osiągnięcia do temperatury roboczej. Sprawdzić, czy dopływ wody chłodzącej (2) do parownika jest gorący. Poczekać, aż parownika osiągnie temperaturę roboczą w wyniku pracy wózka na biegu jałowym. Jeżeli parownik się nie rozgrzeje, powoli zamknąć zawór na butli z gazem i pozostawić pojazd z włączonym silnikiem, aż wyłączy się samodzielnie z powodu wyczerpania gazu. Teraz można spróbować odmrozić parownik za pomocą innej metody. W tym celu należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w tym rozdziale. Jazda Ręczne usuwanie szronu na parowniku NIEBEZPIECZEŃSTWO Odmrażanie układu zasilania gazem niesie ze sobą ryzyko wybuchu! Do zapłonu i wybuchu gazu może dojść po zetknięciu z nadmiernym ciepłem, otwartym płomieniem, tlącymi się obiektami i przedmiotami powodującymi powstawanie iskier. Nigdy nie wolno rozmrażać zamarzniętych elementy układu za pomocą otwartego płomienia lub tlących się obiektów! Należy postępować uważnie i zgodnie z poniższymi zasadami PL - 01/

168 4 Działanie Jazda NIEBEZPIECZEŃSTWO Zagrożenie eksplozją! Ulatniający się gaz może doprowadzić do zapalenia się przy zetknięciu z cewką urządzeń grzewczych, takich jak pistolety pneumatyczne na gorące powietrze. Podczas usuwania szronu zadań temperatura źródła ciepła nie może przekraczać 50 C. Nie dostarczać ciepłego powietrza bezpośrednio z urządzenia do podgrzewania. Jednakże dopuszczalne jest doprowadzanie ciepłego powietrza przez przewód ciepłego powietrza. Następujące zasoby są odpowiednie do rozmrażania zamarzniętych elementów układu: Ciepłe powietrze Ciepła woda Ciepłe woreczki z piaskiem Po rozmrożeniu elementów systemu, odmrozić parownik za pomocą powyższych metod. Włączyć zapłon i uruchomić silnik. Jeżeli silnik nadal gaśnie, nie próbować uruchamiać wózka; należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym PL - 01/2018

169 Działanie 4 Parkowanie Bezpieczne parkowanie wózka i jego wyłączanie Parkowanie NIEBEZPIECZEŃSTWO Śmiertelne niebezpieczeństwo wynikające ze stoczenia się wózka! Nie wolno parkować wózka na pochyłościach. W sytuacjach awaryjnych wózek należy zabezpieczyć, wsuwając kliny po niższej stronie podłoża. Wózek wolno pozostawić tylko, jeżeli hamulec postojowy został włączony. NIEBEZPIECZEŃSTWO Spadające ładunki oraz opuszczane części wózka mogą stanowić zagrożenie dla życia! Przed opuszczeniem wózka całkowicie opuścić ładunek. 5060_ UWAGA Lotny gaz LPG może zebrać się przy podłożu i wybuchnąć. Istnieje wówczas ryzyko wybuchu! Gaz LPG jest cięższy od powietrza. Zbierasięonprzypodłożu, gdzie może tworzyć niebezpieczną mieszankę wybuchową złożoną z gazu i powietrza. Nie wolno parkować wózka w pobliżu kanałów, piwnic, klatek schodowych, systemów ogrzewania ani innych źródeł ciepła. Nie parkować wózka poniżej poziomu ziemi. Należy chronić butle z gazem przed oddziaływaniem ciepła. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących obchodzenia się z gazem LPG. Włączyć hamulec postojowy. Opuścić widły na podłoże. Pochylić maszt podnośnika do przodu aż końcówki ramion wideł oprą się o podłoże PL - 01/

170 4 Działanie Parkowanie Jeżeli zamontowano osprzęt (wariant), cofnąć siłowniki robocze; patrz rozdział zatytułowany "Ogólne instrukcje na temat sterowania osprzętem". Zdjąć stopę z pedału przyspieszenia i pozwolić silnikowi pracować przez chwilę na biegu jałowym, bez obciążenia. Przekręcić kluczyk zapłonu wlewoiwyjąć ze stacyjki. Zawór elektromagnetyczny w układzie zasilania LPG zostanie zamknięty. Silnik będzie nadal pracował przez kilka sekund w celu spalenia gazu pozostającego w układzie zasilania LPG. W zależności od temperatury gazu LPG proces ten może potrwać od 2 do 20 sekund. WSKAZÓWKA Jeśli silnik wyłączy się zaledwie po upływie około 60 sekundach, wystąpi błąd, a na wyświetlaczu i module sterującym pojawi się komunikat o błędzie AUTOM. ZAWÓR LPG. Wózek można nadal użytkować, jednak o błędzie należy niezwłocznie powiadomić autoryzowane centrum serwisowe. Ten komunikat o błędzie będzie widoczny na wyświetlaczu i jednostce sterującej aż do usunięcia błędu przez autoryzowane centrum serwisowe. WSKAZÓWKA Kluczyki ze stacyjki, karty FleetManager (wariant), chipy transpondera FleetManager i kod PIN dla dostępu (wariant) nie mogą zostać przekazane innym osobom bez wyraźnego polecenia PL - 01/2018

171 Działanie 4 Parkowanie W wózkach ze zbiornikiem LPG (wariant) zamknąć zawór odcinający (6) _ W wózkach z butlami LPG zamknąć zawór butli (7) _ PL - 01/

172 4 Działanie Parkowanie Klin pod koło (wariant) Klin pod koło (wariant) służy do zabezpieczenia wózka przed stoczeniem się z pochyłości. 2 Podnieść uchwyt (2) znajdujący się na mocowaniu wspornika. Wyjąć klin (1) ze wspornika. 1 Wepchnąć klin pod koło przedniej osi po stronie skierowanej w dół pochyłości. WSKAZÓWKA Po wyjęciu klina spod koła umieścić go z powrotem na wsporniku i zamknąć uchwyt (2) _ _V PL - 01/2018

173 Działanie 4 Podnoszenie Wersje układu podnoszenia Zakres ruchu karetki wideł i podnośnika masztu w dużym stopniu zależy od następujących urządzeń: Maszt podnośnika, w jaki wyposażony jest wózek; patrz Rozdział "Rodzaje masztu podnośnika", Str Urządzenie sterujące funkcjami układu hydraulicznego, patrz Rozdział "Elementy sterujące układem podnoszenia", Str Niezależnie od wariantu wyposażenia wózka widłowego należy postępować zgodnie z podstawowymi specyfikacjami i procedurami; patrz Rozdział "Przepisy bezpieczeństwa dotyczące postępowania z ładunkiem", Str Podnoszenie Automatyczne wyłączenie podnoszenia (wariant) Opis: Automatyczne wyłączenie podnoszenia (wariant) oznacza, że nie można podnieść ładunku powyżej ustawionej wysokości. Funkcja wykorzystuje czujnik, który jest fabrycznie przyspawany na żądanej wysokości stanowiącej ograniczenie na maszcie podnośnika. Po zamontowaniu czujnika trudno jest zmienić ustawioną wysokość. Zastosowanie: Jeżeli sufit budynku znajduje się niżej niż maksymalna wysokość podnoszenia wózka, omawiany wariant zapobiega przypadkowemu uderzeniu masztem podnośnika w sufit, co może spowodować uszkodzenie. Jeżeli wózek wykonuje powtarzalną pracę na określonej wysokości, zastosowanie funkcji automatycznego wyłączenia podnoszenia na określonej wysokości ułatwia pracę PL - 01/

174 4 Działanie Podnoszenie WSKAZÓWKA Jeżeli ładunek jest podnoszony bardzo szybko, karetka wideł oraz ładunek mogą się przesunąć o około 15 cm powyżej położenia czujnika ze względu na oddziaływanie siły bezwładności. Odchylenie to jest uwzględniane podczas ustalania położenia czujnika w fabryce. Obejście i reaktywacja funkcji automatycznego wyłączania podnoszenia Jeżeli zachodzi potrzeba podniesienia ładunku na maksymalną wysokość podnoszenia wózka, a funkcja automatycznego wyłączania podnoszenia nie jest potrzebna, istnieje możliwość jej obejścia. Funkcja zostanie automatycznie uaktywniona ponownie po wyłączeniu i ponownym włączeniu wózka. Aby obejść funkcję automatycznego wyłączania podnoszenia: Nacisnąć Softkey (1). Automatyczne ograniczenie wysokości podnoszenia jest wyłączone. Ładunki można podnosić na maksymalną wysokość podnoszenia wózka. Aby wznowić działanie funkcji automatycznego wyłączania podnoszenia: Nacisnąć Softkey (1). Automatyczne ograniczenie wysokości podnoszenia jest włączone. Ładunki można podnosić tylko na ustawioną wysokość podnoszenia wózka. 1 F1 7312_ _V3 Funkcja pionowego położenia masztu podnośnika (wariant) Opis Jeżeli wózek jest wyposażony w funkcję "automatyczne pionowe pozycjonowanie masztu", która zwiększa komfort pracy (wariant), operator może precyzyjnie opuścić ładunek, taki PL - 01/2018

175 Działanie 4 jak rolki papieru, pionowo w dół i w ten sposób uniknąć uszkodzenia w trakcie rozładunku. Siłowniki przechyłu delikatnie wchodzą w blokady, zapobiegając silnym wibracjom i uderzeniom. Powoduje również ograniczenie ruchów oscylacyjnych wózka, zwiększając tym samym bezpieczeństwo pracy. Automatyczne pionowe pozycjonowanie masztu redukuje zużycie różnych komponentów, a zarazem koszty naprawy. UWAGA Istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia mienia na skutek uderzenia masztu podnośnika o regały lub inne obiekty! Przed użyciem funkcji "pionowego położenia masztu podnośnika" ustawić wózek w odpowiedniej odległości od regałów i innych obiektów. W skład funkcji "pionowego położenia masztu podnośnika" wchodzą poniższe poszczególne funkcje: Wyświetlacz funkcji "pionowego położenia masztu podnośnika" Automatyczne przejście do "automatycznego pionowego położenia masztu" Następuje ostrożnie zbliżenie się do ograniczników Podnoszenie PL - 01/

176 F2 4 Działanie Podnoszenie Zwiększająca komfort pracy funkcja "pionowego położenia masztu podnośnika" dostępna jest jako wariant wyłącznie wtedy, gdy wózek jest wyposażony w jeden z poniższych elementów sterujących: Podwójna mini dźwignia (1) Potrójna mini dźwignia (2) Poczwórna mini dźwignia (3) Przełączniki dotykowe (4) Joystick 4Plus (5) 2 1 F1 F F1 7314_ Wyświetlacz funkcji "pionowego położenia masztu podnośnika" Operator widzi pochylenie masztu na wyświetlaczu i na ekranie modułu roboczego. Pasek na wyświetlaczu wskazuje aktualny przechył masztu w stosunku do "pionowego położenia masztu podnośnika". Strzałka nad paskiem oznacza pionowe położenie masztu podnośnika _ _pl_V PL - 01/2018

177 Działanie 4 Automatyczne dochodzenie do "pionowego położenia masztu podnośnika" Nacisnąć Softkey (1). Zwiększająca komfort funkcja "automatyczne pionowego pozycjonowania masztu" jest włączona. Pochylanie masztu podnośnika do przodu. Po osiągnięciu wstępnie wybranego ustawienia funkcji "automatycznego pionowego pozycjonowania masztu" maszt automatycznie się zatrzymuje. Podnoszenie W przypadku wyłączenia funkcji zwiększającej komfort maszt pochyla się do przodu bez zatrzymania przez "automatyczne pionowe położenie masztu". Jeśli maszt zostanie przechylony do tyłu, przemieszcza się bez zatrzymania przez "pionowe położenie masztu podnośnika" bez względu na to, czy zwiększająca komfort funkcja została włączona, czy też nie _ _V2 Łagodne wsuwanie się siłowników w ograniczniki końcowe Maszt podnośnika zostaje łagodnie zatrzymany na końcu zakresu pochylania. Zapobiega to gwałtownemu zatrzymaniu masztu podnośnika w położeniu końcowym i ogranicza silne ruchy oscylacyjne wózka PL - 01/

178 4 Działanie Podnoszenie Pochylanie masztu podnośnika do przodu za pomocą funkcji "pionowego położenia masztu podnośnika" Nacisnąć Softkey (1). Pochylanie masztu podnośnikadoprzodu. WSKAZÓWKA Sposób, w jaki układ podnoszenia jest obsługiwany, zależy od urządzeń zawartych w wyposażeniu wózka; patrz rozdział zatytułowany "Elementy sterujące układu podnoszenia" _ _V2 Maszt podnośnika zostaje pochylony do przodu i zatrzymuje się automatycznie po osiągnięciu położenia pionowego. Strzałka nad paskiem na ekranie wyświetlacza i modułu sterującego przedstawia "pionowe położenie masztu podnośnika". Pochylanie masztu podnośnika do przodu poza położenie pionowe: Zwolnić urządzenie sterujące, aby pochylić maszt i uruchomić ponownie. Maszt podnośnika pochyla się poza położenie pionowe, aż do zatrzymania. Aktualne pochylenie masztu jest pokazane na wyświetlaczu i na module sterującym. 1 Aby wyłączyć "automatyczne pionowego pozycjonowanie masztu", nacisnąć przycisk Softkey (1). 6210_ _pl_V2 Zwiększająca komfort funkcja "automatyczne pionowego pozycjonowania masztu" jest wyłączona. Pochylanie masztu podnośnika do tyłu za pomocą funkcji "pionowego położenia masztu podnośnika" Pochylić maszt podnośnika do tyłu PL - 01/2018

179 Działanie 4 Maszt podnośnika pochyla się do tyłu bez zatrzymywania w położeniu pionowym. Podnoszenie Możliwe ograniczenia funkcji "pionowego położenia masztu podnośnika" W pewnych okolicznościach maszt podnośnika nie może przesunąć się dokładnie w ustawione położenie pionowe. Możliwe przyczyny to: Nierówne podłoże Wygięcie wideł Wygięcie osprzętu Zużyte opony Poważne odkształcenie masztu podnośnika Położenie pionowe można skorygować poprzez pochylenie masztu podnośnika za pomocą odpowiedniego elementu sterującego. W przypadku konieczności częstego korygowania położenia pionowego należy skalibrować funkcję "pionowego położenia masztu podnośnika". Kalibracja funkcji "pionowego położenia masztu podnośnika" Ustawić maszt podnośnika w żądanym położeniu. 3 Nacisnąć i przytrzymać Softkey (1) przez co najmniej pięć sekund. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat? Na wyświetlaczu pojawia się komunikat POLO- ZENIE PIONOWE. Zapisywanie położenia masztu: Aby potwierdzić, nacisnąć przycisk wyboru programu jazdy (3). 2 1 Zostaje zapisane aktualne położenie masztu. Anulowanie kalibracji: 6210_ _pl_V2 Nacisnąć przycisk zmiany menu (2), aby anulować wprowadzone dane. Kalibracja zostanie anulowana PL - 01/

180 4 Działanie Podnoszenie Rodzaje masztu podnośnika Wózek może być wyposażony w jeden z następujących typów masztu podnośnika: Maszt teleskopowy Podczas podnoszenia maszt podnośnika podnosi się ponad siłowników podnośnika, podnosząc również karetkę wideł za pomocą łańcuchów (karetka wideł podnosi się dwa razy szybciej niż wewnętrzny maszt podnośnika). Krawędź górna (1) masztu wewnętrznego może się zatem znajdować wyżej niż karetka wideł. 1 NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wypadku na skutek zderzenia masztu podnośnika lub ładunku z niskimi sufitami lub wejściami. Należy zwrócić uwagę, że wewnętrzny maszt lub ładunek mogą znajdować się wyżej niż karetka wideł. Zwracać uwagę na wysokość sufitów i wejść. 6210_ Maszt podnośnika Hi-Lo (wariant) Podczas podnoszenia wewnętrzny siłownik podnoszenia wysuwa się aż do osiągnięcia górnej granicy swobodnego podnoszenia (3), a następnie zewnętrzne siłowniki podnoszenia wysuwają wewnętrzny maszt podnośnika na maksymalną wysokość (2). 2 3 WSKAZÓWKA Przy podnoszeniu powyżej poziomu swobodnego podnoszenia karetka wideł zawsze pozostaje na wysokości górnej krawędzi wysuniętego masztu. NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wypadku na skutek zderzenia masztu podnośnika lub ładunku z niskimi sufitami lub wejściami. 6210_ PL - 01/2018

181 Działanie 4 Potrójny maszt podnośnika (wariant) Podnoszenie Podczas podnoszenia wewnętrzny siłownik podnoszenia wysuwa się aż do osiągnięcia górnej granicy swobodnego podnoszenia (3), a następnie zewnętrzne siłowniki podnoszenia wysuwają wewnętrzny maszt podnośnika na maksymalną wysokość (2). NIEBEZPIECZEŃSTWO 2 3 Niebezpieczeństwo wypadku na skutek zderzenia masztu podnośnika lub ładunku z niskimi sufitami lub wejściami. 6210_ Usterki w czasie podnoszenia Niewłaściwa kolejność wysuwania NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wypadku! W masztach Hi-Lo (wariant) i potrójnych (wariant) może pojawić się nieprawidłowa kolejność wysuwania, tj. wysuwanie się wewnętrznego masztu przed zakończeniem podnoszenia swobodnego. Powoduje to przekroczenie łącznej wysokości i może prowadzić do uszkodzeń przy poruszaniu się pod przejazdami lub niskimi sufitami. Przyczyny nieprawidłowej sekwencji wysuwania mogą być następujące: Zbyt niska temperatura oleju hydraulicznego. Zablokowanie karetki wideł w wewnętrznym maszcie. Zablokowanie siłownika swobodnego podnoszenia. Zablokowanie rolki łańcuchowej siłownika swobodnego podnoszenia. Jeżeli temperatura oleju hydraulicznego jest zbyt niska, powoli uaktywnić kilka razy funkcje masztu, aby zwiększyć temperaturę oleju. W przypadku zablokowania karetki wideł w maszcie wewnętrznym albo zablokowania PL - 01/

182 4 Działanie Podnoszenie siłownika swobodnego podnoszenia lub rolki łańcuchowej siłownika swobodnego podnoszenia usunąć przyczynę zablokowania przed kontynuowaniem pracy. Powiadomić centrum serwisowe. Łańcuchy ładunkowe nie napinają się NIEBEZPIECZEŃSTWO Spadający ładunek stanowi duże zagrożenie! Sprawdzić, czy łańcuch lub łańcuchy nie poluzowały się w czasie opuszczania ładunku. Przyczyny poluzowania łańcuchów mogą być następujące: Opieranie się karetki wideł lub ładunku o stelaż. Zablokowanie rolek karetki wideł w maszcie spowodowane zanieczyszczeniem. Jeżeli dojdzie do nieoczekiwanego zatrzymania karetki wideł lub ładunku, podnieść karetkę wideł aż do ponownego naprężenia łańcuchów i opuścić ładunek w innym miejscu. Jeżeli dojdzie do zablokowania karetki wideł w maszcie podnoszenia z powodu zanieczyszczenia, podnieść karetkę wideł aż do ponownego naprężenia łańcucha. Przed kontynuowaniem pracy usunąć zanieczyszczenia. UWAGA Niebezpieczeństwo zranienia! Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących pracy z masztem podnośnika, patrz rozdział "Wykonywanie prac przy przedniej części wózka". Funkcja blokowania układu hydraulicznego Dzięki funkcji blokowania układu hydraulicznego wszystkie funkcje układu hydraulicznego zostają zablokowane w chwili zaniku obciążenia czujnika fotela operatora PL - 01/2018

183 Działanie 4 Jeśli operator wstanie z fotela, funkcja blokowania zapobiega działaniu następujących funkcji hydraulicznych: Podnoszenie ładunku Opuszczanie ładunku Pochylanie masztu podnośnika Funkcje dodatkowe Podnoszenie Zwalnianie blokady układu hydraulicznego Wykonać następujące czynności, aby zwolnić blokadę układu hydraulicznego: Zająć miejsce w fotelu operatora. Wszystkie odpowiednie funkcje układu hydraulicznego będą ponownie dostępne. WSKAZÓWKA Jeśli nie można zwolnić blokady układu hydraulicznego przy podniesionym ładunku z powodu usterki technicznej, to ładunek musi zostać opuszczony za pomocą " mechanizmu opuszczania awaryjnego" przed rozpoczęciem dalszych czynności. Nie używać wózka zanim usterka nie zostanie usunięta przez autoryzowane centrum serwisowe. Elementy sterujące układem podnoszenia Sposób obsługi układu podnoszenia jest uzależniony od rodzaju urządzeń roboczych stanowiących wyposażenie wózka. Możliwe warianty wyposażenia obejmują: Podwójna minidźwignia Potrójna minidźwignia Poczwórna minidźwignia Joystick 4Plus Przełącznik dotykowy Niezależnie od wersji wyposażenia należy zawsze przestrzegać następujących zasad: PL - 01/

184 4 Działanie Podnoszenie NIEBEZPIECZEŃSTWO Wspinanie się na ruchome części wózka (np. maszt podnośnika, przesuwnik boczny, elementy robocze, układy przenoszące obciążenia itp. ) może prowadzić do poważnych obrażeń ciała i jest zabronione. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących obchodzenia się z ładunkami. Układ podnoszenia należy obsługiwać wyłącznie z fotela operatora PL - 01/2018

185 Działanie 4 Podnoszenie Obsługa układu podnoszenia za pomocą podwójnej minidźwigni NIEBEZPIECZEŃSTWO Wspinanie się na ruchome części wózka (np. A 1 C F1 F2 B Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących obchodzenia się z ładunkami. D Układ podnoszenia należy obsługiwać wyłącznie z fotela operatora. Podnoszenie i opuszczanie karetki wideł 7325_ Aby podnieść karetkę wideł: Poruszyć dźwignią 360 "masztu podnośnika"(1) w kierunku wskazanym przez strzałkę (B). Opuszczanie karetki wideł: Poruszyć dźwignią 360 "masztu podnośnika"(1) w kierunku wskazanym przez strzałkę (A). 7312_ Pochylanie masztu Aby pochylić maszt podnośnika do przodu: Poruszyć dźwignią 360 "masztu podnośnika"(1) w kierunku wskazanym przez strzałkę (C). Aby pochylić maszt podnośnika do tyłu: Poruszyć dźwignią 360 "masztu podnośnika"(1) w kierunku wskazanym przez strzałkę (D). B A C D WSKAZÓWKA 7312_ _V2 Symbole na dźwigni 360 wskazują na kierunek ruchu masztu podnośnika i karetki wideł przy poruszaniu dźwignią PL - 01/

186 4 Działanie Podnoszenie Obsługa układu podnoszenia za pomocą potrójnej minidźwigni NIEBEZPIECZEŃSTWO Wspinanie się na ruchome części wózka (np. A 1 C B Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących obchodzenia się z ładunkami. B A C D WSKAZÓWKA 7312_ _V2 Symbole na dźwigni 360 wskazują na kierunek ruchu masztu podnośnika i karetki wideł przy poruszaniu dźwignią PL - 01/2018

187 Działanie 4 Podnoszenie Obsługa układu podnoszenia za pomocą poczwórnej minidźwigni NIEBEZPIECZEŃSTWO Wspinanie się na ruchome części wózka (np. 1 A C 2 Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących obchodzenia się z ładunkami. Układ podnoszenia należy obsługiwać wyłącznie z fotela operatora. B D Pochylanie masztu 7325_ Aby pochylić maszt podnośnika do przodu: Poruszyć dźwignią sterującą "masztem podnośnika" (1) w kierunku wskazanym przez strzałkę (A). Aby pochylić maszt podnośnika do tyłu: Poruszyć dźwignią sterującą "masztem podnośnika" (1) w kierunku wskazanym przez strzałkę (B). 7312_ Podnoszenie i opuszczanie karetki wideł Aby podnieść karetkę wideł: Poruszyć dźwignią sterującą "podnoszeniem-opuszczaniem" (2) w kierunku wskazanym przez strzałkę (D). Opuszczanie karetki wideł: Poruszyć dźwignią sterującą "podnoszeniem-opuszczaniem" (2) w kierunku wskazanym przez strzałkę (C). B A C D WSKAZÓWKA 7312_ _V2 Oznaczenia umieszczone na dźwigniach sterowania pokazują kierunek poruszania się masztu podnośnika lub karetki wideł w wyniku pociągnięcia lub popchnięcia danej dźwigni PL - 01/

188 4 Działanie Podnoszenie Sterowanie układem podnoszenia za pomocą joysticka 4Plus NIEBEZPIECZEŃSTWO Wspinanie się na ruchome części wózka (np. Podnoszenie i opuszczanie karetki wideł Aby podnieść karetkę wideł: Pociągnąć joystick 4Plus (1) do tyłu (B). Opuszczanie karetki wideł: A Popchnąć joystick 4Plus (1) do przodu (A). B _ PL - 01/2018

189 Działanie 4 Pochylanie masztu Podnoszenie Aby pochylić maszt podnośnika do przodu: Przycisnąć poziomy przycisk kołyskowy (2) wlewo(c). Aby pochylić maszt podnośnika do tyłu: C 2 D Przycisnąć poziomy przycisk kołyskowy (2) w prawo (D). 6210_ C D B A 7312_ _V2 Przesuw boczny karetki wideł Aby przesunąć karetkę wideł w lewo: Przechylić joystick 4Plus (1) w lewo (E). Aby przesunąć karetkę wideł w prawo: Przechylić joystick 4Plus (1) w prawo (F). WSKAZÓWKA Symbole na joysticku 4Plus wskazują kierunek poruszania się masztu podnośnika lub karetki wideł. E 1 F 6210_ PL - 01/

190 4 Działanie Podnoszenie Sterowanie układem podnoszenia za pomocą konsoli obsługiwanej palcami 1 2 F1 F2 NIEBEZPIECZEŃSTWO Wspinanie się na ruchome części wózka (np. 7325_ Podnoszenie i opuszczanie karetki wideł Aby podnieść karetkę wideł: 1 2 Pociągnąć dźwignię sterowania "podnoszenia/opuszczania"(1) do tyłu. Opuszczanie karetki wideł: Pchnąć dźwignię sterowania "podnoszenia/opuszczania"(1) do przodu. 6210_ Pochylanie masztu Aby pochylić maszt podnośnika do przodu: 2 Popchnąć dźwignię sterowania "pochylaniem"(2) do przodu. Aby pochylić maszt podnośnika do tyłu: Pociągnąć dźwignię sterującą "pochylanie"(2) do tyłu. 1 WSKAZÓWKA Oznaczenia umieszczone na dźwigniach sterowania pokazują kierunek poruszania się masztu podnośnika lub karetki wideł w wyniku pociągnięcia lub popchnięcia danej dźwigni. 6210_ _V PL - 01/2018

191 Działanie 4 Wymiana ramion wideł Podnoszenie NIEBEZPIECZEŃSTWO Śmiertelne niebezpieczeństwo przejechania w przypadku stoczenia się wózka! Nie wolno parkować wózka na pochyłościach. Ramiona wideł należy wymieniać w wyodrębnionym, bezpiecznym miejscu na równym podłożu. UWAGA Z wymianą ramion wideł wiąże się niebezpieczeństwo obrażeń; waga ramion wideł może doprowadzić do zgniecenia nóg, stóp lub kolan. Przestrzeń na lewo i na prawo od ramion wideł stanowi obszar zagrożenia. Podczas wymiany ramion wideł zawsze stosować rękawice i obuwie ochronne. Upewnić się, że żadne osoby nie przebywają w zagrożonej strefie! Nie ciągnąć ramion wideł. Ramiona wideł należy zawsze przenosić we dwie osoby; w razie konieczności należy użyć podnośnika. WSKAZÓWKA Zaleca się, aby podczas montażu i demontażu wykorzystać paletę do podparcia ramion wideł. Wielkość palety zależy od rozmiaru wykorzystywanych ramion wideł i powinna zostać dostosowana w taki sposób, aby ramiona wideł umieszczone na palecie nie wystawały poza tę paletę. Dzięki temu ramiona wideł można kłaść i przenosić w bezpieczny sposób. Oba ramiona wideł można przepchnąć na jedną stronę. Istnieje możliwość wyboru strony demontażu wideł PL - 01/

192 4 Działanie Podnoszenie Demontaż Wybrać paletę odpowiadającą wielkości ramion wideł. 1 Odstawić paletę obok karetki widełpo stronie wybranej do demontażu. Podnieść karetkę wideł, aż widły znajdą się ok. 3 cm powyżej palety. Wyjąć kluczyk zapłonu. Odkręcić śrubę zabezpieczającą (2) po stronie wybranej do demontażu. Przestawić do góry dźwignię blokującą (1) i wypchnąć po kolei ramiona wideł na paletę. 2 Montaż Upewnić się, że śruba zabezpieczająca jest odkręcona po stronie wybranej do montażu. Ustawić widły na palecie obok karetki wideł po stronie wybranej do montażu. Przestawić do góry dźwignię blokującą (1) i wepchnąć po kolei ramiona wideł do karetki. Ustawić widły w wymaganym położeniu i przestawić dźwignię blokującą do dołu. Upewnić się, że dźwignia blokująca zaskoczyła na swoje miejsce. 6210_ Włożyć i dokręcić śrubę zabezpieczającą (2). NIEBEZPIECZEŃSTWO Spadające ładunki lub widły stanowią zagrożenie dla życia! Przy każdej zmianie wideł należy dokręcić śrubę zabezpieczającą. Jazda i przemieszczanie ładunków bez śruby zabezpieczającej jest zabronione. WSKAZÓWKA Jeśli wózek jest wyposażony w funkcję "pomiaru ładunku" zwiększającą komfort pracy, po wymianie ramion wideł należy obowiązkowo przeprowadzić "regulację zerową funkcji PL - 01/2018

193 Działanie 4 pomiaru ładunku". W przeciwnym wypadku pomiar ładunku może być nieprawidłowy. Podnoszenie Przedłużenie wideł (wariant) NIEBEZPIECZEŃSTWO Istnieje niebezpieczeństwo przejechania w przypadku stoczenia się wózka, skutkujące zagrożeniem dla życia. Nie wolno parkować wózka na pochyłościach. Przedłużenie wideł należy wymieniać w wyodrębnionym, bezpiecznym miejscu na równym podłożu. UWAGA Niebezpieczeństwo zgniecenia! Ciężar przedłużenia wideł może spowodować przygniecenie lub skaleczenia na ostrych krawędziach lub zadziorach. Zawsze stosować rękawice i obuwie ochronne. UWAGA Niebezpieczeństwo przewrócenia wózka! Masa i rozmiary przedłużenia wideł wpływają na stabilność wózka. Dopuszczalna masa podana na tabliczce z informacją o udźwigu musi zostać pomniejszona proporcjonalnie do rzeczywistej odległości ładunku. Wózek jest fabrycznie wyposażony w przedłużenie wideł, a tabliczka znamionowa udźwigu jest już odpowiednio dostosowana. Przestrzegać udźwigu, patrz rozdział "Przed podniesieniem ładunku". WSKAZÓWKA Jeśli wózek jest wyposażony w funkcję "pomiaru ładunku" zwiększającą komfort pracy, po wymianie przedłużeń wideł należy obowiązkowo przeprowadzić "regulację zerową funkcji pomiaru ładunku". W przeciwnym wypadku pomiar ładunku może być nieprawidłowy PL - 01/

194 4 Działanie Podnoszenie Akcesoria NIEBEZPIECZEŃSTWO 1 Upadek ładunku grozi śmiercią! Przynajmniej 60% długości przedłużenia wideł musi spoczywać na ich ramieniu. Dopuszcza się 40% zwisu nad końcem ramienia wideł. Przedłużenie wideł należy również zabezpieczyć przed ześlizgnięciem się z ramienia. Jeśli przedłużenie wideł (1) nie będzie zabezpieczone za pomocą śruby mocującej (2) i zawleczki (3), ładunek umieszczony na przedłużeniu wideł może spaść. Wsunąć przedłużenie wideł całkowicie do tylnej części wideł. Upewnić się, że 60% długości przedłużenia wideł spoczywa na ramieniu. Zawsze należy zabezpieczać przedłużenie wideł za pomocą śruby mocującej. Zawsze należy zabezpieczać śrubę mocującą za pomocą zawleczki _ _V2 Wyjąć zawleczkę (3) ze śruby mocującej (2). Wyjąć śrubę mocującą z przedłużenia wideł (1). Popchnąć przedłużenie wideł w kierunku ramion wideł aż po powtórnego wyrównania z widłami. Wsunąć ponownie całkowicie śruby mocujące znajdujące się za widłami w ich przedłużenie. Wsunąć zawleczkę w śrubę mocującą i zamocować. Demontaż Wyjąć zawleczkę (3) ze śruby mocującej (2). Ściągnąć przedłużenie wideł z ich ramion. Wsunąć śrubę mocującą całkowicie w przedłużenie wideł. Wsunąć zawleczkę w śrubę mocującą i zamocować PL - 01/2018

195 Działanie 4 Obsługa wideł z obracanymi ramionami (wariant) Podnoszenie NIEBEZPIECZEŃSTWO Zagrożenie dla życia przez spadający ładunek! Widły ze standardowymi ramionami nie zostały zaprojektowane pod względem budowy do obsługi z obróconymi ramionami. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji może doprowadzić do szkód materialnych i spadnięcia ładunku. Działa wyłącznie w kierunku wstecznym przy użyciu wideł z obracanymi ramionami (1). UWAGA Ryzyko wypadku spowodowanego zsunięciem się ładunku! W przypadku braku oparcia ładunki mogą zsunąć się z wideł z obracanymi ramionami. Przedłużenia wideł (wariant) nie da się zabezpieczyć przed zsunięciem. Nie należy używać przedłużenia wideł (wariant). UWAGA Niebezpieczeństwo wypadku na skutek przewrócenia się wózka. Podczas jazdy środek ciężkości ładunku (2) nie może znajdować się wyżej niż 600 mm nad poziomem podłoża. Podczas jazdy lub hamowania wózek może pochylić się do przodu. Wózkiem można poruszać się wyłącznie ze środkiem ciężkości ładunku znajdującym się maks. 600 mm nad poziomem podłoża. WSKAZÓWKA Jeśli wózek jest wyposażony w funkcję "pomiaru ładunku" zwiększającą komfort pracy, po wymianie ramion wideł z obracanymi ramionami należy obowiązkowo przeprowadzić "regulację zerową funkcji pomiaru ładunku". W przeciwnym wypadku pomiar ładunku może być nieprawidłowy PL - 01/

196 4 Działanie Podnoszenie Widły z obracanymi ramionami (1) mogą zostać użyte do osiągnięcia dodatkowej wysokości podnoszenia. Widły z obracanymi ramionami są zamontowane na karetce wideł w taki sam sposób jak widły ze standardowymi ramionami. Ładunki mogą być podnoszone na widłach z obracanymi ramionami i pod nimi. Maszt jest podnoszony i przechylany w taki sam sposób. Działa wyłącznie w kierunku wstecznym przy użyciu wideł z obracanymi ramionami. Jeżeli jest dostępna funkcja "pomiaru ładunku" zwiększająca komfort pracy, należy wykonać "regulację zerową funkcji pomiaru ładunku". 6341_ Aby ruszyć, podnieść środek ciężkości ładunku (2) do maks. 600 mm nadpoziomem podłoża. Przestrzegać informacji zawartych w części zatytułowanej "Transport ładunków wiszących" PL - 01/2018

197 Działanie 4 Praca z ładunkiem Przepisy bezpieczeństwa dotyczące postępowania z ładunkiem Przepisy bezpieczeństwa dotyczące postępowania z ładunkiem znajdują się w następujących częściach. NIEBEZPIECZEŃSTWO Praca z ładunkiem Spadające ładunki oraz opuszczane części wózka mogą stanowić zagrożenie dla życia. Nigdy nie stawać lub przechodzić pod podwieszonymi ładunkami lub podniesionymi ramionami wideł. Nigdy nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej masy ładunku określonej na tabliczce z informacją o udźwigu. Grozi to utratą stabilności wózka widłowego! 6210_ NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wypadku spowodowanego upadkiem lub przygnieceniem! Nie stawać na widłach wózka. Nie podnosić osób. Nigdy nie dotykać ruchomych części wózka widłowego ani nie wchodzić na nie. NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wypadku spowodowanego spadającym ładunkiem! Podczas transportu małych przedmiotów należy używać osłony zabezpieczającej ładunek (wariant), która uniemożliwia zsunięcie się ładunku na kierowcę. Dodatkowo używać zamkniętej osłony dachowej (wariant) PL - 01/

198 4 Działanie Praca z ładunkiem Przed podniesieniem ładunku Udźwig Nie wolno przekraczać wartości udźwigu wózka widłowego podanej na tabliczce z informacją o udźwigu. Wartość udźwigu jest uzależniona od położenia środka ciężkości ładunku, wysokości podnoszenia, jak również od ogumienia kół wózka. Położenie tabliczki z informacją o udźwigu można znaleźć w rozdziale zatytułowanym "Punkty identyfikacyjne". UWAGA Na schematach przedstawiono jedynie przykłady. Obowiązujące wartości znajdują się wyłącznie na tabliczce z informacją o udźwigu! kg _ Zabronione jest mocowanie dodatkowych odważników w celu zwiększenia ładowności. NIEBEZPIECZEŃSTWO Zagrożenie dla życia na skutek utraty stabilności wózka! Nigdy nie przekraczać maksymalnych wartości ciężaru ładunku podanych na tabliczce! Odnoszą się one do zwartych i jednolitych ładunków. W przeciwnym wypadku nie można gwarantować stabilności i wytrzymałości ramion wideł oraz masztu podnośnika. Zabroniona jest niewłaściwa obsługa wózka oraz przewożenie osób w celu zwiększenia jego udźwigu PL - 01/2018

199 Działanie 4 Praca z ładunkiem Przykład: Masa podnoszonego ładunku: 880 kg (3) 3 Odległość od środka ciężkości ładunku do tylnej części wideł: 500 mm (1) Dopuszczalna wysokość podnoszenia: 5230 mm (2) UWAGA Niebezpieczeństwo wypadku na skutek utraty stabilności wózka! Nie wolno przekraczać dopuszczalnej ładowności osprzętu (wariant) i zredukowanego udźwigu wózka wraz z osprzętem. Przestrzegać specjalnych zaleceń podanych na tabliczce z informacją o udźwigu wózka oraz osprzętu. 880 Kg _ Pomiar ładunku (wariant) Oznaczenie Wiedza na temat masy transportowanego ładunku zapewnia operatorowi większe bezpieczeństwo. Jeżeli wózek jest wyposażony w funkcję "load measurement" (pomiaru ładunku), można dokonać pomiaru masy podniesionego ładunku i wyświetlić go na wyświetlaczu i module sterującym. Pomiar ładunku jest możliwy wyłącznie podczas postoju wózka. Przed przystąpieniem do pomiaru ładunku, należy podnieść ładunek na wysokość mm ponad podłoże PL - 01/

200 4 Działanie Praca z ładunkiem Pomiar ładunku odznacza się dokładnością +/-3% znamionowego udźwigu wózka. WSKAZÓWKA W celu zapewnienia dokładności przez cały czas, musi zostać wykonana regulacja zerowa funkcji pomiaru ładunku. Wyzerowanie jest wymagane. jako element codziennego przekazywania do eksploatacji po wymianie ramion wideł po zamontowaniu lub wymianie osprzętu. Przeprowadzanie pomiaru ładunku NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko wypadku spowodowanego spadającym ładunkiem! Jeżeli nie uwzględniono środka ciężkości ładunku lub nie został on odpowiednio podniesiony, może spaść. Ostrożnie podnieść ładunek; patrz rozdział zatytułowany "Podnoszenie ładunków". UWAGA Wózek nie może być bezpiecznie eksploatowany, jeżeli wartość określona przez pomiar ładunku przekracza dopuszczalne obciążenie wózka. Natychmiast zdjąć i zmniejszyć ładunek. W razie potrzeby użyć drugiego wózka o odpowiedniej nośności. WSKAZÓWKA Dokładny pomiar ładunku możliwy jest wyłącznie po spełnieniu następujących warunków: Olej hydrauliczny osiągnął normalną temperaturę roboczą Na początku pomiaru ładunek znajduje się w stanie spoczynku. Ładunek odpowiada przynajmniej 10% obciążenia znamionowego udźwigu wózków widłowych o udźwigu do 2, 5 t Ładunek odpowiada przynajmniej 5% obciążenia znamionowego udźwigu wózków widłowych o udźwigu 3 t i powyżej PL - 01/2018

201 Działanie 4 Maszt podnośnika jest ustawiony w położeniu pionowym Widelec nie jest podniesiony na wysokość przekraczającą 800 mm ponad podłożem Praca z ładunkiem WSKAZÓWKA Sposób obsługi układu podnoszenia jest uzależniony od rodzaju urządzeń roboczych stanowiących wyposażenie wózka. Przed przeprowadzeniem pomiaru ładunku upewnić się, że wózek był przez pewien czas eksploatowany. Upewnić się, że ładunek znajduje się w stanie spoczynku. Nacisnąć Softkey (1). Włączany jest pomiar ładunku. WSKAZÓWKA Jeżeli wózek jest wyposażony w minidźwignie lub sterowanie za pomocą przełącznika dotykowego, można alternatywnie nacisnąć również przycisk F1. WSKAZÓWKA W toku dalszego procesu karetkę wideł należy lekko opuścić, a następnie gwałtownie zatrzymać. Podczas wykonywania tej czynności widły nie mogą dotknąć podłoża, w przeciwnym wypadku pomiar ładunku nie będzie dokładny. Opuścić lekko karetkę wideł i zwolnić urządzenie sterujące _ _V2 WSKAZÓWKA W momencie wstrzymywania procesu opuszczania ładunek musi zostać zamortyzowany, aby wytworzyć mierzalny impuls PL - 01/

202 4 Działanie Praca z ładunkiem Po prawidłowym przeprowadzeniu pomiaru ładunku określona masa ładunku (3) zostanie wskazana na wyświetlaczu. WSKAZÓWKA 3 Jeżeli pomiar ładunku jest nieprawidłowy, na module sterującym zostanie wyświetlona wartość "-9999 kg". 6210_ _pl Podnoszenie ładunków Aby ładunek był bezpiecznie podparty, należy się upewnić, że ramiona wideł są wystarczająco szeroko rozstawione i wsunięte możliwie najdalej pod ładunek. Jeśli jest to możliwe, ładunek powinien spoczywać na tylnej części wideł. Ładunek nie powinien wystawać za daleko poza końcówki wideł; końcówki wideł nie mogą wystawać za daleko poza ładunek. Ładunki powinny być podnoszone i transportowane możliwie najbliżej środkowej części wideł. NIEBEZPIECZEŃSTWO Ryzyko wypadku spowodowanego spadającym ładunkiem! W przypadku transportu małych przedmiotów należy dołączyć osłony bezpieczeństwa (wariant), która uniemożliwia spadnięcie ładunku na operatora. Należy również stosować zamkniętą osłonę dachową (wariant). Nie należy demontować odczepianych części dachu PL - 01/2018

203 Działanie 4 Praca z ładunkiem Regulowanie wideł Podnieść dźwignię blokującą (1) i przesunąć widły do żądanej pozycji. 1 Pozwolić, aby dźwignia blokująca zaskoczyła z powrotem na miejsce. Środek ciężkości ładunku musi znajdować się pośrodku pomiędzy ramionami wideł. Regulatora rozstawu zębów wideł (wariant) należy używać tylko wtedy, gdy na widłach nie ma ładunku. 6210_ Obszar zagrożenia Obszar zagrożenia obejmuje teren, w którym osoby są zagrożone z powodu ruchów wózka, jego wyposażenia roboczego, urządzeń do transportu ładunków (np. osprzętu) lub z powodu ładunku. Dotyczy to również miejsc, w których ładunek może spaść lub wyposażenie robocze może spaść lub zostać obniżone. NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo zranienia! Nie stawać na widłach wózka. NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo zranienia! Nie stawać pod uniesionymi widłami wózka PL - 01/

204 4 Działanie Praca z ładunkiem NIEBEZPIECZEŃSTWO W obszarze zagrożenia wózka może dojść od odniesienia obrażeń. Obszar zagrożenia wózka musi być wolny od personelu z wyjątkiem operatora w normalnych warunkach pracy. Jeśli osoby nie opuszczą obszaru zagrożenia pomimo ostrzeżeń: Należy natychmiast przerwać pracę z wózkiem. Zabezpieczyć wózek przed użyciem przez nieupoważnione osoby. NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo śmierci wskutek spadającego ładunku! Nie wolno stawać ani przechodzić pod zawieszonym ładunkiem. Transportowanie palet Z reguły ładunki (np. palety) należy transportować pojedynczo. Transportowanie wielu ładunków naraz jest dozwolone tylko pod warunkiem: po odpowiednim przeszkoleniu przez osobę nadzorującą oraz spełnieniu wymagań technicznych. Kierowca musi upewnić się, że ładunek spełnia odpowiednie warunki. Transportować można jedynie bezpiecznie i starannie ułożone ładunki. 6327_ PL - 01/2018

205 Działanie 4 Transport ładunków wiszących Przed przystąpieniem do transportowania ładunków wiszących należy skonsultować się z krajowymi organami nadzorczymi (w Niemczech są to towarzystwa ubezpieczeniowe pracodawcy). Przepisy krajowe mogą zabraniać tego typu operacji. Skontaktować się z odpowiednimi władzami. NIEBEZPIECZEŃSTWO Ładunki wiszące, które zaczynają się obracać, mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji: Praca z ładunkiem Ograniczenie funkcji hamowania i kierowania Spowodowanie przechyłu na koła lub koła napędowe Przechylenie wózka prostopadle do kierunku jazdy Niebezpieczeństwo zgniecenia osób pomagających Pogorszenie widoczności. 6210_ NIEBEZPIECZEŃSTWO Utrata stabilności. Ślizganie się lub przemieszczanie ładunków wiszących może doprowadzić do utraty stabilności i spowodować przewrócenie wózka. Podczas transportu ładunków wiszących należy przestrzegać poniższych instrukcji Instrukcje dotyczące transportu ładunków wiszących: Zawsze należy zapobiegać kołysaniu się ładunku poprzez dobór odpowiedniej prędkości i stylu jazdy (ostrożne skręcanie i hamowanie). Ładunki wiszące należy przyczepić do wózka w taki sposób, aby wykluczyć możliwość przypadkowego przesunięcia się, poluzowania lub uszkodzenia. Podczas transportu ładunków wiszących należy zapewnić odpowiednie narzędzia pomocnicze (np. druty odciągowe lub pręty stabilizujące), aby osoby postronne mogły kierować ładunkiem wiszącym i zapobiegać jego kołysaniu PL - 01/

206 4 Działanie Praca z ładunkiem Należy zwrócić szczególną uwagę, aby na drodze przejazdu nie było żadnych osób. Jeżeli pomimo tego ładunek zaczyna się kołysać, należy się upewnić, że żadna osoba jest narażona na ryzyko. NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wypadku! Podczas transportu ładunków wiszących niedopuszczalne są gwałtowne manewry wózkiem ani ruchy ładunkiem. Nie wolno przewozić ładunku wiszącego po powierzchniach pochyłych. Transport zbiorników zawierających płyny jako ładunków wiszących jest zabronione. Podnoszenie ładunków NIEBEZPIECZEŃSTWO Spadające ładunki oraz opuszczane części wózka mogą stanowić zagrożenie dla życia. Grozi to utratą stabilności wózka widłowego. Stosowane mogą być wyłącznie palety nie przekraczające określonych maksymalnych wymiarów. Do załadunku można używać jedynie całkowicie sprawnego wyposażenia załadunkowego oraz odpowiedniego kształtu jednostek ładunkowych. Przyczepić lub zamocować ładunek do wyposażenia załadunkowego w taki sposób, aby ładunek nie mógł się przesunąć ani spaść. Przechowywać ładunek w taki sposób, aby wystające elementy nie ograniczały możliwości korzystania z przejścia PL - 01/2018

207 Działanie 4 Do regału z półkami należy podjeżdżać powoli, delikatnie hamować i zatrzymywać wózek tuż przed regałem. Praca z ładunkiem 6210_ Ustawić widły. Podnieść karetkę wideł na żądaną wysokość. UWAGA Zagrożenie zniszczeniem komponentów! Podczas wsuwania wideł do regału należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić regału ani ładunku. 6210_ PL - 01/

208 4 Działanie Praca z ładunkiem Wsunąć widły pod ładunek najgłębiej jak to możliwe. Zatrzymać wózek, gdy tylko tylna część wideł oprze się na ładunku. 6210_ Podnieść karetkę wózka, aż ładunek będzie całym ciężarem spoczywaćnawidłach. NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wypadku! Uważać na osoby przebywające w obszarze zagrożenia. Patrzeć za siebie, czy na drodze nie znajdują się przeszkody. NIEBEZPIECZEŃSTWO Nie wolno przechylać masztu podnośnika z podniesionym ładunkiem ze względu na niebezpieczeństwo przechylenia! Opuścić ładunek przed przechyleniem masztu podnośnika. 6210_ Cofać się ostrożnie i powoli, aż ładunek znajdzie się poza regałem. Łagodnie zahamować PL - 01/2018

209 Działanie 4 Opuścić ładunek z zachowaniem koniecznej odległości od podłoża. Praca z ładunkiem 5060_ Pochylić maszt podnośnika do tyłu. Można transportować ładunek. 5060_ PL - 01/

210 4 Działanie Praca z ładunkiem Przewożenie ładunków WSKAZÓWKA W czasie jazdy należy przestrzegać wskazówek zawartych w części "Przepisy bezpieczeństwa w czasie jazdy". NIEBEZPIECZEŃSTWO Im cięższy jest podnoszony ładunek, tym mniejsza jego stabilność. Wózek może się przewrócić, a ładunek spaść, stwarzając niebezpieczeństwo wypadku! Zabrania się jazdy z podniesionym ładunkiem i masztem przechylonym do przodu. Jeździć wyłącznie z opuszczonym ładunkiem. Opuścić ładunek aż do poziomu osiągnięcia prześwitu nad podłożem (do 300 mm). Wózkiem można poruszać się wyłącznie z masztem przechylonym do tyłu. 6210_ Przy pokonywaniu zakrętów należy poruszać się z niewielką prędkością, zachowując ostrożność! WSKAZÓWKA Przestrzegać informacji podanych w rozdziale zatytułowanym "Kierowanie". Przyspieszanie i hamowanie powinno zawsze odbywać się łagodnie! WSKAZÓWKA Przestrzegać informacji podanych w rozdziale zatytułowanym "Obsługa hamulca zasadniczego". 6210_ PL - 01/2018

211 Działanie 4 Nie wolno jeździć wózkiem z ładunkiem wystającym na bok (np. wskutek przesunięcia)! Praca z ładunkiem 6210_ Odstawianie ładunku NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wypadku z powodu zmiany momentu wywracającego! Środek ciężkości ładunku i punkt przechyłu zmieniają się z powodu pochylania masztu do przodu z podniesionym ładunkiem lub z powodu zsunięcia się ładunku. Wózek może pochylić się do przodu. Maszt podnośnika z podniesionym wyposażeniem do podnoszenia można przechylić do przodu dopiero wtedy, gdy znajdzie się on bezpośrednio nad miejscem składowania. Jeżeli maszt jest przechylony do przodu, należy upewnić się, że wózek nie przechyli się do przodu, a ładunek nie zsunie się. UWAGA Ryzyko wypadku spowodowanego spadającym ładunkiem! Jeżeli podczas opuszczania widły lub ładunek pozostaną w stanie zawieszenia, ładunek może spaść. Podczas ładowania z miejsca składowania wycofać wózek wystarczająco daleko, aby można było swobodnie opuścić widły z ładunkiem PL - 01/

212 4 Działanie Praca z ładunkiem Do miejsca składowania należy podjechać z opuszczonym ładunkiem, zgodnie z przepisami. Ustawić maszt podnoszenia w pozycji pionowej. Podnieść ładunek na wysokość układania. Ostrożnie podjechać wózkiem do regału. 6210_ Obniżyć ładunek, aż bezpiecznie spocznie na regale. Upewnić się, że na drodze z tyłu nie znajdują się przeszkody. Cofnąć wózek, aż będzie można bezpiecznie opuścić ramiona wideł bez dotykania miejsca składowania. Opuścić widły z zachowaniem koniecznej odległości od podłoża. Pochylić maszt podnośnika do tyłu i odjechać. 6210_ PL - 01/2018

213 Działanie 4 Korzystanie z windy Operator może używać tego wózka w windach o wystarczającym udźwigu znamionowym, dla których firma użytkująca uzyskała autoryzację. NIEBEZPIECZEŃSTWO Przygniecenie lub potrącenie przez wózek stanowi zagrożenie dla życia. Przed wprowadzeniem wózka do windy, nie powinny się w niej znajdować żadne osoby. Osoby należące do personelu mogą wchodzić do windy dopiero, gdy wózek zostanie zabezpieczony oraz muszą opuścić windę zanim wózek zostanie z niej wyprowadzony. Praca z ładunkiem 5060_ Określanie całkowitej masy rzeczywistej wózka Należy zaparkować wózek tak, aby stał bezpiecznie. Ustalić masę jednostkową, dokonując odczytu z tabliczki znamionowej wózka oraz, w razie potrzeby, z tabliczki znamionowej osprzętu (wariant), a także, w razie potrzeby, poprzez zważenie podnoszonego ładunku. Suma tych mas jednostkowych daje całkowitą masę rzeczywistą wózka: Type-Modèle-Typ / Serial no. * * see Operating instructions voir Mode d'emploi siehe Betriebsanleitung * kg kg kg kg 1 D Hamburg Berzeliusstr Masa własna pojazdu (1) + Masa balastu (wariant) (2) + Masa własna osprzętu (wariant) + Masa ładunku do załadowania + Dopuszczalna masa operatora kg = Całkowita masa rzeczywista wózka Do windy należy wjechać wózkiem z widłami skierowanymi do przodu i nie dotykając ścian szybu. Zaparkować wózek w bezpieczny sposób w windzie, aby zapobiec niekontrolowanym ruchom ładunku lub wózka PL - 01/

214. 4 Działanie Praca z ładunkiem Jazda po mostkach przeładunkowych NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wypadku w razie upadku wózka! Manewry mogą powodować wychylanie się tyłu wózka poza mostek przeładunkowy w kierunku krawędzi. Może to spowodować upadek wózka. Kierowca pojazdu ciężarowego i operator wózka muszą uzgodnić czas odjazdu pojazdu ciężarowego. Przed przejazdem przez mostek przeładunkowy należy upewnić się, czy jest on właściwie przymocowany i zabezpieczony, oraz czy jego udźwig jest wystarczający (pojazd ciężarowy, mostek itp. Przez mostek przeładunkowy należy przejeżdżać powoli i ostrożnie. Upewnić się, czy pojazd, na który wózek ma wjechać jest zabezpieczony przed przesunięciem się oraz czy posiada wystarczający udźwig, aby transportować wózek widłowy. 6210_ Określanie całkowitej masy rzeczywistej wózka Należy zaparkować wózek tak, aby stał bezpiecznie. * * see Operating instructions voir Mode d'emploi siehe Betriebsanleitung * kg kg kg kg 1 D Hamburg Berzeliusstr Masa własna pojazdu (1) + Masa balastu (wariant) (2) + Masa własna osprzętu (wariant) + Masa ładunku do załadowania + Dopuszczalna masa operatora kg = Całkowita masa rzeczywista wózka PL - 01/2018

215 Działanie 4 Osprzęt dodatkowy Montowanie osprzętu Jeśli wózek już w fabryce został wyposażony w zintegrowany osprzęt (wariant), należy przestrzegać specyfikacji podanych w instrukcji obsługi urządzenia STILL w zakresie takiego osprzętu. Jeżeli osprzęt jest montowany w miejscu użytkowania wózka, należy postępować zgodnie ze specyfikacjami zawartymi w instrukcjach obsługi osprzętu. Jeżeli osprzęt nie został dostarczony razem z wózkiem widłowym, należy postępować zgodnie ze specyfikacjami i instrukcjami obsługi producenta osprzętu. Przed rozpoczęciem eksploatacji zarówno poprawność działania osprzętu, jak i widoczność z i bez ładunku z miejsca operatora, muszą zostać sprawdzone przez kompetentną osobę. Jeżeli widoczność jest niewystarczająca, należy to skorygować, montując dodatkowe lusterka, układ kamera-monitor lub inne podobne rozwiązania. Ponadto, ważne jest, aby poniższe ostrzeżenia były przestrzegane. UWAGA Osprzęt musi posiadać certyfikat CE. Jeżeli wózka nie wyposażono w tabliczkę z informacją o udźwigu dla osprzętu, a odpowiednie elementy sterowania nie zostały oznaczone odpowiednimi symbolami, nie wolno używać wózka. Należy zamówić tabliczkę z informacją o udźwigu i z symbolami z autoryzowanego centrum serwisowego w odpowiednim czasie. Autoryzowane centrum serwisowe musi dostosować układ hydrauliczny do wymagań osprzętu (np. poprzez dostosowanie prędkości silnika pompy). Osprzęt dodatkowy PL - 01/

216 4 Działanie Osprzęt dodatkowy NIEBEZPIECZEŃSTWO Spadające ładunki mogą stanowić zagrożenie dla życia! Osprzęt, który przytrzymuje ładunek, wywierając na niego nacisk (np. zaciski), musi być zabezpieczony dodatkowo przez drugą funkcję sterującą (blokadę), która jest montowana po to, aby zapobiec przypadkowemu zwolnieniu ładunku. W przypadku zamontowania takiego osprzętu, konieczne jest zamontowanie również drugiej funkcji sterującej. Upewnić się, że dostępna jest dodatkowa funkcja mechanizmu blokady zacisku. NIEBEZPIECZEŃSTWO Spadające ładunki mogą stanowić zagrożenie dla życia! Jeżeli montowany jest zacisk ze zintegrowanym przesuwnikiem bocznym, upewnić się, że zacisk nie otwiera się, kiedy pracuje przesuwnik boczny. Przed montażem należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Połączenia hydrauliczne Przed zamontowaniem osprzętu uwolnić ciśnienie z układu hydraulicznego. UWAGA Niebezpieczeństwo uszkodzenia podzespołów wózka! Otwarte złącza wtykowe mogą ulec zabrudzeniu. Złącza wtykowe mogą zesztywnieć, a do układu hydraulicznego mogą dostać się zanieczyszczenia. Po zdemontowaniu osprzętu zamocować zaślepki ochronne na złączach wtykowych. Podłączanie osprzętu Podłączanie osprzętu oraz doprowadzanie zasilania do osprzętu zasilanego elektrycznie może być dokonywane jedynie przez kompetentne osoby w sposób zgodny z informacjami podanymi przez producenta i dostawcę osprzętu. Po każdym podłączeniu osprzętu należy sprawdzić poprawność działania przed przystąpieniem do eksploatacji. 7090_ PL - 01/2018

217 Działanie 4 WSKAZÓWKA Należy przestrzegać definicji następującej osoby odpowiedzialnej: "osoba kompetentna". Osprzęt dodatkowy Dopuszczalny udźwig wraz z zamontowanym osprzętem Suma masy osprzętu i ładunku nie może przekraczać dopuszczalnej ładowności osprzętu oraz dopuszczalnego obciążenia (dopuszczalnej ładowności i momentu obciążenia) wózka widłowego. Należy postępować zgodnie ze specyfikacjami producenta i dostawcy osprzętu. Zwrócić uwagę na tabliczkę z informacją o udźwigu, patrz rozdział zatytułowany "Podnoszenie ładunku przy użyciu osprzętu". Uwalnianie ciśnienia z układu hydraulicznego Przed podłączeniem osprzętu należy rozhermetyzować wtyczki łączące. Osprzęt musi być montowany wyłącznie przez upoważniony personel zgodnie z informacjami dostarczonymi przez producenta lub dostawcę. WSKAZÓWKA Procedura uwalniania ciśnienia zależy od elementów sterujących funkcjami hydraulicznymi, patrz rozdział zatytułowany "Elementy sterujące układu podnoszenia". 7090_ WSKAZÓWKA Przed przeprowadzeniem uwolnienia ciśnienia opuścić karetkę wideł i maksymalnie przechylić maszt podnośnika do tyłu. Aby uwolnić ciśnienie z układu, zapłon musi być włączony, ale nie należy uruchamiać silnika PL - 01/

218 4 Działanie Osprzęt dodatkowy WSKAZÓWKA W przypadku wózków z przyrządem "FleetManager" lub "autoryzacją dostępu za pomocą kodu PIN" należy włączyć autoryzację dostępu. Włączyć zapłon. Odczekać od dwóch do trzech sekund. Kilkukrotnie uruchomić dźwignię sterowania (1) funkcjami hydraulicznymi w kierunku wskazanym strzałką aż do położenia końcowego. 1 Zawory zostaną otwarte, a układ hydrauliczny rozhermetyzowany. Wyłączyć zapłon. F1 F _ PL - 01/2018

219 Działanie 4 Ogólne instrukcje na temat elementów sterujących Sposób sterowania osprzętem (wariant) jest uzależniony od elementów sterujących stanowiących część wyposażenia wózka. Zasadniczo rozróżnia się następujące elementy: Podwójna minidźwignia Podwójna minidźwignia z przyciskiem funkcyjnym 5-tej funkcji (wariant) Potrójna minidźwignia Potrójna minidźwignia z przyciskiem funkcyjnym 5-tej funkcji (wariant) Poczwórna minidźwignia Poczwórna minidźwignia z przyciskiem funkcyjnym 5-tej funkcji (wariant) Joystick 4Plus Joystick 4Plus z 5. funkcją (wariant) Przełącznik dotykowy Przełącznik dotykowy z przyciskiem funkcyjnym 5-tej funkcji (wariant) Aby uzyskać informacje na temat sterowania osprzętem z odpowiednimi urządzeniami sterującymi, zapoznać się z odpowiednimi sekcjami w tym rozdziale. UWAGA Korzystanie z osprzętu może pociągnąć za sobą dodatkowe ryzyko, na przykład niebezpieczeństwo zmiany środka ciężkości, dodatkowe strefy zagrożenia itp. Osprzęt może być wykorzystywany jedynie zgodnie z przeznaczeniem określonym w stosownych instrukcjach obsługi. Operatorzy muszą zostać przeszkoleni w zakresie obsługi osprzętu. Ładunki można podnosić i transportować za pomocą osprzętu tylko wówczas, gdy są one zamocowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo. W razie potrzeby należy również zabezpieczyć ładunek przed zsunięciem, odsunięciem, upadkiem, rozkołysaniem lub przewróceniem. Należy pamiętać, że każda zmiana położenia środka ciężkości ładunku ma wpływ na równowagę wózka widłowego. Patrz tabliczka z informacją o udźwigu używanego osprzętu. Osprzęt dodatkowy PL - 01/

220 4 Działanie Osprzęt dodatkowy WSKAZÓWKA Poza opisanymi niżej funkcjami dostępne są również dodatkowe warianty i funkcje. Kierunki ruchu są przedstawione za pomocą piktogramów na elementach sterujących. WSKAZÓWKA Wszystkie opisane elementy osprzętu zaliczają się do kategorii wariantów wyposażenia. Dokładny opis ruchów/funkcji poszczególnych elementów można znaleźć w odnośnych instrukcjach obsługi PL - 01/2018

221 Działanie 4 Osprzęt dodatkowy Obsługa osprzętu za pomocą dwóch minidźwigni Elementami osprzętu (warianty) w tej wersji steruje się za pomocą dźwigni poprzecznej "osprzętu"(1). Piktogramy na dźwigni poprzecznej "osprzętu" wskazują, jaka funkcja jest włączana daną dźwignią. Zasadniczo wymaga to następujących działań: Przesunąć dźwignię poprzeczną "osprzętu"(1) w kierunku wskazanym przez strzałkę (A). Osprzęt porusza się zgodnie z piktogramem w położeniu (A). A C 1 D B 5060_ Przesunąć dźwignię poprzeczną "osprzętu"(1) w kierunku wskazanym przez strzałkę (B). A Osprzęt porusza się zgodnie z piktogramem w położeniu (B). Przesunąć dźwignię poprzeczną "osprzętu"(1) w kierunku wskazanym przez strzałkę (C). Osprzęt porusza się zgodnie z piktogramem w położeniu (C). Przesunąć dźwignię poprzeczną "osprzętu"(1) w kierunku wskazanym przez strzałkę (D). Osprzęt porusza się zgodnie z piktogramem w położeniu (D). C B D 5060_ _V PL - 01/

222 4 Działanie Osprzęt dodatkowy Należy zwrócić uwagę na następujące funkcje i piktogramy osprzętu Wysunięcie ramy lub wideł do przodu 4 Wysunięcie ramy lub wideł do tyłu 5 Przesunięcie boczne wideł w lewo 6 Przesunięcie boczne wideł w prawo Dostosowanie ramion wideł: otwieranie 7 Dostosowanie ramion wideł: zamykanie 8 9 Przechylenie masztu lub wideł w lewo 10 Przechylenie masztu lub wideł w prawo 11 Zwolnienie urządzenia przytrzymującego ładunek 12 Zaciśnięcie urządzenia przytrzymującego ładunek 13 Wypychanie ładunku 14 Pociąganie ładunku 15 Otwieranie zacisków 16 Zamykanie zacisków 17 Obracanie w lewo 18 Obracanie w prawo 19 Podnoszenie czerpaka 20 Opuszczanie czerpaka _ WSKAZÓWKA Piktogramy na rysunku odpowiadają osprzętowi zamontowanemu w wózku w fabryce. W przypadku zamontowania osprzętu z innymi funkcjami, piktogramy należy sprawdzić pod kątem prawidłowości przedstawienia funkcji i zmienić układ piktogramów, jeśli zachodzi potrzeba. W razie potrzeby skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym PL - 01/2018

223 Działanie 4 Osprzęt dodatkowy Obsługa osprzętu za pomocą dwóch minidźwigni i przycisku funkcyjnego 5-tej funkcji 3 1 E 2 WSKAZÓWKA Z powodów technicznych osprzęt zaciskowy nie może być sterowany za pomocą 5. funkcji. F WSKAZÓWKA Dźwignia 360 "masztu podnośnika" (3) i dźwignia poprzeczna "osprzętu" (2) obsługują 4 funkcje hydrauliczne. Oznaczenie "5. funkcja" odnosi się do faktu, że 5. funkcją układu hydraulicznego steruje się przy użyciu dźwigni poprzecznej przez przełączenie funkcji za pomocą klawisza funkcyjnego "5. funkcji" (1). Piktogramy na dźwigni poprzecznej "osprzętu" (2) wskazują, jaka funkcja jest włączana daną dźwignią. Zasadniczo wymaga to następujących działań: Nacisnąć przycisk funkcyjny "5. funkcji" (1) i przesunąć dźwignię poprzeczną "osprzętu" (2) w kierunku wskazanym przez strzałkę (E). Osprzęt porusza się zgodnie z piktogramem w położeniu (E). E F Nacisnąć przycisk funkcyjny "5. funkcji" (1) i przesunąć dźwignię poprzeczną "osprzętu" (2) w kierunku wskazanym przez strzałkę (F). 7312_ _V2 Osprzęt porusza się zgodnie z piktogramem w położeniu (F). WSKAZÓWKA Układ piktogramów zależy od zamontowanego osprzętu. W przypadku zamontowania osprzętu z innymi funkcjami piktogramy należy sprawdzić pod kątem prawidłowości przedstawienia funkcji i zmienić ich układ, jeśli zachodzi taka potrzeba. W razie potrzeby skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym PL - 01/

224. 4 Działanie Osprzęt dodatkowy Należy zwrócić uwagę na następujące funkcje i piktogramy osprzętu Wysunięcie ramy lub wideł do przodu 4 Wysunięcie ramy lub wideł do tyłu 5 Przesunięcie boczne wideł w lewo 6 Przesunięcie boczne wideł w prawo Dostosowanie ramion wideł: otwieranie 7 Dostosowanie ramion wideł: zamykanie 8 9 Przechylenie masztu lub wideł w lewo 10 Przechylenie masztu lub wideł w prawo 11 Zwolnienie urządzenia przytrzymującego ładunek 12 Zaciśnięcie urządzenia przytrzymującego ładunek 13 Wypychanie ładunku 14 Pociąganie ładunku 15 Obracanie w lewo 16 Obracanie w prawo 17 Podnoszenie czerpaka 18 Opuszczanie czerpaka PL - 01/2018

225 Działanie 4 Osprzęt dodatkowy Sterowanie osprzętem za pomocą potrójnej minidźwigni Elementy osprzętu (wariant) w tej wersji są sterowane przy użyciu dźwigni sterujących (1) i(2). 1 A C Piktogramy na dźwigniach sterujących wskazują, które funkcje są włączane odpowiednimi dźwigniami. 2 Zasadniczo wymaga to następujących działań: Przesunąć dźwignię sterującą (1) w kierunku pozycji (A) Osprzęt porusza się zgodnie z piktogramem w położeniu (A). B D 7325_ Przesunąć dźwignię sterującą (1) w kierunku pozycji (B) Osprzęt porusza się zgodnie z piktogramem w położeniu (B). Przesunąć dźwignię sterującą (2) w kierunku pozycji (C) Osprzęt porusza się zgodnie z piktogramem w położeniu (C). Przesunąć dźwignię sterującą (2) w kierunku pozycji (D) Osprzęt porusza się zgodnie z piktogramem w położeniu (D). A B C D WSKAZÓWKA 5060_ _V2 Układ piktogramów zależy od zamontowanego osprzętu. W razie potrzeby skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym PL - 01/

226. 4 Działanie Osprzęt dodatkowy Proszę zwrócić uwagę na następujące funkcje i piktogramy osprzętu! Wysunąć ramę przesuwnika bocznego lub widły do przodu 3 Wysunąć ramę przesuwnika bocznego lub widły do tyłu 4 5 Przesunąć przesuwnik boczny w lewo Przesunąć przesuwnik boczny w 6 prawo Dostosowanie ramion wideł: otwieranie 7 Dostosowanie ramion wideł: zamykanie 8 9 Przechylenie masztu lub wideł w lewo 10 Przechylenie masztu lub wideł w prawo 11 Zwolnienie urządzenia przytrzymującego ładunek 12 Zaciśnięcie urządzenia przytrzymującego ładunek 13 Wypychanie ładunku 14 Podniesienie ładunku 15 Otwieranie zacisków 16 Zamykanie zacisków 17 Obracanie w lewo 18 Obracanie w prawo 19 Podnoszenie czerpaka 20 Opuszczanie czerpaka _ PL - 01/2018

227 Działanie 4 Osprzęt dodatkowy Obsługa osprzętu za pomocą trzech minidźwigni i przycisku funkcyjnego 5-tej funkcji 3 4 E WSKAZÓWKA 1 Z powodów technicznych osprzęt zaciskowy nie może być sterowany za pomocą 5-tej funkcji. 2 WSKAZÓWKA Dźwignia 360 "masztu podnośnika" (3) oraz dźwignie obsługowe (1) i (2) obsługują cztery funkcje hydrauliczne. funkcją hydrauliczną steruje się przy użyciu dźwigni obsługowej (1) przez przełączenie funkcji za pomocą klawisza funkcyjnego (4). F Piktogramy na dźwigniach sterujących wskazują, które funkcje są włączane odpowiednimi dźwigniami. E Zasadniczo wymaga to następujących działań: Nacisnąć klawisz funkcyjny "5. funkcji" (4) i przesunąć dźwignię obsługową (1) w kierunku (E). Nacisnąć klawisz funkcyjny "5. funkcji" (4) i przesunąć dźwignię obsługową (1) w kierunku (F). Osprzęt porusza się zgodnie z piktogramem w położeniu (F). F 5060_ _V2 WSKAZÓWKA Układ piktogramów zależy od zamontowanego osprzętu. W razie potrzeby skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym PL - 01/

228. 4 Działanie Osprzęt dodatkowy Należy zwrócić uwagę na następujące funkcje i piktogramy osprzętu. Dostosowanie ramion wideł: otwieranie 1 Dostosowanie ramion wideł: zamykanie 2 3 Obracanie w lewo 4 Obracanie w prawo _ PL - 01/2018

229 Działanie 4 Osprzęt dodatkowy Obsługa osprzętu za pomocą czterech minidźwigni Elementy osprzętu (wariant) w tej wersji są sterowane przy użyciu dźwigni sterujących (1) i(2). 2 Zasadniczo wymaga to następujących działań: Przesunąć dźwignię sterującą (1) w kierunku pozycji (A) Osprzęt porusza się w kierunku pokazanym na piktogramie (A). B D 7325_ Przesunąć dźwignię sterującą (1) w kierunku pozycji (B) Osprzęt porusza się w kierunku pokazanym na piktogramie (B). Przesunąć dźwignię sterującą (2) w kierunku pozycji (C) Osprzęt porusza się w kierunku pokazanym na piktogramie (C). Przesunąć dźwignię sterującą (2) w kierunku pozycji (D) Osprzęt porusza się w kierunku pokazanym na piktogramie (D). W razie potrzeby skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym PL - 01/

230. 4 Działanie Osprzęt dodatkowy Proszę zwrócić uwagę na następujące funkcje i piktogramy osprzętu! Wysunięcie ramy lub wideł do przodu 4 Wysunięcie ramy lub wideł do tyłu 5 Przesunięcie boczne wideł w lewo 6 Przesunięcie boczne wideł w prawo Dostosowanie ramion wideł: otwieranie 7 Dostosowanie ramion wideł: zamykanie 8 9 Przechylenie masztu lub wideł w lewo 10 Przechylenie masztu lub wideł w prawo 11 Zwolnienie urządzenia przytrzymującego ładunek 12 Zaciśnięcie urządzenia przytrzymującego ładunek 13 Wypychanie ładunku 14 Podniesienie ładunku 15 Otwieranie zacisków 16 Zamykanie zacisków 17 Obracanie w lewo 18 Obracanie w prawo 19 Podnoszenie czerpaka 20 Opuszczanie czerpaka _ PL - 01/2018

231 Działanie 4 Osprzęt dodatkowy Obsługa osprzętu za pomocą czterech minidźwigni i przycisku funkcyjnego 5-tej funkcji WSKAZÓWKA Z powodów technicznych osprzęt zaciskowy nie może być sterowany za pomocą 5-tej funkcji E 3 4 WSKAZÓWKA Dźwignie sterujące (1) do (4) służą do sterowania 4 funkcjami układu hydraulicznego. Oznaczenie "5-ta funkcja" oznacza, że 5-tą funkcją układu hydraulicznego steruje się przy użyciu dźwigni sterującej (3) przez przełączenie funkcji za pomocą klawisza funkcyjnego (5) "5-tej funkcji". Piktogramy na dźwigniach sterujących wskazują, które funkcje są włączane odpowiednimi dźwigniami. Zasadniczo wymaga to następujących działań: Włączyć przycisk funkcyjny "5. funkcji" (5) i przesunąć dźwignię sterującą (3) w kierunku (E). Włączyć przycisk funkcyjny "5. funkcji" (5) i przesunąć dźwignię sterującą (3) w kierunku (F). F E F 7325_ _ _V2 WSKAZÓWKA Układ piktogramów zależy od zamontowanego osprzętu. W razie potrzeby skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym PL - 01/

232. Dostosowanie ramion wideł: otwieranie 1 Dostosowanie ramion wideł: zamykanie 2 3 Obracanie w lewo 4 Obracanie w prawo _ PL - 01/2018

233 Działanie 4 Sterowanie osprzętem za pomocą joysticka 4Plus Osprzęt dodatkowy W tym wyposażeniu elementami osprzętu (wariant) steruje się za pomocą joysticka 4Plus (1). 1 Piktogramy w informacjach na naklejkach dotyczące obsługi joysticka przedstawiają odpowiednie funkcje, które są włączane poszczególnymi elementami sterującymi joysticka. 6210_ Należy zwrócić uwagę na następujące funkcje i piktogramy osprzętu. Urządzenie sterujące Funkcja osprzętu Joystick 4Plus Przesuwanie boczne wideł w lewo/w prawo Joystick 4Plus lub suwak Regulacja ramion wideł: otwieranie/zamykanie 6210_ Suwak Przesunąć ramę wyciągu lub karetkę wideł do przodu/do tyłu 4 Joystick 4Plus lub suwak Obrócić mocowanie lewe/prawe 5 Suwak Podnoszenie/opuszczanie czerpaka WSKAZÓWKA Piktogramy na joysticku 4Plus są zamocowane w zależności od osprzętu zamontowanego fabrycznie w wózku. W razie potrzeby skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym PL - 01/

234 4 Działanie Osprzęt dodatkowy Sterowanie osprzętem za pomocą joysticka 4Plus i 5-tej funkcji WSKAZÓWKA Z powodów technicznych osprzęt zaciskowy nie może być sterowany za pomocą 5. WSKAZÓWKA Do sterowania osprzętem można użyć 5-tej funkcji hydraulicznej. Piktogramy na joysticku 4Plus wskazują, jakimi funkcjami osprzętu można sterować za pomocą 5-tej funkcji. W przypadku osprzętu, który jest sterowany za pomocą 5-tej funkcji hydraulicznej, procedury obsługi są następujące: 2 Nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift "F"(1) na joysticku 4Plus. Jednocześnie włączyć poziomy przycisk kołyskowy (2) w kierunku pokazanym na piktogramie. Osprzęt dodatkowy porusza się w wybranym kierunku. 1 WSKAZÓWKA Układ piktogramów zależy od zamontowanego osprzętu. 6210_ W razie potrzeby skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym PL - 01/2018

235. Działanie 4 Osprzęt dodatkowy Sterowanie osprzętem za pomocą przełącznika dotykowego F1 F2 Elementami osprzętu (wariant) w tej wersji steruje się za pomocą dźwigni sterujących (1). Piktogramy na dźwigniach sterujących wskazują, jaka funkcja jest włączana daną dźwignią. 1 Przesunąć dźwignię sterującą (1) do przodu Osprzęt porusza się w kierunku pokazanym w górnej części piktogramu. Przesunąć dźwignię sterującą (1) do tyłu Osprzęt porusza się w kierunku pokazanym w dolnej części piktogramu. 7325_ WSKAZÓWKA Układ piktogramów zależy od zamontowanego osprzętu. W razie potrzeby skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Proszę zwrócić uwagę na następujące funkcje i piktogramy osprzętu! Wysuwanie ramy lub wideł do przodu/do tyłu 3 4 Przesuwanie boczne wideł w lewo/w prawo Regulacja ramion wideł: otwieranie/zamykanie Przechylanie masztu lub wideł w lewo/w prawo Zwalnianie/zaciskanie urządzenia przytrzymującego ładunek Ściąganie/wciąganie ładunku 8 Otwieranie/zamykanie zacisków 9 Obracanie w lewo/w prawo 6210_ Podnoszenie/opuszczanie czerpaka PL - 01/

236 4 Działanie Osprzęt dodatkowy Sterowanie osprzętem za pomocą przełącznika dotykowego i 5-tej funkcji 2 F1 F2 WSKAZÓWKA Z powodów technicznych osprzęt zaciskowy nie może być sterowany za pomocą 5. 3 1 WSKAZÓWKA Oznaczenie "5-ta funkcja" odnosi się do czterech funkcji, które mogą być obsługiwane przy użyciu czterech dźwigni, przez co funkcja, którą można obsługiwać przy użyciu przełącznika zmiany funkcji stanowi "5-tą funkcję". Elementami osprzętu (wariant) steruje się za pomocą dźwigni sterujących (1). 7325_ Za pomocą przycisku(2)możnaprzełączyć funkcje, dzięki czemu dana dźwignia sterowania będzie kontrolować "5-tą funkcję". Górne i dolne części piktogramu (3) umieszczonego za dźwignią sterującą wskazują, jaka funkcja jest włączana tą dźwignią. Zasadniczo wymaga to następujących działań: Przesunąć dźwignię sterującą do przodu Osprzęt porusza się w kierunku pokazanym w górnej części piktogramu. Przesunąć dźwignię sterującą do tyłu Osprzęt porusza się w kierunku pokazanym w dolnej części piktogramu. Uruchomić przełącznik (2) Dodatkowa funkcja osprzętu jest włączana/wyłączana i może być obsługiwana jako "5-ta funkcja" przy użyciu dźwigni sterującej PL - 01/2018

237 Działanie 4 Nacisnąć przycisk funkcyjny (4). Osprzęt dodatkowy WSKAZÓWKA Strzałka (5) znajdująca się poniżej przycisku funkcyjnego wskazuje, do której dźwigni sterującej przypisana jest "5-ta funkcja". F1 F2 4 Teraz "5-ta funkcja" jest połączona z 3-cią dźwignią sterującą; patrz naklejka (6) _ Nacisnąć przycisk funkcyjny (7). WSKAZÓWKA Strzałka (8) znajdująca się poniżej przycisku funkcyjnego wskazuje, do której dźwigni sterującej przypisana jest "5-ta funkcja". F1 F2 7 Teraz "5-ta funkcja" jest połączona z 4-tą dźwignią sterującą; patrz naklejka (9). WSKAZÓWKA Informacje na temat ruchu/działania wywoływanego "5-tą funkcją" można znaleźć w instrukcji obsługi zamontowanego osprzętu. 8 9 WSKAZÓWKA 7325_ Układ piktogramów zależy od zamontowanego osprzętu. W razie potrzeby skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym PL - 01/

238. 4 Działanie Osprzęt dodatkowy Należy zwrócić uwagę na następujące funkcje i piktogramy osprzętu Wysuwanie ramy lub wideł do przodu/do tyłu Przesuwanie boczne wideł w lewo/w prawo Regulacja ramion wideł: otwieranie/zamykanie Przechylanie masztu lub wideł w lewo/w prawo Zwalnianie/zaciskanie urządzenia przytrzymującego ładunek Ściąganie/wciąganie ładunku 16 Obracanie w lewo/w prawo 17 Podnoszenie/opuszczanie czerpaka 6210_ Mechanizm blokujący zacisku (wariant) Opcjonalnie wózek ten może być wyposażony w mechanizm blokujący zacisku. Zapobiega on przypadkowemu otwarciu zacisku w sytuacji niezamierzonego włączenia funkcji sterującej. NIEBEZPIECZEŃSTWO Brak gwarancji prawidłowego działania mechanizmu blokującego zacisku stanowi zagrożenie dla życia w razie upadku ładunku! Jeżeli w wózku wykorzystuje się inny osprzęt oprócz zacisku, upewnić się, że funkcja mechanizmu blokującego zacisku jest przypisana do odpowiedniego urządzenia sterującego po każdym zmontowaniu zacisku; patrz rozdział "Mocowanie osprzętu". Upewnić się, że dostępna jest dodatkowa funkcja mechanizmu blokującego zacisku PL - 01/2018

239 Działanie 4 Podwójna minidźwignia Osprzęt dodatkowy Aby zwolnić mechanizm blokujący zacisku: pchnąć dźwignię poprzeczną (1) do przodu. 2 Dioda LED przycisku F2 (2) pali się do momentu zwolnienia mechanizmu blokującego zacisku. F1 F2 1 WSKAZÓWKA Hydrauliczna funkcja otwierania zacisku jest dostępna przez 1 sek. po zwolnieniu mechanizmu blokującego zacisku. Po upływie 1 sekundy mechanizm blokujący zacisku zostaje automatycznie ponownie włączony. Aby otworzyć zacisk: pchnąć dźwignię poprzeczną (1) do przodu. Zacisk można zamknąć bez zwalniania mechanizmu blokującego zacisku. Aby zamknąć zacisk, pociągnąć dźwignię poprzeczną (1) do tyłu. 7325_ Potrójna minidźwignia Aby zwolnić mechanizm blokujący zacisku, pchnąć dźwignię sterowania do przodu (1). WSKAZÓWKA 1 Hydrauliczna funkcja otwierania zacisku jest dostępna przez 1 sek. Aby otworzyć zacisk, należy ponownie popchnąć dźwignię sterującą (1) do przodu. 7325_ Zacisk można zamknąć bez zwalniania mechanizmu blokującego zacisku. Aby zamknąć zacisk, należy pociągnąć dźwignię obsługową (1) do tyłu PL - 01/

240 4 Działanie Osprzęt dodatkowy Poczwórna minidźwignia Aby zwolnić mechanizm blokujący zacisku, pchnąć dźwignię sterowania do przodu (1). Dioda LED przycisku F2 (2) pali się do momentu zwolnienia mechanizmu blokującego zacisku. 2 WSKAZÓWKA 1 Hydrauliczna funkcja otwierania zacisku jest dostępna przez 1 sek. Aby zamknąć zacisk, należy pociągnąć dźwignię obsługową (1) do tyłu. Joystick 4Plus Aby zwolnić mechanizm blokujący zacisku, nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift F (3) i przesunąć poziomy przycisk kołyskowy (1) wprawo. 1 Przytrzymać klawisz Shift F (3) wciśnięty i przesunąć poziomy przycisk kołyskowy (1) do położenia neutralnego. Dioda LED (2) świeci się do momentu zwolnienia mechanizmu blokującego zacisku. 3 Aby otworzyć zacisk, nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift F (3) i przesunąć poziomy przycisk kołyskowy (1) w prawo. 2 WSKAZÓWKA 6210_ Hydrauliczna funkcja otwierania zacisku jest dostępna przez 1 sek. Zacisk można zamknąć bez zwalniania mechanizmu blokującego zacisku PL - 01/2018

241 Działanie 4 Aby zamknąć zacisk, nacisnąć i przytrzymać klawisz Shift F (3) i przesunąć poziomy przycisk kołyskowy (1) w lewo. Osprzęt dodatkowy Przełącznik dotykowy Aby zwolnić mechanizm blokujący zacisku, pchnąć dźwignię sterowania do przodu (1). Dioda LED przycisku F2 (2) palisiędomomentu zwolnienia mechanizmu blokującego zacisku. 2 F1 F2 1 WSKAZÓWKA Hydrauliczna funkcja otwierania zacisku jest dostępna przez 1 sek. Aby zamknąć zacisk, należy pociągnąć dźwignię obsługową (1) do tyłu PL - 01/

242 4 Działanie Osprzęt dodatkowy Podnoszenie ładunku przy użyciu osprzętu 2 UWAGA Niebezpieczeństwo wypadku! Osprzęt może być wykorzystywany jedynie zgodnie z przeznaczeniem określonym w odpowiednich instrukcjach obsługi. Kierowcy muszą otrzymać instrukcje dotyczące korzystania z osprzętu. 1 3 UWAGA Niebezpieczeństwo wypadku! Ładunki mogą być podnoszone i transportowane wyłącznie przy użyciu wyposażenia dodatkowego, jeśli zostało zamontowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo. Gdy jest to konieczne, ładunki powinny być dodatkowo zabezpieczone przed zsunięciem, stoczeniem, upadkiem, rozkołysaniem lub przewróceniem. Należy pamiętać, że każda zmiana środka ciężkości ładunku ma wpływ na równowagę wózka widłowego. Sprawdzić tabliczki znamionowe z informacjami o udźwigu osprzętu lub połączonych elementów osprzętu. 7090_ Na tabliczkach znamionowych znajdują się dopuszczalne wartości następujących parametrów: Udźwig Q (kg) (1) Wysokość podnoszenia h (mm) (2) Odległość ładunku C (mm) (3) PL - 01/2018

243 Działanie 4 Wyposażenie dodatkowe Włączanie i wyłączanie oświetlenia Światła jezdne Aby włączyć światła postojowe, nacisnąć przycisk (1). Zapalą się przednie światła boczne i światła tylne. W przypadku wersji z wyposażeniem StVZO (przepisy o ruchu drogowym w Niemczech) zapali się również oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Aby włączyć reflektory, nacisnąć ponownie przycisk (1). Wyposażenie dodatkowe Oprócz reflektorów zapalają się światła postojowe. Aby wyłączyć światła jezdne, nacisnąć ponownie przycisk (1). 1 Światła jezdne zgasną. Blue-Q_039 Światła robocze Aby włączyć światła robocze (przednie i tylne), należy nacisnąć przycisk (1). Światła robocze zapalą się. Aby wyłączyć światła robocze, nacisnąć ponownie przycisk (1). Światła robocze zgasną. 1 WSKAZÓWKA W wózkach z wyposażeniem StVZO (StVZO (zapewniającym zgodność z przepisami o ruchu drogowym w Niemczech) (wariant) przy włączaniu świateł roboczych uruchamiane są także następujące elementy oświetlenia: Światła tylne Oświetlenie tablicy Światło boczne Blue-Q_008_V PL - 01/

244 4 Działanie Wyposażenie dodatkowe Włączanie i wyłączanie świateł roboczych podczas jazdy do tyłu Światło robocze do jazdy do tyłu jest zamocowane do dachu ochronnego z tyłu. Zapewnia optymalne oświetlenie drogi, kiedy wózek jedzie do tyłu. Nacisnąć przycisk programowy (1). Zostanie wyświetlony symbol (2). Tylne światło robocze jeszcze się nie zaświeci. Ustawić kierunek jazdy "wstecz". Tylne światło robocze zaświeci się. WSKAZÓWKA Jeśli kierunek jazdy jest ustawiony na "do przodu", tylne światło robocze gaśnie. 1 2 Włączanie i wyłączanie obrotowego sygnalizatora świetlnego Nacisnąć przycisk Softkey (1), aby włączyć światło ostrzegawcze obrotowe. Obrotowy sygnalizator świetlny jest włączony. Aby wyłączyć światło ostrzegawcze obrotowe, nacisnąć przycisk Softkey. Światło ostrzegawcze obrotowe gaśnie. Wyświetlany jest symbol (2) _ _V PL - 01/2018

245 Działanie 4 Wyposażenie dodatkowe Włączanie i wyłączanie systemu ostrzegawczego (wyposażenie specjalne) 1 Aby włączyć system ostrzegania przed niebezpieczeństwem, nacisnąć przycisk (1). 2 Kierunkowskazy i odpowiadające im wskaźniki (2) będą migać. Aby wyłączyć system ostrzegania przed niebezpieczeństwem, ponownie nacisnąć przycisk (1). System ostrzegania przed niebezpieczeństwem jest wyłączony. 5060_ _V2 WSKAZÓWKA System ostrzegawczy może zostać włączony również przy wyłączonym układzie zapłonowym. W tym celu nacisnąć i przytrzymać przycisk przez trzy sekundy. Włączanie i wyłączanie kierunkowskazów Wersja z minidźwignią Włączyć kierunkowskazy, przesuwając odpowiednią dźwignię poprzeczną kierunku jazdy / kierunkowskazu (1) w lewo lub w prawo. 1 F1 F2 5060_ PL - 01/

246 4 Działanie Wyposażenie dodatkowe Kierunkowskazy i odpowiednie kontrolki kierunkowskazów (2) lub (3) migają. Wyłączyć określony kierunkowskaz, ustawiając dźwignię poprzeczną w położeniu środkowym _ _V2 Wersja z przełącznikami dotykowymi Włączyć określony kierunkowskaz, przesuwając odpowiedni przycisk kierunkowskazu (1) w lewo lub w prawo. F1 F _ PL - 01/2018

247 Działanie 4 Wyposażenie dodatkowe Kierunkowskazy i odpowiednie kontrolki kierunkowskazów (2) lub (3) migają. Wyłączyć określony kierunkowskaz, naciskając przycisk przeciwnego kierunkowskazu _ _V2 Wersja z minikonsolą Włączyć kierunkowskazy, przesuwając przełącznik kierunkowskazów (1) w lewo lub w prawo _ PL - 01/

248 4 Działanie Wyposażenie dodatkowe Kierunkowskazy i odpowiednie kontrolki kierunkowskazów wyświetlają (2) lub (3) migają. 2 3 Wyłączyć określony kierunkowskaz, ustawiając przełącznik kierunkowskazu w położeniu środkowym. 5060_ _V2 Włączanie i wyłączanie podwójnych świateł roboczych. 2 Podwójne światła robocze znajdują się z przodu z prawej oraz z lewej strony, powyżej osłony nad głową. Każde podwójne światło robocze składa się z górnego światła roboczego (2) oraz dolnego światła roboczego (3). Górneświatłoroboczeoświetlaobszarpracy przy dużych wysokościach podnoszenia, natomiast dolne światło robocze oświetla obszar pracy bezpośrednio przed wózkiem. W zależności od wyposażenia górne światło robocze może być włączane i wyłączane automatycznie lub ręcznie. Ręczne włączanie i wyłączanie górnych świateł roboczych _ WSKAZÓWKA Istnieje możliwość niezależnego włączania i wyłączania górnych i dolnych świateł roboczych. Informacje dotyczące włączania dolnych świateł roboczych znajdują się w rozdziale "Włączanie i wyłączanie świateł" PL - 01/2018

249 Działanie 4 WSKAZÓWKA Funkcja ta jest niedostępna, jeśli wózek jest wyposażony w funkcję ogrzewania tylnej szyby. Nacisnąć przycisk Softkey (1), aby włączyć światła robocze. Światła robocze są włączone. Nacisnąć przycisk Softkey, aby wyłączyć światła robocze. Światła robocze są wyłączone. Wyposażenie dodatkowe Automatycznie włączanie i wyłączanie górnych świateł roboczych 1 Ustawić kluczyk zapłonu w pozycji "I". Informacje dotyczące włączania świateł roboczych znajdują się w rozdziale "Włączanie i wyłączanie świateł". 6311_ _V3 Zapalą się dolne światła robocze. Górne światła robocze włączą się automatycznie, jeżeli maszt podnośnika zostanie podniesiony na czas przynajmniej dwóch sekund. WSKAZÓWKA W ciągu tych dwóch sekund można wykonać maksymalnie dwie operacje podnoszenia, aby światła robocze nie włączały się za każdym razem, gdy dokonuje się precyzyjnej regulacji. Jeżeli w tym czasie zostanie wykonanych więcej operacji podnoszenia, górne światła robocze nie włączą się. WSKAZÓWKA Górne światła robocze wyłączą się automatycznie, jeżeli wózek będzie jechać dłużej niż przez sekundę z prędkością wyższą niż 2, 1 km/h PL - 01/

250 4 Działanie Wyposażenie dodatkowe Sterowane wysokością podnoszenia włączanie i wyłączanie górnych świateł roboczych WSKAZÓWKA Ta funkcja jest dostępna wyłącznie jeżeli na maszcie podnośnika zamontowano czujnik zbliżeniowy, który rejestrujewysokośćpodnoszenia karetki wideł na maszcie podnośnika. Włączyć światła robocze. Zapalą się dolne światła robocze. Górne światła robocze są włączane przez czujnik zbliżeniowy, gdy karetka wideł osiągnie poziom ustawionej wysokości podnoszenia lub przekroczy go. Górne światła robocze są wyłączane przez czujnik zbliżeniowy, gdy karetka wideł przesunie się poniżej poziomu ustawionej wysokości podnoszenia. UWAGA W przypadku nieprawidłowego ustawienia czujnika zbliżeniowego może dojść do uszkodzenia podzespołów. Regulację czujnika zbliżeniowego powinni przeprowadzać przeszkoleni pracownicy. W razie potrzeby poinformować autoryzowane centrum serwisowe PL - 01/2018

251. Działanie 4 STILL SafetyLight (wariant) STILL SafetyLight to optyczny sygnalizator ostrzegawczy umożliwiający wczesne wykrywanie wózków w strefach o słabej widoczności (np. pasy jazdy, wysokie półki), a także na skrzyżowaniach o ograniczonej widoczności. Sygnalizator STILL SafetyLight jest zamontowany na wsporniku dachu ochronnego, aby nie był narażony na wstrząsy i drgania. Emituje jedną lub kilka niebieskich wiązek światła na około 5 metrów z przodu lub z tyłu wózka, ostrzegając o zbliżaniu się do wózka. UWAGA Spoglądanie do wnętrza sygnalizatora STILL SafetyLight powoduje niebezpieczeństwo uszkodzenia wzroku. Nie należy spoglądać do wnętrza sygnalizatora STILL SafetyLight. Wyposażenie dodatkowe WSKAZÓWKA Jeżeli wózek ma poruszać się po drogach publicznych, należy wyłączyć STILL SafetyLight. Obsługa wycieraczki/spryskiwacza przedniej szyby Nacisnąć przycisk (1), aby włączyć wycieraczkę/spryskiwacz przedniej szyby (wariant) Nacisnąć przycisk (2), aby włączyć wycieraczkę/spryskiwacz tylnej szyby (wariant) 1 Naciskanie odpowiedniego przycisku powoduje przełączanie między stanami działania we wskazanej poniżej określonej kolejności. Naciśnięcie przycisku Stan działania Wył. 1. raz wł. 2. raz Tryb przerywany 3. raz + przytrzymanie 4. raz Wył. Spryskiwacz _ _V PL - 01/

252 4 Działanie Wyposażenie dodatkowe Napełnianie układu spryskiwacza Zdjąć korek (1) spryskiwacza (wariant). Proszę napełnić zbiornik płynem do spryskiwaczy zawierającym środek zapobiegający zamarzaniu zgodnie z tabelą danych serwisowych (patrz punkt Rozdział "Arkusz danych serwisowych", Str). UWAGA 1 Podzespoły mogą ulec uszkodzeniu wskutek zamarznięcia! W procesie zamarzania woda zwiększa swoją objętość. W przypadku braku środka zapobiegającego zamarzaniu w spryskiwaczu (wariant), może on ulec uszkodzeniu wskutek gromadzenia się lodu w niskich temperaturach. Zawsze należy używać płynu do spryskiwaczy zawierającego środek zapobiegający zamarzaniu. 7312_ Założyć korek wlewu. Uruchomić spryskiwacz, aż płyn zacznie wypływać z dysz rozpylających. FleetManager (wariant) FleetManager stanowi wariant wyposażenia i może zostać zamontowany w wózku w różnych wersjach. Opis i informacje na temat obsługi znajdują się w oddzielnej instrukcji obsługi dla odpowiednich FleetManager wersji. Rozpoznawanie wstrząsów (wariant) Rozpoznawanie wstrząsów stanowi wariant systemu FleetManager (wariant), który obejmuje czujnik przyspieszenia zamontowany w wózku. Czujnik przyspieszenia rejestruje dane generowane wskutek nagłego przyspieszenia czy zwolnienia wózka, np. w razie wypadku. Dane te mogą podlegać elektronicznemu odczytowi i ocenie. W razie wątpliwości należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym PL - 01/2018

253 Działanie 4 Tempomat (wariant) Za pomocą funkcji tempomatu, kierowca może, naciskając przycisk, zapisać prędkości jazdy do przodu kiedy jest ona większa niż 6, 0 km/h i kontynuować jazdę bez konieczności użycia pedału przyspieszenia. Wyposażenie dodatkowe WSKAZÓWKA Nie można korzystać z tempomatu podczas jazdy do tyłu lub przy prędkości mniejszej niż 6, 0 km/h. W zależności od wyposażenia wózka, tempomat można włączyć i wyłączyć za pomocą przełącznika kierunku jazdy lub wyświetlacza i modułu sterującego. Włączanie i wyłączanie za pomocą przełącznika kierunku jazdy (1). 1 F1 F2 1 1 F1 F2 7325_ PL - 01/

254 4 Działanie Wyposażenie dodatkowe Włączanie i wyłączanie za pomocą przycisków Softkeys na wyświetlaczu modułu sterującego. Włączanie tempomatu 2 UWAGA 3 8 Ustawienie niewłaściwej prędkości grozi wypadkiem! Zbyt szybka jazda wózkiem może doprowadzić do wypadku, np. przewrócenia wózka na zakręcie Prędkość należy ustawić odpowiednio dla całego pokonywanego odcinka Zwrócić szczególną uwagę na prędkość przy skręcaniu Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa w czasie jazdy 7312_ Uwzględniać specyficzny charakter funkcji tempomatu i związane z tym zagrożenia Rozpocząć jazdę. Rozpędzić wózek do żądanej prędkości (nie mniejszej niż 6 km/h) PL - 01/2018

255 Działanie 4 Wyposażenie dodatkowe Ponownie nacisnąć i przytrzymać przez co najmniej sekundę przełącznik kierunku jazdy (1), aby przejść do ustawienia jazdy do przodu, lub nacisnąć odpowiedni przycisk Softkey na wyświetlaczu modułu sterującego. 1 F1 F2 1 F1 F _ Aktualna prędkość zostaje zapamiętana. Wskaźnik jazdy do przodu (2) miga. Tempomat jest włączony. Zdjąć stopę z pedału przyspieszenia. 2 Wózek będzie poruszać się z zaprogramowaną prędkością aż do momentu wyłączenia funkcji tempomatu _ PL - 01/

256 4 Działanie Wyposażenie dodatkowe Wyłączanie tempomatu Aby wyłączyć funkcje tempomatu, należy wykonać jedną z następujących czynności: Nacisnąć hamulec nożny Włączyć hamulec postojowy Wcisnąć pedał przyspieszenia Przestawić przełącznik kierunku jazdy(1) w położeniu neutralnym lub jazdy do tyłu Nacisnąć odpowiedni przycisk Softkey (patrz strzałki na poprzednim rysunku) na wyświetlaczu modułu sterującego. F1 F2 1 WSKAZÓWKA Jeśli czujnik w fotelu nie wykryje obecności operatora, funkcje tempomatu i napędu wózka zostaną wyłączone. 1 1 F1 F2 Zależnie od zaprogramowanej funkcji pedał przyspieszenia może służyć do wyłączania funkcji tempomatu: Typ1: Nawet lekkie naciśnięcie pedału przyspieszenia powoduje wyłączenie funkcji tempomatu Typ2: Aby wyłączyć funkcję tempomatu, należy nacisnąć pedał przyspieszenia przynajmniej na głębokość odpowiadającą zapamiętanej prędkości 7325_ Wyłączyć tempomat Wskaźnik jazdy do przodu (2) świeci. Tempomat jest wyłączony. WSKAZÓWKA 2 Jeśli wózek jest skonfigurowany za pomocą funkcji automatycznie redukującej prędkość jazdy w pewnych sytuacjach do 6 km/h lub mniejszej, nastąpi także automatyczne wyłączenie tempomatu _ PL - 01/2018

257 Działanie 4 Systemy zabezpieczające operatora (warianty) Dostępne są różne warianty systemów zabezpieczających operatora do wózka. Opis i zasada działania tych systemów znajdują się w oddzielnych instrukcjach obsługi "Systemów zabezpieczających operatora". Wyposażenie dodatkowe Czujnik sufitowy (wariant) Opis Czujnik sufitowy (1) na dachu ochronnym stanowi układ wspomagania, który automatycznie zmniejsza prędkość jazdy wózka w halach. Układ wspomagania nie zwalnia jednak operatora z odpowiedzialności za przestrzeganie ograniczeń prędkości obowiązujących na terenie zakładu. 1 Zależnie od ustawienia układu czujnik sufitowy umożliwia wykrycie konstrukcji powyżej wózka na wysokości od 2 do 24 m nad czujnikiem. Obsługa układu czujnika sufitowego Operatorzy powinni zostać poinstruowani przez firmę użytkującą w zakresie korzystania z układu czujnika sufitowego. Gdy operator wjeżdża do hali po raz pierwszy od momentu rozpoczęcia pracy, musi mieć pewność, że układ czujnika sufitowego działa prawidłowo. Pomimo zamontowanego układu czujnika sufitowego operator musi również regularnie sprawdzać wskaźnik prędkości na wyświetlaczu modułu sterującego w celu upewnienia się, że wózek nie przekracza maksymalnej dozwolonej prędkości w danym otoczeniu. Wjazd do hali Układ detektora sufitowego automatycznie wykrywa, czy wózek wjeżdża do hali. Wtedy układ automatycznie zwalnia wózek PL - 01/

258 4 Działanie Wyposażenie dodatkowe do maksymalnej prędkości, która jest ustawiona dla hali. Wyjazd z hali Jeżeli wózek ponownie wyjeżdżazhali, układdetektora sufitowego umożliwia przestawienie prędkości maksymalnej dla obszarów poza halą. Ze względu na zasięg czujnika może tak się nie stać do momentu, gdy wózek będzie znajdował się kilka metrów od wyjazdu z hali. Zanim wózek będzie mógł osiągnąć maksymalną prędkość dozwoloną dla obszarów poza halą, ograniczenie prędkości musi nadal być odblokowane. Aby wykonać tę czynność, na krótko zwolnić pedał gazu, a następnie ponownie go wcisnąć. Uruchamianie wózka w hali Jeśli wózek zostanie uruchomiony wewnątrz hali, układ detektora sufitowego wykrywa sufit hali i powoduje ograniczenie prędkości jazdy do maksymalnej prędkości, która jest ustawiona dla hal. Możliwe ograniczenia rozpoznawania obiektu Jeśli wózek porusza się pod większymi konstrukcjami na zewnątrz, np. pod mostem dla pieszych, układ czujnika sufitowego może uznać tę konstrukcję znajdującą się nad nim za sufit hali i zmniejszyć prędkość maksymalną. W rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że układ czujnika sufitowego nie rozpoznaje sufitu, a wtedy nie następuje zmniejszenie prędkości. Może to wystąpić, gdy sygnały z czujnika nie są wystarczająco odbijane od sufitu ze względu na geometrię sufitu, przykładowo, jeśli występują duże okna pod kątem 45. W tych przypadkach należy dostosować czułość i zasięg układu czujnika sufitowego. Więcej informacji można znaleźć w następnym rozdziale PL - 01/2018

259 Działanie 4 Zmiana ustawień czujnika Układ czujnika sufitowego jest dostarczany przez firmę STILL z następującymi ustawieniami fabrycznymi: Czułość: Wysoka Wysokość sufitu: 24 m Wyciągnąć przewód łączący z czujnika. Na spodzie podstawy montażowej na dachu ochronnym poluzować cztery nakrętki (1) na czujniku. Ostrożnie wyjąć czujnik. Wyposażenie dodatkowe Za pomocą dostarczonego klucza (2) otworzyć obudowę czujnika, aby uzyskać dostęp do przełączników DIP PL - 01/

260 4 Działanie Wyposażenie dodatkowe Za pomocą przełączników DIP od "1" do "5" (3) wyregulować zasięg i czułość czujnika. Przełączniki DIP można regulować za pomocą małego śrubokrętu. UWAGA Ustawienia dla przełączników DIP od "6" do "8" są ustawiane fabrycznie przez producenta. Nie można ich zmieniać! Ustawienia fabryczne producenta nie zmieniać Przełącznik DIP Możliwe ustawienia przełączników DIP od "1" do "5" są przedstawione w poniższych tabelach: Przełącznik DIP Zasięg m m m m m m m m 4 5 Czułość 0 0 Bardzo wysoka 0 1 Wysoka 1 0 Średnia 1 1 Niska PL - 01/2018

261 Działanie 4 Czujnik ma różne kąty padania wiązki zależnie od kombinacji zasięgu i czułości, które zostały ustawione. Patrz poniższa tabela: Wyposażenie dodatkowe Czułość Zasięg Kąt padania wiązki 2m 22, 5 4m 22, 5 Niska (1) 8m m m 5 2m 35 4m 30 Średnia (2) 8m m 22, 5 24 m 10 Czułość Zasięg Kąt padania wiązki 2m 42 4m 33 Wysoka (3) 8m 22, 5 16 m m 15 2m 45 4m 43 Bardzo wysoka (4) 8m m 22, 5 24 m PL - 01/

262 4 Działanie Wyposażenie dodatkowe Przedstawienie kąta padania wiązki zależy od czułości czujnika, która została ustawiona od (1) "niska" do (4) "bardzo wysoka" Dodatkowe oznaczenia Naklejka obok wyświetlacza modułu sterującego PL - 01/2018

263 Działanie 4 Kabina Kabina Otwieranie drzwi kabiny NIEBEZPIECZEŃSTWO W przypadku otwarcia drzwi kabiny podczas jazdy istnieje ryzyko uszkodzeń na skutek zderzenia. Drzwi kabiny muszą zostać bezpiecznie zablokowane w pozycji zamkniętej. Otwieranie drzwi kabiny od zewnątrz: Włożyć kluczyk do zamka w drzwiach (1), odblokować zamek i wyciągnąć kluczyk. Pociągnąć za uchwyt drzwi (2) i zwolnić blokadę. Otworzyć drzwi kabiny (3), ciągnąc za nie w kierunku na zewnątrz _ Otwieranie drzwi kabiny od wewnątrz: Chwycić kierownicę (4) oraz zatrzask (5). Wcisnąć zatrzask i popchnąć drzwi kabiny na zewnątrz PL - 01/

264 4 Działanie Kabina Zamykanie drzwi kabiny NIEBEZPIECZEŃSTWO W przypadku otwarcia drzwi kabiny podczas jazdy istnieje ryzyko uszkodzeń na skutek zderzenia. Zamykanie drzwi kabiny od zewnątrz: Popchnąć drzwi kabiny (2) do środka, tak aby zaskoczyła blokada. Upewnić się, że drzwi kabiny są całkowicie zamknięte _ Zamykanie drzwi kabiny od wewnątrz: Chwycić kierownicę (1). Pociągnąć drzwi kabiny do środka, tak aby zaskoczyła blokada. Upewnić się, że drzwi kabiny są całkowicie zamknięte. Otwieranie bocznych szyb UWAGA 5 1 Istnieje niebezpieczeństwo zgniecenia między ramą okna a oknem bocznym na skutek przypadkowego przesunięcia okien bocznych podczas jazdy. Upewnić się, że uchwyt jest właściwie zablokowany w odpowiednim otworze blokującym. 4 2 Otwieranie tylnego bocznego okna: Ścisnąć uchwyt (2) i przesunąć tylną boczną szybę (1) do przodu. 3 Upewnić się, że uchwyt jest zablokowany w otworze blokującym (3). 7314_ Otwieranie przedniego bocznego okna: Ścisnąć uchwyt (4) i przesunąć przednią boczną szybę (5) do tyłu PL - 01/2018

265 Działanie 4 Upewnić się, że uchwyt jest zablokowany w otworze blokującym (3). Kabina Zamykanie bocznych szyb UWAGA 5 1 Istnieje niebezpieczeństwo zgniecenia między ramą okna a oknem bocznym na skutek przypadkowego przesunięcia okien bocznych podczas jazdy. 4 2 Zamykanie tylnego bocznego okna: Ścisnąć uchwyt (2) i przesunąć tylną boczną szybę (1) do tyłu. 7314_ Zamykanie przedniego bocznego okna: Ścisnąć uchwyt (4) i przesunąć przednią boczną szybę (5) do przodu. Upewnić się, że uchwyt jest zablokowany w otworze blokującym (3) PL - 01/

266 4 Działanie Kabina Obsługa oświetlenia wnętrza _ Do włączania i wyłączania oświetlenia wnętrza (7) służy przełącznik (8) lub przycisk (1). Na wyświetlaczu pojawi się symbol "oświetlenia wnętrza" (2) _ _V PL - 01/2018

267 Działanie 4 Używanie funkcji ogrzewania tylnej szyby Nacisnąć przycisk Softkey (1), aby włączyć ogrzewanie tylnej szyby. Ogrzewanie tylnej szyby jest włączone. Nacisnąć przycisk Softkey (1), aby wyłączyć ogrzewanie tylnej szyby. Ogrzewanie tylnej szyby zostanie wyłączone. Kabina WSKAZÓWKA Ogrzewanie tylnej szyby zostanie wyłączone automatycznie po około 10 minutach _ _V2 Radio (wariant) Radio (1) i głośniki (2) stanowią wyposażenie opcjonalne. Jeśli wózek jest wyposażony w radio i głośnik, są one wbudowane w wykładzinę sufitową. 1 Opis i obsługa znajdują się w oddzielnej instrukcji obsługi radia. UWAGA Obsługaradialubzbytgłośnejegosłuchanie mają niekorzystny wpływ na uwagę operatora podczas jazdy lub przewożenia ładunków. Istnieje niebezpieczeństwo wypadku! Nie korzystać z radia podczas jazdy lub przewożenia ładunków. Głośność radia ustawić do poziomu umożliwiającego słyszenie sygnałów ostrzegawczych _ PL - 01/

268 4 Działanie Kabina Nagrzewnica NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo eksplozji! Nie wolno wystawiać puszek pod ciśnieniem ani pojemników z gazem na działanie strumienia gorącego powietrza. Nagrzewnicy nie należy używać w pobliżu magazynów lub miejsc o podobnym charakterze, gdzie mogą gromadzić się opary paliwa, pył węglowy, drewniany lub zbożowy. Włączanie dmuchawy Aby włączyć dmuchawę, przekręcić przełącznik dmuchawy (1). Dmuchawa pracuje z intensywnością ustawioną za pomocą przełącznika. 2 1 Włączanie ogrzewania NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo pożaru! Nie wolno przykrywać nagrzewnicy! NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo poparzenia! Nie wolno dotykać obudowy podczas pracy nagrzewnicy! 7314_ WSKAZÓWKA Nagrzewnicę można włączać tylko wtedy, gdy dmuchawa pracuje. Aby włączyć ogrzewanie, przekręcić przełącznik ogrzewania (2). Ogrzewanie zacznie działać. Powietrze jest ogrzewane zgodnie z poziomem ogrzewania ustawionym za pomocą przełącznika (2) PL - 01/2018

269 Działanie 4 Obieg powietrza Kabina Aby wzbudzić obieg powietrza, otworzyć otwór wentylacyjny (3) (50% mocy obiegu powietrza) Odszranianie Aby odszronić przednią szybę, zamknąć dolny otwór wentylacyjny (4) i nakierować obydwa przednie otwory wentylacyjne na przednią szybę. Ustawić najwyższą intensywność nadmuchu _ Otwierane w górę okno dachowe (wariant) UWAGA 3 Zagrożenie zmiażdżeniem! Podczas zamykania okna dachowego, nie wkładać rąk między okno dachowe a górną osłonę. Nie dotykać podzespołów podczas zamykania. 1 Otwierane w górę okno dachowe (1) stanowi wariant wyposażenia. Aby odblokować i otworzyć okno dachowe, obrócić dźwignię (2) w lewo i użyć jej do pchnięcia okna dachowego w górę. Okno dachowe jest utrzymywane w pozycji otwartej przez sprężyny gazowe (3). Aby zamknąć i zablokować okno dachowe, pociągnąć okno dachowe w dół za uchwyt i przekręcić uchwyt w prawo _ _V PL - 01/

270 4 Działanie Kabina Teczka z klipem (wariant) Schowek (1) z lampką do czytania (2) stanowi wariant wyposażenia _ PL - 01/2018

271 Działanie 4 Praca z przyczepą Praca z przyczepą Holowanie ładunku NIEBEZPIECZEŃSTWO Korzystanie z przyczepy zwiększa ryzyko wypadków. Korzystanie z przyczepy zmienia charakterystykę obsługi wózka. Podczas holowania należy używać wózek w taki sposób, aby przez cały czas zapewnić bezpieczne prowadzenie i hamowanie przyczepy. Maksymalna dopuszczalna prędkość holowania to 5km/h. Nie wolno przekraczać dopuszczalnej prędkości wynoszącej 5 km/h. Nie wolno używać wózka do holowania pojazdów szynowych. Zabronione jest pchanie jakichkolwiek pojazdów wózkiem. Przez cały czas należy zapewnić możliwość bezpiecznej jazdy i hamowania. 6210_ UWAGA Niebezpieczeństwo uszkodzenia podzespołów wózka! Maksymalny holowany ładunek nie może przekraczać udźwigu znamionowego podanego na tabliczce znamionowej. Przeciążenie może doprowadzić do uszkodzenia elementów sprzęgu. Suma rzeczywistej masy holowanego ładunku i masy ładunku na widłach nie może przekraczać udźwigu znamionowego. Jeżeli masa istniejącego ładunku odpowiada udźwigowi wózka, nie można jednocześnie transportować ładunków na widłach. Ładunek można rozdzielić między widły a przyczepę. Sprawdzić rozłożenie ładunku i dopasować go do udźwigu znamionowego. Przestrzegać dozwolonej wartości sztywności sprzęgu holowniczego PL - 01/

272 4 Działanie Praca z przyczepą UWAGA Niebezpieczeństwo uszkodzenia podzespołów wózka! Wartość maksymalnego dopuszczalnego holowanego ładunku dotyczy wyłącznie holowania przyczep, które nie posiadają własnego układu hamulcowego na płaskim podłożu (maksymalne nachylenie +/- 1%) o twardej nawierzchni. Przy holowaniu na pochyłościach maksymalną wartość ładunku należy zmniejszyć. W razie konieczności o warunkach eksploatacji należy powiadomić autoryzowane centrum serwisowe. Centrum serwisowe zapewnia odpowiednie dane. Poinformować autoryzowane centrum serwisowe. UWAGA Niebezpieczeństwo uszkodzenia podzespołów wózka! Stosowanie przeciwwagi w celu wyrównania obciążenia jest zabronione. Nie wolno używać przyczep, których sterownice są podparte przez sprzęg. Ten wózek może być wykorzystywany do okazjonalnego holowania przyczep. Jeżeli wózek wyposażono w urządzenie holownicze, czas okazjonalnego holowania nie może przekraczać 2% dziennego czasu pracy. Trzpień łączący w przeciwwadze Dołączanie przyczepy NIEBEZPIECZEŃSTWO Chwilowe opuszczenie wózka w celu podłączenia lub odłączenia przyczepy stanowi zagrożenie dla życia z powodu możliwości stoczenia i przewrócenia maszyny. Opuścić widły do podłoża. Wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk PL - 01/2018

273 Działanie 4 Należy podjąć środki zapobiegające stoczeniu się przyczepy, na przykład podłożyć kliny pod koła (1). Docisnąć trzpień łączący (2), obrócić o 90 i wyciągnąć. Praca z przyczepą _ Ustawić wysokość sterownicy. NIEBEZPIECZEŃSTWO Istnieje niebezpieczeństwo uwięzienia pomiędzy wózkiem a przyczepą. Zaczepiając przyczepę należy upewnić się, że żadne osoby nie znajdują się między wózkiem a przyczepą. Powoli wycofać wózek. Wycofując wózek, wprowadzić sterownicę w szczelinę (3) w przeciwwadze. NIEBEZPIECZEŃSTWO W przypadku utraty lub uszkodzenia trzpienia łączącego lub tulei zabezpieczającej podczas holowania przyczepa poluzowuje się i dochodzi do utraty kontroli, co oznacza niebezpieczeństwo wypadku! Używać wyłącznie oryginalnych trzpieni sprzęgających w sprawdzonym stanie technicznym. Upewnić się, że trzpień sprzęgający został prawidłowo włożony i zabezpieczony _ _V2 Wsunąć trzpień łączący w przeciwwagę, docisnąć, pokonując opór sprężyny i obrócić o 90 (trzpień łączący zostaje zablokowany w tym położeniu). Usunąć wszelkie przedmioty zabezpieczające przyczepę przed stoczeniem PL - 01/

274 4 Działanie Praca z przyczepą Odłączanie przyczepy Należy podjąć środki zapobiegające stoczeniu się przyczepy, np. użyć klinów pod koła. Powoli ruszyć wózkiem do przodu i wysunąć całkowicie ucho drążka holowniczego z przeciwwagi. Wsunąć trzpień łączący w przeciwwagę, docisnąć, pokonując opór sprężyny i obrócić o 90 (trzpień łączący zostaje zablokowany w tym położeniu) _ _V2 Automatyczny sprzęg holowniczy NIEBEZPIECZEŃSTWO Istnieje niebezpieczeństwo uwięzienia pomiędzy wózkiem a przyczepą. NIEBEZPIECZEŃSTWO Nigdy nie podnosić wózka widłowego, podstawiając podnośnik pod zaczep holowniczy, ani nie używać go do podnoszenia przy użyciu dźwigu. Sprzęg holowniczy nie został zaprojektowany do tego celu i może ulec odkształceniu lub uszkodzeniu. Może to doprowadzić do upadku wózka, co z kolei może stanowić zagrożenie dla życia! Sprzęg holowniczy należy wykorzystywać wyłącznie do holowania. Do podnoszenia za pomocą podnośnika lub dźwigu należy używać wyłącznie wyznaczonych punktów podnoszenia PL - 01/2018

275 Działanie 4 NIEBEZPIECZEŃSTWO Sprzęg holowniczy nie jest przeznaczony do podtrzymywania ładunku, ponieważ może ulec zniekształceniu lub uszkodzeniu. Może to doprowadzić do upadku podpartego ładunku, co z kolei może stanowić zagrożenie dla życia! Sprzęg holowniczy powinien podlegać wyłącznie działaniu obciążeń poziomych, co oznacza że sterownica powinna być ustawiona poziomo. Praca z przyczepą NIEBEZPIECZEŃSTWO Chwilowe opuszczenie wózka w celu podłączenia lub odłączenia przyczepy stanowi zagrożenie dla życia z powodu możliwości stoczenia i przewrócenia maszyny. Załączyć hamulec postojowy. Wyłączyć zapłon i wyjąć kluczyk. UWAGA Nigdy nie wkładać palców między trzpienie sprzęgające a szczęki holownicze. Gwałtowne przesunięcie jednego z elementów grozi zranieniem! Aby zwolnić trzpień sprzęgający, należy uaktywnić odpowiednią dźwignię lub użyć odpowiedniego urządzenia (np. dźwignię montażową). Zamknąć automatyczny sprzęg holowniczy, jeżeli nie jest używany. UWAGA Niebezpieczeństwo uszkodzenia na skutek zderzenia się podzespołów. Do wykonywania manewrów wózkiem ze sprzęgiem holowniczym potrzeba więcej miejsca ze względu na dodatkowy zwis. Podczas manewrowania istnieje ryzyko uszkodzenia stelaża lub sprzęgu holowniczego. W przypadku kolizji ze sprzęgiem holowniczym należy przeprowadzić kontrolę sprzęgu pod kątem uszkodzeń, takich jak pęknięcia. Uszkodzony sprzęg holowniczy nie może być ponownie używany. Manewry wykonywać ostrożnie w miejscach o wystarczającej ilości przestrzeni. W przypadku kolizji należy wykonać kontrolę sprzęgu holowniczego pod kątem występowania uszkodzeń. W przypadku wykrycia uszkodzeń wymienić uszkodzony sprzęg holowniczy. W razie potrzeby skontaktować się z Autoryzowanym centrum serwisowym PL - 01/

276 4 Działanie Praca z przyczepą UWAGA Istnieje ryzyko uszkodzenia ucha dyszla holowniczego lub sterownicy! Zewzględunasterowaniezapomocątylnychkół skrętnych, kąt obrotu sterownicy może nie być wystarczający. Hak holowniczy lub sterownica mogą być uszkodzone! Ucho dyszla holowniczego sterownicy musi kształtem i rozmiarem pasować do sprzęgu holowniczego. Należy upewnić się, że ucho dyszla holowniczego i sterownica są prawidłowo dopasowane. Unikać pokonywania ostrych zakrętów. Zachować ostrożność podczas jazdy i manewrowania do tyłu. UWAGA Jeżeli sterownica w sprzęgu holowniczym jest pochylona, istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia podzespołów. Podczas holowania sterownica powinna być utrzymywana w pozycji możliwie zbliżonej do poziomej. Zapewnia to odpowiedni zakres obrotu w górnym i dolnym położeniu. Odpowiednie ustawienie wysokości sprzęgu holowniczego względem poziomu sterownicy można wykonać w Autoryzowanym centrum serwisowym. Upewnić się, że sterownica jest wypoziomowana. Aby zmienić wysokość sprzęgu holowniczego, skontaktować się z Autoryzowanym centrum serwisowym. Podłączanie modelu RO*243 WSKAZÓWKA Sprzęg holowniczy RO 243 jest przeznaczony do ucha drążka holowniczego zgodnego z DIN (średnica otworu: 40 mm). Należy podjąć środki zapobiegające stoczeniu się przyczepy, np. użyć klinów pod koła (1). Wyregulować ucho belki holowniczej sterownicy, aby znalazło się w środkowej części szczęk holowniczych _ PL - 01/2018

277 Działanie 4 Wyciągnąć rączkę zabezpieczającą (3). Praca z przyczepą Pchnąć dźwignię ręczną (2) do góry. NIEBEZPIECZEŃSTWO 2 Istnieje niebezpieczeństwo uwięzienia pomiędzy wózkiem a przyczepą. 3 UWAGA Podczas podłączania ucho dyszla musi dosięgnąć środka szczęki zaczepu. Niezastosowanie się do poniższych instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia zaczepu lub ucha dyszla! Upewnić się, że ucho dyszla wchodzi centralnie w szczękę zaczepu. 7321_ Powoli wycofać wózek. NIEBEZPIECZEŃSTWO Jeżeli podczas holowania trzpień sprzęgający wypadnie, przyczepa poluzuje się i nie będzie możliwości dalszego kontrolowania go. Niebezpieczeństwo wypadku! Wystający uchwyt bezpieczeństwa oznacza, że ucho dyszla holowniczego nie zostało prawidłowo zaczepione. W tej sytuacji nie wolno holować przyczepy. Upewnić się, że rączka zabezpieczająca jest położona równo z tuleją zabezpieczającą. Jeśli uchwyt bezpieczeństwa wystaje, należy powtórzyć procedurę podłączania. Usunąć wszelkie przedmioty zabezpieczające przyczepę przed stoczeniem. Odholować przyczepę. Ręczne zamykanie modelu RO*243 NIEBEZPIECZEŃSTWO Istnieje ryzyko zranienia spowodowanie zakleszczeniem dłoni! Nie zbliżać rąk do trzpienia sprzęgającego. Jeśli przykładowo w sprzęgu holowniczym należy zabezpieczyć linę holowniczą, należy użyć tylko odpowiedniego urządzenia do zamknięcia sprzęgu holowniczego (np. dźwigni montażowej) PL - 01/

278 4 Działanie Praca z przyczepą Użyć odpowiedniego urządzenia (np. dźwigni montażowej) do wypchnięcia w górę trzpienia sprzęgającego. Trzpień sprzęgający zostanie uwolniony z zatrzasku, a sprzęg holowniczy zamknie się automatycznie. Odłączanie modelu RO*243 Należy podjąć środki zapobiegające stoczeniu się przyczepy, np. 2 Wyciągnąć rączkę zabezpieczającą (3). Pchnąć dźwignię ręczną (2) do góry. Powoli odjechać wózkiem do przodu, aby oczko zaczepu holowniczego i szczęki holownicze rozdzieliły się. 3 Ręcznie zamknąć sprzęg holowniczy. 7321_ Model sprzęgu RO*244 A WSKAZÓWKA Zaczep przyczepy RO 244 jest przeznaczony do ucha dyszla holowniczego zgodnego z DIN (średnica otworu: 40 mm) lub DIN 8454 (średnica otworu 35 mm). Należy zastosować środki zapobiegające stoczeniu się przyczepy, np. Wyregulować ucho belki holowniczej sterownicy, aby znalazło się w środkowej części szczęk holowniczych. Pchnąć dźwignię ręczną (2) do góry, aż znajdzie się we właściwym położeniu. Sprzęg holowniczy zostanie otwarty PL - 01/2018

279 Działanie 4 NIEBEZPIECZEŃSTWO Istnieje niebezpieczeństwo uwięzienia pomiędzy wózkiem a przyczepą. Praca z przyczepą UWAGA Podczas podłączania ucho dyszla musi dosięgnąć środka szczęki zaczepu. Powoli cofnąć wózek, aż do momentu wprowadzenia ucha dyszla holowniczego do szczęki zaczepu sprzęgu holowniczego i załączenia trzpieni sprzęgających. WSKAZÓWKA Trzpień sprzęgający jest załączony poprawnie, jeżeli sworzeń zabezpieczający (3) nie wystaje z prowadnicy. Niebezpieczeństwo wypadku! Sworzeń zabezpieczający (3) nie może wystawać poza prowadnicę. Upewnić się, że trzpień sprzęgający jest prawidłowo zamocowany. Jeśli trzpień sprzęgający nie jest prawidłowo zamocowany: Usunąć wszelkie przedmioty zabezpieczające przyczepę przed stoczeniem. Przemieścić wózek z przyczepą do przodu o ok. 1 m i lekko cofnąć. Sprawdzić ponownie na trzpieniu sprzęgającym, czy trzpień nie wystaje z prowadnicy. Odholować przyczepę PL - 01/

280 4 Działanie Praca z przyczepą Ręczne zamykanie modelu RO*244 A NIEBEZPIECZEŃSTWO Istnieje ryzyko zranienia spowodowanie zakleszczeniem dłoni! Nie zbliżać rąk do trzpienia sprzęgającego. W przypadku konieczności zaczepienia liny holowniczej w sprzęgu holowniczym należy użyć sprzęgu holowniczego za pomocą dźwigni zamykającej (1). Wcisnąć dźwignię zamykającą do oporu (1). Sprzęg holowniczy zostanie zamknięty. Odłączanie modelu RO*244 A Należy podjąć środki zapobiegające stoczeniu się przyczepy, np. Sprzęg holowniczy zostanie otwarty. Zamknąć sprzęg holowniczy, używając dźwigni zamykającej (1). WSKAZÓWKA Aby ochronić dolne łożysko trzpienia sprzęgającego przed zanieczyszczeniem, zawsze należy zamykać sprzęg holowniczy PL - 01/2018

281 Działanie 4 Praca z przyczepą Podłączanie modelu RO*245 WSKAZÓWKA Sprzęg holowniczy przyczepy RO 245 jest przeznaczony do ucha drążka holowniczego zgodnego z DIN (średnica otworu: 40 mm) lub DIN 8454 (średnica otworu 35 mm). 7 5 Należy podjąć środki zapobiegające stoczeniu się przyczepy, np. 6 Wyregulować ucho belki holowniczej sterownicy, aby znalazło się w środkowej części szczęk holowniczych. Pchnąć dźwignię ręczną (5) do góry. 7321_ _V2 Sprzęg holowniczy zostanie otwarty. Upewnić się, że sworzeń nie wystaje z tulei zabezpieczającej. Jeśli to konieczne powtórzyć procedurę podłączenia. Odholować przyczepę PL - 01/

282 4 Działanie Praca z przyczepą Odłączanie modelu RO*245 Należy podjąć środki zapobiegające stoczeniu się przyczepy, np. 7 5 Powoli odjechać wózkiem do przodu, aby oczko zaczepu holowniczego i szczęki holownicze rozdzieliły się. Nacisnąć do oporu dźwignię zamykającą (7) po lewej stronie sprzęgu holowniczego. 6 Sprzęg holowniczy zostanie zamknięty. 7321_ _V2 Podłączanie modelu RO*841 WSKAZÓWKA 7 Sprzęg holowniczy RO 841 jest przeznaczony do ucha drążka holowniczego zgodnego z DIN (średnica otworu: 40 mm). Pchnąć dźwignię ręczną (7) do góry, aż znajdzie się we właściwym położeniu. 8 UWAGA Podczas podłączania ucho dyszla musi dosięgnąć środka szczęki zaczepu. 7321_ Powoli wycofać wózek PL - 01/2018

283 Działanie 4 NIEBEZPIECZEŃSTWO Jeżeli podczas holowania trzpień sprzęgający wypadnie, przyczepa poluzuje się i nie będzie możliwości dalszego kontrolowania go. Praca z przyczepą Odłączanie modeluro*841 Należy podjąć środki zapobiegające stoczeniu się przyczepy, np. Pchnąć dźwignię ręczną (7) do góry. Zamknąć sprzęg holowniczy. Holowanie przyczep 7090_ Osoba holująca przyczepę po raz pierwszy musi poćwiczyć jazdę z przyczepą w odpowiednim miejscu. Pokonując wąskie przejazdy (wejścia, bramy itp. ), należy zwrócić uwagę na wymiary przyczepy i ładunku. Holując zestaw wielu przyczep, należy pamiętać o zachowaniu wystarczającej odległości od obiektów nieruchomych przy pokonywaniu zakrętów i zawracaniu. Dopuszczalna długość zestawu przyczep zależy od rodzaju pokonywanych dróg i konieczne może okazać się określenie ich długości podczas jazdy testowej PL - 01/

284 4 Działanie Praca z przyczepą Do obowiązków firmy użytkującej wózek należy informowanie operatorów o maksymalnej dozwolonej liczbie przyczep oraz, w razie potrzeby, wszelkich dodatkowych ograniczeniach prędkości jazdy na poszczególnych odcinkach drogi. WSKAZÓWKA Należy przestrzegać definicji następujących osób odpowiedzialnych: "firma użytkująca" i "kierowca" PL - 01/2018

285 Działanie 4 Komunikaty na wyświetlaczu Komunikaty na wyświetlaczu Zawartość wyświetlacza Na wyświetlaczu jednostki sterująco-wyświetlającej mogą pojawiać się komunikaty dotyczące zdarzeń związanych z pewnymi warunkami pracy wózka Następujące typy komunikatów mogą pojawiać się pojedynczo lub w połączeniu: Symbol graficzny (2) Komunikat (3) Kod błędu (4) składający się z litery i czterocyfrowej liczby WSKAZÓWKA W przypadku każdego komunikatu zapala się również wskaźnik (1)"Usterka". 7312_ W zależności od zdarzenia komunikaty są zawsze wyświetlane wielokrotnie i przez pewien okres czasu. W przypadku wystąpienia kolejnych zdarzeń na ekranie wyświetlane są kolejno odpowiednie komunikaty. Po upływie kilku sekund na wyświetlaczu pojawią się na przemian ostatni pokazany wyświetlacz roboczy i komunikat. Częstotliwość zmian zależy od rodzaju zdarzenia. Jeśli pojawi się komunikat, należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi. Po usunięciu przyczyny zdarzenia komunikat zniknie. Jeśli usterka nadal występuje, komunikat będzie pojawiał się nadal. Zaparkować bezpiecznie wózek. Tabela z kodami błędów Tabela zawiera przegląd możliwych wskazań wyświetlacza. W kolumnie "Komentarz" znajdują się informacje dotyczące procedury PL - 01/

286 4 Działanie Komunikaty na wyświetlaczu postępowania w razie wyświetlenia danego komunikatu. Tekst komunikatu / Kod awarii NAPĘD A5041 BRAKE SENSOR (CZUJNIK HAMULCA) A3016 A3017 BRAKE SENSOR (CZUJNIK HAMULCA) A3035 FAHRGEBER (CZUJNIK JAZDY) A3002 A3003 A3004 A3005 A3006 A3007 A3505 FAHRGEBER (CZUJNIK JAZDY) A3008 FAHRGEBER (CZUJNIK JAZDY) A3811 DIRECTION SWITCH (PRZE- ŁĄCZNIK KIERUNKU JAZDY) A3020 MASZT PIONOWY A3135 LIFT (PODNOŚNIK) A3102 A3103 Komentarz Usterka czujnika temperatury Należy niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Błąd czujnika, wózek można prowadzić wyłącznie z prędkością dopuszczalną w trybie awaryjnym. Należy niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Zbyt niski poziom płynu hamulcowego lub awaria przełącznika, wózek można prowadzić wyłącznie z prędkością dopuszczalną w trybie awaryjnym. Błąd czujnika, nie można prowadzić wózka. Nieprawidłowe napięcie w układzie przyspieszenia (w wózkach sterowanych za pomocą dwóch pedałów); jazda wózkiem jest niemożliwa. Nieprawidłowa konfiguracja pedału przyspieszenia. Nie można prowadzić wózka. Błąd przełącznika; brak lub ograniczony zakres działania jednostki napędowej. Brak działania układu hydraulicznego. Wyłączyć funkcję "pionowego położenia masztu podnośnika". Błąd czujnika, brak lub ograniczone działanie napędu układu hydraulicznego. Należy niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym PL - 01/2018

287 Działanie 4 Tekst komunikatu / Kod awarii CONFIGURATION (KONFIGU- RACJA) A2111 CONFIGURATION (KONFIGU- RACJA) A3801 CONFIGURATION (KONFIGU- RACJA) A3812 COOLANT LEVEL (POZIOM PŁYNU CHŁODZĄCEGO) A5611 STEERING (KIEROWANIE) A3215 ALTERNATOR A5811 LPG AUTOM. ZAWÓR A5670 AIR FILTER (FILTR POWIE- TRZA) A5651 VERTICAL MAST (MASZT PIONOWY) A3130 A3131 A3132 TILTING (PRZECHYŁ) A3107 A3108 Komentarz Komunikaty na wyświetlaczu Błąd parametryzacji lub uszkodzona płytka drukowana; nie działa jednostka napędowa i napęd hydrauliczny. Błąd parametryzacji; nie działa jednostka napędowa i napęd hydrauliczny. Parametry programu jazdy wykraczają poza dozwolony zakres. Parametry programu jazdy są ograniczone wewnętrznie. Wentylator nie pracuje. Zbyt niski poziom płynu chłodzącego; sprawdzić poziom płynu chłodzącego i w razie potrzeby uzupełnić. Jeśli nie rozwiąże to problemu, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Błąd czujnika, wózek porusza się wyłącznie z prędkością dopuszczalną w trybie awaryjnym. Akumulator rozrusznika nie jest naładowany Należy niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Automatyczny zawór odcinający nie zamyka się. Ręcznie zamknąć zawór odcinający butli z gazem LPG/zbiornika LPG. Zależnie od budowy filtra powietrza, wymienić wkładkę filtra lub wkłady filtrów. Należy niezwłocznie skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym PL - 01/

288 4 Działanie Komunikaty na wyświetlaczu Tekst komunikatu / Kod awarii OIL PRESSURE A5631 SEAT SWITCH A302 CONTROL UNIT (MODUŁ STERUJĄCY) A3305 OVERHEATING (PRZEGRZA- NIE) A5022 SURVEILLANCE (MONITO- RING) A2801 A2802 A2808 A2809 A2810 A2815 SURVEILLANCE (MONITO- RING) A2803 A2806 SURVEILLANCE (MONITO- RING) A2817 Komentarz Usterka silnika (brak ciśnienia oleju) lub czujnika. Dla bezpieczeństwa silnik zostaje wyłączony. Przez 8 godzin czujnik w fotelu nie wykrywa obecności operatora. Wózkiem nadal można jeździć, ale z ograniczoną prędkością i przy zmniejszonym udźwigu. Na chwilę wstać i ponownie zająć miejsce w fotelu. CIO nie pracuje. Silnik (lub silniki) napędowy jest za gorący. faza: regulacja przyspieszenia i prędkości 2. faza: ograniczenie natężenia prądu fazowego w przemienniku (zachowana funkcja prowadzenia w niebezpiecznych warunkach). Kod błędu automatycznie znika, gdy tylko temperatura spadnie poniżej górnej granicy. Jeśli błąd ten występuje często, należy powiadomić autoryzowane centrum serwisowe Nie działa napęd kół. Zwolnić pedał przyspieszenia. Jeżeli ten kod błędu pojawia się sporadycznie, problem można zignorować. Jeżeli powoduje to pogorszenie działania wózka, skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Przełącznik kierunku jazdy jest ustawiony w położeniu neutralnym. Ponownie wybrać kierunek jazdy. Wózek nie jest gotowy do pracy. Obrócić wyłącznik zapłonu w położenie zero, po czym ponownie włączyć. Jeżeli powoduje to pogorszenie działania wózka, skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym PL - 01/2018

289. Działanie 4 Komunikaty na wyświetlaczu Tekst komunikatu / Kod awarii POWER SUPPLY (ZASILA- NIE) A2242 A2257 EXT1 (DODATEK1) A3112 A3113 EXT2 (DODATEK2) A3117 A3118 Komentarz Zwarcie w obwodzie zasilania. Komunikaty ogólne WSKAZÓWKA Niektóre z poniższych komunikatów dotyczą osprzętu i mogą nie pojawiać się na wyświetlaczu ani jednostce sterującej każdego wózka. Następujące komunikaty są przedstawione wyłącznie w formie referencji. Komunikat HAMULEC ZASADN. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat HAMULEC ZASADN., należy powiadomić autoryzowane centrum serwisowe. Zaparkować i unieruchomić wózek w bezpiecznym miejscu, w którym może oczekiwać na kontrolę przez pracowników autoryzowanego centrum serwisowego. Jeśli hamulce wielotarczowe w zespołach kół napędowych są zablokowane, odholować wózek PL - 01/

290 4 Działanie Komunikaty na wyświetlaczu Komunikat ZACIAGN. HAMULEC NIEBEZPIECZEŃSTWO Śmiertelne niebezpieczeństwo przejechania w przypadku stoczenia się wózka! Parkowanie wózka bez włączonego hamulca postojowego jest niebezpieczne i niedozwolone. Wózek wolno pozostawić tylko wtedy, gdy hamulec postojowy został włączony. WSKAZÓWKA Wózek jest wyposażony w ujemny hamulec sprężynowy. Wyłączenie wózka spowoduje po kilku minutach zablokowanie hamulców wielotarczowych w zespołach kół napędowych. Wózek może jednak nadal toczyć się, aż do zablokowania zespołów kół napędowych. Z tego powodu hamulec postojowy musi być zawsze włączony przed opuszczeniem wózka przez operatora! Jeżeli wózek zostanie zaparkowany i operator opuści fotel, nie włączając hamulca postojowego, na wyświetlaczu (wariant) pojawi się komunikat ZACIAGN. HAMULEC. Rozlegnie się opcjonalny sygnał dźwiękowy. Zgaśnie komunikat ZACIAGN. Jeśli wózek porusza się mimo włączonego hamulca postojowego: Wjechać wózkiem na poziome podłoże i bezpiecznie go zaparkować. W razie potrzeby zabezpieczyć go za pomocą klinów. Powiadomić autoryzowane centrum serwisowe. Komunikat CZUJNIK HAMULCA Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat CZUJNIK HAMULCA, prędkość maksymalna wózka zostanie zredukowana. Należy sprawdzić czujnik hamulca w pedale hamulca PL - 01/2018

291 Działanie 4 Powiadomić autoryzowane centrum serwisowe. Komunikaty na wyświetlaczu Komunikat KOD ZABRONIONY Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat KOD ZABRONIONY, będzie to oznaczać, że kod PIN operatora został trzykrotnie podany nieprawidłowo. Dostęp blokuje się wówczas na pięć minut, po upływie których można rozpocząć kolejną próbę. Wprowadzić kod PIN operatora ponownie po pięciu minutach. Komunikat PED. PRZYSPIESZ. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat PED. PRZYSPIESZ., jazda wózkiem będzie niemożliwa. Konieczne jest sprawdzenie akceleratora. Komunikat CZY WYL. WOZEK? Jeżeli komunikat CZY WYL. WOZEK? pojawi się na wyświetlaczu, sprawdzone zostanie wyłączenie wózka. Nacisnąć odpowiedni przycisk na wyświetlaczu i jednostce sterującej, aby wyłączyć wózek lub anulować operację. Komunikat HAMULEC POSTOJ. AKTYWNY Po włączeniu elektrycznego hamulca postojowego na wyświetlaczu przez 5 sekund widoczny będzie HAMULEC POSTOJ. AK- TYWNY. Zwolnić hamulec postojowy, aby włączyć tryb jazdy. Komunikat ZWOLNIJ HAMULEC POSTOJ. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat ZWOLNIJ HAMULEC POSTOJ., nie będzie można włączyć trybu jazdy do momentu PL - 01/

292 4 Działanie Komunikaty na wyświetlaczu zwolnienia hamulca postojowego poprzez naciśnięcie przycisku. Zwalnianie hamulca postojowego poprzez naciśnięcie przycisku Komunikat HAMULEC POSTOJ. : ZACIAGN. HAMULEC! Jeżeli komunikat HAMULEC POSTOJ. : ZA- CIĄGN. HAMULEC! pojawi się na wyświetlaczu, będzie to oznaczać, że elektryczny hamulec postojowy jest uszkodzony. Zwalnianie hamulca postojowego poprzez naciśnięcie przycisku Komunikat OPUSC WIDLY NIEBEZPIECZEŃSTWO Spadające ładunki oraz opuszczane części wózka mogą stanowić zagrożenie dla życia! Parkowanie wózka z podniesionym ładunkiem jest niebezpieczne i, w związku z tym, surowo wzbronione. Należy ściśle przestrzegać tego zalecenia ze względu na możliwe zagrożenie bezpieczeństwa. Przed opuszczeniem wózka całkowicie opuścić ładunek. Widły nie są opuszczone. Jeżeli widły znajdują się powyżej czujnika wysokości i zapłon jest wyłączony, a operator opuścił swój fotel, na wyświetlaczu pojawia się komunikat OPUSC WIDLY (wariant). Rozlega się opcjonalny sygnał dźwiękowy. Komunikat OPUSC WIDLY przestanie być wyświetlany. Komunikat KIEROWAC Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat KIEROWAC, prędkość jazdy wózka będzie ograniczona do prędkości dopuszczalnej w trybie awaryjnym. Należy sprawdzić działanie czujnika kąta skrętu. 7312_ _pl_V2 Powiadomić autoryzowane centrum serwisowe PL - 01/2018

293 Działanie 4 Komunikat PREDKOSC POCHYL. Jeżeli komunikat PREDKOSCPOCHYL pojawia się na wyświetlaczu po ekranie powitalnym, prędkość przechylania masztu podnośnika w tym wózku jest znacznie większa niż w przypadku innych wózków tego typu. Komunikaty na wyświetlaczu Komunikat WYLACZNIK AWAR. UWAGA Po uaktywnieniu przełącznika wyłączenia awaryjnego przestaje działać elektryczne wspomaganie układu hamulcowego! Uruchomienie przełącznika wyłączenia awaryjnego spowoduje odłączenie napędów od zasilania. Hamować można przy użyciu hamulca zasadniczego. Wózek jest wyposażony w przełącznik wyłączenia awaryjnego. Gdy przełącznik zostanie aktywowany, funkcje układu napędowego i hydrauliki roboczej zostaną zablokowane. Komunikat WYLACZNIK AWAR. pojawia się okresowo, gdy spełnione są następujące kryteria: Kluczyk w stacyjce jest w pozycji "I" Przełącznik wyłączenia awaryjnego jest włączony Urządzenie sterujące jest włączone? PIONOWA POZYCJA Jeżeli komunikat? PIONOWA POZYCJA pojawia się na wyświetlaczu, oznacza to, że kalibracja "pionowego położenia masztu podnośnika" została uaktywniona. zapisać położenie masztu lub anulować kalibrację PL - 01/

294 4 Działanie Komunikaty na wyświetlaczu Komunikat USTAW KARETKE Jeśli widły zostaną opuszczone po wyłączeniu wózka, po jego ponownym uruchomieniu układ sterowania elektronicznego nie będzie w stanie wykryć położenia wideł. Wózek będzie się poruszał tylko ze zmniejszoną prędkością. Zależnie od położenia wideł na wyświetlaczu może się pojawić komunikat USTAW KARETKE. Aby układ elektroniczny poprawnie odczytywał położenie wideł, muszą one być podniesione. Na wyświetlaczu może się pojawić komunikat USTAW KARETKE. 7312_ _pl_V3 Podnieść widły. Komunikat USTAW KARETKE zgaśnie lub pojawi się na wyświetlaczu po raz pierwszy, a następnie gaśnie. Aby ponownie rozpocząć jazdę, opuścić widły do wysokości maksymalnie 300 mm nad podłożem. Teraz wózek znowu będzie poruszać się bez ograniczeń prędkości. Komunikat ZAPNIJ PAS NIEBEZPIECZEŃSTWO Wypadnięcie z wózka w razie jego wywrócenia grozi śmiercią! W przypadku przewrócenia wózka istnieje ryzyko odniesienia obrażeń przez operatora, nawet w przypadku stosowania systemu zabezpieczeń. Ryzyko odniesienia obrażeń ciała można zmniejszyć poprzez zastosowanie połączenia systemu zabezpieczeń i pasa bezpieczeństwa. Ponadto pas chroni przed skutkami uderzenia w tył wózka lub spadnięcia z ramp. F1 F2 Dzięki temu mechanizmowi (wariant), gdy pas bezpieczeństwa nie jest zapięty lub jest używany w niewłaściwy sposób, wózek 7325_ _pl_V PL - 01/2018

295 Działanie 4 będzie poruszać się jedynie z ograniczoną prędkością lub (opcjonalnie) nie będzie się w ogóle poruszać. Zależnie od wybranej konfiguracji funkcje hydrauliki roboczej (podnoszenie/pochylanie) będzie działać normalnie, ze zmniejszoną prędkością lub nie będzie działać w ogóle. Pojawienie się komunikatu ZAPNIJ PAS i ograniczenie zakresu działania układu napędowego i funkcji podnoszenia mogą być spowodowane następującymi przyczynami: Pas bezpieczeństwa nie jest zapięty, a fotel operatora jest zajęty Pas bezpieczeństwa jest ciągle zapięty, a operator dopiero później zajmuje miejsce na fotelu Pas nie jest zapięty do momentu przekręcenia kluczyka stacyjki do pozycji pracy Pas został odpięty podczas jazdy Kiedy pojawi się komunikat ZAPNIJ PAS, zapiąć pas zgodnie z przepisami. Można ponownie obsługiwać wózek bez żadnych ograniczeń. Jeżeli pas zostanie odpięty podczas jazdy, wózek będzie poruszać się z ograniczoną prędkością lub zostanie wyhamowany aż do zatrzymania. NIEBEZPIECZEŃSTWO Zagrożenie wypadkiem! Prędkość wózka powinna być dostosowana do warunków jazdy! Należy ściśle przestrzegać tego zalecenia ze względu na możliwe zagrożenie bezpieczeństwa. Komunikaty na wyświetlaczu Komunikat JESTES PEWIEN? Jeżeli komunikat JESTEŚ PEWIEN? pojawia się wyświetlaczu, poprzednie zapytanie podlega weryfikacji. Nacisnąć odpowiedni przycisk na wyświetlaczu i jednostce strującej, aby kontynuować lub anulować operację PL - 01/

296 4 Działanie Komunikaty na wyświetlaczu Komunikat CZUJNIK SIEDZ. Wózek wyposażono w czujnik umieszczony w fotelu operatora. Wyświetlenie komunikatu CZUJNIK SIEDZ. powoduje zablokowanie funkcji napędu i hydrauliki roboczej. Komunikat CZUJNIK SIEDZ. jest wyświetlany w następujących sytuacjach: Czujnik w fotelu nie wykrywa obecności operatora, gdy obsługiwany jest pedał przyspieszenia lub kierownica Czujnik w fotelu nie wykrywa obecności operatora, gdy obsługiwane jest urządzenie sterujące hydrauliką roboczą Wyczerpany został czas zmiany Wyczerpany został czas pracy WSKAZÓWKA Urządzenia sterujące przedstawione na następujących ilustracjach stanowią jedynie przykłady i mogą się różnić od wyposażenia zamontowanego w Twoim wózku. Czujnik w fotelu nie wykrywa obecności operatora, gdy obsługiwany jest pedał przyspieszenia lub kierownica Pedał przyspieszenia lub kierownica są uruchomione, mimo że operator nie siedzi na fotelu. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat CZUJNIK SIEDZ.. Nie można kontynuować jazdy wózkiem. Usiąść w fotelu i zapiąć pas bezpieczeństwa. Można ponownie prowadzić wózek bez ograniczeń. 7312_ _pl_V PL - 01/2018

297 Działanie 4 Czujnik w fotelu nie wykrywa obecności operatora, gdy obsługiwane jest urządzenie sterujące hydrauliką roboczą Urządzenie sterujące hydrauliką roboczą jest uruchomione, mimo że operator nie siedzi na fotelu. Wykonanie funkcji hydrauliki roboczej jest niemożliwe. Komunikaty na wyświetlaczu Usiąść w fotelu i zapiąć pas bezpieczeństwa. F1 F2 Można ponownie obsługiwać hydraulikę roboczą. 7325_ _pl_V2 Wyczerpany został czas zmiany WSKAZÓWKA Istnieje możliwość regulowania czasu zmiany. Jeżeli zapłon jest włączony, a operator nie opuści fotela, dopóki nie zostanie przekroczony ustawiony czas zmiany, na wyświetlaczu pojawi się komunikat CZUJNIK SIEDZ.. Dzieje się tak również w przypadku uruchomienia urządzenia sterującego hydrauliką roboczą lub pedału przyspieszenia. W zależności od konfiguracji funkcje hydrauliki roboczej mogą być wykonywane normalnie, tylko powoli lub mogą nie być wykonywane wcale. F1 F2 Należy wstać na krótką chwilę z fotela, usiąść ponownie i zapiąć pas bezpieczeństwa. 7325_ _pl_V2 Można ponownie obsługiwać wózek bez ograniczeń PL - 01/

298 4 Działanie Komunikaty na wyświetlaczu Wyczerpany został czas pracy WSKAZÓWKA Istnieje możliwość regulowania czasu pracy. Jeżeli zapłon jest włączony, hamulec postojowy zwolniony, a operator nie opuści fotela, dopóki nie zostanie przekroczony ustawiony czas pracy, oraz jeżeli urządzenie sterujące hydrauliką roboczą i pedał przyspieszenia nie zostaną w tym czasie uruchomione, na wyświetlaczu pojawi się komunikat CZUJ- NIK SIEDZ.. 7325_ _pl_V3 Można ponownie obsługiwać wózek bez ograniczeń. Komunikat PRZEGRZANIE Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się komunikat PRZEGRZANIE, oznacza to przegrzanie silników jazdy. Przyspieszenie i prędkość wózka są ograniczone. Pozostawić wózek do ostygnięcia. Jeżeli błąd wciąż występuje, należy nawiązać kontakt z centrum serwisowym. Komunikat KONTROLA Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat KONTROLA, będzie to oznaczać, że wystąpił błąd monitorowania procesu. Powoduje to wyłączenie napędu. Obrócić przełącznik zapłonu w położenie "0", a następnie z powrotem w położenie "I". Uruchomić silnik. Ponownie wybrać żądany kierunek jazdy PL - 01/2018

299 Działanie 4 WSKAZÓWKA Jeżeli ten kod błędu pojawia się sporadycznie, problem można zignorować. Komunikaty na wyświetlaczu Komunikat NIEWAZNY Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat NIEWAZNY, będzie to oznaczać, że wprowadzono nieprawidłowy kod PIN operatora podczas wprowadzania kodu dostępu. Po zniknięciu tego komunikatu należy ponownie wprowadzić kod PIN operatora. Komunikaty dotyczące jazdy WSKAZÓWKA Niektóre z poniższych komunikatów dotyczą osprzętu i mogą nie pojawiać się na wyświetlaczu ani jednostce sterującej każdego wózka. Komunikat OCZYSZCZ. SPALIN Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat OCZYSZCZ. SPALIN, będzie to oznaczać, że filtr cząstek stałych jest pełny. Wykonać regenerację filtra cząstek stałych. WSKAZÓWKA Jeżeli komunikat OCZYSZCZ. SPALIN pojawi się podczas regeneracji, będzie to oznaczać wystąpienie nieprawidłowości. Komunikat FILTR SPALIN PROSZE CZEKAC Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat FILTR SPALIN PROSZE CZEKAC, będzie to oznaczać, że trwa regeneracja filtra cząstek stałych PL - 01/

300 4 Działanie Komunikaty na wyświetlaczu Należy poczekać na zakończenie regeneracji filtra cząstek stałych. SERWIS OCZYSZCZ. SPALIN!!! Komunikat Jeżeli komunikat USLUGA OCZYSZCZ. SPALIN!!! pojawi się na wyświetlaczu, będzie to oznaczać, że filtr cząstek stałych nie został zregenerowany na czas. Naprawy układu filtra cząstek stałych może dokonać wyłącznie autoryzowane centrum serwisowe. Aby uniknąć uszkodzeń, wycofać wózek z eksploatacji do czasu przeprowadzenia naprawy. Komunikat TRYB WYLACZ. Gdy funkcja automatycznego wyłączenia jest aktywna, na wyświetlaczu pojawia się komunikat TRYB WYLACZ. ; patrz część zatytułowana "Automatyczne wyłączanie silnika spalinowego (wariant)". Usiąść w fotelu operatora. Gdy komunikat zgaśnie, wózek będzie znów gotowy do pracy. Komunikat ADBLUE PILNE! Jeśli poziom napełnienia AdBlue spadnie poniżej 2 litrów, prędkość jazdy zostanie ograniczona do 2 km/h. Należy utrzymywać wysoką jakość Ad- Blue; patrz część zatytułowana "Tabela danych serwisowych". Uzupełnić AdBlue. Komunikat ADBLUE POZIOM ZAPELN. Jeśli poziom napełnienia zbiornika AdBlue gwałtownie spadnie, komunikat ADBLUE PO- ZIOM ZAPELN. pojawi się na wyświetlaczu modułu sterującego PL - 01/2018

301 Działanie 4 Jeśli poziom napełnienia AdBlue osiągnie 2 litry, prędkość jazdy zostanie ograniczona do 5 km/h. Komunikaty na wyświetlaczu Komunikat ADBLUE REFILL 5l Jeśli pojawi się komunikat ADBLUE REFILL 5l, należy dolać maks. 5 litrów płynu Ad- Blue. Komunikat JAKOSC ADBLUE Ten wózek jest wyposażony w czujnik, który dokonuje pomiaru jakości gazów spalinowych za pomocą AdBlue. Jeżeli jakość gazów spalinowych ulega pogorszeniu, na wyświetlaczu i jednostce sterującej pojawia się komunikat JAKOSC ADBLUE. Jeśli jakości gazów spalinowych ulega dalszemu pogorszeniu, prędkość jazdy jest ograniczana do 5 km/h. Komunikat JAKOSC ADBLUE PILNE! Jeżeli czujnik jakości wykryje pogorszenie jakości gazów spalinowych oczyszczonych za pomocą AdBlue, komunikat JAKOSC ADBLUE PILNE! pojawi się na wyświetlaczu modułu sterującego. Prędkość jazdy zostanie ograniczona do 2km/h PL - 01/

302 4 Działanie Komunikaty na wyświetlaczu Należy utrzymywać wysoką jakość Ad- Blue; patrz część zatytułowana "Tabela danych serwisowych". SPALIN, będzie to oznaczać, że doszło do zapchania filtra cząstek stałych sadzą. Usterka musi zostać usunięta przez autoryzowane centrum serwisowe. Komunikat ZARZENIE Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat ZARZENIE, będzie to oznaczać wstępne nagrzewanie silnika. Wstępne nagrzewanie silnika może trwać do 22 sekund. Jeżeli silnik osiągnął wcześniej temperaturę roboczą, wstępne nagrzewanie nie występuje. Po zniknięciu tego komunikatu uruchomić silnik. Komunikat SYSTEM HYBRYDOWY Jeżeli komunikat SYSTEM HYBRYDOWY pojawia się na wyświetlaczu, oznacza to, że układ magazynowania energii został wyłączony z powodu błędu. Nadal możliwe jest korzystanie z wózka. Prowadzi to jednak do minimalnego zwiększenia zużycia paliwa. Aby usunąć błąd, należy się skontaktować z autoryzowanym centrum serwisowym. Komunikat POMPA HYDRAUL. Jeśli komunikat POMPA HYDRAUL. pojawi się na wyświetlaczu, będzie to oznaczać, że wystąpił błąd w układzie sterowania wydatkiem pompy hydraulicznej. Silnik może być przeciążony i gaśnie w wyniku przeciążenia. Powoduje to awarię wspoma PL - 01/2018

303 Działanie 4 gania układu kierowniczego i hamowania z odzyskiwaniem energii. Z tego powodu dalsze korzystanie z wózka będzie niemożliwe. Prędkość jazdy zostanie ograniczona do 5km/h. Komunikaty na wyświetlaczu Komunikat FILTR PALIWA Filtr paliwa jest wyposażony we wskaźnik poziomu, który za pośrednictwem wyświetlacza i jednostki sterującej zgłasza nagromadzenie się wody w filtrze. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat FILTR PALIWA, będzie to oznaczać, że filtr paliwa jest nasycony wodą. Tę wodę należy usunąć. Spuścić wodę z filtra paliwa. Komunikat POZIOM CHLODZIWA Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat POZIOM CHLODZIWA, będzie to oznaczać, że poziom płynu chłodzącego jest zbyt niski. Sprawdzić poziom płynu chłodzącego i w razie potrzeby uzupełnić. UWAGA Niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika! Zbyt niski poziom płynu chłodzącego wskazuje na nieszczelność układu chłodzenia. Sprawdzić układ chłodzenia pod kątem wycieków; patrz rozdział zatytułowany "Czyszczenie chłodnicy, kontrola pod kątem wycieków". Komunikat PUSTY Jeżeli na wyświetlaczu miga komunikat PU- STY, zasilanie gazem jest prawie całkowicie wyczerpane. Wymienić butlę LPG lub napełnić zbiornik LPG. Komunikat ALTERNATOR Jeżeli na wyświetlaczu pojawia się komunikat ALTERNATOR, oznacza to, że alternator nie ładuje akumulatora rozruchowego PL - 01/

304 4 Działanie Komunikaty na wyświetlaczu Przyczyny mogą być następujące: Poluzowany lub uszkodzony pasek napędowy Instalacja elektryczna do lub od alternatora jest uszkodzona Alternator jest uszkodzony WSKAZÓWKA Jeżeli usterka nie zostanie szybko usunięta, akumulator rozruchowy szybko się wyładuje i nie będzie można kontynuować pracy. KomunikatZAW. ODC. LPG Jeżeli komunikat ZAW. LPG. pojawia się na wyświetlaczu zaraz po wyłączeniu silnika LPG, a silnik nie wyłącza się przez ok. 60 sekund, oznacza to, że wystąpiła awaria. Początkowo wózek można nadal użytkować. Komunikat FILTR POWIETRZA Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat FILTR POWIETRZA, należy wymienić wkładkę lub wkład filtra. Wymienić wkładkę lub wkład filtra. Komunikat CISNIENIE OLEJU) UWAGA Niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika! Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat CIS- NIENIE OLEJU, będzie to oznaczać, że ciśnienie oleju silnikowego jest zbyt niskie. Natychmiast wyłączyć silnik PL - 01/2018

305 Działanie 4 Przyczyną pojawienia się komunikatu może być: przegrzanie silnika, niewystarczająca ilość oleju, niewystarczająca lepkość oleju, uszkodzenie silnika. Sprawdzić poziom oleju silnikowego. W razie potrzeby wymienić olej silnikowy. Komunikaty na wyświetlaczu Komunikat REGENERACJA ZAKON- CZONA Jeżeli komunikat REGENERACJA ZAKON- CZONA pojawi się na wyświetlaczu, będzie to oznaczać, że regeneracja postojowa została wykonana. Wózek jest znów gotowy do pracy. Komunikat SCR-SYSTEM SERWIS Jeśli komunikat SCR-SYSTEM SERWIS pojawi na wyświetlaczu, będzie to oznaczać to, że wystąpiła awaria układu przetwarzania gazów spalinowych SCR. Komunikat SCR-SYSTEM USTERKA Jeżeli komunikat SCR-SYSTEM USTERKA pojawi się na wyświetlaczu, będzie to oznaczać, że wystąpiła awaria układu przetwarzania gazów spalinowych SCR. REGENER. PARK. KONIECZNA!!! komunikat Jeśli komunikat REGENER. KO- NIECZNA!!! pojawi się na wyświetlaczu, konieczna jest natychmiastowa regeneracja postojowa filtra cząstek stałych. Niezwłocznie przeprowadzić regenerację postojową PL - 01/

306 4 Działanie Komunikaty na wyświetlaczu Do czasu przeprowadzenia regeneracji postojowej maksymalna prędkość wózka jest ograniczona do 2 km/h. Prędkość podnoszenia jest ograniczona. Komunikat O BŁĘDZIE Jeśli komunikat BLAD. pojawi się na wyświetlaczu, będzie to oznaczać, że regeneracja postojowa została przerwana przez włączenie hamulca postojowego lub przez awarię w silniku spalinowym. Ponownie uruchomić regenerację postojową. Jeśli hamulec postojowy nie został uruchomiony i komunikat BLAD. pojawi się mimo to, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. START REG. PARK.? komunikat Jeżeli komunikat START REG. PARK.? pojawi się na wyświetlaczu, będzie to oznaczać, że wózek jest gotowy do przeprowadzenia regeneracji postojowej. Niezwłocznie przeprowadzić regenerację postojową. Komunikat START SILNIKA SPALIN. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat START SILNIKA SPALIN., silnik spalinowy wózka może zostać uruchomiony. Usterki w elektrycznym hamulcu postojowym Przed opuszczeniem wózka operator musi upewnić się, że elektryczny hamulec postojowy został prawidłowo włączony. Jeżeli sterownik wykryje usterkę w elektrycznym hamulcu postojowym, wózka nie można wyłączyć PL - 01/2018

307 Działanie 4 Możliwe usterki Komunikaty na wyświetlaczu _ _V4 Wskazanie błędu Rezultat Rozwiązanie Miga dioda LED (2) na przycisku (1). Dioda LED (2) na przycisku (1) nie zapala się po włączeniu hamulca postojowego. Usterka hamulca postojowego. Nie ma gwarancji, że hamulec postojowy został prawidłowo włączony. Hamulec postojowy można nadal włączyć, naciskając przycisk (1). Dźwięk podczas włączania nie Nie ma gwarancji, że hamulec różni się od normalnego hałasu postojowy został prawidłowo lub nie jest emitowany żaden włączony. dźwięk. Sygnał ostrzegawczy jest emitowany z klaksonu lub innego urządzenia dźwiękowego w wózku. Wózek stacza się pomimo włączenia hamulca postojowego Wyświetlacz i moduł sterujący: Symbol: "Hamulec postojowy" Wyświetlacz: ZACIAGN. HA- MULEC! Nie ma gwarancji, że hamulec postojowy został prawidłowo włączony. Dioda LED miga. Hamulec postojowy nie został włączony automatycznie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk (1) przez 5 sekund, a następnie zwolnij przycisk. Hamulec postojowy wyda dźwięk podczas zaciągnięcia PL - 01/

308 4 Działanie Komunikaty na wyświetlaczu Wskazanie błędu Rezultat Rozwiązanie Wyświetlacz i moduł sterujący: Symbol: "Usterka hamulca postojowego" Wyświetlacz: HAMULEC POSTOJ. Numer błędu: X6511 Wyświetlacz i moduł sterujący: Symbol: "Usterka hamulca postojowego" Wyświetlacz: HAMULEC POSTOJ. Numer błędu: X6512 Symbol: "Wymagany serwis" Wyświetlacz: HAMULEC POSTOJ. Numer błędu: X6501 Wyświetlacz i moduł sterujący: Symbol: "Usterka hamulca postojowego" Wyświetlacz: HAMULEC POSTOJ. Numer błędu: X6520 Dioda LED (2) na przycisku (1) zacznie migać. Hamulec parkingowy nie zostaje zwolniony. Jednostka napędowa jest zablokowana. Komunikat błędu miga co 30 s przez pięć sekund. Dioda LED (2) na przycisku (1) zacznie migać. Hamulec postojowy nie jest włączony. Prędkość jazdy jest ograniczonado5km/h. Osiągnięto czas przeprowadzenia przeglądu Komunikat błędu miga co 30 s przez pięć sekund. Problem ze sterowaniem Jednostka napędowa pozostaje aktywna do momentu zamknięcia stycznika. Spróbuj ponownie, aby zwolnić hamulec parkingowy za pomocą przycisku (1). Jeśli to rozwiązanie nie działa, bezpiecznie zaparkuj wózek i powiadom centrum serwisowe. Jeśli wózek ma zostać przemieszczony, ręcznie zwolnij hamulec postojowy. Patrz rozdział zatytułowany "Awaryjna obsługa elektrycznego hamulca postojowego". Następnie bezpiecznie zaparkuj wózek w innej lokalizacji i powiadom centrum serwisowe. Spróbuj ponownie, aby włączyć hamulec parkingowy za pomocą przycisku (1). Jeśli to rozwiązanie nie działa, bezpiecznie zaparkować wózek i powiadomić centrum serwisowe. Włączyć ręcznie hamulec postojowy. W razie potrzeby ręcznie włączyć hamulec postojowy. Patrz rozdział zatytułowany "Awaryjna obsługa elektrycznego hamulca postojowego" PL - 01/2018

309. Działanie 4 Wskazanie błędu Rezultat Rozwiązanie Wyświetlacz i moduł sterujący: Symbol: "Temperatura" Wyświetlacz: HAMULEC POSTOJ. Numer błędu: X6502 Wyświetlacz i moduł sterujący: Symbol: "Usterka hamulca postojowego" Wyświetlacz: HAMULEC POSTOJ. Numer błędu: X6510 Zaciągnięcie hamulca parkingowego jest opóźnione. System wyłączy się w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury. Jednostka napędowa pozostaje aktywna do momentu zamknięcia stycznika. Trybu pełzającego można użyć po zwolnieniu hamulca postojowego. Komunikaty na wyświetlaczu Pozwolić na ostudzenie hamulca postojowego. W przypadku ponownego pojawienia się ostrzeżenia, niezwłocznie skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym Spróbuj ponownie, aby włączyć hamulec parkingowy za pomocą przycisku (1). Włączenie wadliwego elektrycznego hamulca parkingowego Jeżeli elektryczny hamulec postojowy jest uszkodzony, dioda LED (2) w przycisku (1) zacznie migać i komunikat ZACIAGN. HA- MULEC! pojawi się na wyświetlaczu i module roboczym. Możliwą przyczyną nieprawidłowego działania jest to, że hamulec parkingowy nie może ustalić, czy wózek jest unieruchomiony czy nadal jest w ruchu. Hamulec można następnie włączyć za pomocą przycisku (1). W poniższej sekcji opisano, w jaki sposób uruchomić uszkodzony hamulec postojowy: Włączenie uszkodzonego hamulca parkingowego podczas postoju wózka Włączanie hamulca postojowego: Naciśnij i przytrzymaj przycisk (1) przez 5 sekund, a następnie zwolnij przycisk. Hamulec postojowy wyda dźwięk podczas zaciągnięcia. Po zwolnieniu przycisku hamulca postojowego nie wyda on żadnego dźwięku; jeśli słychać odgłos zwalniania hamulca postojowego, oznacza to, że przycisk został przytrzymany krócej niż pięć sekund. W takim przypadku, należy nacisnąć przycisk _ _V PL - 01/

310 4 Działanie Komunikaty na wyświetlaczu ponownie, aby włączyć hamulec postojowy. Powtarzaj tę czynność do czterech razy w razie potrzeby. Zwalnianie hamulca ręcznego: Naciśnij przycisk (1), a następnie go zwolnij. Hamulec postojowy wyda dźwięk podczas zwolnienia. Jeżeli usterka nadal występuje w hamulcu postojowym, nie będzie można go zwolnić. Włączenie uszkodzonego hamulca parkingowego podczas ruchu wózka Nacisnąć przycisk. Hamulec postojowy zostaje włączony. WSKAZÓWKA Wózek rozpocznie ostrzejsze hamowanie, jeśli przycisk (1) zostanie naciśnięty i przytrzymany przez dłuższy czas lub jeśli zostanie naciśnięty kilkakrotnie. Wyłączenie wózka w przypadku uszkodzenia elektrycznego hamulca postojowego Jeżeli elektryczny hamulec parkingowy nie może zostać zaciągnięty i kierowca próbuje wyłączyć wózek, nie zostanie on wyłączony za pierwszym razem. Zamiast tego wózek reaguje następującymi komunikatami o błędzie: PL - 01/2018

311 Działanie 4 Czerwona lampka (1) na wyświetlaczu wielofunkcyjnym zacznie migać. Komunikaty na wyświetlaczu Dioda LED (2) w przycisku elektrycznego hamulca postojowego będzie migać. ZA- CIAGN. HAMULEC! pojawi się na wyświetlaczu i module roboczym. Jeśli operator opuści wózek, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, który się wyłączy dopiero gdy kierowca powróci na swój fotel w wózku. Aby wyłączyć wózek pomimo uszkodzonego hamulca postojowego (np. w celu jego odholowania), należy postępować w następujący sposób: Wyłączyć ponownie zapłon. Komunikat ZACIAGN. HAMULEC! pojawi się na wyświetlaczu i module roboczym PL - 01/

312 4 Działanie Komunikaty na wyświetlaczu Naciśnij przycisk programowy ESC (3). WOZEK? pojawi się na wyświetlaczu i module roboczym. Aby kontynuować wyłączanie wózka, naciśnij przycisk programowalny (4). Aby przerwać proces wyłączania wózka, naciśnij przycisk programowy ESC (5). Komunikat JESTES PEWIEN? pojawi się na wyświetlaczu i module roboczym. Aby kontynuować wyłączanie wózka, naciśnij przycisk programowalny (6). Wózek zostanie wyłączony. Aby przerwać proces wyłączania wózka, naciśnij przycisk programowy ESC (7). Jeśli wyłączanie wózka było kontynuowane, wózek będzie teraz można wyłączyć i hamulec postojowy nie zostanie włączony. Wózek można teraz holować. Jeżeli wózek nie będzie holowany, należy go zabezpieczyć klinami pod koła, aby zapobiec stoczeniu PL - 01/2018

313 Działanie 4 NIEBEZPIECZEŃSTWO Śmiertelne niebezpieczeństwo wynikające ze stoczenia się wózka! Wózek nie został zabezpieczony przed stoczeniem, ponieważ hamulec postojowy nie jest włączony. Użyć klinów pod koła, aby zapobiec stoczeniu się wózka. Skontaktuj się bezzwłocznie z autoryzowanym centrum serwisowym, aby naprawić hamulec postojowy. Komunikaty na wyświetlaczu PL - 01/

314 4 Działanie Uzupełnianie paliwa Uzupełnianie paliwa Wymiana butli LPG NIEBEZPIECZEŃSTWO Wyciek płynnego gazu niesie ze sobą ryzyko eksplozji! Nie wolno używać butli LPG, w stosunku do których upłynął termin kontroli. Należy bezwzględnie przestrzegać okresów międzykontrolnych określonych przez dyrektywę dotyczącą zbiorników ciśnieniowych. Ostatnia data przeprowadzenia przeglądu widniejąca na butli LPG jest datą ważności. Należy przestrzegać stosownych przepisów obowiązujących w danym kraju! Wyłączyć silnik. Nie palić tytoniu i nie używać otwartego ognia. Sprawdzić, czy zawory butli LPG posiadają atesty. Wymiany butli LPG należy dokonywać wyłącznie w pomieszczeniach posiadających dobrą wentylację, z dala od zagłębień w podłożu. NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo eksplozji wywołanej iskrzeniem! Do otwierania i zamykania zaworów nie wolno używać narzędzi mogących spowodować przeskok iskry. NIEBEZPIECZEŃSTWO Otwarty ogień, obiekty wydzielające wysoką temperaturę itp. mogą stać się przyczyną eksplozji! Zamarznięte części układu należy odmrażać wyłącznie przy użyciu gorącej wody, gorących woreczków z piaskiem itp PL - 01/2018

315 Działanie 4 We wszystkich przypadkach należy przestrzegać poniższych przepisów bezpieczeństwa: Przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w trakcie pracy z wózkami napędzanymi gazem LPG Butle muszą być wymieniane wyłącznie przez przeszkolone osoby. Przed odłączeniem przewodów sztywnych lub elastycznych należy zamknąć zawory butli i główne zawory odcinające. Nakrętki łączące przy butlach należy odkręcać powoli i początkowo w nieznacznym stopniu w taki sposób, aby umożliwić ulotnienie się gazu znajdującego się jeszcze w przewodach. Elementy instalacji gazowej, w których znajduje się gaz w postaci płynnej oraz zbiorniki LPG nie mogą być wystawione na działanie niedopuszczalnie wysokiej temperatury. Wymienialne zbiorniki LPG (butle LPG) należy umieścić w wózku w taki sposób, aby leżały powierzchnią czołową pokrywy kołnierza zwróconą ku dołowi. W trakcie instalowania i zdejmowania butli złącze wylotu gazu w zaworze butli musi być zamknięte przez nakrętkę blokującą, mocno dokręconą za pomocą klucza. Przed podłączeniem butli LPG należy sprawdzić połączenia przewodów, aby się upewnić, że są one w dobrym stanie. Po zdjęciu butli należy niezwłocznie przykręcić na niej korek, o ile butla jest wyposażona w nakrętkę blokującą. Zawory należy otwierać powoli. Dalsze korzystanie z nieszczelnych butli z gazem jest zabronione. Nieszczelne butle gazowe muszą być natychmiast opróżnione na zewnątrz z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i oznaczone jako nieszczelne W przypadku dostarczenia uszkodzonych butli gazowych należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dostawcę lub jego przedstawiciela (pracownik centrum serwisowego itp. ), jeśli to możliwe, w formie pisemnej. Uzupełnianie paliwa PL - 01/

316 4 Działanie Uzupełnianie paliwa Nawet jeśli w rezultacie nie dochodzi do wypadku, w razie eksplozji butli gazowej lub układu LPG należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie firmę ubezpieczeniową pracodawcy oraz agencję nadzoru handlowego (dotyczy rynku niemieckiego). Uszkodzone elementy należy przechowywać do momentu zakończenia dochodzenia. Przestrzegać stosownych przepisów obowiązujących w danym kraju! Wymiany butli LPG można dokonywać wyłącznie w pomieszczeniach, gdzie nie istnieje zagrożenie eksplozją w wyniku nagromadzenia się gazu w powietrzu. Zamknąć zawór butli (1). Zabezpieczyć złączkę za pomocą uchwytu (3) i ostrożnie (2) odkręcić nakrętkę złącza (gwint lewostronny) _ PL - 01/2018

317 Działanie 4 Uzupełnianie paliwa Poluzować pasek zaciskowy (6), unosząc uchwyt i wyciągnąć całkowicie pasek z mechanizmu zapadkowego. 4 Zdjąć pokrywę (4) z butli z gazem (5). Wymienić pustą butlę z gazem na pełną. Po zainstalowaniu zbiornika z gazem upewnić się, że przegub połączenia śrubowego w zaworze odcinającym cylindra jest zwrócony pionowo w dół. Zamocować pokrywę i butlę z gazem za pomocą paska zaciskowego. Upewnić się, czy butla z gazem jest poprawnie zamocowana. Otworzyć zawór butli (1) powoli przekręcając pokrętło w lewo. Sprawdzić, czy nie zamarzł przewód elastyczny lub połączenia śrubowe złącza. NIEBEZPIECZEŃSTWO Wyciek płynnego gazu niesie ze sobą ryzyko eksplozji! Nie wolno uruchamiać silnika w przypadku zauważenia nieszczelności instalacji, wyczucia zapachu gazu itp. Ponownie zamknąć zawór butli. Powiadomić przełożonego lub autoryzowane centrum serwisowe _ PL - 01/

318 4 Działanie Uzupełnianie paliwa Napełnianie zbiornika LPG NIEBEZPIECZEŃSTWO Wyciek płynnego gazu niesie ze sobą ryzyko eksplozji! Gaz LPG ulatniający się podczas napełniania zbiornika LPG (1) może wybuchnąć w zetknięciu ze źródłami ognia, prowadząc do poważnych wypadków. Wyłącz silnik. Nie wolno palić tytoniu ani używać otwartego płomienia/ognia. Przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa na stacji paliw _ NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo eksplozji wywołanej iskrzeniem! Nie uderzać narzędziami w zawór odcinający w celu otwarcia lub zamknięcia PL - 01/2018

319 Działanie 4 NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wybuchu podczas rozmrażania układu zasilania gazem! Do zapłonu i wybuchu gazu może dojść po zetknięciu z nadmiernym ciepłem, otwartym płomieniem, obiektami żarowymi i przedmiotami powodującymi powstawanie iskier. Zamarznięte podzespoły układu można odmrozić gorącym powietrzem, ciepłą wodą lub rozgrzanymi woreczkami z piaskiem albo w podobny sposób. Temperatura generowanego ciepła nie może przekraczać 50 C. Nie wolno doprowadzać gorącego powietrza bezpośrednio za pomocą urządzenia ogrzewającego, np. dmuchawy gorącego powietrza. Może to spowodować zapłon gazu pod wpływem cewki rozgrzewającej tego rodzaju urządzeń. Dozwolone jest doprowadzanie gorącego powietrza za pomocą przewodu doprowadzającego gorące powietrze. Odmrozić zamarznięte części układu temperaturą < 50 C. Urządzenia ogrzewające należy ustawiać w bezpiecznej odległości od wózka. Uzupełnianie paliwa We wszystkich przypadkach należy przestrzegać poniższych przepisów bezpieczeństwa: Przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w trakcie pracy z wózkami napędzanymi gazem LPG Zbiornik LPG mogą napełniać wyłącznie przeszkoleni pracownicy. Zbiornik LPG można napełniać tylko na stacjach paliw posiadających stosowne zezwolenie. Przed podłączeniem dyszy pistoletowej należy się upewnić, czy zbiornik LPG (1) lub złączka (2) nie noszą śladów uszkodzeń. Należy zawsze przestrzegać okresów międzykontrolnych określonych przez dyrektywę dotyczącą pojemników ciśnieniowych. Ostatnia data przeprowadzenia przeglądu widniejąca na zbiorniku jest datą ważności. Nie wolno używać zbiorników, dla których przekroczono termin kontroli. Należy prze PL - 01/

320 4 Działanie Uzupełnianie paliwa strzegać stosownych przepisów obowiązujących w danym kraju! W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub jeżeli przekroczono termin kontroli, nie napełniać zbiornika LPG. Elementy instalacji gazowej, wktórych znajduje się gaz w postaci płynnej oraz zbiorniki LPG nie mogą być wystawione na działanie niedopuszczalnie wysokiej temperatury. W razie eksplozji butli gazowej lub układu LPG należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie firmę ubezpieczeniową pracodawcy oraz właściwy organ kontrolny, nawet jeśli eksplozja nie spowodowała żadnych szkód (dotyczy rynku niemieckiego). Przechowywać uszkodzone części do czasu przeprowadzenia badania. Należy przestrzegać stosownych przepisów obowiązujących w danym kraju! Wymiany butli LPG można dokonywać wyłącznie w pomieszczeniach, gdzie nie istnieje zagrożenie eksplozją w wyniku nagromadzenia się gazu w powietrzu. WSKAZÓWKA Zaleca się napełnienie zbiornika przed rozpoczęciem pracy, gdy silnik pozostaje nierozgrzany. Jeśli występuje znaczna różnica temperatur pomiędzy zbiornikiem, w którym przechowywany jest gaz na wolnym powietrzu, a zbiornikiem LPG wózka, ciśnienie robocze pompy może okazać się niewystarczające do bezproblemowego napełnienia zbiornika wózka. Wyłączyć silnik i układ ogrzewania PL - 01/2018

321 Działanie 4 Uzupełnianie paliwa Zamknąć zawór odcinający (3). Odkręcić korek (5) zaworu napełniającego. Sprawdzić, czy gwint łączący dyszy pistoletowej jest czysty. Dokładnie podłączyć dyszę pistoletową do zaworu napełniającego. Otworzyć główny zawór odcinający układu napełniania. Uruchomić silnik pompy lub dyszę pistoletową, dopóki zawór wbudowany w zbiornik nie zatrzyma procesu napełniania. Pojemność: około 40 litrów UWAGA Możliwe jest zatankowanie zbyt małej lub zbyt dużej ilości gazu LPG! Napełniać zbiornik LPG tylko do momentu, gdy zawór w zbiorniku samoczynnie się wyłączy ZU AUF Inhalt 7097_ Nie napełniać układu na podstawie wskaźnika poziomu napełnienia (4). Zwolnić dźwignię uruchamiającą dyszę pistoletową natychmiast po zamknięciu zaworu zbiornika i zakończyć proces tankowania. Wyłączyć silnik pompy i zamknąć główny zawór odcinający na stacji LPG. Ostrożnie odłączyć dyszę pistoletową od zaworu napełniającego. Zakręcić korek (5) zaworu napełniającego. NIEBEZPIECZEŃSTWO Wszelkie nieprawidłowości grożą eksplozją! Jeżeli podczas napełniania wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości lub warte uwagi wypadki, których nie ujęto w niniejszej instrukcji obsługi, może dojść do poważnych wypadków. Należy natychmiast podjąć następujące działania Inhalt _ Działanie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości: PL - 01/

322 4 Działanie Uzupełnianie paliwa Niezwłocznie zaprzestać napełniania zbiornika. Jeżeli to możliwe, wyjąć dyszę pistoletową i wkręcić korek zaślepiający. W przypadku awarii układu zasilania gazem nie wolno eksploatować wózka, dopóki usterka nie zostanie usunięta. Skontaktować się z przełożonym, kierownikiem floty lub autoryzowanym centrum serwisowym PL - 01/2018

323 Działanie 4 Czyszczenie Mycie wózka Należy zaparkować wózek tak, aby stał bezpiecznie. UWAGA Podczas wsiadania do wózka istnieje ryzyko odniesienia obrażeń na skutek upadku! Podczas wsiadania do wózka może dojść do zakleszczenia lub poślizgu na podzespołach i upadku. Dostęp do wyższych punktów wózka można uzyskać wyłącznie za pomocą odpowiednich urządzeń. Należy ściśle przestrzegać poniższych kroków. Czyszczenie Przy wsiadaniu do wózka należy korzystać wyłącznie z przeznaczonych do tego celu stopni. Aby uzyskać dostęp do miejsc niedostępnych należy skorzystać z urządzeń, takich jak drabiny lub platformy. UWAGA Wniknięcie wody do układu elektrycznego stwarza ryzyko zwarcia! Należy ściśle przestrzegać poniższych kroków. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć instalację elektryczną, aby odciąć zasilanie. Nie rozpylać wody bezpośrednio na napędy i komponenty elektryczne ani na ich osłony. UWAGA Niezastosowanie się do niniejszych instrukcji może doprowadzić do uszkodzenia elementów wózka! Podczas mycia wózka silnik musi być wyłączony. Nie należy używać wody do czyszczenia obszarów położonych w pobliżu głównego układu elektrycznego; czyścić wyłącznie przy użyciu suchej tkaniny lub strumienia sprężonego powietrza PL - 01/

324 4 Działanie Czyszczenie UWAGA Zbyt wysokie ciśnienie wody lub zbyt wysoka temperatura wody i pary wodnej mogą doprowadzić do uszkodzenia podzespołów wózka. Stosować wyłącznie myjki wysokociśnieniowe o maksymalnym ciśnieniu 50 bar i temperaturze do 85 C na wyjściu. W przypadku korzystania z myjek wysokociśnieniowych należy upewnić się, że zachowano odległość przynajmniej 20 cm między dyszą i czyszczonym elementem. Nie kierować strumienia dyszy czyszczącej bezpośrednio na nalepki i etykiety samoprzylepne. NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo pożaru! Osady/nagromadzone materiały łatwopalne mogą zapalić się w pobliżu rozgrzanych komponentów (np. rur wydechowych). Należy regularnie usuwać wszelkie osady/nagromadzenia materiałów obcych w pobliżu gorących komponentów. Nie wkładać materiałów łatwopalnych do komory silnika. NIEBEZPIECZEŃSTWO Ciecze łatwopalne mogą ulec zapalaniu w zetknięciu z rozgrzanymi podzespołami wózka, stwarzając niebezpieczeństwo pożaru! Należy ściśle przestrzegać poniższych kroków. Do czyszczenia nie stosować łatwopalnych cieczy. Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących stosowania środków czyszczących PL - 01/2018

325 Działanie 4 UWAGA Środki czyszczące zawierające materiały ścierne mogą uszkodzić powierzchnie podzespołów. Używanie środków czyszczących zawierających materiały ścierne, które nie są przeznaczone do mycia części z tworzyw sztucznych, może powodować rozpuszczanie tych części lub ich kruszenie. Może dojść do przesłonienia powierzchni wyświetlacza i modułu roboczego. Części z tworzyw sztucznych można czyścić wyłącznie za pomocą środków czyszczących do tworzyw sztucznych. Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących stosowania środków czyszczących. Czyszczenie Mycie zewnętrznychczęści wózka Wyczyścić wózek z zewnątrz przy użyciu środków czyszczących rozpuszczalnych w wodzie oraz wody (strumień wody pod ciśnieniem, gąbka, szmatka). Umyć wszystkie obszary, w których staje operator, otwory wlewu oleju i ich otoczenie, a przed smarowaniem wyczyścić smarowniczki. WSKAZÓWKA Należy pamiętać o tym, że im częściej wózek widłowy jest myty, tym częściej należy go smarować PL - 01/

326 4 Działanie Czyszczenie Czyszczenie układu elektrycznego UWAGA Czyszczenie elementów układu elektrycznego wodą może spowodować jego uszkodzenie. Nie wolno czyścić elementów układu elektrycznego wodą! Używać tylko suchych materiałów czyszczących zgodnie z zaleceniami producenta. Nie wolno zdejmować osłon itp. Części układu elektrycznego czyścić szczotką nie zawierającą metalu i usuwać kurz za pomocą powietrza pod niskim ciśnieniem. 7071_ Czyszczenie łańcuchów podnośnika UWAGA Niebezpieczeństwo wypadku! Łańcuchy ładunkowe są elementami służącymi zapewnieniu bezpieczeństwa. Używanie chemicznych preparatów czyszczących na zimno lub płynów o właściwościach żrących lub zawierających kwas albo chlor może spowodować uszkodzenie łańcuchów i w związku z tym jest niedozwolone! Należyprzestrzegać zaleceń producenta dotyczących stosowania środków czyszczących. Umieścić naczynie zbierające pod masztem podnośnika. Oczyścić za pomocą produktów naftopochodnych, takich jak eter naftowy. 6210_ W przypadku czyszczenia strumieniem pary wodnej pod ciśnieniem nie stosować dodatkowych środków czyszczących. Bezpośrednio po myciu usunąć resztki wody pozostałej w ogniwach łańcucha za pomocą sprężonego powietrza. W trakcie tej czynności należy wielokrotnie przesunąć łańcuch. Natychmiast po wyschnięciu łańcucha rozpylić na nim smar do łańcuchów w PL - 01/2018

327 Działanie 4 sprayu. Informacje dotyczące parametrów smaru do łańcuchów w sprayu znajdują się w rozdziale "Tabela danych dotyczących konserwacji". Czyszczenie WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA ŚRODO- WISKA Zutylizować rozlany lub zebrany w naczynie zbierające płyn w sposób przyjazny dla środowiska. Czyszczenie szyb Jakiekolwiek szklane tafle, np. okna kabiny (wariant), muszą być zawsze czyste i nieoblodzone. Jest to jedyny sposób zapewnienia dobrej widoczności. UWAGA Uważać, aby nie uszkodzić ogrzewania tylnej szyby (od wewnątrz)! Czyszcząc tylną szybę, należy zachować dużą ostrożność i nie używać przedmiotów z ostrymi krawędziami. Oczyścić szyby za pomocą środka do czyszczenia szyb dostępnego w handlu. Czynności po myciu wózka Dokładnie osuszyć elementy wózka (np. przy użyciu sprężonego powietrza). Zająć miejsce w fotelu operatora i uruchomić pojazd zgodnie z przepisami. UWAGA Niebezpieczeństwo zwarcia elektrycznego! Jeśli mimo podjętych środków ostrożności do komory silnika przedostała się woda, niezbędne jest wcześniejsze jej usunięcie za pomocą sprężonego powietrza. Po wykonaniu tych czynności konieczne jest uruchomienie wózka w celu zapobieżenia wystąpieniu korozji. 7311_ PL - 01/

328 4 Działanie Zachowanie w sytuacjach zagrożenia Zachowanie w sytuacjach zagrożenia Wyłączenie awaryjne UWAGA Po uaktywnieniu przełącznika zatrzymania awaryjnego przestaje działać elektryczne wspomaganie układu hamulcowego! Uruchomienie przełącznika zatrzymania awaryjnego spowoduje wyłączenie układu napędowego. Na pochyłości wózek nie jest zatrzymywany przez hamulec elektryczny. Przełącznika wyłączania awaryjnego należy używać tylko w sytuacji awaryjnej lub w celu przeprowadzenia testu działania. UWAGA Po uaktywnieniu przełącznika wyłączania awaryjnego nie działa wspomaganie układu kierowniczego! Wózek jest wyposażony w hydrostatyczne wspomaganie układu kierowniczego. Użycie przełącznika wyłączania awaryjnego powoduje całkowite wyłączenie układu hydraulicznego. Wspomaganie układu kierowniczego jest podtrzymywane przez funkcję podtrzymywania awaryjnego. Do kierowania trzeba używać większej siły _ WSKAZÓWKA Przełącznik wyłączania awaryjnego posiadają wyłącznie wózki zasilane LPG z joystickiem 4Plus (wariant). Włączenie przełącznika wyłączania awaryjnego w trybie jazdy powoduje także wyłączenie hamulca odzyskującego energię, układu hydraulicznego i jednostki napędowej. Ma to następujące skutki: Brak redukcji prędkości jazdy wózka po zwolnieniu pedału przyspieszenia zgodnie z wybranym programem trakcji. Wózek będzie się toczyć Hamulec elektryczny nie działa w pierwszej części zakresu ruchu pedału hamulca po naciśnięciu. Aby zatrzymać wózek przy PL - 01/2018

329 Działanie 4 użyciu hamulca mechanicznego, należy mocniej wcisnąć pedał hamulca Na pochyłości wózek można zatrzymać tylko za pomocą hamulca mechanicznego, a nie elektrycznego. Brak efektu wspomagania układukierowniczego. Wspomaganie układukierowniczego jest podtrzymywane przez funkcję podtrzymywania awaryjnego. Brak dostępnych funkcji hydraulicznych Zachowanie w sytuacjach zagrożenia Procedury w przypadku przewrócenia wózka NIEBEZPIECZEŃSTWO Jeżeli wózek przewróci się, istnieje ryzyko że operator wypadnie i dostanie się pod wózek, co może doprowadzić do śmierci. Zagrożenie dla życia. Nieprzestrzeganie limitów określonych w niniejszej instrukcji obsługi, np. jazda po zbyt stromych pochyłościach lub pokonywanie zakrętów ze zbyt dużą prędkością może prowadzić do przewrócenia wózka. Jeżeli wózek zacznie się przewracać, w żadnym wypadku nie wolno próbować go opuścić Zwiększyłoby to niebezpieczeństwo przygniecenia wózkiem. Nie odpinać pasa bezpieczeństwa. Nigdy nie wyskakiwać z wózka. Należy przestrzegać zasad zachowania w przypadku przewrócenia wózka. 7090_ Zasady zachowania w przypadku przewrócenia wózka: Mocno trzymać się kierownicy obiema rękoma. Zaprzeć się nogami o podłogę. Pochylić górną część tułowia nad kierownicą. Odchylić ciało przeciwnym kierunku do kierunku spodziewanego upadku PL - 01/

330 4 Działanie Zachowanie w sytuacjach zagrożenia Młotek wyjścia awaryjnego Młotek wyjścia awaryjnego służy do uwalniania operatora, jeśli jest on zamknięty w kabinie w sytuacji stwarzającej zagrożenie, na przykład jeśli wózek przewrócił się i nie można otworzyć drzwi kabiny. 1 Za pomocą młotka wyjścia awaryjnego można w relatywnie bezpieczny sposób zbić pojedynczą szybę ze szkła bezodpryskowego w celu wydostania się lub uwolnienia operatora z obszaru zagrożenia. Stosowanie młotka wyjścia awaryjnego UWAGA W przypadku zbicia szyby istnieje niebezpieczeństwo zranień spowodowanych przez odpryski szkła! Po zbiciu szyby odpryski szkła mogą uderzyć w twarz i spowodować rany cięte skóry i oczu. Przy zbijaniu pojedynczej szyby należy odwrócić twarz i zakryć ją zgiętym ramieniem pozbawionym młotka. Przy zbijaniu szyby należy chronić twarz. 6321_ _V3 Wyciągnąć młotek wyjścia awaryjnego z mocowania wspornika w uchwycie. Uderzyć pojedynczą szybę jednym lub dwoma metalowymi czubkami głowicy młotka wyjścia awaryjnego z siłą umożliwiającą zbicie szkła. Opuszczanie awaryjne Jeżeli układ sterowania hydraulicznego nie działa, gdy ładunek jest podniesiony, można przeprowadzić opuszczanie awaryjne. Śrubę opuszczania awaryjnego do tego celu znajduje się na bloku zaworów. NIEBEZPIECZEŃSTWO Spadające ładunki oraz opuszczane części wózka mogą stanowić zagrożenie dla życia! Nie wolno przechodzić pod podniesionym ładunkiem. Należy przestrzegać poniższych kroków PL - 01/2018

331 Działanie 4 UWAGA Ładunek jest opuszczany! Prędkość opuszczania jest regulowana przez odkręcanie śruby opuszczania awaryjnego. Zwrócić uwagę na poniższą listę. Należy pamiętać o następujących: Moment dokręcania: maks. 2, 5 Nm Gdy minimalnie poluzowana: Ładunek opuszcza się powoli Gdy mocno poluzowana: Ładunek opuszcza się szybko WSKAZÓWKA Blok zaworów znajduje się pod płytą podłogową. Sześciokątny klucz nasadowy (1) jest zamontowany na wsporniku bloku zaworów. Sześciokątny klucz nasadowy powinien zawsze pozostawać na swoim miejscu w wózku. Zdjąć blachę podłogową. Wyjąć sześciokątny klucz nasadowy (1) ze wspornika. Za pomocą sześciokątnego klucza nasadowego obrócić śrubę opuszczania awaryjnego (2) na bloku zaworów o maks. 1, 5 obrotu, aby ją poluzować. Po opuszczeniu ładunku ponownie dokręcić śrubę opuszczania awaryjnego. Odłożyć sześciokątny klucz nasadowy na wspornik. Zachowanie w sytuacjach zagrożenia Zamontować płytę podłogową. NIEBEZPIECZEŃSTWO 2 1 Obsługiwanie wózka z zablokowanym sterownikiem hydraulicznym grozi zwiększonym ryzykiem wypadku! Po zakończeniu procedury opuszczania awaryjnego usunąć usterkę. 7312_ PL - 01/

332 4 Działanie Zachowanie w sytuacjach zagrożenia Obsługa elektrycznego hamulca postojowego w trybie awaryjnym UWAGA 3 Wózek może się stoczyć po zwolnieniu hamulca postojowego! Pracę hamulca postojowego w trybie awaryjnym można zainicjować tylko wtedy, gdy widły są opuszczone, a wózek jest wyłączony. W ramach obsługi w trybie awaryjnym oraz w trakcie transportu bez akumulatora elektryczny hamulec postojowy można obsługiwać ręcznie za pośrednictwem pokrętła. 6210_ _V3 Podnieść pokrywę (3) i odłożyć ją na bok. Wymontować pokrętło (4) i umieścić do góry nogami na popychaczu _ _V PL - 01/2018

333 Działanie 4 Zachowanie w sytuacjach zagrożenia Umieścić pokrętło na popychaczu (5) tak, aby zaczepy popychacza (6) znalazły się w odpowiednich zagłębieniach i docisnąć, pokonując siłę sprężyny WSKAZÓWKA Nie obracać pokrętłem do oporu, ponieważ spowoduje to uruchomienie smarownicy. Aby włączyć hamulec postojowy, obrócić pokrętło w prawo, aż wymagana siła znacznie wzrośnie i wózek zostanie bezpiecznie zatrzymany. Wymagana siła nie jest duża. Aby zwolnić hamulec postojowy, obrócić pokrętło w lewo o maksymalnie 5 obrotów, aż będzie można nim swobodnie obracać _ _V3 Po zakończeniu korzystania z zakładanego pokrętła odłożyć je na miejsce i założyć pokrywę. Odłączanie akumulatora Aby istniała możliwość szybkiego odłączenia akumulatora w sytuacji niebezpiecznej (np. zapalenie się przewodu lub wadliwe działanie układu elektrycznego), ujemny zacisk akumulatora wyposażono w specjalny rodzaj mocowania, umożliwiający natychmiastowe rozłączenie obwodu. Otworzyć pokrywę silnika patrz Rozdział "Otwieranie pokrywy silnika", Str Zdemontować płytę podłogową; patrz Rozdział "Montaż i demontaż płyty podłogowej", Str PL - 01/

334 4 Działanie Zachowanie w sytuacjach zagrożenia Odłączyć przewód ujemnego zacisku akumulatora i odłożyć na bok końcówkę przewodu. Odłączyć przewód dodatniego zacisku akumulatora i odłożyć na bok końcówkę przewodu. Zamknąć pokrywę silnika; patrz Rozdział "Zamykanie pokrywy silnika", Str _ Rozruch przy użyciu drugiego akumulatora NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wybuchu z powodu wyładowań elektrycznych! Jeżeli układ elektryczny wózka jest włączony lub jeżeli przewód pod napięciem styka się z metalową częścią wózka, może dojść do iskrzenia. W rezultacie może dojść do wybuchu ulatniającego się gazu. Jeżeli wózka nie eksploatowano przez długi czas oraz przed rozpoczęciem pracy z użyciem wózka upewnić się, że zamknięte pomieszczenie zostało najpierw dobrze przewietrzone. Metalowe części wózka nie mogą dotykać zacisków łączących _ WSKAZÓWKA Konieczne jest źródło prądu o napięciu 12 V (np. drugi wózek widłowy tego samego typu) PL - 01/2018

335 Działanie 4 UWAGA Podłączenie lub odłączenie kabli rozruchowych w nieodpowiedniej kolejności grozi zwarciem! Podłączenia ujemnych klem akumulatorów do kabla ujemnego spowoduje wystąpienie różnicy napięć między oboma akumulatorami. Jeśli na dalszym etapie podłączania kabli przewód dodatni dotknie jednej z obudów, nastąpi zwarcie. Podczas podłączania i odłączania kabli rozruchowych należy przestrzegać odpowiedniej kolejności Zdemontować płytę podłogową; patrz Rozdział "Montaż i demontaż płyty podłogowej", Str Zdjąć zaślepki ochronne z zacisków akumulatora. Uruchomić silnik wózka zasilającego. Proszę podłączyć kable rozruchowe: Podłączyć kabel dodatni (2) do zacisku dodatniego rozładowanego akumulatora. Podłączyć kabel dodatni do zacisku dodatniego akumulatora zasilającego. Podłączyć kabel ujemny (1) do zacisku ujemnego akumulatora zasilającego. Podłączyć kabel ujemny do zacisku ujemnego rozładowanego akumulatora. UWAGA Drgania powstające podczas uruchamiania silnika mogą spowodować odłączenie kabli rozruchowych od klem. Istnieje niebezpieczeństwo zwarcia! Przed uruchomieniem silnika należy sprawdzić, czy kable rozruchowe są solidnie zamocowane. Uruchom silnik, patrz Rozdział "Uruchamianie silnika", Str Proszę odłączyć kable rozruchowe: Odłączyć kabel ujemny (1) od zacisku ujemnego rozładowanego akumulatora. Odłączyć kabel ujemny od zacisku ujemnego akumulatora zasilającego. Odłączyć kabel dodatni (2) od zacisku dodatniego rozładowanego akumulatora. Zachowanie w sytuacjach zagrożenia PL - 01/

336 6036Ba _ Działanie Zachowanie w sytuacjach zagrożenia Odłączyć kabel dodatni od zacisku dodatniego akumulatora zasilającego. WSKAZÓWKA Pozostawić silnik włączony, ponieważ akumulator nie jest jeszcze wystarczająco naładowany. Założyć zaślepki ochronne zacisków. Zamontować płytę podłogową. Holowanie NIEBEZPIECZEŃSTWO Układ hamulcowy pojazdu holującego może ulec awarii. Istnieje niebezpieczeństwo wypadku! Jeżeli układ hamulcowy pojazdu holującego nie ma odpowiedniego rozmiaru, pojazdu nie da się zatrzymać w bezpieczny sposób lub może dojść do awarii hamulców. Pojazd holujący musi być w stanie pochłonąć siłę uciągu i hamowania niewyposażonego w hamulce, holowanego ładunku (całkowita masa rzeczywista wózka). Sprawdzić siłę uciągu i hamowania pojazdu holującego. NIEBEZPIECZEŃSTWO Wózek może wjechać w pojazd holujący, gdy ten zahamuje. Istnieje niebezpieczeństwo wypadku! Jeżeli podczas holowania do przekazywania mocy w dwóch kierunkach nie użyto sztywnego połączenia, wózek może wjechać w pojazd holujący, gdy ten zahamuje. Ze względów bezpieczeństwa należy używać wyłącznie przetestowanej belki holowniczej. Stosować przetestowaną belkę holowniczą. Zdjąć ładunek i opuścić ramiona wideł niemal na wysokość podłoża. UWAGA Jeżeli nie doszło do rozłączenia napędu wózka na odcinku między silnikiem napędowym i osią napędową, układ napędowy może być uszkodzony. Ustawić przełącznik kierunku jazdy w pozycji neutralnej. Wyłączyć silnik PL - 01/2018

337 Działanie 4 NIEBEZPIECZEŃSTWO Podczas manewrowania między wózkiem i pojazdem holującym może dojść do zgniecenia ludzi. Zagrożenie dla życia! Wykonywanie manewrów pojazdem holującym oraz podłączanie belki holowniczej można przeprowadzać wyłącznie przy udziale drugiej osoby, która pełni rolę przewodnika. Dzięki temu kierowca pojazdu holującego oraz mechanik podłączający belkę holowniczą mają świadomość możliwych zagrożeń. Wykonywać manewry tylko w obecności przewodnika. Zamocować belkę holowniczą do sprzęgu holowniczego pojazdu holującego i wózka. UWAGA Kierowanie wózkiem będzie utrudnione! W przypadku wystąpienia awarii układu hydraulicznego układ kierowniczy będzie pozbawiony wspomagania! Wybrana prędkość holowania musi umożliwiać hamowanie i kierowanie wózkiem, a także holowanie pojazdu w każdych okolicznościach. Zachowanie w sytuacjach zagrożenia UWAGA Jeżeli wózek nie jest kierowany podczas holowania, może się wychylić na zewnątrz w sposób niekontrolowany! Abywózekmógł być holowany, musi być kierowany przez operatora. Operatorholowanego wózka musi zajmować pozycję w fotelu operatora i mieć zapięte pasy przed rozpoczęciem holowania. Jeżeli jest to możliwe, należy aktywować dostępne systemy bezpieczeństwa. Odholować wózek. Po zakończeniu holowania zabezpieczyć wózek przed stoczeniem się (np. przez włączenie hamulca postojowego lub podłożenie klinów). Wyjąćsprzęg PL - 01/

338 4 Działanie Transport wózka Transport wózka Transport Wjeżdżając wózkiem na środki transportu, należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia: Obciążenie/nośność środków transportu, ramp i mostków przeładunkowych muszą być większe niż masa wprowadzanego wózka. Określić masę całkowitą wózka. Przeczytać tabliczkę znamionową wózka i osprzętu (jeżeli jest dostępna) w celu określenia i zsumowania następujących mas: Tara (wózek) + Masa balastu (wózek) + Masa netto (osprzęt) 100 kg (dopuszczalna masa operatora) + = Masa całkowita Pamiętać o zachowaniu bezpiecznych odległości od krawędzi, mostków przeładunkowych, ramp, pomostów roboczych itp. Manewry mogą powodować wychylanie się tyłu wózka poza mostek przeładunkowy w kierunku krawędzi. Zaparkować wózek tak, aby stał bezpiecznie; patrz Rozdział "Bezpieczne parkowanie wózka i jego wyłączanie", Str WSKAZÓWKA Jeżeli nie ma możliwości ręcznego zwolnienia elektrycznego hamulca postojowego, należy włączyć go ręcznie; patrz Rozdział "Obsługa elektrycznego hamulca postojowego w trybie awaryjnym", Str PL - 01/2018

339 Działanie 4 Ustawianie klinów Zabezpieczyć przednie i tylne koła (każde dwoma klinami), aby zapobiec ześlizgnięciu lub stoczeniu się wózka. Transport wózka 6210_ _V3 Mocowanie Przymocować pasy mocujące (1) po bokach wózka, a następnie przymocować pas z tyłu _ PL - 01/

340 4 Działanie Transport wózka Przymocować pasy mocujące (1) do sworznia holowniczego (2) lub zapętlić je dookoła sworznia holowniczego i przymocować wózek z drugiej strony. 2 UWAGA Pasy mocujące wykonane z szorstkiego materiału mogą ocierać o powierzchnię wózka i powodować jej uszkodzenie. Podłożyć okładziny antypoślizgowe pod punktami podnoszenia (np. maty gumowe lub piankowe). NIEBEZPIECZEŃSTWO Przesuwanie się ładunku spowodowane ślizganiem się pasów mocujących! Wózek należy zabezpieczyć pasami tak, aby nie ruszał się podczas transportu. Upewnić się, że pasymocującesąwłaściwiezamocowane, a podkładki nie mogą się ześlizgnąć _ Podnoszenie przy użyciu dźwigu Podnoszenie wózkaprzyużyciudźwigudokonywane jest wyłącznie w celu przetransportowania kompletnego wózka, z zamontowanym masztem, jeszcze przed rozpoczęciem jego eksploatacji. W sytuacjach wymagających częstego załadunku wózka lub nieuwzględnionych w niniejszej instrukcji należy skontaktować się z producentem odnośnie specjalnych wersji wyposażenia. Załadunkiem wózków mogą zajmować się wyłącznie osoby dysponujące odpowiednim doświadczeniem w stosowaniu właściwych zamocowań ładunku PL - 01/2018

341. Działanie 4 Transport wózka Ustalanie masy ładunku Zaparkować wózek tak, aby stał bezpiecznie, patrz Rozdział "Bezpieczne parkowanie wózka i jego wyłączanie", Str Określić masy jednostkowe przez odczyt z tabliczki znamionowej wózka oraz ewentualnie tabliczki znamionowej osprzętu (wariant). Suma tych mas jednostkowych daje limit masy ładunku wózka: Masa własna pojazdu (1) Type-Modèle-Typ / Serial no. * * see Operating instructions voir Mode d'emploi siehe Betriebsanleitung * kg kg kg kg 1 D Hamburg Berzeliusstr Masa balastu (wariant) (2) + Masa własna osprzętu (wariant) = Masa ładunku PL - 01/

342 4 Działanie Transport wózka Mocowanie taśm do podnoszenia ładunku 7321_ UWAGA Zawiesia mogą uszkodzić pokrywę lakierniczą wózka! W wyniku ocierania się i naciskania na wózek zawiesia mogą uszkodzić pokrywę lakierniczą. Zawiesia z twardego materiału lub z ostrymi krawędziami, takie jak linki stalowe lub łańcuchy, mogą łatwo uszkodzić powierzchnię. Należy używać zawiesi tekstylnych, np. taśm do podnoszenia ładunku, w razie potrzeby wyposażonych w zabezpieczenia krawędzi lub podobne rozwiązania zabezpieczające. 3 NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo uderzenia w przypadku awarii podnośników i uprzęży, które mogą doprowadzić do spadnięcia wózka. Zagrożenie dla życia! Używać wyłącznie urządzeń dźwigowych i zawiesi o wystarczającym udźwigu dla ustalonej masy ładunku. Elementy mocujące wolno mocować tylko w oznaczonych miejscach. Upewnić się, że elementy mocujące, takie jak haki, klamry, pasy itp., są na pewno założone zgodnie ze wskazanym kierunkiem obciążania. Zawiesia nie mogą zostać uszkodzone przez elementy wózka. Obwiązać taśmy wokół belki poprzecznej (3) zewnętrznego masztu podnośnika. WSKAZÓWKA Punkty zawieszenia oznaczono symbolem haka PL - 01/2018

343 Działanie 4 Obwiązać taśmy wokół przeciwwagi (4) w przedstawiony sposób. Określić środek ciężkości wózka; patrz Rozdział "Wymiary", Str Transport wózka _ _V2 Ustalić długość zawiesi tak, aby ucho dźwigu (6) znajdowało się dokładnie w osi pionowej nad środkiem ciężkości wózka. 5 6 Dzięki temu podniesiony wózek zachowa właściwą pozycję w poziomie. Założyć taśmy na ucho dźwigu i włożyć element zabezpieczający (5). UWAGA Nieprawidłowo zamocowane zawiesia mogą uszkodzić osprzęt! Podczas podnoszenia wózka nacisk wywierany przez zawiesia może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie osprzętu. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie doszło do uszkodzenia lub zniszczenia układu zbiornika gazu LPG. W przypadku uszkodzenia układu LPG może dojść do wycieku gazu. Zamocować zawiesia w taki sposób, aby nie mogłystykaćsięzosprzętem. W razie potrzeby przeszkoleni pracownicy powinni wymontować butlę lub zbiornik gazu LPG. W razie potrzeby użyć belki poprzecznej. 7321_ PL - 01/

344 4 Działanie Transport wózka Sprawdzić, czy zawiesia nie będą mogły stykać się z osprzętem. 7314_ Aby zapobiec stykaniu się z osprzętem wystającym poza obrys kabiny, np. podzespołami układu klimatyzacji, obrotowym światłem ostrzegawczym itp. należy zawsze używać belki poprzecznej. UWAGA Nieprawidłowo zamocowane zawiesia mogą uszkodzić osprzęt! Zawiesia nie mogą przebiegać w pobliżu osprzętu, nawet jeżeli używana jest belka poprzeczna. Podczas podnoszenia wózka nacisk wywierany przez zawiesia może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie osprzętu. 7314_ Załadunek wózka NIEBEZPIECZEŃSTWO Jeżeli podniesiony wózek kołysze się w niekontrolowany sposób, może przygnieść ludzi. Zagrożenie dla życia! Nie wolno stawać ani przechodzić pod zawieszonym ładunkiem. Nie wolno dopuścić do uderzenia podnoszonego wózka w przeszkodę ani do jego poruszania się w sposób niekontrolowany. Jeśli to konieczne, przytrzymać wózek za pomocą lin odciągających PL - 01/2018

345 Działanie 4 Podnieść ostrożnie wózek i umieścić go w miejscu przeznaczenia. Wyłączenie Wyłączenie Wyłączanie i przechowywanie wózka UWAGA Uszkodzenie podzespołu na skutek nieprawidłowego przechowywania! W przypadku nieprawidłowego przestoju lub wyłączenia wózka przez okres ponad dwóch miesięcy może on ulec korozji. Jeżeli wózek będzie zaparkowany w miejscu, w którym temperatura otoczenia jest niższa niż -10 C przez dłuższy czas, akumulator wystygnie. Może dojść do zamarznięcia elektrolitu i uszkodzenia akumulatorów. Należy wykonać następujące czynności przed wyłączeniem wózka. UWAGA Niebezpieczeństwo odkształcenia opon na skutek ciągłego obciążania jednej strony! Podniesienie wózka na podnośniku należy zlecić pracownikom autoryzowanego centrum serwisowego, aby wszystkie koła oderwały się od podłoża. Zapobiega to trwałemu odkształceniu opon. UWAGA Niebezpieczeństwo uszkodzeń z powodu korozji powstałej w wyniku skraplania wody na wózku! Wiele plastykowych powłok i materiałów syntetycznych jest wodoszczelnych. Woda skraplająca się na wózku nie ma możliwości ujścia ze względu na te powłoki. Nie stosować plastykowych powłok, ponieważ powodują one skraplanie wody. WSKAZÓWKA Akumulatory należy przechowywać w stanie pełnego naładowania PL - 01/

346 4 Działanie Wyłączenie Czynności konserwacyjne przed długotrwałym postojem Wózek należy przechowywać w suchym, czystym miejscu o dodatniej temperaturze i dobrej wentylacji. Gruntownie wyczyścić wózek; patrz rozdział zatytułowany "Czyszczenie". Kilkukrotnie podnieść karetkę wideł aż do zatrzymania. Kilkukrotnie przechylić maszt do tyłu i do przodu, a jeśli wózek jest wyposażony w osprzęt, należy nim również kilkukrotnie poruszyć. W celu zmniejszenia napięcia łańcuchów ładunkowych należy opuścić widły na podłoże, które zapewni im odpowiednie podparcie, np. na paletę. Sprawdzić i w razie potrzeby uzupełnić poziom oleju hydraulicznego. Naoliwić lub zabezpieczyć cienką powłoką smaru wszystkie odsłonięte ruchome części. Nasmarować wózek widłowy. Nasmarować przeguby i elementy sterujące. Zdemontować butlę LPG. Wymontować akumulator i przechować go w ciepłym, suchym miejscu. Regularnie sprawdzać stan naładowania akumulatora i w razie potrzeby doładować. Zabezpieczyć wszystkie odsłonięte złącza elektryczne odpowiednim preparatem w sprayu. Zabezpieczyć silnik zgodnie z zaleceniami producenta. Wózek należy przykryć materiałem paroprzepuszczalnym, takim jak bawełniana tkanina, aby zabezpieczyć go przed kurzem. Jeśli przewidywany jest jeszcze dłuższy okres przestoju wózka, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwiso PL - 01/2018

347 Działanie 4 wym w celu uzyskania informacji dotyczących dodatkowych czynności konserwacyjnych. Wyłączenie Powrót do eksploatacji po okresie magazynowania NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo eksplozji! Po dłuższym okresie przestoju wózka w pomieszczeniu zamkniętym należy dokładnie wywietrzyć pomieszczenie przed włączeniem układu elektrycznego. Jeśli wózek widłowy był wyłączony przez okres dłuższy niż sześć miesięcy przed ponownym oddaniem do eksploatacji wymaga dokładnej kontroli. Podobnie jak w przypadku przeglądu rocznego kontrola powinna obejmować wszystkie punkty bezpieczeństwa w wózku widłowym. Gruntownie oczyścić wózek. Nasmarować przeguby i elementy sterowania. Sprawdzić stan akumulatora i gęstość elektrolitu, a w razie potrzeby naładować akumulator Przywrócić silnik do normalnego stanu, zgodnie z zaleceniami producenta silnika. Sprawdzić olej hydrauliczny pod kątem obecności wody i w razie potrzeby wymienić go. Przeprowadzić czynności konserwacyjne, jak przed oddaniem do eksploatacji. Podłączyć butlę LPG; patrz rozdział zatytułowany "Wymiana butli LPG". Sprawdzić zbiornik LPG (wariant). Kontrola szczelności układu zasilania gazem przy użyciu detektora przecieków w sprayu. Sprawdzić dokręcenie połączeń śrubowych układu zasilania gazem PL - 01/

348 4 Działanie Wyłączenie Rozpocząć ponowną eksploatację wózka. Podczas dopuszczania do eksploatacji należy sprawdzić w szczególności: szczelność i działanie układu zasilania gazem; napęd, elementy sterowania, układ kierowniczy; hamulce (hamulec główny, hamulec postojowy); Układ podnoszenia (wyposażenie do transportu ładunków, łańcuchy ładunkowe, mocowanie) WSKAZÓWKA Aby uzyskać więcej informacji, należy odnieść się do podręcznika warsztatowego wózka lub skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym PL - 01/2018

349 5 Konserwacja

350 5 Konserwacja Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podczas konserwacji Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podczas konserwacji Informacje ogólne NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo śmiertelnego zatrucia! Pozostawienie uruchomionego silnika w wózku znajdującym się w ograniczonej przestrzeni jest niebezpieczne. Istnieje niebezpieczeństwo śmiertelnego zatrucia! Użytkować wózek wyłącznie w dobrze wentylowanych miejscach. Aby zapobiec wypadkom podczas konserwacji i naprawiania wózka, należy przestrzegać wszystkich koniecznych warunków bezpieczeństwa, np. : Włączyć hamulec postojowy. Zabezpieczyć wózek, aby nie mógł nagle ruszyć ani uruchomić się. W razie potrzeby podnieść wózek w autoryzowanym centrum serwisowym. Zabezpieczyć podniesioną karetkę wideł lub wysunięty maszt podnośnika przed przypadkowym opuszczeniem w autoryzowanym centrum serwisowym. Umieścić drewnianą belką o odpowiednim rozmiarze jako podporę pomiędzy masztem podnośnika a kabiną i zabezpieczyć maszt podnośnika, aby zapobiec przypadkowemu pochyleniu do tyłu. Przestrzegać maksymalnej wysokości podnoszenia masztu podnośnika i porównać wymiary z danych technicznych z wymiarami hali, w której prowadzony będzie wózek. Powyższe kroki mają na celu uniknięcie kolizji z sufitem hali i potencjalnych uszkodzeń. Wykonywanie prac przy wyposażeniu hydraulicznym Przed rozpoczęciem pracy należy zmniejszyć ciśnienie w układzie hydraulicznym PL - 01/2018

351 Konserwacja 5 Wykonywanie prac przy wyposażeniu elektrycznym Prace przy wyposażeniu elektrycznym wózka widłowego mogą być przeprowadzane jedynie po odłączeniu napięcia. Kontrole działania, inspekcje oraz regulacje części pod napięciem może przeprowadzać wyłącznie przeszkolony i upoważniony personel, przestrzegający niezbędnych środków ostrożności. Przed przystąpieniem do pracy przy wyposażeniu elektrycznym należy zdjąć pierścionki, obrączki, metalowe bransolety itp. Aby zapobiec uszkodzeniu układów zawierających podzespoły elektroniczne, takie jak elektroniczny regulator jazdy lub sterownik podnośnika, podzespoły te należy wymontować z wózka widłowego przed rozpoczęciem spawania elektrycznego. Wykonywanie prac przy układzie elektrycznym (np. ) jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu zgody autoryzowanego centrum serwisowego. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podczas konserwacji Praca przy układzie zapłonowym Aby zapobiec zranieniu i/lub uszkodzeniu układu zapłonowego należy przestrzegać następujących zasad: Odłączanie lub podłączanie przewodów do układu zapłonowego w tym przewodów wysokiego napięcia i urządzeń pomiarowych może odbywać się tylko przy wyłączonym zapłonie. Jeżeli silnik ma obracać się z prędkością rozruchową, ale bez uruchamiania się (np. podczas badania poziomu sprężania) należy odłączyć zespół wtyku od cewki zapłonowej. Użycie szybkiej ładowarki do pomocy przy rozruchu silnika może trwać nie dłużej niż jedną minutę, przy maksymalnym napięciu 16, 5 V. Mycie silnika może odbywać się tylko przy wyłączonym zapłonie. W przypadku wykonywania spawów metodą spawania elektrycznego lub punkto PL - 01/

352 5 Konserwacja Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podczas konserwacji wego należy całkowicie odłączyć akumulator. Ciągniki, w których układzie zapłonowym występuje awaria lub może występować awaria, wolno holować dopiero po odłączeniu wtyku od cewki zapłonowej. Prace przy instalacji LPG NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo eksplozji! Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących obchodzenia się z gazem LPG. Stan całej instalacji LPG musi znajdować się pod stałym nadzorem w celu zapewnienia bezpieczeństwa obsłudze wózka (dotyczy to zwłaszcza szczelności instalacji). W przypadku nieszczelności układu zasilania gazem użytkowanie wózka jest niedozwolone. Do sprawdzania szczelności instalacji należy stosować wodę z mydłem, roztwór substancji Nekal lub inne środki pieniące. NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo eksplozji! Podczas sprawdzania instalacji gazowej nie wolno używać otwartego ognia. Poziom szkodliwych substancji w spalinach musi być ustawiony na najniższą możliwą wartość (zawartość CO mierzona objętościowo przy silniku pracującym na biegu jałowym w temperaturze pracy musi być niższa niż 0, 1%). Wymieniając pojedyncze elementy instalacji należy bezwzględnie stosować się do instrukcji producenta. Podczas przeprowadzania wymiany zawór odcinający butli i główny zawór odcinający muszą być zamknięte. Stan układu elektrycznego wózków zasilanych LPG musi znajdować się pod stałym nadzorem. W razie nieszczelności elementów instalacji iskrzenie może być przyczyną eks PL - 01/2018

353 Konserwacja 5 plozji. Po dłuższym okresie przestoju wózka zasilanego LPG przed uruchomieniem jego silnika lub układu elektrycznego należy dokładnie wywietrzyć pomieszczenie, w którym przechowywano wózek. W czasie wykonywania czynności obsługowych w warsztacie główny zawór odcinający i zawór odcinający butli muszą być zamknięte, a butla LPG zabezpieczona przed nagrzewaniem. Przed przerwami w pracy oraz na zakończenie dnia pracy osoba odpowiedzialna musi sprawdzić, czy wszystkie zawory, a zwłaszcza zawory odcinające butli, są zamknięte. W pobliżu butli LPG nie wykonywać żadnych prac, przy których pojawia się ogień lub iskrzenie, w szczególności spawania i cięcia. Butli LPG nie wolno przechowywać w warsztacie, nawet jeżeli są puste. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podczas konserwacji Urządzenia zabezpieczające Po zakończeniu prac konserwacyjnych i naprawczych należy ponownie zamontować wszystkie urządzenia zabezpieczające i sprawdzić, czy działają niezawodnie. Wartości nastaw Podczas dokonywania napraw oraz wymiany podzespołów hydraulicznych i elektrycznych należy przestrzegać wartości nastaw przypisanych do urządzenia. Wartości te zostały podane w odpowiednich rozdziałach PL - 01/

354 5 Konserwacja Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podczas konserwacji Podnoszenie wózka na podnośniku NIEBEZPIECZEŃSTWO W przypadku przewrócenia się wózka istnieje zagrożenie dla życia! Jeśli wózek nie został podniesiony na podnośniku w prawidłowy sposób, może przewrócić się i spaść. Dopuszczalne są wyłącznie podnośniki określone w podręczniku warsztatowym tego wózka, które zostały sprawdzone pod względem niezbędnego bezpieczeństwa i udźwigu. Podnoszenia wózka na podnośniku może dokonać wyłącznie autoryzowane centrum serwisowe. Wózek można podnosić mocując podnośnik wyłącznie w punktach wskazanych w podręczniku warsztatowym. Wózek należy podnieść na podnośniku w celu wykonania różnych rodzajów prac konserwacyjnych. Należy o tym fakcie poinformować autoryzowane centrum serwisowe. Bezpieczna obsługa wózka i odpowiednich podnośników opisana jest wyłącznie w podręczniku warsztatowym wózka. Wykonywanie prac przy przedniej części wózka NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wypadku! Jeżeli maszt podnośnika lub karetka wideł są podniesione, na maszcie lub z przodu wózka widłowego nie można wykonywać żadnych prac bez przestrzegania poniższych środków bezpieczeństwa. Do mocowania należy stosować wyłącznie łańcuchy o odpowiednim udźwigu. UWAGA Możliwość uszkodzenia stropu! Należy przestrzegać maksymalnej wysokości podnoszenia masztu podnośnika PL - 01/2018

355 Konserwacja 5 Zabezpieczanie masztu przed przypadkowym przechyleniem do tyłu. Wymagana jest drewniana belka o przekroju 120 x 120 mm. Długość drewnianej belki musi odpowiadać mniej więcej szerokości karetki wideł (b3). Aby uniknąć obrażeń od uderzenia, drewniane belki nie mogą wystawać poza zewnętrzny obrys wózka. Zalecana jest maksymalna długość dopasowana do szerokości całkowitej (b1) wózka. Uzyskać wymiary (b1) i (b3) z odpowiedniego arkusza danych VDI. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podczas konserwacji Zamocować drewnianą belkę (1) między konstrukcją ochronną operatora (2) a masztem podnośnika (3). 1 2 Wymontowywanie masztu podnośnika 3 NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wypadku! Czynność ta powinna być wykonywana wyłącznie przez upoważnionego pracownika serwisu. Zlecić upoważnionemu pracownikowi serwisu wymontowanie masztu podnośnika. Zabezpieczanie masztu podnoszącego przed upadkiem 6210_ _V3 NIEBEZPIECZEŃSTWO Niebezpieczeństwo wypadku! Czynność ta powinna być wykonywana wyłącznie przez upoważnionego pracownika serwisu. Umówić się z upoważnionym pracownikiem serwisu w celu zabezpieczenia masztu podnośnika PL - 01/

356 5 Konserwacja Ogólne informacje o konserwacji Ogólne informacje o konserwacji Kwalifikacje personelu Prace serwisowe mogą przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowane i upoważnione osoby. Regularne kontrole bezpieczeństwa oraz kontrole po zdarzeniach nadzwyczajnych muszą być wykonywane przez osobę kompetentną. Osoba kompetentna musi dokonać ich oceny pod względem bezpieczeństwa, bez wpływu uwarunkowań operacyjnych i ekonomicznych. Osoba kompetentna musi dysponować wystarczającą wiedzą i doświadczeniem, aby móc ocenić stan wózka oraz skuteczność urządzeń zabezpieczających zgodnie z normami technologicznymi i zasadami testowania wózków. Prace serwisowe nie wymagające specjalnych kwalifikacji Proste czynności konserwacyjne, takie jak kontrola poziomu oleju hydraulicznego, mogą być wykonywane przez nieprzeszkolony personel. Do wykonywania tych czynności nie są wymagane kwalifikacje podobne do kwalifikacji osoby kompetentnej. Wymagane zadania opisano w rozdziale zatytułowanym "Pozostawanie w stanie gotowości do pracy". Informacje dotyczące przeprowadzania przeglądów serwisowych W niniejszej części znajdują się wszystkie informacje niezbędne do określenia, kiedy należy przeprowadzić przeglądy serwisowe wózka. Wykonać prace konserwacyjne w terminach zgodnych z licznikiem roboczogodzin i za pomocą poniższych list kontrolnych przeglądu. Jest to jedyny sposób zapewnienia, że wózek pozostanie gotów do pracy, oraz zagwarantowania optymalnej wydajności i cyklu życia. Jest to również warunek wstępny dla wszelkich roszczeń gwarancyjnych PL - 01/2018

357 Konserwacja 5 Ogólne informacje o konserwacji Harmonogram przeglądów serwisowych Przeprowadzić konserwację wózka zgodnie z "serwisu w" wyświetlaczu (1). 1 Listy kontrolne przeglądu wskazują wymagane prace. Okresy międzyserwisowe zostały zdefiniowane do standardowego użytkowania. Krótsze odstępy międzyserwisowe można zdefiniować po konsultacji z firmą, w zależności od warunków użytkowania wózka. Poniższe czynniki mogą wpłynąć na konieczność skrócenia okresów międzyserwisowych: Zanieczyszczone drogi o niskiej jakości Zapylenie lub zasolenie powietrza Wysokie poziomy wilgotności powietrza Skrajnie wysokie lub niskie temperatury otoczenia lub skrajne zmiany temperatur Praca w trybie wielozmianowym pod dużym obciążeniem Stosowne przepisy krajowe dotyczące wózków lub poszczególnych ich elementów 7312_ _V2 UWAGA Zagrożenie zniszczeniem komponentów! Wszelkie zmieniające się informacje techniczne w niniejszej instrukcji obsługi mają wyższy priorytet niż informacje zawarte w oryginalnej instrukcji obsługi silnika. W razie wątpliwości skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym PL - 01/

358 5 Konserwacja Ogólne informacje o konserwacji PL - 01/2018

359 Konserwacja 5 Konserwacja - co 1000 godzin/raz w roku Przy stanie roboczogodzin Ogólne informacje o konserwacji Wykonano Podwozie, nadwozie i osprzęt Sprawdzić podwozie pod kątem pęknięć Sprawdzić osłonę górną/kabinę i powierzchnie szklane pod kątem uszkodzeń Sprawdzić elementy sterujące, przełączniki i przeguby pod kątem uszkodzeń, po czym nasmarować i naoliwić Sprawdzić fotel operatora pod kątem prawidłowego działania i uszkodzeń Sprawdzić system zabezpieczeń operatora pod kątem prawidłowego działania i uszkodzeń, a następnie oczyścić. Sprawdzić klakson Wariant: sprawdzić pedał podwójny pod kątem uszkodzeń i prawidłowego działania, a następnie nasmarować Opony i koła Sprawdzić zużycie opon i w razie potrzeby ciśnienie powietrza Sprawdzić koła pod kątem uszkodzeń oraz momenty dokręcenia Jednostka napędowa Oś napędowa: sprawdzić połączenia śrubowe, sprawdzić szczelność i wyczyścić żeberka chłodzące Sprawdzić poziom oleju w zespole napędowym i hamulcu wielotarczowym Silnik spalinowy Sprawdzić stan silnika spalinowego (kontrola wizualna) Wymienić olej silnikowy i filtr oleju Sprawdzić pasek zębaty, koła zębate walcowe i pasek klinowy Wymienić filtr powietrza (główny wkład) Sprawdzić układ chłodzenia pod kątem szczelności i prawidłowego działania Sprawdzić poziom płynu chłodzącego i w razie potrzeby uzupełnić Skontrolować układ wydechowy LPG: wymienić świece zapłonowe Wariant: zregenerować filtr cząstek stałych; przestrzegać instrukcji producenta dotyczących konserwacji Układ paliwowy Sprawdzić szczelność i prawidłowe działanie układu paliwowego PL - 01/

360 5 Konserwacja Ogólne informacje o konserwacji Przy stanie roboczogodzin Wykonano Wymienić filtr paliwa (corocznie) Układ zasilania gazem Sprawdzić układ zasilania gazem LPG pod kątem uszkodzeń Sprawdzić elektromagnes zaworu odcinającego i w razie potrzeby zawór redukcyjny wysokiego ciśnienia (1, 7 bar) Sprawdzić czystość zaworu sprężyny gazowej i wyregulować jego działanie, sprawdzić urządzenie zabezpieczające przed wysokim ciśnieniem (30 bar) Wymiana filtra LPG Wykonać remont parownika (MD/Cobra); wymienić naklejkę Sprawdzić połączenia śrubowe pod kątem prawidłowego zamocowania i przeprowadzić test szczelności Kontrola zawartości CO w gazach spalinowych Sprawdzić, czy długość samozapłonu po wyłączeniu silnika jest dopuszczalna Układ kierowniczy Sprawdzić układ kierowniczy pod kątem prawidłowego działania i szczelności Sprawdzić, czy kierownica jest poprawnie zamocowana i czy pokrętło nie jest uszkodzone Oś skrętna: sprawdzić, czy oś skrętna jest poprawnie zamocowana i czy nie ma oznak nieszczelności, a następnie nasmarować Sprawdzić ogranicznik układu kierowniczego Hamulec Sprawdzić stan wszystkich mechanicznych części hamulca i sprawdzić pod kątem prawidłowego działania Sprawdzić działanie hamulca zasadniczego Sprawdzić działanie hamulca postojowego Układ elektryczny Sprawdzić podłączenia wszystkich przewodów zasilających Sprawdzić prawidłowe działanie przełączników, przekaźników i czujników Sprawdzić działanie oświetlenia i kierunkowskazów Akumulator rozrusznika Zmierzyć natężenie prądu zimnego rozruchu; w razie potrzeby naładować lubwymienić akumulator Układ hydrauliczny PL - 01/2018

361 Konserwacja 5 Przy stanie roboczogodzin Ogólne informacje o konserwacji Wykonano Sprawdzić stan układu hydraulicznego oraz sprawdzić pod kątem prawidłowego działania i szczelności Sprawdzić funkcję blokowania układu hydraulicznego (zawór ISO) Sprawdzić poziom oleju Maszt podnośnika Sprawdzić łożyska masztu pod kątem uszkodzeń oraz ich smarowanie, a następnie sprawdzić moment dokręcenia Sprawdzić profile masztu pod kątem uszkodzeń i zużycia oraz nasmarować je Sprawdzić łańcuchy podnośnika pod kątem uszkodzeń i zużycia, a następnie wyregulować i nasmarować te łańcuchy Sprawdzić złącza i siłownik podnośnika pod kątem zużycia i uszkodzeń Sprawdzić koła pasowe prowadnicy pod kątem zużycia i uszkodzeń Sprawdzić rolki podtrzymujące i rolki łańcucha pod kątem uszkodzeń i zużycia Sprawdzić odstęp między ogranicznikiem karetki wideł a barierą bicia Sprawdzić złącza i siłownik podnośnika pod kątem zużycia i uszkodzeń Sprawdzić karetkę wideł pod kątem zużycia i uszkodzeń Sprawdzić blokadę ramion wideł pod kątem uszkodzeń i prawidłowego działania Sprawdzić ramiona wideł pod kątem zużycia i odkształceń Sprawdzić, czy na karetce wideł lub na osprzęcie znajduje się śruba zabezpieczająca Wariant z wyposażeniem specjalnym Sprawdzić filtr świeżego powietrza w nagrzewnicy i w razie potrzeby wybić filtr Sprawdzić układ ogrzewania pod kątem uszkodzeń; przestrzegać instrukcjiproducenta dotyczących konserwacji Sprawdzić osprzęt pod kątem zużycia i uszkodzeń; przestrzegać instrukcjiproducenta dotyczących konserwacji Sprawdzić zaczep holowniczy pod kątem zużycia i uszkodzeń, przestrzegać instrukcji producenta dotyczących konserwacji Ogólne Odczytać numery błędów i skasować listę Zresetować okres międzyserwisowy Sprawdzić oznaczenia, by upewnić się, że są kompletne Wykonać jazdę próbną PL - 01/

362 5 Konserwacja Ogólne informacje o konserwacji PL - 01/2018

363 Konserwacja 5 Konserwacja co 3000 godzin/co dwa lata Przy stanie roboczogodzin Uwaga Ogólne informacje o konserwacji Wykonano Należy przeprowadzić wszystkie czynności konserwacyjne co 1000 godzin. Jednostka napędowa Sprawdzić olej przekładniowy i hamulec wielotarczowy oraz wymienić olej przekładniowy Wymienić wkręty odpowietrzające w zespołach napędowych Silnik spalinowy Wymienić pasek zębaty, koła zębate walcowe i pasek klinowy Wymienić pompę wody (zalecenie, skonsultować się z firmą użytkującą) Wymienić wkład zabezpieczający filtra powietrza Wymienić płyn chłodzący (VW: co 9000 godzin lub co 5 lat) Układ zasilania gazem Wymiana wszystkich przewodów układu zasilania gazem LPG Układ hydrauliczny Wymiana oleju hydraulicznego Wymienić filtr przewodu powrotnego i odpowietrznik Wariant: wymienić filtr wysokociśnieniowy Zamawianie części zamiennych i zużywających się Części zamienne są dostarczane przez dział części zamiennych naszego serwisu. Informacje potrzebne do zamawiania części znajdują się w wykazie części zamiennych. Części zamienne powinny być używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami producenta. Stosowanie nieautoryzowanych części zamiennych może doprowadzić do wypadku spowodowanego niską jakością lub niedopasowaniem. Każdy, kto używa nieautoryzowanych części zamiennych, bierze na siebie pełną odpowiedzialność za skutki ewentualnych wypadków lub szkód PL - 01/

364 5 Konserwacja Ogólne informacje o konserwacji Jakość i ilość wymaganych materiałów eksploatacyjnych Dopuszcza się stosowanie wyłącznie materiałów eksploatacyjnych wyszczególnionych w tabeli danych serwisowych. Lista niezbędnych materiałów eksploatacyjnych i środków smarnych jest wymieniona w tabeli danych serwisowych. Nie wolno mieszać smarów ani olejów o różnej jakości. Ma to negatywny wpływ na ich właściwości smarne. W razie konieczności użycia oleju innego producenta istniejący olej należy w całości spuścić. Przed wykonaniem smarowania, wymianą filtra lub innymi czynnościami w obrębie układu hydraulicznego należy dokładnie oczyścić obszar wokół części, której będą dotyczyć czynności serwisowe. Przy uzupełnianiu materiałów eksploatacyjnych należy korzystać wyłącznie z czystych pojemników! PL - 01/2018

365 Konserwacja 5 Plan smarowania Ogólne informacje o konserwacji Code 1 Punkt smarowania (A) (B) (C) Cztery smarowniczki po każdej stronie osi skrętnej dla łożyska zwrotnicy i łożysk cięgna Powierzchnie ślizgowe masztu podnośnika Łańcuchy ładunkowe PL - 01/

366. 5 Konserwacja Ogólne informacje o konserwacji Code 1 Punkt smarowania (D) Po jednej smarowniczce na obu łożyskach masztu 1 Zapoznaj się z kolejnym rozdziałem zatytułowanym "Tabela danych serwisowych", pod danym oznaczeniem Code., aby poznać odpowiednie specyfikacje środka smarującego. Ten plan smarowania opisuje wózek produkowany seryjnie z wyposażeniem standardowym. Punkty dotyczące konserwacji w pozostałych wózkach znajdują się w odpowiednim rozdziale i/lub w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta PL - 01/2018

367 Konserwacja 5 Arkusz danych serwisowych Ogólne informacje o konserwacji Punkty ogólnego smarowania Code Podzespół Smarowanie Materiały eksploatacyjne Smar wysokociśnieniowy Specyfikacje Nr identyfikacyjny Wymiary Doraźnie Elementy sterujące/przeguby Code Podzespół Smarowanie Sterowanie za pomocą dwóch pedałów Materiały eksploatacyjne Smar wysokociśnieniowy Specyfikacje Nr identyfikacyjny Olej SAE 80 MIL-L2105 API GL-4 Smar wysokociśnieniowy Nr identyfikacyjny Wymiary Doraźnie Doraźnie Doraźnie Akumulator Code Podzespół Materiały eksploatacyjne Specyfikacje Wymiary Napełnianie układu Woda destylowana Doraźnie Rezystancja izolacji Układ elektryczny Code Podzespół Rezystancja izolacji Materiały eksploatacyjne Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją warsztatową wózka. Specyfikacje Wymiary Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją warsztatową wózka. Układ hydrauliczny Code Podzespół Napełnianie układu Materiały eksploatacyjne Specyfikacje Olej hydrauliczny HVLP 68 DIN 51524, część 3 Olej hydrauliczny dla przemysłu spożywczego (wariant) USDA H1 DIN Wymiary Maks. 30 l PL - 01/

368 5 Konserwacja Ogólne informacje o konserwacji Opony Code Podzespół Opony superelastyczne Materiały eksploatacyjne Granica użytkowania Opony z pełnej gumy Granica użytkowania Opony pneumatyczne Minimalna głębokość bieżnika Ciśnienie powietrza Specyfikacje Wymiary Do wskaźnika zużycia Do wskaźnika zużycia 1, 6 mm Patrz informacje podane na wózku Oś skrętna Code (A) Oś napędowa Code Podzespół Materiały eksploatacyjne Specyfikacje Wymiary Nakrętki/śruby kół Moment dokręcenia Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją warsztatową wózka. Nakrętki zwrotnicy osi Łożyska zwrotnicy, łożyska drążka kierowniczego Moment dokręcenia Smar Aralub 4320 DIN KPF2N20 Nr identyfikacyjny Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją warsztatową wózka. Napełniać smarem do momentu wypłynięcia niewielkiej ilości świeżego smaru Podzespół Materiały eksploatacyjne Specyfikacje Wymiary Nakrętki/śruby kół Moment dokręcenia Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją warsztatową wózka. Przekładnia koła Olej mineralny FUCHS TITAN GEAR HYP LD SAE 80W-90 API GL-5 Hamulec Olej mineralny ARAL HGS FLUID PL - 01/2018

369 Konserwacja 5 Maszt podnośnika Code Podzespół Materiały eksploatacyjne (B) Smarowanie Smar wysokociśnieniowy Ogólne informacje o konserwacji Specyfikacje Nr identyfikacyjny Wymiary Doraźnie Zatrzymanie Luz Min. 2 mm Śruby łożyska masztu podnośnika Moment dokręcenia Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją warsztatową wózka. (D) Łożysko masztu podnośnika Smar Aralub 4320 DIN KPF2N20 Nr identyfikacyjny Napełniać smarem do momentu wypłynięcia niewielkiej ilości świeżego smaru Łańcuchy ładunkowe Code Podzespół Materiały eksploatacyjne (C) Smarowanie Smar w sprayu do łańcuchów o dużym obciążeniu Specyfikacje W pełni syntetyczny Zakres temperatur: od -35 C do +250 C Nr identyfikacyjny Wymiary Doraźnie Układ chłodzenia Code Podzespół Materiały eksploatacyjne Specyfikacje Wymiary Napełnianie układu Środek ochronny zapobiegający korozji układu chłodzenia/woda G12 plus TL-VW 774 F Ok. 9 l Butla LPG Code Podzespół Materiały eksploatacyjne Specyfikacje Napełnianie układu LPG DIN EN 589 Wymiary 11 kg PL - 01/

370. 5 Konserwacja Zapewnianie dostępu do punktów konserwacji Silnik Code Podzespół Materiały eksploatacyjne Specyfikacje Wymiary Napełnianie układu Olej silnikowy VW Przy wymianie filtra 4, 5 l Filtr powietrza Wkład filtra Układ zapłonowy Świece zapłonowe 14L-NGK Odstęp między elektrodami: 1, 0 ± 0, 1 mm Moment dokręcenia: 20 Nm Układ spryskiwacza Code Podzespół Materiały eksploatacyjne Specyfikacje Napełnianie układu Spryskiwacz szyby Zimowy, nr identyfikacyjny Wymiary Doraźnie Zapewnianie dostępu do punktów konserwacji Otwieranie pokrywy silnika UWAGA Niebezpieczeństwo zranienia! Przed otwarciem pokrywy wyłączyć silnik! 1 2 UWAGA Podczas otwierania pokrywy silnika fotel operatora może ulec uszkodzeniu, o ile nie został przesunięty maksymalnie do przodu. Przesunąć fotel operatora całkowicie do przodu. Przesunąć kolumnę kierownicy (1) maksymalnie do przodu i zablokować; patrz Rozdział "Regulacja kolumny kierownicy", Str Przesunąć fotel kierowcy (2) całkowicie do przodu; patrz Rozdział "Regulacja fotela operatoramsg65/msg75", str W przypadku wózków wyposażonych w tylne okno (wariant), pochylić oparcie fotela operatora do przodu, patrz Rozdział "Regulacja fotela operatora MSG 65/MSG 75", Str Usu- 7311_ PL - 01/2018

371 Konserwacja 5 nąć wszystkie przedmioty wystające ze schowka. Włożyć wąski śrubokręt do rowka (4) mechanizmu otwierania pokrywy komory silnika tak, aby otworzyć zamek. W sytuacji awaryjnej kluczyk uruchamiania i wyłączania może również posłużyć do tego celu. Zapewnianie dostępu do punktów konserwacji Użyć uchwytu do podniesienia pokrywy _ _V2 Zamykanie pokrywy silnika UWAGA Podczas zamykania pokrywy silnika istnieje ryzyko przygniecenia! W trakcie zamykania pokrywy silnika nic nie powinno znajdować się między pokrywą a krawędzią podwozia. Nie chwytać za którąkolwiek z krawędzi. Zawsze zamykać pokrywę silnika, umieszczając obie ręce na uchwytach. 1 2 UWAGA Niebezpieczeństwo uszkodzenia! Pokrywa komory silnika może być wyposażona w sprężynę gazową (2) z blokadą położenia (wariant). Zapobiega to sprężaniu sprężyny gazowej. Wywieranie siły podczas zamykania pokrywy silnika spowoduje uszkodzenie sprężyny gazowej lub zawieszenia pokrywy silnika. Przed zamknięciem pokrywy silnika sprawdzić, czy sprężyna gazowa jest wyposażona w blokadę położenia (wariant). Jeżeli sprężyna gazowa jest wyposażona w blokadę położenia (wariant), przed zamknięciem pokrywy silnika zwolnić zatrzask(1). 7300_ PL - 01/

372 5 Konserwacja Zapewnianie dostępu do punktów konserwacji Zwalnianie blokady położenia (wariant) Nacisnąć zatrzask (1) w miejscu oznaczonym napisem PRESS i delikatnie opuścić pokrywę silnika. Zwolnić zatrzask. Zamykanie pokrywy silnika Trzymając za uchwyt, pociągnąć pokrywę w dół, aż zamek głośno zaskoczy _ Wyregulować fotel (2); patrz rozdział "Regulacja fotela operatora MSG 65/MSG 75". Wyregulować kolumnę kierownicy (1); patrz rozdział "Regulacja kolumny kierownicy" _ Montaż i demontaż płyty podłogowej Wymontowywanie płyty podłogowej UWAGA Uszkodzone przewody grożą zwarciem! Sprawdzić, czy przewody łączące nie są uszkodzone. Podczas demontażu i ponownego montowania płyty podłogowej należy upewnić się, że przewody łączące nie zostały uszkodzone PL - 01/2018

373 Konserwacja 5 WSKAZÓWKA Płyta podłogowa ma wnękę, w którą operator może wsunąć palce, aby podnieść płytę. Wnęka znajduje się pod gumową matą. Zapewnianie dostępu do punktów konserwacji WSKAZÓWKA Pedał przyspieszenia jest zamontowany w płycie podłogowej i można go wymontować wraz z płytą. Wtyczka połączeniowa pedału przyspieszenia znajduje się pod płytą podłogową. Otworzyć pokrywę silnika. Usunąć gumową matę. Chwycić za wnękę w płycie podłogowej (1). Lekko unieść płytę podłogową. Wyciągnąć płytę podłogową pod pedałem hamulca i ustawić ją pionowo _ PL - 01/

374 5 Konserwacja Zapewnianie dostępu do punktów konserwacji Odłącz wtyczkę od pedału przyspieszenia (2). Wyjmij płytę podłogową i umieść ją w bezpiecznym miejscu. Montaż płyty podłogowej UWAGA Niebezpieczeństwo zgniecenia między płytą a krawędzią ramy! Jeżeli podczas zamykania płyty podłogowej między płytą podłogową a krawędzią ramy znajdą się kończyny lub jakieś przedmioty, może dojść do ich przygniecenia. Należy upewnić się, że podczas zamykania płyty podłogowej nic nie znajduje się między płytą dolną a krawędzią ramy _ Opuścić płytę podłogową na miejsce przeznaczone na nogi. Podłączyć zespół połączeniowy do pedału przyspieszenia. Ustawić płytę podłogową z przodu. Ostrożnie ułożyć płytę podłogową w położeniu dolnym i zamknąć. Włożyć gumową matę. Zamknąć pokrywę silnika PL - 01/2018

375 Konserwacja 5 Konserwacja po pierwszych 50 godzinach pracy Konserwacja po pierwszych 50 godzinach pracy Konserwacja w okresie docierania WSKAZÓWKA Niektóre z poniższych kontroli wymagają specjalnych narzędzi. Należy zlecić sprawdzenie szczelności układu zasilania gazem przy użyciu specjalnego preparatu w sprayu. \ Należy zlecić sprawdzenie czy połączenia śrubowe układu zasilania gazem są dokręcone. Sprawdzić stan i naprężenie paska wielorowkowego (1). WSKAZÓWKA Jeśli pasek wielorowkowy jest uszkodzony, zlecić jego wymianę autoryzowanemu centrum serwisowemu _ W stanie gotowości do pracy Sprawdzanie poziomu oleju silnikowego 1 WSKAZÓWKA Podczas przeprowadzania tej kontroli wózek musi być zaparkowany na poziomej powierzchni. Otworzyć pokrywę silnika, patrz Rozdział "Otwieranie pokrywy silnika", Str _ Wyjąć i wytrzeć bagnet PL - 01/

376 5 Konserwacja W stanie gotowości do pracy Wsunąć bagnet do oporu i ponownie wyjąć. Poziom oleju musi się znajdować pomiędzy znakami (strzałkami). Jeżeli poziom oleju sięga jedynie dolnego znaku, odkręcić korek wlewu i (1) uzupełnić olej zgodnie z tabelą danychserwisowych Rozdział "Arkusz danych serwisowych", Str Wsunąć bagnet do oporu. Zamknąć pokrywę silnika; patrz Rozdział "Zamykanie pokrywy silnika", Str Kontrola poziomu płynu chłodzącego Poziom płynu chłodzącego jest monitorowany przez czujnik. Gdy tylko na wyświetlaczu pojawi się komunikat POZIOM PŁYNU CHŁODZĄCEGO, należy postępować w opisany niżej sposób. UWAGA Niebezpieczeństwo poparzenia z powodu gorącego płynu chłodzącego! Układ chłodzenia znajduje się pod ciśnieniem! Otwieranie zbiornika płynu chłodzącego może spowodować wyciek gorącego płynu chłodzącego. Zbiornik płynu chłodzącego należy otwierać tylko, gdy układ chłodzenia jest zimny. Wyłączyć silnik i pozostawić go do ostygnięcia. Nie otwierać zbiornika płynu układu chłodzenia, dopóki wózek nie ostygnie _ UWAGA Środek chłodzący i płyn chłodzący może stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska! Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa podanych w rozdziale zatytułowanym "Chłodziwo i płyn chłodzący". Sprawdzić poziom płynu chłodzącego Poziom ten musi być widoczny na środku zbiornika płynu chłodzącego (1) PL - 01/2018

377 Konserwacja 5 W razie potrzeby uzupełnić płyn chłodzący; patrz rozdział zatytułowany "Uzupełnianie i kontrola stężenia płynu chłodzącego". Sprawdzić szczelność układu chłodzenia; patrz rozdział zatytułowany "Czyszczenie chłodnicy i kontrola szczelności". W stanie gotowości do pracy PL - 01/

378 5 Konserwacja W stanie gotowości do pracy Czyszczenie chłodnicy, kontrola szczelności 1 Zaparkować wózek tak, aby stał bezpiecznie. Wyczyścić chłodnicę (1). Oczyścić żeberka chłodnicy za pomocą odpowiedniej szczotki i przedmuchać je sprężonym powietrzem (maks. ciśnienie 2 bar). Sprawdzić szczelność chłodnicy oraz elastycznych przewodów płynu chłodzącego i w razie potrzeby dokręcić zaciski. Sprawdzić, czy wyciek ustał. Jeśli nadal występuje, powiadomić autoryzowane centrum serwisowe. 7314_ Zamknąć pokrywę silnika. Uzupełnianie poziomu i kontrola stężenia płynu chłodzącego UWAGA Niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika! Zbyt niski poziom płynu chłodzącego wskazuje na nieszczelność układu chłodzenia. UWAGA Niebezpieczeństwo poparzenia! Płyn chłodzący może stać się bardzo gorący. Istnieje ryzyko poparzenia. Korek wlewu (1) można otworzyć tylko przy zimnym silniku PL - 01/2018

379 Konserwacja 5 Powoli otworzyć korek wlewu (1) i doprowadzić do wyrównania ciśnienia. Zdjąć korek wlewu. UWAGA Płyn chłodzący i chłodziwo są niebezpieczne dla zdrowia. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących obchodzenia się z płynem chłodzącym; zapoznać się z rozdziałem zatytułowanym "Płyn chłodzący". W stanie gotowości do pracy Sprawdzić stężenie płynu chłodzącego. 1 Stężenie płynu chłodzącego UWAGA Niebezpieczeństwo wystąpienia korozji! Stężenie płynu chłodzącego musi być nie mniejsze niż 40%, nawet jeżeli ze względu na cieplejszy klimat nie jest konieczna ochrona przed zamarzaniem. Jeżeli ze względów klimatycznych konieczna jest zwiększona ochrona przed zamarzaniem, stężenie płynu można zwiększyć do 60%. Stężenie płynu chłodzącego nie może przekroczyć 60% powyżej tej wartości skuteczność ochrony przed zamarzaniem zmniejsza się. Może to mieć również negatywny wpływ na skuteczność chłodzenia. Do rozcieńczania płynu chłodzącego używać czystej, zdemineralizowanej wody. 7314_ Ochrona przed zamarzaniem do C Procent wody% Stężenie płynu chłodzącego% Aby zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi pojemności układu chłodzenia, należy zapoznać się z rozdziałem zatytułowanym "Tabela danych dotyczących konserwacji" PL - 01/

380 5 Konserwacja W stanie gotowości do pracy UWAGA Nie wolno dodawać dodatków do płynu chłodzącego o innej specyfikacji! Do napełniania układu chłodzenia stosować wyłącznie chłodziwo wyszczególnione w tabeli danych serwisowych. Stosować tylko dodatki do płynu chłodzącego zgodne z instrukcją producenta. Z powrotem przykręcić mocno korek wlewu płynu chłodzącego (1). Wymiana wkładu filtra powietrza WSKAZÓWKA Wymiany wkładu filtra powietrza należy dokonać w przypadku pojawienia się na wyświetlaczu i module sterującym komunikatu AIR FILTER (FILTR POWIETRZA), nie rzadziej niż co 3000 godzin pracy lub co dwa lata Otworzyć pokrywę silnika; patrz rozdział "Otwieranie pokrywy silnika" _ _pl_V2 Poluzować zaciski (1) na obudowie filtra powietrza _ PL - 01/2018

381 Konserwacja 5 Złożyć pokrywę filtra powietrza (2). W stanie gotowości do pracy _ Wyciągnąć pokrywę filtra powietrza z wózka w taki sposób, aby przewód wlotowy (3) był delikatnie przechylony ku dołowi. UWAGA Niebezpieczeństwo uszkodzenia z powodu zanieczyszczenia! Podczas wyjmowania wkładu filtra zablokować otwór wlotu (6) za pomocą niestrzępiącej się szmatki. WSKAZÓWKA Zaleca się, aby wymieniać, a nie czyścić wkład filtra. Częste czyszczenie może doprowadzić do uszkodzenia wkładu filtra. Takie uszkodzenie stwarza ryzyko wniknięcia pyłu do silnika _ PL - 01/

382 5 Konserwacja W stanie gotowości do pracy Wyjąć wkład filtra (4). Upewnić się, że do otworu wlotu nie dostanie się brud (6). Wytrzeć obudowę filtra powietrza wilgotną szmatką. Sprawdzić wkład filtra (4) pod kątem zanieczyszczenia lub uszkodzenia i w razie potrzeby wymienić. UWAGA Niebezpieczeństwo uszkodzenia podzespołów wózka z powodu zabrudzenia! Uszkodzone wkłady filtrów należy wymieniać, aby uniknąć uszkodzenia silnika. 5 4 Wyjąć szmatkę (6) z otworu wlotu. Założyć pokrywę filtra powietrza (2) od góry pod kątem i zamontować w wózku, obracając. Upewnić się, że uszczelka (5) wkładu filtra jest prawidłowo zamocowana w obudowie. Doprowadzić do zamknięcia zacisków (1) na obudowie filtra powietrza. Zamknąć pokrywę silnika _ _V2 Smarowanie przegubów i elementów sterujących Naoliwić lub nasmarować pozostałe punkty łożyska i przeguby, zgodnie z informacjami zawartymi w tabeli danych serwisowych; patrz Rozdział "Arkusz danych serwisowych", Str Prowadnica fotela kierowcy Nasmarować zawiasy pokrywy silnika za pomocą smarowniczki Sprawdzić połączenia zaworów W kabinie nasmarować zawiasy drzwi za pomocą smarowniczki (wariant) Nasmarować wałki i przeguby w układzie sterowania za pomocą dwóch pedałów (wariant) PL - 01/2018

383 Konserwacja 5 Konserwacja pasa bezpieczeństwa W stanie gotowości do pracy NIEBEZPIECZEŃSTWO Jeżeli podczas wypadku pas bezpieczeństwa nie zadziała, może to doprowadzić do śmierci operatora! Jeżeli pas bezpieczeństwa jest uszkodzony, może się rozedrzeć lub otworzyć podczas wypadku i nie utrzymać operatora w fotelu. W takiej sytuacji operator może uderzyć się o elementy wózka lub wypaść z niego. Aby zapewnić niezawodne działanie pasów, należy stale je sprawdzać. Nie eksploatować wózka z uszkodzonym pasem bezpieczeństwa. Uszkodzone pasy bezpieczeństwa muszą zostać niezwłocznie wymienione przez autoryzowane centrum serwisowe. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne. Nie wolno w żaden sposób modyfikować pasa bezpieczeństwa. WSKAZÓWKA Należy regularnie przeprowadzać poniższe czynności kontrolne (co miesiąc). W przypadku intensywnej eksploatacji konieczne jest codzienne przeprowadzanie testów. Sprawdzanie pasa bezpieczeństwa Wyciągnąć całkowicie pas bezpieczeństwa (3) i sprawdzić, czy nie jest postrzępiony. Pas nie może być postrzępiony ani poprzecinany. Szwy nie mogą być luźne. Sprawdzić, czy pas bezpieczeństwa nie jest zabrudzony. Sprawdzić, czy elementy pasa (w tym miejsca mocowania) nie są zużyte lub zniszczone _ PL - 01/

384 5 Konserwacja W stanie gotowości do pracy Sprawdzić klamry (1) pod kątem prawidłowego zamknięcia. Po wsunięciu zaczepu (2) w zamek pas bezpieczeństwa musi być pewnie zapięty. Zaczep pasa (2) musi zostać zwolniony po naciśnięciu czerwonego przycisku (4). Mechanizm automatycznej blokady pasa należy sprawdzać przynajmniej raz w roku: Zaparkować wózek na płaskim podłożu. Wyciągnąć pas bezpieczeństwazapomocą szarpnięcia. 4 Automatyczny mechanizm blokujący musi zatrzymać rozwijanie się pasa. Pochylić fotel o co najmniej 30; w tym celu odchylić pokrywę silnika. Powoli wyciągnąć pas bezpieczeństwa. Automatyczny mechanizm blokujący musi zatrzymać rozwijanie się pasa _ Czyszczenie pasa bezpieczeństwa Oczyścić pas bezpieczeństwa, jeśli jest zabrudzony bez stosowania chemicznych środków czyszczących (wystarczy czyszczenie szczotką). Wymiana po wypadku Po wypadku pas bezpieczeństwa musi zostać zawsze wymieniony przez autoryzowane centrum serwisowe PL - 01/2018

385 Konserwacja 5 Sprawdzanie fotela operatora W stanie gotowości do pracy UWAGA Niebezpieczeństwo zranienia! Po wypadku należy sprawdzić stan fotela kierowcy wraz pasem bezpieczeństwa i zapięciem. Sprawdzić poprawność działania elementów sterujących. Sprawdzić stan fotela (np. zużycia tapicerki) i przymocować zapięcie do pokrywy. UWAGA Niebezpieczeństwo zranienia! W razie wykrycia uszkodzeń fotelanależy zlecić przeprowadzenie naprawy centrum serwisowemu. 6327_ Sprawdzanie zatrzasku drzwi Sprawdzić stan i stopień zużycia rygla blokującego. Sprawdzić poprawność działania mechanizmu zamka. Obsługa serwisowa kół i opon UWAGA Niebezpieczeństwo wypadku! Nierównomierne zużycie obniża stabilność wózka widłowego i wydłuża drogę hamowania. Stopień zużycia opon na tej samej osi powinien być mniej więcej jednakowy. W razie zużycia lub uszkodzenia opony (lewej lub prawej) należy niezwłocznie ją wymienić. zawsze równocześnie zmieniać lewe i prawe koło). Zmiany mogą być dokonywane jedynie po konsultacji z producentem PL - 01/

386 5 Konserwacja W stanie gotowości do pracy UWAGA Zagrożenie stabilności! Jakość opon ma wpływ na stabilność wózka. Niebezpieczeństwo przewrócenia wózka! W przypadku korzystania z opon pneumatycznych lub opon z pełnej gumy nigdy nie wolno zmieniać części obręczy kół ani łączyć ze sobą części obręczy kół pochodzących od różnych producentów. Uzyskać zgodę producenta wózka przed użyciem opony innego typu lub innego producenta. Kontrola stanu i stopnia zużycia opon Opony superelastyczne (wariant) Sprawdzić odległość między bieżnikiem opony a wskaźnikiem zużycia (60 J). Opony odporne na przebicie (wariant) mogą być eksploatowane aż do osiągnięcia znacznika zużycia (60 J). 60 J Usunąć wszelkie ciała obce z opony. 60 J PL - 01/2018

387 Konserwacja 5 Opony pneumatyczne (wariant) Zmierzyć głębokość bieżnika wszystkich czterech opon. Głębokość bieżnika opon pneumatycznych (wariant) musi wynosić co najmniej 1, 6 mm w każdym miejscu bieżnika. Jeśli bieżnik jest zużyty do znacznika zużycia (2) w dowolnym miejscu na oponie, wymienić opony na jednej osi. Usunąć wszelkie ciała obce z opony. W stanie gotowości do pracy Sprawdzanie ciśnienie powietrza WSKAZÓWKA 1 Prawidłowe ciśnienie powietrza w oponach pneumatycznych (wariant) zależy od rodzaju używanych opon. Zmierzone ciśnienie powietrza musi być zgodne z danymi podanymi przez producenta. Przestrzegać wartości ciśnienia powietrza podanych na naklejce (1) na wózku. Sprawdzić ciśnienie powietrza we wszystkich czterech oponach i porównać z wartościami podanymi na naklejkach. Jeżeli ciśnienie powietrza odbiega od podanych wartości, odpowiednio dodać lub spuścić powietrze PL - 01/

Podręcznik instalacji i optymalizacji cisco ren301

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i optymalizacji cisco ren301

 1. Instrukcja obsługi i uruchomienia Honeywell Focuspro Th5110d

 2. Działanie i instalacja Calima 46008

 3. Podręcznik konfiguracji i obsługi Calibre Uk Hqview625a

 4. Uwaga dotycząca konfiguracji Beko Rdnt270i20vs

 5. Podręcznik instalacji sprzętu i bezpieczeństwa 3com Superstack 3 3c16075

 6. Podręcznik instalacji i okablowania Electrolux Euf29420k

 7. Instrukcja konserwacji Frigidaire Fpui1888pf

 8. Instrukcja konserwacji i obsługi Emerson Gxt1000l Rt

 9. Instrukcja aktualizacji Canon A720 1s

 10. Instrukcje dotyczące instalacji Haier Cfd633cb

 11. Podręcznik konfiguracji i szybkiej obsługi Cisco Catalyst 3750 X 48t L

 12. Podręcznik instalacji i okablowania Asus Cubx L

 13. Instrukcja montażu i serwisowania Bosch Psb 1800 Li 2

 14. Zacznij tutaj Bosch Sge63e06uc 50

 15. Książka użytkowania i pielęgnacji Podręcznik D Link Dsr 150n

 16. Skrócona instrukcja konserwacji Dewalt Dcg414

 17. Instrukcja montażu oraz instrukcja użytkowania i pielęgnacji Electrolux Ei23cs65ks

 18. Instrukcja ponownego montażu Black And Decker Gt20

 19. Instrukcja zamawiania Emerson Knurr Di Strip Bladepower

 20. Portfolio Podręcznik Bosch Bea 750

 21. Instrukcja użytkowania dla pacjenta Craftsman 917 27086

 22. Podręcznik programowania i interfejsów Frigidaire Fghs2334kp3

 23. Karta techniczna produktu Epson Labelworks Safety Label Kit

 24. Podręcznik instalacji oprogramowania Ge Aev05lq

 25. Arkusz informacyjny Canon Hfr18

 26. Uproszczona instrukcja obsługi Frigidaire Cgef3055mfe

 27. Instalacja i wymiana Cisco Vic 2fxs 3600 Voice Interface Card Fxs 2600 3600

 28. Podręcznik użytkownika, instalacji i konserwacji Canon Dw 100

 29. Korzystanie z instrukcji Bosch Hbg635bw1

 30. Procedury instalacji uaktualnienia Beko Bx 112 C

 31. Instrukcja wprowadzania programu Hitachi Sc Ope 3h

 32. Instrukcje bezpieczeństwa i instrukcja obsługi Haier Hf 103nr

 33. Instrukcja konserwacji 3com Preamp Booster Pb100

 34. Zacznij tutaj Beko Wmb 51221 Pl Pt

 35. Montaż, podłączenie, instalacja Cal Heat S 300 Infrared

 36. Opis i instalacja Fujitsu Airstage Auxb014gleh

 37. Instrukcja obsługi - podręcznik Abb Irb 660

 38. Instalacja sterownika Bosch Bsgl31466

 39. Instrukcja obsługi Szybki start Instrukcja konfiguracji 360 S9

 40. Podręcznik polowy Ge Jhp62n

 41. Biuletyn Instruktażowy Epson Ecotank Et 2726

 42. Podręcznik planowania i instalacji Beko B 1752 Hca W

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i optymalizacji cisco ren301